Dosje javnega naročila 001749/2020
Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Storitve: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov vključno z zavarovanjem vozil OBČINE POSTOJNA ter pripadajočih zavodov in društev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 376.531,80 EUR

JN001749/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.03.2020
JN001749/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.03.2020
JN001749/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.04.2020
JN001749/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.04.2020
JN001749/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.04.2020
JN001749/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2020
JN001749/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2020
JN001749/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.09.2020
JN001749/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001749/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 054-128531
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
SI038
Postojna
Slovenija
Martina Magajna
obcina@postojna.si
+386 57280700
+386 57280780

Internetni naslovi
http://www.postojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.postojna.si/objave/58

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17796
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov vključno z zavarovanjem vozil OBČINE POSTOJNA ter pripadajočih zavodov in društev
Referenčna številka dokumenta: 430-20/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov vključno z zavarovanjem vozil OBČINE POSTOJNA ter pripadajočih zavodov in društev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov vključno z zavarovanjem vozil Občine Postojna ter pripadajočih zavodov in društev
Številka sklopa: SKLOP 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov vključno z zavarovanjem vozil OBČINE POSTOJNA ter pripadajočih zavodov in društev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ter ZAVAROVANJE VOZIL naročnika OBČINE POSTOJNA ter pripadajočih zavodov in društev
Številka sklopa: SKLOP 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov vključno z zavarovanjem vozil OBČINE POSTOJNA ter pripadajočih zavodov in društev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.04.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.07.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.04.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.04.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
Postojna
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.03.2020   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosim za informacijo, kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija ?


Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj bo naročnik objavil razpisno dokumentacijo na svoji spletni strani?

ODGOVOR
Naročnik je dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila objavil na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58
____________________Datum objave: 19.03.2020   18:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

obveščamo, da razpisne dokumentacije še vedno ni razvidne na spletni strani naročnika.

ODGOVOR
Kot je navedel naročnik, je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, dostopna na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58
________________Datum objave: 23.03.2020   12:23
VPRAŠANJE
ker zavarovalnice ne morejo pridobiti poročila S.BON-1/P, saj jih AJPES za zavarovalnice ne
pripravlja, prosimo za potrditev, da lahko skladno z zahtevami razpisne dokumentacije
potencialni ponudniki predložimo BON-2.

ODGOVOR
Da.
____________Datum objave: 23.03.2020   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu objavljene razpisne dokumentacije nam ni uspelo zaslediti podatkov o škodnem dogajanju, zato vas vljudno prosimo, da objavite podatke o rešenih in rezerviranih škodah za obdobje 2017-20, razdeljene po letih in zavarovalnih vrstah.

Hvala.


ODGOVOR
Podatki o škodnem dogajanju so razvidni iz Zavarovalno tehnične dokumentacije.
__________________Datum objave: 23.03.2020   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji - obrazec 1, zahtevate podatke o: "Vodja del (Ime in priimek,
evidenčna številka vpisa v IZS)". Glede na to, da se slednje nanaša na gradbene posle,
razpisna dokumentacija pa je za zavarovalne storitve, prosimo za potrditev, da tovrstne
postavke ni potrebno izpolnjevati samostojnim potencialnih ponudnikom.

ODGOVOR
Ponudniki pustijo rubriko prazno.
________________Datum objave: 26.03.2020   11:41
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji za vozila ni razvidno ali se vključi tudi kritje za požarne nevarnosti in naravne nesreče. Prosimo vas za pojasnilo oziroma ali se navedeno kritje vključi ali ne.

ODGOVOR
Zgoraj navedene nevarnosti so vključene v kasko kritje kot je navedeno v točki 3.1.3. Zavarovalno tehnične dokumentacije.
______________________Datum objave: 31.03.2020   10:10
VPRAŠANJE
Prosimo za korigiranje veljavnosti ponudbe. V razpisni dokumentaciji navajate 90 dni, v predračunu pa 120 dni.

ODGOVOR
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da je objavil popravljen ponudbeni predračun. Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni.
____________________Datum objave: 31.03.2020   10:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kot navajate v razpisni dokumentaciji:
"Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju
javnega naročila posredovati podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so z njim povezane družbe.
Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva."

Prosimo za potrdite, da izjavo 3 iz obrazcev za sestavo ponudbe, katera se nanaša na izjavo
o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, predloži le izbrani ponudnik ob oz.
pred podpisom pogodbe.

