Dosje javnega naročila 001723/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Storitve: STORITEV VAROVANJA LJUDI IN PREMOŽENJA V MESTNI OBČINI KRANJ, ZAVODU ZA ŠPORT KRANJ, OSNOVNIH ŠOLAH, GLASBENI ŠOLI IN DOLOČENIH JAVNIH ZAVODIH
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 797.001,60 EUR

JN001723/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.03.2020
JN001723/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2020
JN001723/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.07.2020
JN001723/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001723/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 053-126397
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
Tajništvo PP, Dejan Dragaš
dejan.dragas@kranj.si
+386 42373199
+386 42373106

Internetni naslovi
http://www.kranj.si

KRAJEVNA SKUPNOST KOKRICA
Cesta na Brdo 30
4000
SI
Kranj
Slovenija
kokrica.ks@gmail.com
+386 42045212

Internetni naslovi
http://www.kokrica-ks.si

OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA KRANJ
Ulica Tuga Vidmarja 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
o-mc.kr@guest.arnes.si
+386 042013660

Internetni naslovi
http://www.osmatijecopa.si

OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Ulica Tončka Dežmana 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
os.jakoba-aljaza@guest.arnes.si
+386 42801510

Internetni naslovi
http://www.o-ja.kr.edus.si

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ
Kidričeva cesta 49
4000
SI
Kranj
Slovenija
info@o-fp.kr.edus.si
+386 42010340

Internetni naslovi
http://www.o-fp.kr.edus.si/

OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA KRANJ
Cesta 1. maja 10A
4000
SI
Kranj
Slovenija
os.szagar@guest.arnes.si
+386 42802800

Internetni naslovi
http://www.osszkr.org/

OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ
Predoslje 17A
4000
SI
Kranj
Slovenija
projekt2.oskrpre@guest.arnes.si
+386 42810400

Internetni naslovi
http://www.os-predoslje.si/

OSNOVNA ŠOLA HELENE PUHAR KRANJ
Kidričeva cesta 51
4000
SI
Kranj
Slovenija
projekt1.oskrhp@guest.arnes.si
+386 42014290

Internetni naslovi
http://www.os-hpuhar.si/

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. divizije 7A
4000
SI
Kranj
Slovenija
o-sjkranj.kr@osjenka.si
+386 42559700

Internetni naslovi
http://www.osjenka.si

OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ
Zasavska cesta 53A
4000
SI
Kranj
Slovenija
vevericek@osorehek.si
+386 42019500

Internetni naslovi
http://www.osorehek.si/

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ
Šolska ulica 2
4000
SI
Kranj
Slovenija
os.strazisce@guest.arnes.si
+386 42700300

Internetni naslovi
http://www.o-strazisce.kr.edus.si/

GLASBENA ŠOLA KRANJ
Poštna ulica 3
4000
SI
Kranj
Slovenija
glasbena.sola.kranj@siol.net
+386 42364750

Internetni naslovi
http://www.gskranj.net/

Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo
Cesta Staneta Žagarja 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
info@luniverza.si
+386 042804800

Internetni naslovi
https://www.luniverza.si

GORENJSKI MUZEJ
Tomšičeva ulica 42
4000
SI
Kranj
Slovenija
info@gorenjski-muzej.si
+386 42013950

Internetni naslovi
http://www.gorenjski-muzej.si

Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
mkk@mkk.si
+386 42013550

Internetni naslovi
http://www.mkk.si

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ
Partizanska cesta 37
4000
SI
Kranj
Slovenija
info@zsport-kranj.si
+386 42014420

Internetni naslovi
http://www.zsport-kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kranj.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16923
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STORITEV VAROVANJA LJUDI IN PREMOŽENJA V MESTNI OBČINI KRANJ, ZAVODU ZA ŠPORT KRANJ, OSNOVNIH ŠOLAH, GLASBENI ŠOLI IN DOLOČENIH JAVNIH ZAVODIH
Referenčna številka dokumenta: 430-4/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitev varovanja ljudi in premoženja v Mestni občini Kranj in določenih javnih zavodih ter KS Kokrica za obdobje 5 let.
Celoten naziv javnega naročila se glasi: Storitev varovanja ljudi in premoženja v Mestni občini Kranj, Zavodu za šport Kranj, Osnovnih šolah, Glasbeni šoli in Ljudski univerzi v Mestni občini Kranj, Mestni knjižnici Kranj, Gorenjskem muzeju Kranj, Prešernovem gaju in Krajevni skupnosti Kokrica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Pri predmetnem javnem naročilu gre za izvajanje storitev varovanja ljudi in premoženja v Mestni občini Kranj, Zavodu za šport Kranj, Osnovnih šolah in Glasbeni šoli v Mestni občini Kranj, Mestni knjižnici Kranj, Gorenjskem muzeju, Ljudski univerzi Kranj, Krajevni skupnosti Kokrica za obdobje 5 let oziroma 60 mesecev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavljeni na spletni strani naročnika.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavljeni na spletni strani naročnika.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavljeni na spletni strani naročnika.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.04.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.04.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2020   09:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna na spletni strani: https://www.kranj.si/,
rubrika: Javni razpisi, naročila.

