Dosje javnega naročila 001735/2020
Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PTUJ, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj
Storitve: Čiščenje poslovnih prostorov UE Ptuj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 94.684,20 EUR

JN001735/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.03.2020
JN001735/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.03.2020
JN001735/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2020
JN001735/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.05.2020
JN001735/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001735/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PTUJ
Slomškova ulica 10
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Marija Judež
marija.judez@gov.si
+386 27980141

Internetni naslovi
http://www.upravneenote.gov.si/ptuj/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/346554/Čiščenje_poslovnih_prostorov_UE-20.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/346554/espd/Čiščenje_poslovnih_prostorov_UE-20.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16921
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov UE Ptuj
Referenčna številka dokumenta: 430-14/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Čiščenje poslovnih prostorov Upravne enote Ptuj na treh lokacijah:
- Slomškova ulica 10
- Raičeva ulica 3
- Prešernova ulica 29
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje poslovnih prostorov Upravne enote Ptuj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2020
Konec: 30.04.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.03.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.03.2020   10:10
Kraj: Ptuj


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.03.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.03.2020   10:44
Zahvaljujemo se vam za pripombo glede določitve delovnega časa. Preverili smo vaše navedbe in ugotovili, da smo pomotoma določili
delovni čas čiščenja v sredo med 16.00 in 22.00 uro, namesto pravilno med 15.00 in 22.00 uro. Napako smo v razpisni dokumentaciji popravili.

Datum objave: 17.03.2020   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na vašo zahtevo po prisotnosti čistilk vsakodnevno, vas prosimo za pojasnilo:

Zahtevate prisotnost ene delavke vsakodnevno po 8 ur, oziroma 40 ur na teden, navajate pa delovne čase za izvajanje del, kjer je max možnost izvedbe del za to delavko le 39 ur na teden.
Druga delavka pa ima zahtevo po prisotnosti 5 ur na dan. To je 25 ur na teden.

Glede na to, da predlagate pričetek del vsakodnevno ob 14. uri, razen srede po 17. uri (in izjemoma petek že prej), bi bilo smiselno, da izvajalec sam postavi organizacijo čiščenja po urah, ki so izven vašega delovnega časa. Smiselno bi bilo imeti eno delavko za 35 ur in drugo 30 ur tedensko, sicer se bo pri eni beležil manjko ur.
Glede na organizacijo izvajanja in obseg storitev, pa bi bilo celo najbolje, če organizacijo po številu ur prepustite izvajalcu, da si sam postavi razpored dela izven vašega delovnega časa skladno z obsegom zahtevanih storitev čiščenja.

Ali umikate pogoj zaposlitve za 40 ur in 25 ur tedensko in lahko to prerazporedimo sami, seveda ob pogoju, da je storitev izvedena kakovostno?

Najlepša hvala za odgovor in LP.

ODGOVOR


Zahvaljujemo se za ugotovljeno napako v razpisni dokumentaciji glede delovnega časa čiščenja. Ugotovili smo, da smo pomotoma v
sredo določili čas čiščenja med 16.00 in 22.00 uro, namesto med 15.00 in 22.00 uro. Pomoto smo v razpisni dokumentaciji že popravili.

Datum objave: 18.03.2020   10:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V pogodbi navajate, da mora biti pogodbena cena ves čas trajanja pogodbe fiksna.
Glede na trajanje pogodbe za več let, ponudniki težko predvidevamo, koliko se bo v naslednjih letih spreminjala minimalna plača, zato vas prosimo, da ponovno razmislite o tem in predlagamo, da nam priznate vsaj uskladitev cene z uradno objavljenim % spremembe minimalne plače.

V pogojih za dokazovanje usposobljenosti želite, da navedemo seznam papirne galanterije in seznam čistil, ki ne obremenjujejo okolja, ter poleg priložimo vse tehnične in varnostne liste za dokazovanje tega pogoja. Glede na količino elektronskih priponk vas prosimo in predlagamo, da ponudniki predložijo v ponudbi samo seznam artiklov in kasneje na poziv naročnika dostavljajo vsa dokazila o okoljskih zahtevah.

Pri izračunu kalkulacije nas zanima, koliko uporabnikov bo dnevno uporabljalo sanitarije ( samo zaposleni, brez obiskovalcev), da lahko pripravimo cenovno oceno?

V sklopu občasnih čiščenj je tudi generalno čiščenje, zato nas zanima, koliko m2 imate PVC tal, koliko keramičnih, tekstilnih tal in koliko steklenih površin za čiščenje ter njihovo dostopnost oz. v višino.

Najlepša hvala za vaše odgovore in LP

ODGOVOR


Spoštovani!

V primeru, spremembe minimalne plače, bo z izbranim ponudnikom sklenjen aneks, ki bo upošteval višino spremembe.

Ponudniki predložijo samo seznam artiklov, izbrani ponudnik pa bo pozvan k predložitvi dokazil o okoljskih zahtevah.

Na upravni enoti je zaposlenih 67 javnih uslužbencev, ki uporablja 11 stranišč.

Podatki za generalno čiščenje so naslednji:
- PVC - 65 m2
- keramika - 262 m2
- marmor - 70 m2
- parket - 1.300 m2
- talne obloge - itisoni - 126 m2
- steklo - 250 m2.
Upravna enota posluje v historičnih zgradbah. Okna so različnih dimenzij. Okenske police so na višini med 70 in 80 cm. Višina oken, merjeno od tal
je med 290 in 320 cm, višina 4 oken pa je 400 cm. Nekaj oken pa je tudi manjših.