ODGOVOR
Skladno z zahtevo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, morajo ponudniki Izjavo 3 predložiti že v svoji ponudbi.
___________________Datum objave: 10.04.2020   09:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Dne 07.04.2020 je na PJN razviden popravek in sicer, da naročnik objavlja popravljen ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi. Preko povezave pa ni razvidno nobenega popravka oz. novega predračuna. Prosimo preverite na spletni strani?ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljeni ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.
_________________Datum objave: 10.04.2020   09:37
VPRAŠANJE
V 1.sklopu pri tabeli za delovna vozila je samo za prva dva vozila označeno z DA za AO, AO-plus, AK, pri naslednjih je v tabeli polje pazno. Ali se za ta vozila ne uredi kritja za AO, AO-plus, AK oziroma prosimo, da dopolnite tabelo.

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljeni ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.
_________________

Datum objave: 10.04.2020   09:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V navodilih razpisne dokumentacije pod točko XVIII. Podpis pogodbe navajate, da mora "Izjavo 3: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/izvajalca" posredovati le izbrani ponudnik na poziv naročnika, kar je tudi v praksi. Kasneje pa navajate, da je potrebno navedeno izjavo priložiti že v fazi ponudbe, torej vsi ponudniki.
Glede na vso situacijo prosimo za ponovno preučitev in potrditev, da "Izjavo 3" o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika predloži le izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe in je ni potrebno prilagati pri oddaji ponudbe.

Hvala za sodelovanje in lp,

ODGOVOR
izjavo 3: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/izvajalca ponudniki predložijo v svoji ponudbi.
______________Datum objave: 10.04.2020   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednja pojasnila:

Sklop 1, Sklop 2:
- V ZTD navajate kritje za indirektni udar strele. Ker gre za dodatno požarno nevarnost, zavarovalna vsota nikjer ni omenjena. Ali se torej zahteva kritje za indirektni udar stele?
- Pri strojelomu povsod navajate kritje za vse stroje in naprave in mehansko opremo. Vrednosti so v večini primerov zelo nizke glede na vrednosti objekta. Mehanska oprema bi morala znašati vsaj 10% vrednosti objekta, kar pa tukaj tudi skupaj z ostalimi stroji ne. Po vsej verjetnosti so zavarovalne vsote podzavarovane, seznama, da bi to preverili pa tudi niste priložili. Prosimo za pojasnilo?
- V 6. členu vzorca pogodbe navajate, da mora biti premija za celotno zavarovalno obdobje fiksna. Tega ni možno zagotoviti v primeru potresa, zaradi dogajanja na pozavarovalnem trgu, zato prosimo, da se ta izjema zapiše v pogodbo.
- Pri zavarovanju računalnikov prosimo za delitev na prenosnike in tiste stvari, ki se prenašajo in prevažajo in ostalo računalniško opremo.
- Tam, kjer se zavaruje potres potrebujemo letnice izgradnje objektov.

Občina Postojna:
- Ali občina upravlja tudi s cestami in ostalimi javnimi potmi ali je to naloga koncesionarja? V primeru da upravljate prosimo za podatek o km cest in ostalih poti.
- Do kakšne ekološke škode bi lahko prišlo? Ali razpolagate z nevarnimi snovmi?
- Prosimo za podatek o: kvadraturi igrišč, kolesarskih poligonov, posbike postajališč, telovadnic, poslovnih prostorov, ki jih dajete v najem, tržnic, število vseh stanovanj v lasti občine, število prebivalcev občine

Gasilska društva:
- Ali so podatki pri odgovornosti, podatki o vseh članih društev? Koliko je redno zaposlenih?
- Oprema pri požarnem zavarovanju ali je s tem mišljena tudi oprema na intervencijah? Ali se zahteva kritje za poškodbe na intervencijah? Ali so zavarovalne vsote na I. riziko ali na polno zavarovalno vsoto?

Krajevne skupnosti:
- Prosimo za podatek o kvadraturi objektov s katerimi razpolagajo?

Hvala.

ODGOVOR
Sklop 1, Sklop 2:
- V ZTD navajate kritje za indirektni udar strele. Ker gre za dodatno požarno nevarnost, zavarovalna vsota nikjer ni omenjena. Ali se torej zahteva kritje za indirektni udar stele?
Kot navedeno v ZTD zavarovanje proti nevarnosti strele krije tako direktni kot tudi indirektni udar strele in sodi med temeljne nevarnosti požarnega zavarovanja.

- Pri strojelomu povsod navajate kritje za vse stroje in naprave in mehansko opremo. Vrednosti so v večini primerov zelo nizke glede na vrednosti objekta. Mehanska oprema bi morala znašati vsaj 10% vrednosti objekta, kar pa tukaj tudi skupaj z ostalimi stroji ne. Po vsej verjetnosti so zavarovalne vsote podzavarovane, seznama, da bi to preverili pa tudi niste priložili. Prosimo za pojasnilo?
V okviru JN se je naročnik odločil, da bo kritja prilagodil posameznim lokacijam skladno s potrebami posameznega zavarovanca. Kritja niso nujno enaka kot primeroma pri osnovnih šolah in Občini. Pri strojelomnem zavarovanju velja enako, JN se prilagaja zavarovancem. Ob sklenitvi polic bo tako izbrani ponudnik imel možnost podrobnejšega vpogleda v določitev zavarovalne vsote in predmeta zavarovanja. Predmet zavarovanja je tako pri nekaterih naročnikih mehanska oprema, pri drugih pa samo stroji in aparati, kot sledi iz Predračuna. Ob izdelavi ponudbe prosimo upoštevajte podatke iz JN, navedene v Predračunu.