Naročilo skladno z ustreznimi pooblastili na podlagi določil 3. odstavka 66. člena ZJN-3 in skladno z določili 33. člena ZJN-3, kot skupno javno naročilo, izvaja Mestna občina Kranj v svojem imenu in v imenu sledečih posamičnih naročnikov:

1 Osnovna šola Matije Čopa Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj
2 Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj
3 Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj
4 Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj Cesta 1. maja 10 a, 4000 Kranj
5 Osnovna šola Predoslje Kranj Predoslje 17 a, 4000 Kranj
6 Osnovna šola Helene Puhar Kranj Kidričeva 51, 4000 Kranj
7 Osnovna šola Simona Jenka Ulica XXXI. divizije 7 a, 4000 Kranj
8 Osnovna šola Orehek Kranj Zasavska cesta 53 A, 4000 Kranj
9 Osnovna šola Stražišče Kranj Šolska ulica 2, 4000 Kranj
10 Glasbena šola Kranj Poštna ulica 3, 4000 Kranj
11 Ljudska univerza Kranj Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
12 Gorenjski muzej Tomšičeva ulica 42, 4000 Kranj
13 Mestna knjižnica Kranj Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj
14 Zavod za šport Kranj Partizanska cesta 37, 4000 Kranj
15 Krajevna skupnost Kokrica Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj


Skupno se predmetno javno naročilo tako izvaja za 16 posamičnih naročnikov.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.03.2020   11:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Koliko protivlomnih alarmnih central je priklopljenih na VNC na lokacijah Zavoda šport Kranj?

LP

ODGOVOR
Na lokacijah Zavoda za šport Kranj sta na VNC priklopljeni dve protivlomni alarmni centrali.Datum objave: 26.03.2020   11:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisnih pogojih zahtevate, da je kot ustrezna referenca izvajanje storitev v "poslovnih/javnih/šolskih/kulturnih/zdravstvenih/športnih objektih". Zanima nas ali to pomeni, da je referenca ustrezna le, če ima naročnik poslovne, javne, šolske, kulturne, zdravstvene ali športne objekte, ali je zadosti, da je predmet varovanja le eden od takšnih objektov? Prosimo za jasno definicijo tega dela reference, ostalo je razumljivo in logično.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Posamezen referenčni posel je ustrezen v kolikor je ponudnik izvajal storitve varovanja v enem od navedenih objektov.

Torej mora referenčni posel izhajati iz varovanja ali poslovnega ali šolskega ali kulturnega ali zdravstvenega ali športnega objekta.
Datum objave: 26.03.2020   12:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo, da jasno navedete kdaj in na kakšen način se lahko cena v času trajanja pogodbe spremeni.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Cena se lahko spremeni v skladu z določili 6. člena vzorca pogodbe.Datum objave: 03.04.2020   16:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji in predračunu je navedeno, da vpisuje delež starejših in mladih le ponudnik, ki odda ponudbo. Na obrazci "pooblastilo za pridobitev podatkov od ZPIZ" je navedeno, da izpolni pooblastilo tudi partner in podizvajalec. V primeru skupne ponudbe in/ali nastopa s podizvajalci se kateri delež sedaj šteje za merilo? Le za nosilca posla pri skupni ponudbi, ali tudi partnerja in še podizvajalca? Ter na kakšen način se nato izpolni predračun (seštevek vseh)?

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Spoštovani,
Pravilen podatek je naveden v razpisni dokumentaciji (stran 42, 43), točka 10. Merila in na straneh 69,77 in 78 razpisne dokumentacije.
Delež starejših in mladih ter podatke o zaposlenih se navede le za ponudnika (vodilnega partnerja).

Merili Delež zaposlenih mladih in Delež zaposlenih starejših se bosta preverjali le pri ponudniku (vodilnemu partnerju), kot je navedeno v poglavju Merila:
Merili B in C se bosta preverjali za zaposlene pri ponudniku (torej ne tudi pri partnerjih, podizvajalcih).
Merilo B in C se tako ne spreminja in velja le za ponudnika (vodilnega partnerja).

