Dosje javnega naročila 001601/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Celovita obnova objekta Vrtca Kolezija, enota Murgle z energetsko sanacijo in izgradnjo večnamenskega prostora
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.614.829,86 EUR

JN001601/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.03.2020
JN001601/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.03.2020
JN001601/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.03.2020
JN001601/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2020
JN001601/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2020
JN001601/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.07.2020
JN001601/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2020
JN001601/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001601/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/346317/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_Vrtec_Kolezija_enota_Murgle.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16842
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Celovita obnova objekta Vrtca Kolezija, enota Murgle z energetsko sanacijo in izgradnjo večnamenskega prostora
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je celovita obnova objekta Vrtca Kolezija, enota Murgle z energetsko sanacijo in izgradnjo večnamenskega prostora, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki. Obstoječ objekt vrtca Kolezija, enota Murgle je lociran v Ljubljani, Pod bukvami 11. Predviden je poseg na parcelah št. 365/5, 371/3, 376/4, k.o. 1722 Trnovsko predmestje. Poseg obsega celovito prenovo obstoječega objekta vrtca, celovito prenovo kuhinje in prizidavo večnamenskega prostora. Prizidek se izvaja po gradbenem dovoljenju, ostala dela se uvrščajo v vzdrževalna dela.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39220000
45214100
45420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je celovita obnova objekta Vrtca Kolezija, enota Murgle z energetsko sanacijo in izgradnjo večnamenskega prostora, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki. Obstoječ objekt vrtca Kolezija, enota Murgle je lociran v Ljubljani, Pod bukvami 11. Predviden je poseg na parcelah št. 365/5, 371/3, 376/4, k.o. 1722 Trnovsko predmestje. Poseg obsega celovito prenovo obstoječega objekta vrtca, celovito prenovo kuhinje in prizidavo večnamenskega prostora. Prizidek se izvaja po gradbenem dovoljenju, ostala dela se uvrščajo v vzdrževalna dela.
Podrobnejši opis je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.06.2020
Konec: 15.11.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.03.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.07.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.03.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.03.2020   10:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik je med drugim pri zahtevah za reference določil: v zadnjih 5 letih dve referenci za dobavo in montažo opreme na objektu po CC-SI 1263 , in sicer vsako v vrednosti opreme 100.000,00 eur brez DDV.

Glede na to, da so telovadnice, športne dvorane, itd. velikokrat del šolskih objektov (torej stavb za izobraževanje 1263), naročnika pozivamo, da ta del referenc razširi klasifikacijo objektov tudi na objekte po CC-SI 1265 (stavbe za šport).

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik sprejema predlog. Kot ustrezna referenčna dela za dobavo in montažo opreme bodo upoštevana tudi dela za objekt klasifikacije CC-SI 1265 (stavbe za šport).Datum objave: 16.03.2020   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Glede na izredno stanje v državi, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe / prijave.
Hvala. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik spreminja rok za predložitev prijav, in sicer:

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 10.4.2020 do 10:00 ure..

Pojasnila bodo objavljena najpozneje do vključno 3.4.2020, pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj do 1.4.2020 do 10:00 ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi prijave.

Naročnik mora dokazilo o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost prijave in ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 10.4.2020 do 10:00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana.Datum objave: 16.03.2020   15:22
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da zaradi nastalih izrednih razmer na ravni države, prestavi rok oddaje prijave.

Hvala za razumevanje,

ODGOVOR
Naročnik spreminja rok za predložitev prijav, in sicer:

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 10.4.2020 do 10:00 ure..

Pojasnila bodo objavljena najpozneje do vključno 3.4.2020, pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj do 1.4.2020 do 10:00 ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi prijave.

Naročnik mora dokazilo o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost prijave in ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 10.4.2020 do 10:00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana.Datum objave: 17.03.2020   12:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali se pri referencah vrednost nanaša na GOI dela ali gre za GO dela.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Zahtevana vrednost referenčnega pogoja se nanaša tako na GO kot tudi GOI dela.Datum objave: 17.03.2020   12:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zahteva po referenci klasifikacije 1263 je precej ozko usmerjena, in ponuja možnost oddaje ponudbe samo določenim ponudnikom. Zato vas prosimo za razširitev klasicikacije referenc tudi na 1211 ter na 113, saj boste v tem primeru prejeli več konkurenčnih ponudb.
Hvala. Lp.

ODGOVOR
Naročnik vsebine referenčnih pogojev ne bo spreminjal, saj so le-ti skladni in sorazmerni z razpisanim predmetom javnega naročila. Ob tem naročnik ponovno pojasnjuje, da za referenčni pogoj vsekakor bistveno za katero CC-SI klasifikacijo objekta gre, saj je gradnja v objektih klasifikacije CC-SI 1263 poleg specifičnih zakonodajno tehničnih okvirov zahteva tudi specifična znanja vezana na organizacijo dela in varstva pri delu.Datum objave: 17.03.2020   12:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko ponudnik izpolnjuje referenčne pogoje s podizvajalci?