- V 6. členu vzorca pogodbe navajate, da mora biti premija za celotno zavarovalno obdobje fiksna. Tega ni možno zagotoviti v primeru potresa, zaradi dogajanja na pozavarovalnem trgu, zato prosimo, da se ta izjema zapiše v pogodbo.
Ostajamo pri določilu, da mora biti zavarovalna premija za celotno zavarovalno obdobje fiksna kar velja tudi za potres.

- Pri zavarovanju računalnikov prosimo za delitev na prenosnike in tiste stvari, ki se prenašajo in prevažajo in ostalo računalniško opremo.
Izbrana zavarovalnica bo imela možnost podrobnejšega vpogleda v analitiko zavarovalnih vsot za računalniško opremo. Za lažji prevzem rizika pojasnjujemo, da je okvirna vrednost računalniške opreme (računalniki, tablice, pametni telefoni, prikazovalniki hitrosti ipd.) na prenosu oziroma prevozu 15% od zavarovalne vsote računalniške opreme.

- Tam, kjer se zavaruje potres potrebujemo letnice izgradnje objektov.
Letnice izgradnje pošiljamo v tabeli Letnice izgradnje objektov.

Občina Postojna:
- Ali občina upravlja tudi s cestami in ostalimi javnimi potmi ali je to naloga koncesionarja? V primeru da upravljate prosimo za podatek o km cest in ostalih poti.
Občina Postojna ne zavaruje cest in ostalih poti.

- Do kakšne ekološke škode bi lahko prišlo? Ali razpolagate z nevarnimi snovmi?
Zavarovanec želi kot dober gospodar zavarovati tudi ekološke škode. Ob tem nima v mislih nobenih konkretnih dogodkov in ne razpolaga posebej z nobenimi nevarnimi snovmi.

- Prosimo za podatek o: kvadraturi igrišč, kolesarskih poligonov, posbike postajališč, telovadnic, poslovnih prostorov, ki jih dajete v najem, tržnic, število vseh stanovanj v lasti občine, število prebivalcev občine
Zavarovanec ne vodi posebej evidence o kvadraturi igrišč, kolesarskih poligonov, posbike postajališč, telovadnih in ostalih prostorov, želi pa imeti zavarovana kritja kot so navedena v ZTD. Trenutno je število stanovanj v lasti Občine Postojna 284 stanovanj, Občina postojna ima 6 kolesarskih poligonov in sedem kolesarskih postajališč POSbike, število prebivalcev pa je 16.189.
Naročnik daje v najem 5 tržnih hišk in 15 premičnih stojnic.

Gasilska društva:
- Ali so podatki pri odgovornosti, podatki o vseh članih društev? Koliko je redno zaposlenih?
Zaposleni so samo pri PGD Postojna. To pomeni 9 poklicnih gasilcev in strokovna sodelavka.

- Oprema pri požarnem zavarovanju ali je s tem mišljena tudi oprema na intervencijah? Ali se zahteva kritje za poškodbe na intervencijah? Ali so zavarovalne vsote na I. riziko ali na polno zavarovalno vsoto?
Pri gasilski društvih je pri požarnem in strojelomnem zavarovanju mišljena vsa oprema, ki jo ima v lasti in jo uporablja gasilsko društvo (tudi oprema, ki se prevaža). Zavarovalne vsote so določene na polno zavarovalno vsoto.

Krajevne skupnosti:
- Prosimo za podatek o kvadraturi objektov s katerimi razpolagajo?
4.155,80 m2.
___________________Datum objave: 17.04.2020   09:18
VPRAŠANJE
V ZTD je navedeno, da so za zavarovalne vsote pri AO za vsa osebna, tovorna, prikolice so enojne zavarovalne vsote, za vsa specialna in delovna so podvojene zavarovalne vsote. V tabeli sklopu 1. pri gasilskih vozilih na začetku navedbe pri AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA je navedeno, da so zakonsko predpisane zavarovalne vsote. Prosimo za pojasnilo katere zavarovalne vsote se upoštevajo za specialna in delovna vozila