Na obrazcu Priloga št. 13 ( Pooblastilo za pridobitev podatkov od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije) je v drugem stavku opomb na koncu obrazca (pod poljem podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta) pravilno navedeno: Predloži le ponudnik, preverja se le ponudnika.
Navedbe v tretjem, četrtem in petem stavku opomb v Prilogi št. 13 pa naj ponudniki ne upoštevajo (gre za napačen zapis naročnika), torej se obrazec Priloga št. 13 prilaga/izpolni le za ponudnika (vodilnega ponudnika).

Prav tako ponudnik v obrazec Priloga št. 1 A (Povzetek predračuna) navede podatke o zaposlenih le za ponudnika (vodilnega partnerja).

Torej se podatke o zaposlenih za partnerje, podizvajalce, druge subjekte ne navaja.

Odgovor je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so ga ponudniki dolžni upoštevati ob oddaji ponudbe.

S spoštovanjem
Datum objave: 06.04.2020   09:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali se lahko predloži pogodba o najemu VNC, ki jo ima sklenjeno le partner v skupnem nastopu s podizvajalcem? Ali je potrebno, da jo sklene tudi nosilec posla s podizvajalec, ki zagotavlja VNC?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

V kolikor bo razpolaganje z licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom (VNC), ponudnik dokazoval s sklicevanjem na drug subjekt, mora slednjega v ponudbi obvezno nominirati kot partnerja ali podizvajalca ter predložiti vse obrazce, katere je skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila dolžan predložiti partner oz. podizvajalec.

V kolikor bo razpolaganje/zagotavljanje z VNC izkazoval podizvajalec partnerja, zadostuje, da ima pogodbo o najemu VNC s podizvajalcem sklenjeno le partner, mora pa kot že navedeno podizvajalec (v tem primeru podizvajalec partnerja) potem biti ustrezno nominiran vključen v ponudbo kot podizvajalec.

Nosilec posla (vodilni partner, ponudnik) pogodbe o najemu VNC s podizvajalcem, ki zagotavlja VNC ne potrebuje sklepati (saj ta pogoj izkazuje podizvajalec partnerja).Datum objave: 06.04.2020   09:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se lahko predloži pogodba o najemu VNC, ki jo ima sklenjeno le partner v skupnem nastopu s podizvajalcem? Ali je potrebno, da jo sklene tudi nosilec posla s podizvajalec, ki zagotavlja VNC?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
V kolikor bo razpolaganje z licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom (VNC), ponudnik dokazoval s sklicevanjem na drug subjekt, mora slednjega v ponudbi obvezno nominirati kot partnerja ali podizvajalca ter predložiti vse obrazce, katere je skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila dolžan predložiti partner oz. podizvajalec.

V kolikor bo razpolaganje/zagotavljanje z VNC izkazoval podizvajalec partnerja, zadostuje, da ima pogodbo o najemu VNC s podizvajalcem sklenjeno le partner, mora pa kot že navedeno podizvajalec (v tem primeru podizvajalec partnerja) potem biti ustrezno nominiran vključen v ponudbo kot podizvajalec.

Nosilec posla (vodilni partner, ponudnik) pogodbe o najemu VNC s podizvajalcem, ki zagotavlja VNC ne potrebuje sklepati (saj ta pogoj izkazuje podizvajalec partnerja).Datum objave: 06.04.2020   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani

glede na razpisno dokumentacijo je dovolj, da se referenčni posli le vpišejo v referenčno tabelo in v kolikor boste zahtevali, se bodo referenčna potrdila v fazi ponudbe zahtevala? V ponudbi jih ni potrebno predložiti?

hvala za odgovor
lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

vaše tolmačenje razpisne dokumentacije je pravilno.

Dovolj je, da ustrezne referenčne posle navedete v obrazcu Priloga št. 8 - Seznam referenčnih poslov.

Referenčnih potrdil k ponudbi ni potrebno predložiti.Datum objave: 06.04.2020   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali je dovolj,da se na obrazec predračuna, ki bo priložen pod rubriko predračun in bo dostopen na javnem odpiranju, dovolj, da se podpiše le vodilni partner (od katerega se upošteva tudi delež starejših in mladih), ali je potrebno da se podpišeta oba partnerja?

lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Spoštovani,

Obrazec Povzetek predračuna - Priloga št. 1A podpiše le vodilni partner (od katerega se upošteva tudi delež starejših in mladih).