Dosje javnega naročila 001767/2020
Naročnik: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Gradnje: Izgradnja mostu na Rju in kolesarske povezave Kamnje - Bohinjska Bistrica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001767/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.03.2020
JN001767/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.03.2020
JN001767/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2020
JN001767/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.04.2020
JN001767/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.04.2020
JN001767/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2020
JN001767/2020-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2020
JN001767/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2020
JN001767/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001767/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija
Občina Bohinj
obcina@bohinj.si
+386 45770100
+386 45721864

Internetni naslovi
http://obcina.bohinj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://obcina.bohinj.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16961
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja mostu na Rju in kolesarske povezave Kamnje - Bohinjska Bistrica
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221110
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja brvi za kolesarje in pešce (z dostopnim mostovžem) čez Savo Bohinjko na Rju med naseljema Kamnje in Polje ter navezava na obstoječo kolesarsko pot.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221110
45221113
45233162
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kamnje - Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja brvi za kolesarje in pešce (z dostopnim mostovžem) čez Savo Bohinjko na Rju med naseljema Kamnje in Polje ter priključek na obstoječo kolesarsko pot na levem bregu Save.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka za dokončanje del se podaljša v primeru:
- če se dela prekinejo na zahtevo naročnika ali po njihovi krivdi,
- če nastopijo vremenske razmere, ki onemogočajo kvalitetno izvajanje del,
- če nastopijo višje sile, ki so definirane v zakonskih določilih.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.04.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.07.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.04.2020   09:05
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.03.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.03.2020   18:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi ukrepov v zvezi z virusom SARS-COV-2 je praktično nemogoče zagotoviti ustrezno prijavo na javno naročilo v trenutno razpisanem roku, zato naprošamo Naročnika, da upošteva izredne razmere, ki so prizadele državo in prestavi rok oddaje ponudbe.

Hvala za razumevanje in lp.

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik je že pri pripravi dokumentacije upošteval podaljšanje roka, vendar zaradi nastalih nepredvidenih razmer, rok podaljšujemo do 21.4.2020 do 9:00 ure.
Naročnik bo objavil popravljene strani razpisne dokumentacije na svoji spletni strani www.obcina.bohinj.si/razpisi in prosimo ponudnike, da popravljene strani zamenjajo.

Lep pozdrav.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
takoj vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe. Glede na krizno situacijo v Sloveniji že vnaprej vemo da bo težko dobiti ponudbe dobaviteljev in podizvajalcev.
Hvala in lp.

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik je že pri pripravi dokumentacije upošteval podaljšanje roka, vendar zaradi nastalih nepredvidenih razmer, rok podaljšujemo do 21.4.2020 do 9:00 ure.
Naročnik bo objavil popravljene strani razpisne dokumentacije na svoji spletni strani www.obcina.bohinj.si/razpisi in prosimo ponudnike, da popravljene strani zamenjajo.

Lep pozdrav.
Datum objave: 30.03.2020   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pozivamo vas, da spremenite navedbo v zahtevanih referencah tako, da bo skladna z aktualno zakonodajo, kajti pod premostitvene objekte spadajo poleg mostov, nadvozov in viaduktov tudi podvozi, podhodi, nadhodi in prepusti. Prosimo da potrdite, da boste upoštevali tudi reference s področja podvozov, podhodov, nadhodov in prepustov.

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik bo kot ustrezno referenco upošteval premostitvene objekte, ki na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov spadajo v klasifikacijo 2141 Mostovi in viadukti (mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi).
Enako velja tudi za reference vodja gradnje oz. vodja del.

Lep pozdrav.
Datum objave: 30.03.2020   10:44
VPRAŠANJE
Prosimo vas za več podatkov glede postavke Odstranitev /ali prestavitev/ elektroomarice, z vsemi potrebnimi predelavami in povezavami, če se omarica prestavi napišite na katero razdaljo, kakšna omarica je, na kakšnem temelju...

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!

Omarica se prestavi za cca. 15 m. Omarica je prostostoječa, tip AFK4 Mosdorfer, potreben temelj oz. podložni beton cca. 80*50*10cm. Podrobnosti (slike) so dostopne na spletni strani naročnika (https://obcina.bohinj.si/razpis/250729).

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.03.2020   10:45
VPRAŠANJE
Prosim vas za opis in sliko obstoječe ograje pri post. Dobava in izdelava ograje - tip obstoječa v Vogu (kovinski cinkani stebrički h=cca. 120cm nad terenom, barvani grafitno sivo, vgradnja v betonski temelj, 4x dvojna pocinkana pletnica skozi luknje fi 10 mm v stebrih).