ODGOVOR
Opravičujemo se za napako kritje za AO, AO-plus in AK se zahteva za vsa vozila. Naročnik bo objavil popravljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
__________________Datum objave: 17.04.2020   09:20
VPRAŠANJE
V ZTD je navedeno, da so za zavarovalne vsote pri AO za vsa osebna, tovorna, prikolice so enojne zavarovalne vsote, za vsa specialna in delovna so podvojene zavarovalne vsote. V tabeli sklopu 1. pri gasilskih vozilih na začetku navedbe pri AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA je navedeno, da so zakonsko predpisane zavarovalne vsote. Prosimo za pojasnilo katere zavarovalne vsote se upoštevajo za specialna in delovna vozila

ODGOVOR
Za osebna, tovorna in priklopna vozila se upoštevajo enojne zavarovalne vsote, za specialna in delovna vozila pa podvojene zavarovalne vsote. Naročnik bo objavil popravljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
___________________Datum objave: 17.04.2020   09:21
VPRAŠANJE
V kritje so vključene tudi škode, ki izvirajo iz dejavnosti tovornih, specialnih, vlečnih, priklopnih, delovnih vozil in delovnih strojev, ko opravljajo delovno funkcijo izven prometne situacije. Ali se to kritje upošteva pri vseh navedenih vozilih ali le pri določenih vozilih. Če, da prosimo navedite pri katerih.

ODGOVOR
Kritje se upošteva pri vseh specialnih in delovnih vozilih, ko opravljajo delovno funkcijo izven prometne situacije.
____________________

Datum objave: 17.04.2020   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V pogodbi (3.člen) ste navedli, da je predmet pogodbe storitev zavarovanja premoženja in odgovornosti »Nacionalnega inštituta za biologijo za obdobje od 48 mesecev«. Prosimo, da popravite napako.

ODGOVOR
Besedilo se nadomesti z naslednjim: predmet pogodbe je storitev zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov vključno z zavarovanjem vozil OBČINE POSTOJNA ter pripadajočih zavodov in društev. Ker gre za osnutek pogodbe, bo sprememba vnesena pred podpisom pogodbe in naročnik ne bo objavil popravka.
____________________Datum objave: 17.04.2020   09:25
VPRAŠANJE
Pri kolektivnem nezgodnem zavarovanju članov prostovoljnih gasilskih društev ste navedli 706 zavarovanih oseb. Prosimo za razdelitev števila zavarovanih oseb:
- na osebe, ki so operativni člani PGD-jev in lahko sodelujejo v reševalnih akcijah in
- na ostale člane (otroci, mladinci, veterani), ki so člani PGD-jev in v reševalnih akcijah ne sodelujejo.


ODGOVOR
1181 ČLANOV SKUPAJ
9 POKLICNI GASILCI
241 OPERATIVNI GASILCI
34 REZERVNI OPERATIVNI GASILCI
66 PRIPRAVNIKI
170 MLADINCI
182 PIONIRJI
70 VETERANI
301 ČLANI GASILSKE ORG.
2 ČASTNA ČLANA
106 PODPORNI ČLANI
_____________
Datum objave: 17.04.2020   09:26
VPRAŠANJE
Vozilo v sklopu št. 2, z reg. št. POHT826, Vrtec Postojna, ima zahtevano kritje za škode na parkirišču. Vozilo je tovorno in kot takem po splošnih pogojih zavarovalnice ne moremo urediti zahtevanega kritja. Prosimo, da za navedeno vozilo umaknete zahtevano kritje za parkirišče.

ODGOVOR
Ostajamo pri zahtevi kritja škode na parkirišču glede na to, da gre za lahko tovorno vozilo.
___________________Datum objave: 17.04.2020   09:26
VPRAŠANJE
Vozilo v sklopu št. 2, z reg. št. POHT826, Vrtec Postojna, ima zahtevano kritje za škode na parkirišču. Vozilo je tovorno in kot takem po splošnih pogojih zavarovalnice ne moremo urediti zahtevanega kritja. Prosimo, da za navedeno vozilo umaknete zahtevano kritje za parkirišče.

ODGOVOR
Ostajamo pri zahtevi kritja škode na parkirišču glede na to, da gre za lahko tovorno vozilo.
________________Datum objave: 17.04.2020   09:38
VPRAŠANJE
V zavarovalno tehnični dokumentaciji na str.8 je pri potresnem zavarovanju navedeno, da se zavarujejo osnovna sredstva in zaloge. V Predračunu pa so navedeni samo objekti.
Prosimo za potrditev, da se potresno zavarujejo samo določeni objekti, ki so navedeni v predračunu. Prosimo za spremembo besedila v točki 2.3.2.3. Način zavarovanja, in sicer, da se zavarujejo le določeni objekti, ki so navedeni v Predračunu.