ODGOVOR
Gospodarski subjekt lahko izkazuje izpolnjevanje referenčni pogojev tudi s podizvajalci.Datum objave: 20.03.2020   12:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika pozivamo, da spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije, ki določa 2 referenčni deli, ki zajemata dobavo in montažo tehnološke opreme kuhinje, in sicer iz 180.000,00 EUR vsako referenčno delo na: eno referenčno delo 180.000,00 EUR in eno referenčno delo 150.000,00 EUR.
Naročnik bo s tem sledil načelu konkurenčnosti in tako pridobil več ponudb, hkrati pa predlagana višina 150.000,00 EUR še vedno postavlja dovolj visok standard za zagotovitev kvalitetne izvedbe del.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik vsebine referenčnih pogojev ne bo spreminjal, saj so le-ti skladni in sorazmerni z razpisanim predmetom javnega naročila.Datum objave: 24.03.2020   12:33
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

v razpisni dokumentaciji navajate zahtevo, da mora gospodarski subjekt izkazati, da je
uspešno zaključil vsaj 2 projekta dobave in montaže tehnološke opreme kuhinje, v višini 180.000,00 EUR vsako referenčno delo.

Menimo, da gre za absolutno preveč omejene zahteve, ki v veliki meri omejujejo konkurenco ter posledično vplivajo na dvig cene.

S ciljem zagotavljanja konkurence predlagamo, da se zahteva popravi na sledeči način:
2 projekta dobave in montaže tehnološke opreme kuhinje, v skupni višini 360.000,00 EUR.

Hvala za razumevnje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik vsebine referenčnih pogojev ne bo spreminjal, saj so le-ti skladni in sorazmerni z razpisanim predmetom javnega naročila.Datum objave: 27.03.2020   12:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Ali ostaja datum veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe 24.7.2020?
Lp.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 27.03.2020   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika zaradi pridobitve konkurenčnih ponudb pozivamo, da referenčni pogoj za dobavo in montažo tehnološke opreme kuhinje razširi tudi na objekte klasifikacije 1130, saj gre za enak princip, oz. zmanjša referenčni pogoj tako, kot je bilo zaprošeno že v predhodnih vprašanjih!

ODGOVOR
Naročnik vsebine referenčnih pogojev ne bo spreminjal, saj so le-ti skladni in sorazmerni z razpisanim predmetom javnega naročila.Datum objave: 30.03.2020   10:57
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
prosimo za potrditev, da boste upoštevali pri vodji del, da mora biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblašcenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z ZAID za poklicni naziv PI Pooblašceni inženir.
Zahvaljujemo se vam za odgovor in vas lepo pozdravljamo,

ODGOVOR
Vodja del mora biti najkasneje do podpisa pogodbe vpisan v imenik aktivnih vodij del, ki ga vodi Inženirska zbornica Slovenije.Datum objave: 30.03.2020   10:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi ukrepov povezanih s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-COV-2 je prišlo do nastopa neizogibnih okoliščin, ki so od podjetij terjale uvedbo dodatnih ukrepov za zaščito svojih zaposlenih in ostalih kontaktov, ki so v poslovnem svetu neizogibni. V podjetju je bila sprejeta odločitev o zmanjšanju obsega svojega delovanja na način, da je bilo čim več zaposlenih poslano domov. Enako so ravnali poslovni partnerji in dobavitelji, ki jim razmere to dopuščajo.

Zaradi sprejetih ukrepov in upoštevanja priporočil Vlade RS je praktično nemogoče zagotoviti ustrezne prijave na javna naročila v trenutno razpisanih rokih.

Naročnika pozivamo, da upošteva izredne razmere, ki so prizadele državo in prestavi rok oddaje ponudbe za 1 mesec ter ustrezno podaljša rok za postavljanje vprašanj preko portala javnih naročil


ODGOVOR
Naročnik spreminja rok za predložitev prijav, rok za pojasnila in rok za predložitev finančnega zavarovanja za resnost prijave/ponudbe, in sicer:

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 30.4.2020 do 10:00 ure.

Pojasnila bodo objavljena najpozneje do vključno 22.4.2020, pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj do 17.4.2020 do 10:00 ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi prijave.

Naročnik mora dokazilo o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost prijave in ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 30.4.2020 do 10:00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana. Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe je lahko predloženo tudi le v elektronski obliki (v sistemu e-JN), če je veljavnost le-tega možno elektronsko preveriti in njegovo morebitno unovčenje ni vezano na original dokument v papirni obliki.Datum objave: 30.03.2020   10:58
VPRAŠANJE
Kot ste vsem razpisom podaljšali rok za oddajo do 30.4.2020, vas prosimo, da podaljšate tudi temu.
Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik spreminja rok za predložitev prijav, rok za pojasnila in rok za predložitev finančnega zavarovanja za resnost prijave/ponudbe, in sicer:

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 30.4.2020 do 10:00 ure.

Pojasnila bodo objavljena najpozneje do vključno 22.4.2020, pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj do 17.4.2020 do 10:00 ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi prijave.