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!

Stebrički so specificirani v popisu, razdalja med njimi cca 4m. Podrobnosti (slike) obstoječega stanja so dostopne na spletni strani naročnika (https://obcina.bohinj.si/razpis/250729).

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.03.2020   11:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri Odseku 3 je pri Čiščenju terena napisana post. Demontaža ograje in priprava za ponovno postavitev... a je potrebno pri tej postavki upoštevati tudi ponovno postavitev, ker posebej postavke za postavitev ni?

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!

Pri tej postavki se ne upošteva ponovna postavitev. Postavitev je predvidena v postavki 4.3. Dobava in izdelava ograje.

Lep pozdrav.
Datum objave: 31.03.2020   10:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v navodilih (Povabio...) nikjer ne navajate, da je potrebno izdelati termniski plan, v datoteki obrazci pa je zahtevan 8kljub temu, da se ga ponovno izdela 5 dni po uvedbi v delo.

Če ga je potrebno priložiti že v ponudbi, prosimo za navodila, kaj naj takšen plan vsebuje.

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik zahteva predložitev terminskega plana v postopku oddaje ponudbe. V kolikor ne bo prišlo do sprememb in zamikov pri rokih, bo naročnik upošteval že predložen terminski plan, v nasprotnem primeru pa bo ponudnik moral po uvedbi v delo predložiti posodobljen terminski plan.

Lep pozdrav.

Datum objave: 31.03.2020   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na razpisno dokumentacijo za Javno naročilo - Izgradnja mostu na Rju in kolesarske povezave Kamnje Bohinjska Bistrica št. JN001767/2020-W01 z dne 5.3.2020 nas zanima ali so spoji glavnih nosilcev lahko vijačene izvedbe?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!

Spoji glavnih nosilcev naj se izvedejo po projektu - pri snovanju je bilo upoštevanih več vidikov, ki so nas privedli do take odločitve (izvedbene možnosti, integralnost konstrukcije, estetski vidiki,). Iz vprašanja tudi ni jasno, na katere spoje se vprašanje sploh nanaša:
- nosilci dostopne roke so že predvideni kot vijačeni na glavno brv - členkasti spoj.
- glavni nosilci glavne brvi so računsko upoštevani kot kontinuirni preko dveh polj - npr. podaljševalne momentne spoje bi bilo težko izvesti v vijačeni izvedbi, ker bi čelne pločevine segale preveč nad geometrijo nosilcev, kjer že tako poteka sekundarna konstrukcija. Varianta s preklopnimi pločevinami pa bi bila izvedbeno še težje izvedljiva, ker so glavni nosilci škatlastega profila
- integralnost zasnove JK - povezava med glavnimi nosilci, stabilizacijskimi nosilci, sekundarnimi in terciarnimi nosilci - je najlažje zagotovljena z varjenjem (pretežno v delavnici, delno na gradbišču).

Lep pozdrav.
Datum objave: 10.04.2020   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim vas, da pri ZEMELJSKA IN OSTALA DELA - DOSTOPI DO BRVI, post. 5 a, b, c napišete porabo kamna m3/m ter ločite postavko KZ v suho in KZ, katera se humusira. Pri istih delih se postavka 4 pojavi dvakrat, a gre za pomoto? Piše, da so balvani po izboru projektanta, a to pomeni, da je material na lokaciji?
Pri Tesarskih delih prosim, da določite količino pri postavki 4.
Pri Gradbenih delih, post. 9 a in b: zanima nas, če so skale na lokaciji, a so dimenzije pravilne, prosimo za objavo načrtov. Zanima nas, če so to podstavki, ki so napisani tudi pri Leseni konstrukciji post. 5?
Pri Gradbenih delih, post. 7: zanima nas, če je res potrebno, da je betonski prefabrikat, ali lahko prani beton uljemo na licu mesta?

Hvala in lp.


ODGOVOR

Spoštovani!

Odgovori so dopisani pod vsakim vprašanjem.

1.) prosim vas, da pri ZEMELJSKA IN OSTALA DELA - DOSTOPI DO BRVI, post. 5 a, b, c napišete porabo kamna m3/m ter ločite postavko KZ v suho in KZ, katera se humusira.
Postopek gradnje v suho je enak ne glede na to ali so rege humuzirane ali ne, razlika je samo s čim se zapolni rege (humus ali prod). Kamni naj bodo premera 60-100cm, poraba kamna je razvidna iz prereza.