ODGOVOR
Potresno se zavarujejo samo objekti, ki so navedeni v Predračunu.
_____________Datum objave: 17.04.2020   09:38
VPRAŠANJE
Pri predmetih zavarovanja je določena skupna zavarovalna vsota elektronske opreme. Prosimo za podatek o ločeni vrednosti računalnikov s pripadajočo opremo, prenosnih računalnikov, tablic, pametnih telefonov in TV-jev, projektorjev, fotokopirnih strojev, kamer in multifunkcijskih naprav za oba sklopa.

ODGOVOR
Izbrana zavarovalnica bo imela možnost podrobnejšega vpogleda v analitiko zavarovalnih vsot za elektronsko opremo. Za lažji prevzem rizika pojasnjujemo, da je okvirna vrednost računalniške opreme (računalniki, tablice, pametni telefoni, prikazovalniki hitrosti ipd.) na prenosu oziroma prevozu 15 % od zavarovalne vsote računalniške opreme.
________________Datum objave: 17.04.2020   09:39
VPRAŠANJE
Do katerega datuma in ure boste podali zadnje odgovore na vprašanja ponudnikov?

ODGOVOR
Naročnik podaja vse odgovore na vprašanja ponudnikov.
________________Datum objave: 17.04.2020   09:39
VPRAŠANJE
Pri določitvi premije za potresno zavarovanje potrebujemo podatke o letnicah izgradnje objektov, lahko tudi razdelitev na:
- zgradbe, zgrajene do konca leta 1964
- zgradbe, zgrajene od začetka leta 1965
Prosimo, da navedete letnice zgradbe pri vseh objektih, za katere se sklepa potresno zavarovanje:
1. SKLOP 1: - OŠ Antona Globočnika telovadnica
2. SKLOP 2:
- OŠ Antona Globočnika - objekt
- Podružnica Bukovje
- Podružnica Planina
- Podružnica Studeno
- OŠ Miroslava V.
- Podružnica Hruševje
- OŠ in vrtec Prestranek
- Vrtec Postojna Enota Pastirček
- Vrtec Postojna Enota Zmajček
- Vrtec Postojna Enota Podgurček
- Vrtec Postojna Enota Škratek


ODGOVOR
Letnice izgradnje posameznih objektov bo naročnik objavil na svoji spletni strani.
__________________


Datum objave: 17.04.2020   09:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Prosimo za potrditev pravilne ure oddaje dodatnih vprašanj in oddaje/odpiranja ponudbe?
Na portalu JN in v povabilu je navedena ura 10h (odpiranje 10.01h), medtem ko v navodilih (pod pojasnila, predložitev in odpiranje ponudb) navajate 11h (odpiranje 11:01h).
2. V navodilih pod točko XII. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE navajate »Ponudbena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV)«. Prosimo za potrditev, da to pomeni »Ponudbena vrednost brez davka na zavarovalne posle (DPZP)«, kajti zavarovalništvo uporablja davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) in ne DDV?
3. V navodilih pod točko XV. DOPOLNITVE, POPRAVKI ALI POJASNILA PONUDB v točki 2. in 3. navajate »DDV«.
Prosimo za potrditev, da to pomeni »Davek na zavarovalne posle (DPZP)«, kajti zavarovalništvo uporablja davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) in ne DDV?
4. Prosimo, da preverite usklajenost zahtev glede številčnosti zaposlitve kadra oz. ustreznosti strokovnega kadra, kajti v navodilih, obrazcu in predračunu se le ti ne skladajo in sicer:
a) pod točko XII. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE, pod zaposlitev kadra je navedeno:
- 5 usposobljenih škodnih cenilcev premoženjskih zavarovanj 20 točk;
- 3 usposobljene škodne cenilce premoženjskih zavarovanj 10 točk;
V čem se razlikujeta obe zahtevi?
b) Pod točko XIX. pod POGOJI ZA SODELOVANJE tehnična in strokovna sposobnost navajate:
- najmanj dve (2) osebi z UN izobrazbo, ki imata vsaj 5 let delovnih izkušenj v zavarovalništvu;
- najmanj en (1) usposobljen škodni cenilec premoženjskih zavarovanj na območju občine Postojna;
c) V Obrazcu 3: Reference in kader pa so zahteve po poimenskem seznamu oseb:
- za dve (2) osebi z UN izobrazbo, ki imata vsaj 5 let delovnih izkušenj v zavarovalništvu;
- za pet (5) usposobljenih škodnih cenilcev premoženjskih zavarovanj;
d) V Ponudbenem predračunu je tabela za vnos DA/NE in sicer v kolikor ponudnik razpolaga z:
- 5 usposobljenih škodnih cenilcev premoženjskih zavarovanj;
- 3 usposobljene škodne cenilce premoženjskih zavarovanj;
V čem se razlikujeta obe zahtevi?
Prosimo, da pojasnite katere zahteve so pravilne oz. ustrezno popravite obrazce?
5. Prosimo za popravek določila predmeta zavarovanja v 3. členu vzorca pogodbe (očitno je ostalo od drugega JN - NIB)?
6. Prosimo za potrditev, da ni potrebno oddajati Izjave 2: Izjava podizvajalca, v kolikor nastopamo samostojno?
7. Glede na to, da je potrebno oddati ponudbo za celoten obseg JN, torej za oba sklopa (naročnik delnih ponudb ne bo sprejemal), predvidevamo, da bo tudi oddaja naročila za celoten obseg skupaj in ne za posamezen sklop. Prosimo za potrditev?
8. Prosimo za pojasnilo ali se bo kot merilo za izbiro najugodnejše ponudbe upoštevala vrednost ponudbe za oba sklopa skupaj torej za celoten obseg JN, ali za vsak sklop posebej?

