Dosje javnega naročila 004113/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Cevne in elektro inštalacije za klimatske naprave ter dobava klimatske naprave v sistemski prostor, z upoštevanjem okoljskih vidikov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 265.656,31 EUR

JN004113/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.06.2020
JN004113/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.07.2020
JN004113/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2020
JN004113/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.09.2020
JN004113/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004113/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12550
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Cevne in elektro inštalacije za klimatske naprave ter dobava klimatske naprave v sistemski prostor, z upoštevanjem okoljskih vidikov
Referenčna številka dokumenta: 4300-5/2020; NMVINK-2/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Cevne in elektro inštalacije za klimatske naprave ter dobava klimatske naprave v sistemski prostor, z upoštevanjem okoljskih vidikov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42500000
42510000
42513200
45300000
45331230
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Natančen opis je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.07.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.07.2020   13:00
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.07.2020   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.07.2020   12:37
1. VPRAŠANJE
Spoštovani, kdaj boste objavili ESPD obrazec?

ODGOVOR
Spoštovani,

glede na to, da gre za postopek naročila male vrednosti, ima naročnik v skladu s 47. členom ZJN-3 možnost, da od ponudnikov zahteva izkazovanje izpolnjevanja vseh zahtev naročnika ali z ESPD ali z drugo lastno izjavo. V predmetnem postopku uporaba ESPD obrazca ni zahtevana.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo dokumenti, navedeni v poglavju 11.1 navodil gospodarskim subjektom.Datum objave: 09.07.2020   08:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V 12. členu vzorca pogodbe je zapisano: "rok za izvedbo pogodbenih del je največ deset tednov od podpisa pogodbe,"
Glede na razmere na trgu hladilne tehnike je za pričakovati, da bo samo dobavni rok za predmetno opremo 12 tednov. Po dobavi je potreben še čas za namestitev in zagon,
Zato prosimo, da podaljšate rok za izvedbo pogodbenih del na 14 tednov ali 100 dni.


ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik podaljšuje rok za izvedbo pogodbenih del, in sicer na največ štirinajst tednov od podpisa pogodbe. Glede na navedeno se predmetno določilo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ustrezno spremeni na vseh mestih, kjer je le-to navedeno.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis pogodbe, skladno s tem odgovorom.