2.) Pri istih delih se postavka 4 pojavi dvakrat, a gre za pomoto?
Gre za napako v popisu del, ker se postavka pomotoma podvoji.
V zvezi s tem smo na spletni strani naročnika (https://obcina.bohinj.si/vsebina/javno-narocilo---izgradnja-mostu-na-rju-in-kolesarske-povezave-kamnje--bohinjska-bistrica) objavili popravljen »Popis del - most na Rju (popravek 10042020)« in prosimo, da popis zamenjate z novim.

3.) Piše, da so balvani po izboru projektanta, a to pomeni, da je material na lokaciji?
Balvane pridobi izvajalec in jih po potrditvi projektanta pripelje na lokacijo na montažo oz. postavitev na mestu gradnje.

4.) Pri Tesarskih delih prosim, da določite količino pri postavki 4.
Zaščita je stvar tehnologije izvajalca. Dolžina lovilnih odrov naj bi bila vsaj 4m v območju gradnje, zaščitne mreže se lahko kasneje premikajo.

5.) Pri Gradbenih delih, post. 9 a in b: zanima nas, če so skale na lokaciji, a so dimenzije pravilne, prosimo za objavo načrtov.
Skale zagotovi izvajalec: izbor uskladijo nosilec projekta na Občini Bohinj, projektant in izvajalec. Preverijo tudi, na kateri lokaciji bi se balvane jemalo oz. odvzemalo iz narave.

6.) Zanima nas, če so to podstavki, ki so napisani tudi pri Leseni konstrukciji post. 5?
Ne, v tem primeru gre za obdelavo kamna v obliko kvadratnega bloka iz apnenca - lokalni kamen hudournik, dim 30x50x40 cm, finalna obdelava štokano, z izvrtinami za montažo nosilne konstrukcije klopi.

7.) Pri Gradbenih delih, post. 7: zanima nas, če je res potrebno, da je betonski prefabrikat, ali lahko prani beton uljemo na licu mesta?
V primeru ulitega betona je potrebno paziti na kakovost izvedbe - ravna podlaga, finalna obdelava itd.

Lep pozdrav.Datum objave: 14.04.2020   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali glede na 15. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (uporaba zmogljivosti drugih subjektov) vseeno zahtevate, da je vodja gradnje oz. vodja del zaposlen pri ponudniku, kot to izhaja iz Pogoja 2 Tehnične in strokovne sposobnosti?

S spoštovanjem!


ODGOVOR
Spoštovani!

Pogoj glede zaposlitve vodja del predpisuje Gradbeni zakon, zato se v tem primeru ni dovoljeno sklicevati na kapacitete drugih gospodarskih subjektov.

Lep pozdrav.
Datum objave: 14.04.2020   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podaljšanje roka za sprejem vprašanj, glede na to, da ste rok za vprašanja podaljšali samo za 3 delovne dni.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik podaljšuje rok za postavitev vprašanj.

Lep pozdrav.
Datum objave: 15.04.2020   16:51
VPRAŠANJE
Spoštovani. V Gradbenem zakonu nikjer ne piše, da vodja del ne sme biti zaposlen pri podizvajalcu ali partnerju v skupni ponudbi! Pozivamo, da nemudoma spremenite Pogoj št. 2 Tehnične in strokovne sposobnosti in dovolite sklicevanje na zmogljivosti podizvajalca ali partnerja, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve (kot ste sami napisali na strani 12 RD).

ODGOVOR
Spoštovani!

Gradbeni zakon določa, da mora izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, imeti za opravljanje te dejavnosti zaposlenega vodjo del, kajti v nasprotnem primeru te dejavnosti ne more opravljati (nima ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti).

14. člen GZ citiramo:
»(1) Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, mora za opravljanje te dejavnosti, razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, izpolnjevati naslednje pogoje:
- imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka tega člena ter
- imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje, določene v tem členu (v nadaljnjem besedilu: vodja del).«
V nadaljevanju so v tem istem členu v 4. odstavku navedeni pogoji za vodjo del.

Pri tem GZ definira pojem izvajalca v 3. členu, 1. odstavek, 12. točka kot citiramo: »izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi objektov izvaja gradnjo;«

Vodja del mora tako biti zaposlen pri izvajalcu, ki opravlja gradbena dela.