Hvala in lp,


ODGOVOR
1.Ponudba mora biti oddana do 10:00 ure, javno odpiranje bo ob 10:01
2. Naročnik potrjuje, da to pomeni Ponudbena vrednost brez davka na zavarovalne posle (DPZP)
3. Da.
4. Ponudnik mora za izkazovanje usposobljenosti izkazati tudi kadrovski pogoj, da razpolaga:
- najmanj dve (2) osebi z UN izobrazbo, ki imata vsaj 5 let delovnih izkušenj v zavarovalništvu;
- najmanj en (1) usposobljen škodni cenilec premoženjskih zavarovanj na območju občine Postojna;
V kolikor razpolaga z večimi cenilci kot je zahtevano v pogoju mu bodo upoštevane točke pri merilu z naslova zaposlitve kadra.
Obrazec 3 vsebuje rubriko za vnos potrebnih podatkov tako za pogoj kot za merilo. Ponudbeni predračun je predmet javne objave, zato je v sklopu merila samo navedena rubrika DA/NE.
5. Besedilo 3. člena pogodbe se nadomesti z naslednjim: predmet pogodbe je storitev zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov vključno z zavarovanjem vozil OBČINE POSTOJNA ter pripadajočih zavodov in društev. Ker gre za osnutek pogodbe, bo sprememba vnesena pred podpisom pogodbe in naročnik ne bo objavil popravka.
6.Da.
7. Ne. Ponudniki morajo oddati ponudbo za oba sklopa, pri čemer bo naročnik oddal naročilo najugodnejšemu ponudniku po posameznem sklopu.
8. Za vsak sklop posebej.
___________
Datum objave: 17.04.2020   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosimo, da se v pogodbo v 5. ali 6. člen vključi dopolnitev: "Davek od prometa od zavarovalnih poslov se obračunava po vsakokratni veljavni zakonodaji. V kolikor pride do spremembe v višini stopnje, se ustrezno spremeni zavarovalna premija."

2. Prosimo za pojasnilo zakaj v informaciji zavarovalnega posrednika navajate predvideni začetek zavarovanja 15.05.2020, medtem ko je v vzorcu pogodbe točno določeno trajanje od 01.05.2020 00:00 ure do 30.04.2024 do 24:00 ure?

lp

ODGOVOR
1. Sprememba Davka od prometa zavarovalnih poslov je tveganje izbranega ponudnika, zato naročnik ne bo dopolnil pogodbe.
2. Predvideni začetek zavarovanja je 15.5.2020.
______________
Datum objave: 17.04.2020   09:42
VPRAŠANJE
Iz tabele škod za občino Postojno izhaja, da je bila letos likvidirana škoda v višini 7.575 , leta 2018 škoda v višini 4.610 , v letu 2017 pa škoda v višini 26.730.
Za kakšne odškodninske zahtevke je šlo oziroma kaj je bil vzrok škode in kdo je bil povzročitelj?


ODGOVOR
Vzrok škode za izplačan odškodninski zahtevek v letu 2017 je bila neustrezno zavarovana škarpa in posledično padec osebe čez škarpo. V letu 2018 je bil skladno z dokazano krivdno odgovornostjo Občine izplačan odškodninski zahtevek zaradi telesne poškodbe osebe (padec osebe), v letošnjem letu pa je bil izplačan del škode v višini 7.575 EUR zaradi poškodbe zgradbe oškodovanca (del škode v višini 5.799 EUR, ki izvira iz istega škodnega dogodka, pa je še v rezervaciji).
_______________Datum objave: 17.04.2020   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zavarovalno tehnični dokumentaciji pri skupnih določilih navajate »Pri zavarovanju odgovornosti pa velja, da zavarovalno kritje preneha, ko je skupni znesek izplačanih odškodnin v enem zavarovalnem letu enak trojni zavarovalni vsoti.«
Prosimo za potrditev, da to velja le za zavarovanje odgovornosti pod točko 2.3.7.?

