Dosje javnega naročila 008636/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Dobava zdravil za 4 leta
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 0,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008636/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.12.2019
JN008636/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2020
JN008636/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.02.2020
JN008636/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.03.2020
JN008636/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2020
JN008636/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2020
JN008636/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2020
JN008636/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2020
JN008636/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2020
JN008636/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2020
JN008636/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2020
JN008636/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2020
JN008636/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2020
JN008636/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2020
JN008636/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2020
JN008636/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2020
JN008636/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2020
JN008636/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2020
JN008636/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.04.2020
JN008636/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2020
JN008636/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2020
JN008636/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2020
JN008636/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2020
JN008636/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2020
JN008636/2019-ODL03P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.06.2020
JN008636/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.07.2020
JN008636/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.10.2020
JN008636/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2020
JN008636/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.01.2021
JN008636/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.01.2021
JN008636/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.01.2021
JN008636/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.02.2021
JN008636/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.02.2021
JN008636/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.02.2021
JN008636/2019-ODL04P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2021
JN008636/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2021
JN008636/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.04.2021
JN008636/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2021
JN008636/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.07.2021
JN008636/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2021
JN008636/2019-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2021
JN008636/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2022
JN008636/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2022
JN008636/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2022
JN008636/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2022
JN008636/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.02.2022
JN008636/2019-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.02.2022
JN008636/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2022
JN008636/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008636/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 056-132263

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580
+386 53301554

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zdravil za 4 leta
Referenčna številka dokumenta: 200-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Dobava zdravil za 4 leta. Javno naročilo je razdeljeno na več sklopov: Sklop 1 : Zdravila, Sklop 2 : Zdravila - alergeni, Sklop 3: Zdravila, hrana in prehranska dopolnila, Sklop 4: Sredstva za nego in varovanje zdravja in Sklop 5: Zdravila - galenski pripravki. Naročnik bo odpiral konkurenco predvidoma za naslednja obdobja: 1 obdobje od 26.02.2020 do 25.02.2021, 2 obdobje od 26.02.2021 do 25.02.2022, 3 obdobje od 26.02.2022 do 25.02.2023 in 4 obdobje od 26.02.2023 do 25.02.2024. Ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, morajo do roka določenega za oddajo ponudbe (15.01.2020), oddati tudi ponudbo za 1 obdobje povpraševanja. Naročnik bo s ponudniki, za katere bo ugotovil, da so njihove ponudbe dopustne sklenil okvirni sporazu za obdobje 4-ih let oz. za obdobje od 26.02.2020 di 25.02.2024. Naročnik bo npr. tako za sklop 1 sklenil okvirni sporazum z vsemi ponudniki, ki bodo oddali dopustno ponudbo za 1 obdobje povpraševanja za sklop 1 itd. Hkrati bo naročnik z najug
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 31.562.150,21 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zdravila
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravil za 4 leta po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šifro razpisa: 1413-1 in 1413-2.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zdravila - alergeni
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravil za 4 leta po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šifro razpisa: 1415
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zdravila, hrana in prehranska dopolnila
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravila za 4 leta po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šifro razpisa: 1416
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sredstva za nego in varovanje zdravja
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravil za 4 leta po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šifro razpisa: 1417
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Zdravila - galenski pripravki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravila za 4 leta po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šifro razpisa: 1418
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008636/2019-B01
Številka obvestila v UL: 2019/S 241-591058
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 09.12.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Zdravila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
11.03.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 14
Število prejetih ponudb MSP-jev: 13
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 14

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Šlajmerjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
SANOFI-AVENTIS, trženje in prodaja farmacevtskih izdelkov d.o.o.
Letališka cesta 29A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PHARMASAN, prodaja farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Kogovškova ulica 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
BAYER, farmacevtska družba d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 31.176.814,01 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 31.176.814,01 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Zdravila - alergeni

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.03.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.
Cesta v Gorice 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 37.724,62 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 37.724,62 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Zdravila, hrana in prehranska dopolnila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
11.03.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 153.570,58 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 153.570,58 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: Sredstva za nego in varovanje zdravja

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
11.03.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 52.348,73 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 52.348,73 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: Zdravila - galenski pripravki

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
11.03.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 141.692,27 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 141.692,27 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
Šempeter pri Gorici
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.03.2020