Dosje javnega naročila 001711/2020
Naročnik: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Blago: IZDELAVA IN DISTRIBUCIJA POKALOV, PLAKET IN MEDALJ
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001711/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001711/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Boštjan Vintar
bostjan.vintar@sport.si
+386 014342396
+386 014342391

Internetni naslovi
https://www.zsrs-planica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/346707/Razpisna_medalje_2020-2021.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16962
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
ŠPORT


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA IN DISTRIBUCIJA POKALOV, PLAKET IN MEDALJ
Referenčna številka dokumenta: 200005
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18512200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik razpisuje javno naročilo blaga, katerega predmet izdelava in distribucija pokalov, plaket in medalj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18512200
39298700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je IZDELAVA IN DISTRIBUCIJA POKALOV, PLAKET IN MEDALJ.

1. Program Šolska športna tekmovanja (ŠŠT):

Pokali
- količina: 86 kompletov (258 kosov), 42 posamičnih pokalov za 1. mesto
- obseg kompleta: 3 pokali (1., 2., in 3. mesto),
- višina pokala: 1. mesto 35 cm, 2. mesto 33 cm in 3. mesto 31 cm,
- oblikovanje: po obstoječem vzorcu (GLEJ sliko št. 1), logotip (ŠŠT) v ročaju pokala je enostranski (na prednji strani pokala), je na isti strani kot ploščica z gravuro
- material: podstavek - lesen ali umetna masa,
osrednji del in čaša - medenina ali soroden material,
- graviranje ali tisk: na ploščico 5 x 2.5 cm, max. 100 znakov,

Plakete
- količina: 50 kompletov (150 kosov),
- obseg kompleta: 3 plakete (1., 2., in 3. mesto),
- panoge: 10 različnih športnih panog,
- oblikovanje: plaketa - po obstoječem vzorcu (GLEJ sliko št. 2 prikazuje en komplet za eno panogo; bronasta, srebrna in zlata podlaga, podlaga je nalepka
žeton športne panoge - 10 različnih športnih panog),
- material: plaketa - pleksi,
žeton športne panoge - medenina,
- oblika in mere: plaketa - kvadratna, 110 x 160 mm,
žeton športne panoge - okrogel, premer 30 mm,
- graviranje ali tisk: na ploščico 5 x 2.5 cm, max. 100 znakov.

Medalje ŠŠT
- količina: 960 kompletov (2.880 kosov), 320 posamičnih medalj
- obseg kompleta: 3 medalje (zlata, srebrna in bronasta),
- panoge: 30 različnih športnih panog,
- material: medenina,
- oblika in premer: okrogla, 45 mm,
- oblikovanje: medalje - po obstoječem vzorcu (GLEJ sliko št. 3), 30 različnih športnih panog,
trak - trobojnica, dolžina 80 cm, širina 8 mm,
- graviranje: na zadnjo stran medalje, max. 50 znakov,
- dovršitev: pakirano v vrečki, vsak komplet posebej.


2. Program Zlati sonček

Velika zlata medalja
- količina: 15.000 kosov,
- material: medenina,
- barva: zlata,
- oblika in premer: okrogla, 45 mm,
- oblikovanje: medalje - po obstoječem vzorcu (GLEJ sliko št. 4),
trak - moder z zlatim tiskom logotipa Zlati sonček, dolžina 80 cm, širina 1.1 cm, lepljen,
- dovršitev: posamično pakiranje v vrečki.


Mala zlata medalja
- količina: 13.500 kosov,
- barva: zlata,
- oblika in premer: okrogla - 35 mm,
- oblikovanje: po obstoječem vzorcu (GLEJ sliko št. 5),
- material: medenina,
- trak: moder z zlatim tiskom logotipa Zlati sonček, dolžina 70 cm, širina 1 cm, lepljen,
- dovršitev: pakiranje po 20 v vrečki.

Velika modra medalja
- količina: 15.500 kosov,
- barva: zlato-modra,
- oblika in premer: okrogla - 45 mm,
- oblikovanje: po obstoječem vzorcu (GLEJ sliko št. 6),
- material: medenina,
- trak: moder z zlatim tiskom logotipa Zlati sonček, dolžina 70 cm, širina 1 cm, lepljen,
- dovršitev: pakiranje po 20 v vrečki.


Sukcesivne dobave se izvajajo od 1.10.2020 do 31.10.2021 oz. do izpolnitve predmeta naročila.

Pokale, plakete in medalje za program Šolska športna tekmovanja mora ponudnik izdelati in distribuirati v različne kraje po Sloveniji (cca 100 naslovov), ki mu jih sukcesivno, glede na potrebe programa, posreduje naročnik. Distribucija mora biti izvršena najkasneje v štirih (4) dneh od prejema podatkov glede količine medalj, pokalov in plaket ter glede krajev dobave s strani naročnika.
Medalje za program Zlati sonček mora ponudnik dostaviti v različne kraje po Sloveniji (17 naslovov). Točne podatke glede kraja in števila medalj bo naročnik ponudniku sporočil aprila 2020. Dostava mora biti izvršena najkasneje v štirih (4) dneh od prejema podatkov, glede kraja in števila medalj, s strani naročnika.

Podrobnejši opis predmeta je v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 31.10.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.03.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.03.2020   09:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.03.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.03.2020   08:38
Naročnik opozarja ponudnike, da je izpolnitev pogodbe o izvedbi predmeta javnega naročila, vezana na proračunske zmogljivosti naročnika.

Naročnik se ne zavezuje, da bo naročil celotno s ponudbenim predračunom predvideno količino medal, plaket in pokalov, pač pa bo naročil količino glede na potrebe vsakega od obeh programov (program Šolska športa tekmovanja in program Zlati sonček) ter s svojimi finančnimi zmogljivostmi.