lp

ODGOVOR
Skladno s točko 2.3.7. Zavarovalno tehnične dokumentacije (ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI), je zavarovalno kritje limitirano s trojno zavarovalno vsoto za posamezno zavarovalno leto.
_________________Datum objave: 17.04.2020   10:07
1.a) Zavarovanec ne vodi posebej evidence o kvadraturi igrišč, kopališč, itd., želi pa imeti zavarovana kritja kot so navedena v ZTD.
b) Delovna vozila so razvidna iz Predračunov, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
c) Navedena razširitev velja za vse zavarovance oziroma tiste zavarovance, ki dobijo v uporabo ali v hrambo stvari tretjih oseb.
d) Zavarovanec trenutno v lasti nima traktorjev.
e) Zavarovanec se ne ukvarja s kmetijsko in gozdno dejavnostjo.
f) Zavarovanec ne vodi posebej evidence o kvadraturi prostorov, ki jih daje v najem, želi pa imeti zavarovana kritja kot so navedena v ZTD. Trenutno daje v najem stanovanja, ki so v lasti Občine, tržne hiške in premične stojnice.
2. Pri zavarovanju odgovornosti je zavarovalno kritje za vse zavarovance limitirano s trojno zavarovalno vsoto, tudi za KS. Opravičujemo se za napako.
3. Število prebivalcev je 16189.
4. Zavarovanec ne vodi posebej evidence o delavcih, ki dejansko opravljajo delo v KS, želi pa imeti zavarovano odgovornost za škode, ki bi jih delavci, ki opravljajo delo v KS, povzročili tretjim osebam ter odgovornost iz hišne in zemljiške posesti prostorov KS.
5. Zavarovanje odgovornosti se pri Knjižnici Postojna sklene brez odbitne franšize.
6. V okviru odgovornosti Občine je vključena tudi dejavnost gasilsko reševalnega centra. Zaposleni so vključeni v tabeli Predračun. Dejavnost centra za ravnanje z odpadki ni predmet zavarovanja.
_____________


Datum objave: 17.04.2020   10:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

VOZILA
1. Pod 3.1.3. zavarovanje AK navajate kritja od točke 1 5. Izbrana kritja naj bi bila razvidna iz Predračuna, v predračunu pa le to ni nikjer razvidno kot le AK (DA/NE). Ali to pomeni, da kjer je oznaka AK DA so v zavarovanje vključena vsa kritja od 1 5?
2. Pod 3.1.3 navajate pod točko 5) poškodovanje vozila zaradi domačih živali, divjadi in glodavcev. Prosimo za podrobnejše pojasnilo kaj ste to mislili?

Hvala.

ODGOVOR
Podajamo naslednjo obrazložitev kjer je v tabeli oznaka DA v stolpcu AK pomeni, da so vključena vsa kritja od 1) do 5) točke 3.1.3. ZTD. Se pa za SKLOP 1 upošteva kasko kritje (AK) ter AO in AO+ za vsa delovna vozila in ne samo za prvi dve vozili kot je navedeno v prvotnem Predračunu. Naročnik bo objavil popravljen ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.
_____________Datum objave: 17.04.2020   10:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

POŽAR
1. Za vse nepremičnine za katere zahtevate kritje potresa prosimo, da dopolnite letnik zgradbe/nepremičnine?
2. Za kakšen predmet zavarovanja (objekt, nadstrešek, kontejner idr.) gre pri Zbirnem centru Stara vas, Postojna za ZV 55.000 eur?
3. Ali se v Zbirnem centru Stara vas, Postojna poleg zbiranja in hranjenja odpadkov opravlja še katera druga dejavnost kot npr. predelava, obdelava? V kolikor da, predelava katerih odpadkov?

STROJELOM
1. V ZTD navajate »Če je posebej dogovorjeno, so predmet zavarovanja tudi: daljnovodi, toplovodi, naftovodi, parovodi ter vodovodno in odvodno omrežje.«
Ali so torej le ti predmet zavarovanja pri katerem zavarovancu (če da, prosimo za ločene podatke) oz. kje naj bi to bilo posebej dogovorjeno in razvidno?
2. Ali razširitev na območju Evrope v času prenosa in prevoza ter prometne nesreče velja generalno za vse zavarovance? Ali potrebujete dejansko kritje Evrope?

RAČUNALNIKI
1. Zahtevate kritje v času prevoza in prenosa. Ali to velja za vse zavarovane stvari ali samo za tiste, ki se po svoji naravi prenašajo in prevažajo? Prosimo za ločene podatke o zavarovalni vsoti za stvari, ki se prenašajo in prevažajo (prenosniki itd.)?
2. Prosimo vas, če lahko od skupne zavarovalne vsote ločite vrednost prenosnih naprav (prenosniki, tablice, pametni telefoni ipd.) oz. kolikšen delež v skupni ZV predstavljajo le ti?