Naročnik mora dokazilo o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost prijave in ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 30.4.2020 do 10:00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana. Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe je lahko predloženo tudi le v elektronski obliki (v sistemu e-JN), če je veljavnost le-tega možno elektronsko preveriti in njegovo morebitno unovčenje ni vezano na original dokument v papirni obliki.Datum objave: 01.04.2020   15:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Kot legitimni ponudnik prosimo za dodatno obrazložitev zakaj vztrajate pri zahtevani klasifikaciji za referenčni objekt za tehnologijo kuhinje in sicer samo za stavbe po klasifikaciji 1263. Navajate razlog, da ti objekti ''poleg specifičnih zakonodajno tehničnih okvirov zahteva tudi specifična znanja vezana na organizacijo dela in varstva pri delu''.
Naj pojasnimo:
1. t.i. specifični zakonodajno tehnični okviri so že oz morajo že biti zajeti v sami pripravi projekta in popisih, kar moramo ponudniki upoštevati! Jasno, je da alternative oz ponudba, ki ne ustreza navedenim zahtevam ni dopustna!!
2. Specifična znanja vezano na organizacijo dela je nespameten izgovor kaj pa je tako specifičnega pri organizaciji dobave in montaže opreme v vrtcu kar nebi bilo potrebno izvajati in znati pri dobavi in montaži opreme bolnišnične kuhinje ali hotelske kuhinje?
3. In varstvo pri delu velja za vse izvedbe in ne samo za vrtce ali šole. Prosimo preberite in razmislite ponovno o vaši trditvi. Kot da nam varstva pri delu pri delih v privat sektorju ali drugem javnem sektorju, ki se ne izvaja v stavbah po specifikaciji 1263 ni potrebno spoštovati oz upoštevati in izvajati.
Prosimo, da ne iščete nespametnih vzrokov za omejevanje konkurence in dovolite predložiti referenco za tehnološko opremo kuhinje tudi za stavbe po klasifikaciji 1264 (bolnišnice) ali 1211 (hoteli).

Ali torej lahko predložimo 2 referenci v zahtevani višini za dobavo in montažo tehnologije kuhinje v objektu po klasifikaciji 1264 in 1211?


ODGOVOR
Ne.
Naročnik vsebine referenčnih pogojev ne bo spreminjal, saj so le-ti skladni in sorazmerni z razpisanim predmetom javnega naročila.Datum objave: 22.04.2020   13:07
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik za izpolnjevanje pogoja kadrovskih zmogljivosti za vodjo del, kot ustrezno, priznal tudi referenco, ki jo je oseba pridobila z opravljanjem funkcije odgovornega vodje gradbišča pri izvedbi gradbeno-obrtniških del za objekt klasifikacije CC-SI 1263 (stavba za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo) v vrednosti vsaj 2.000.000,00 EUR brez DDV v zadnjih 5-ih letih pred objavo predmetnega javnega naročila?

ODGOVOR
Ne, naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal.Datum objave: 22.04.2020   13:07
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik za izpolnjevanje pogoja kadrovskih zmogljivosti za vodjo del, kot ustrezno, priznal tudi referenco, ki jo je oseba pridobila z opravljanjem funkcije odgovornega vodje posameznih del pri izvedbi gradbeno-obrtniških del za objekt klasifikacije CC-SI 1263 (stavba za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo) v vrednosti vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV v zadnjih 5-ih letih pred objavo predmetnega javnega naročila?

ODGOVOR
Ne, naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal.Datum objave: 22.04.2020   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika sprašujemo ali bo za vodjo del upošteval tudi njegove reference, ki jih je v zadnjih petih letih pridobil kot vodja gradbišča na objektih klasifikacije CC-SI 1263?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Ne, naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal.Datum objave: 22.04.2020   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika sprašujemo ali bo za vodjo del upošteval tudi njegove reference, ki jih je v zadnjih petih letih pridobil kot odgovorni vodja posameznih del na objektih klasifikacije CC-SI 1263?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Ne, naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal.Datum objave: 22.04.2020   13:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika pozivamo, da glede na dejstvo, da novi Gradbeni zakon pod nazivom »vodja del« združuje tako naziv »odgovorni vodja del« kot tudi »odgovorni vodja posameznih del«, dopolni referenčno zahtevo tako, da bo kot ustrezno referenco za izpolnitev pogoja kadrovskih zmogljivosti upošteval imenovanje vodje del, ki je opravljal funkcijo odgovornega vodje del ali odgovornega vodje posameznih del in ki je v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila uspešno izvedel vsaj eno (1) referenčno delo pri izvedbi gradbeno-obrtniških del za objekt klasifikacije CC-SI 1263 (stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) v vrednosti vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV.


ODGOVOR
Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal.Datum objave: 22.04.2020   13:08
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik za vodjo del imenuje osebo, ki izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje, dela pa opravlja preko svojega podjetja (s.p., d.o.o.) in v ponudbi nastopa kot podizvajalec?

ODGOVOR
Ne. V morebitni skupni prijavi/ponudbi je lahko zaposlen pri partnerju ali glavnemu izvajalcu.