Dosje javnega naročila 006594/2018
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava študije HVDC povezave Slovenija - Italija
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 516.243,00 EUR

JN006594/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 21.09.2018
JN006594/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2018
JN006594/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2018
JN006594/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN006594/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2019
JN006594/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 11.03.2020
JN006594/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006594/2018-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2020/S 051-122071

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si
http://www.eles.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava študije HVDC povezave Slovenija - Italija
Referenčna številka dokumenta: MAP2018/0230
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73420000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava študije HVDC povezave Slovenija - Italija
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 423.150,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava študije HVDC povezave Slovenija-Italija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
kadrovska sposobnost30 %

Cena – Ponder:
70 %
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006594/2018-E01
Številka obvestila v UL: 2018/S 183-414920
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 17.09.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
09.03.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Ogranak WSP UK Ltd Beograd
Makedonska 12
11000
RS
Beograd
Srbija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 800.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 423.150,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Elektroinštitut Milan Vidmar: Grid Calculations; Other benefits; Project feasibility assessment; Social Impact Environmental Topics; UL, Fakulteta za elektrotehniko: Market analysis; Other benefits ; Project feasibility assessment.; Ernst&Young d.o.o.; Social and economic impact; Funding options; Policy and regulatory barriers; Risk identification; Project feasibility assessment.
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom izven Skupnosti. Države:Srbija (RS)
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.03.2020