Lep pozdrav.
Datum objave: 15.04.2020   16:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ker predmetni most ni v celoti gradbeni projekt oz. dela ki bi jih obvladovali samo strokovnjaki z gradbenim znanjem,
"1/5 gradbenih del, 3/5 strojnih del, 1/5 lesarskih del" ,
Vas prosimo če lahko referenco o vodji gradnje oz. vodjo del posplošite na inženirsko izobrazbo kot npr.: strojništvo, lesarstvo, rudarstvo, vsekakor pa se strinjamo z navedbo z vpisom v IZS in podobno.

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik se strinja z podanim predlogom, zato poleg zahteve glede vodja del za gradbeno področje dovoljuje namesto tega tudi vodjo del s področja strojništva.

Naročnik je ustrezno spremenil Pogoj št. 2 Tehnične in strokovne sposobnosti.

Popravek razpisne dokumentacije je objavljen na naročnikovi spletni strani (popravek št. 5).

Lep pozdrav.
Datum objave: 15.04.2020   16:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za razlago postavke pri Zemeljskih delih, post. 7.V2 - razplaniranje materiala na lokaciji - ni v seštevku! m3 122,00, a postavko ponudimo ali ne, kajti zmnožek je upoštevan v seštevku.

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani!

Ponudi se cena za obe postavki, zmnožek je res upoštevan v seštevku. Naročnik in nadzornik del bosta ob sami gradnji proučila možnosti za odvečni material in določila način izvedbe.

Lep pozdrav.
Datum objave: 15.04.2020   16:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik v pogodbi točka VII piše da bo obračunaval:
sistemu fiksne nespremenljive cene za enote in dejansko vgrajenih količin, potrjenih s strani nadzornika v gradbeni knjigi.

Izvajalec je dolžan tekoče voditi knjigo obračunskih izmer, ki je osnova za začasne obračune izdane kot mesečne začasne ali končne situacije. Le to je dolžan sproti potrjevati pri nadzorniku del.

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo računa oz. začasne ali končne situacije, obračunane na osnovi knjige obračunskih izmer. Pri izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Glede na to, da je na primer za les in kovinsko konstrukcijo porebno naročiti material, izdelati delavniško dokumentacijo predenj pa je vse to povarjeno, pobarvano in vgrajeno pa je preteklo lahko že več kot 60 dni ali bo možno, da se bo obračunavalo na primer dobavljen material (les ali jeklo) (določen % vrednosti postavke), povarjeno in pobarvano konstrukcijo (določen % vrednosti postavke) ne pa še nameščeno? Prihajalo bi namreč do tega, da bi bila konstrukcija izdelana, ne pa še zmontirana, plačati bi bilo pa že nujno material, barvanje, delo izdelave, material les in tako tudi dolgo financirati izdelavo.
Je sicer res, da sprašujete za ekonomsko in finančno sposobnost in iz tega verjetno ocenjujete potencialnega izvajalca ampak ta ocena gotovo ne prinese nobenih točk pri ocenjevajnu izvajalca.

Vprašanje še nekrat je torej:
Ali se bo lahko obračunavalo posamezen v naprej dogovorjen % materiala, izvedbe tudi če les ali konstrukcija ne bo še vgrajena?

Hvala za odgovor


ODGOVOR
Spoštovani!

Knjigo obračunskih izmer potrjuje nadzornik del. Glede na-to, da se bo izstavljalo mesečne začasne situacije je stvar nadzora da izvedena dela oz. dobavljene materiale potrdi, seveda pa je za to potrebno priložiti ustrezno dokazilo. V tem primeru se lahko obračunajo postavke tudi po %, seveda ob potrditvi nadzora in investitorja.

Lep pozdrav.
Datum objave: 17.04.2020   07:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri Gradbenih delih, post. 9 a in b - na vprašanje ste delno že odgovorili.
Zanima me še, ali se skale obvezno reže, da so gladke, kot piše v opisu?

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani!

V tem primeru gre za skale kot element sedišča, kar pomeni, da se skali (ki jo pridobimo iz narave in je praviloma cca. okrogle oblike), odreže tretjino zgornjega dela, tako da nastane ravna površina za sedenje. Skale so lahko tudi bolj grobe, odrezan del pa naj bo finalno obdelan z brušenjem, tako da bo gladek. Se izvede po izboru konkretnih kamnov in v sodelovanju z arhitektom.

Lep pozdrav.
Datum objave: 17.04.2020   07:40
VPRAŠANJE
Pozdrav,

V POPISU: ZEMELJSKA IN OSTALA DELA - DOSTOPI DO BRVI, post. 5 a, b, c - ali ima v vsaka vrsta skal (ne glede ali je to ena ali dve vrsti) temelj iz skale premera do 1,2 m?
LP

ODGOVOR
Spoštovani!

Temelj 1,2m ni nujno da se dela iz ene skale. Važno je da je dovolj globoko temeljeno, da se prepreči spodjedanje temelja. Le-ta je stabilen tudi, če je zgrajen iz manjših skal, ki so med seboj zaklinjene oz pravilno naložene.

Lep pozdrav.
Datum objave: 17.04.2020   07:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za objavo prerezov kamnitih zložb, za KZ, kjer se vgradi ena vrsta skal in prereza za dve vrsti skal.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!

V PZI je bila zložba obdelana situativno z prerezom, podajamo še obširno pisno obrazložitev. Zavarovanje leve brežine je predvideno na skupni dolžini ca 50m dolvodno od mostu in ca 25m gorvodno od mostu. Na območju mostu in ca 15m gor in dolvodno je potrebno zavarovati brežino do vrha, medtem, ko se na ostalem delu zavaruje samo peta brežine. Pri zložbi je potrebno upoštevati da gre za grobo zložbo iz večji skal, ki morajo zaradi občutljivosti območja vgrajene neporavnano, rege pa humuzirane. Temljenje zložbe je vsaj 1,2m pod niveleto struge. Sama višina zavarovanja se bo prilagajala na terenu, da bo vpliv na območje najmanjši, hkrati pa bo protierozijska zaščita ustrezna, omogočen dostop do vode... Na območju, kjer je predvideno zavarovanje brežine do vrha naj se upošteva poraba skal 3m3/m (2-3 vrsti skal), na ostalih delih pa 2m3/m (1-2 vrsti).

Lep pozdrav.
Datum objave: 17.04.2020   07:42
VPRAŠANJE
Spoštovani. Iz vašega odgovora ni jasno, ali je lahko vodja del zaposlen pri podizvajalcu ali partnerju. Seveda mora imeti izvajalec gradbenih del, v skladu z GZ zaposlenega vodjo del, vendar ni nujno, da ima ta vodja del (kljub izpolnjevanju vseh ostalih pogojev) zahtevane reference. Ravno iz tega razloga podjetja sodelujejo. Prosimo za jasno potrditev, da je lahko ustrezni vodja del z referencami zaposlen tudi pri podizvajalcu ali partnerju, ki bo izvajal gradnje ali storitve, za katere se zahteva vodja del (kot sami navajate na str. 12 RD).

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik zahteva, da je vodja del hkrati tudi vodja gradnje (ista oseba), ki pa mora v skladu z 16. odstavkom 14. člena GZ biti zaposlen pri izvajalcu, ki prevzema celotni ali pretežni del gradnje zato mora biti vodja gradnje zaposlen pri ponudniku.
Pogoj zahteve je oblikovan skladno z GZ in Smernicami za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev (Izdaja 1.1).

Lep pozdrav.
Datum objave: 17.04.2020   07:42
VPRAŠANJE
Ali boste kot ustrezne upoštevali tudi sanacije ali rekonstrukcije premostitvenih objektov? Za podjetje in Vodjo del. lp

ODGOVOR
Spoštovani!

Da, v kolikor je sanacija ali rekonstrukcija vključevala vsa dela, kot so potrebna za to javno naročilo. Ta dela so: pripravljalna dela, zemeljska dela, betonska dela, gradbena dela, lesene konstrukcije, ključavničarska dela, krovsko kleparska dela.

Lep pozdrav.
Datum objave: 17.04.2020   07:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas, da podaljšate rok izvedbe za najmanj 30 dni, to je iz 90 dni na 120 dni, ker se v nasprotnem primeru stroški gradnje bistveno povečajo, kar gotovo ni v interesu naročnika.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik se glede na trenutno situacijo strinja s podaljšanjem roka gradnje na 120 dni. Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije, ki bo dosegljiva na naročnikovi spletni strani.

Lep pozdrav.
Datum objave: 17.04.2020   14:54
Naročnik je v roku na uradni naslov prejel po e-pošti 16.4.2020 ob 8:22 uri sledeče vprašanje na katerega naročnik daje pojasnilo.

VPRAŠANJE:
Spoštovani, v zvezi z oddajo javnega naročila nas zanima ali je EPSD obvezno priložiti ali ni potrebno?

ODGOVOR:
Spoštovani!

ESPD obrazec ni zahtevan. Ponudnik mora izpolniti priložene obrazce in priložiti priloge, kjer so zahtevane.

Lep pozdrav!