Hvala.

ODGOVOR
POŽAR
1. Letnice izgradnje posameznih objektov pošiljamo v tabeli Letnice izgradnje objektov.
2. V zavarovalni vsoti 55.000 EUR so vključeni objekti in nadstrešek.
3. Ne. Dodatno pojasnilo: odgovornost iz dejavnosti zbiranja in hranjenja odpadkov ter predelava in obdelava ni predmet tega razpisa omenjeno zavaruje koncesionar.

STROJELOM
1. Daljnovodi, toplovodi, naftovodi, parovodi ter vodovodno in odvodno omrežje niso predmet razpisa.
2. Razširitev na območju Evrope v času prenosa in prevoza ter prometne nezgode velja generalno za vse zavarovance.

RAČUNALNIKI
1. Zavarovanje za čas prevoza in prenosa velja za stvari, ki se po svoji naravi prenašajo in prevažajo. Zavarovanec ne razpolaga z ločenimi podatki o vrednostih stvari, ki se prevažajo in prenašajo, za lažji prevzem rizika pojasnjujemo, da je okvirna vrednost računalniške opreme (računalniki, tablice, pametni telefoni, prikazovalniki hitrosti ipd.) na prenosu oziroma prevozu 15 % od zavarovalne vsote računalniške opreme.

2. Zavarovanec ne razpolaga z ločenimi podatki o vrednostih stvari, ki se prevažajo in prenašajo, za lažji prevzem rizika pojasnjujemo, da je okvirna vrednost računalniške opreme (računalniki, tablice, pametni telefoni, prikazovalniki hitrosti ipd.) na prenosu oziroma prevozu 15 % od zavarovalne vsote računalniške opreme.
_______________
Datum objave: 17.04.2020   10:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

PREGLED ŠKOD

SKLOP 1
1. Prosimo vas za podatek o vzroku in višini škodnih dogodkov pri zavarovanju splošne odgovornosti, vključno z rezervo?
2. Ali se izplačilo škod v letu 2019 v višini 13.014,16 eur iz naslova strojelomnega zavarovanja nanaša na več škodnih dogodkov ali enega?
3. Prosim za podatek o vzroku in višini škodnih dogodkov iz naslova strojelomnega zavarovanja?
4. Ali je oprema, na kateri so bili škodni dogodki iz naslova strojelomnega zavarovanja v preteklih letih, po tem razpisu zavarovana po strojelomnem zavarovanju ali po zavarovanju računalnikov?

SKLOP 2
1. Prosimo vas za informacijo o vzroku škod pri požarnem zavarovanju?

Hvala.

ODGOVOR
SKLOP 1
1. Vzrok škode za izplačan odškodninski zahtevek v letu 2017 je bila neustrezno zavarovana škarpa in posledično padec osebe čez škarpo. V letu 2018 je bil skladno z dokazano krivdno odgovornostjo Občine izplačan odškodninski zahtevek zaradi telesne poškodbe tretje osebe (padec osebe), v letošnjem letu pa je bil izplačan del škode v višini 7.575 EUR zaradi poškodbe zgradbe oškodovanca (del škode v višini 5.799 EUR, ki izvira iz istega škodnega dogodka, pa je še v rezervaciji).

2. Izplačilo škode v letu 2019 v višini 13.014,16 EUR se nanaša na en škodni dogodek.

3. Škoda v višini 13.014,16 EUR, strojelom čistilne naprave (ki pa ni predmet razpisa) ter škoda v višini 650,00 EUR, udarec strele v telefonsko centralo.

4. Telefonska centrala le zavarovana po strojelomnem zavarovanju, medtem ko čistilna naprava ni predmet razpisa.

SKLOP 2
1. Gre za manjše škode, katerih vzrok je v dodatnih nevarnostih požarnega zavarovanja (izliv vode, meteorna voda, zlonamerna objestna dejanja).
____________
Datum objave: 17.04.2020   11:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na vso situacijo prosimo za preučitev možnosti podaljšanja roka za dodatna vprašanja in oddajo/odpiranje ponudbe?

Hvala za sodelovanje,

ODGOVOR
Naročnik obvešča, da podaljšuje rok za oddajo ponudb na 28.04.2020 ob nespremenjeni uri.
________________Datum objave: 17.04.2020   12:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za podaljšanje roka oddaje dodatnih vprašanj in oddaje ponudbe, saj nismo še prejeli vseh dodatnih odgovorov na zastavljena vprašanja na katera bi lahko podali morebitne komentarje?

Hvala in lp

ODGOVOR
Naročnik obvešča, da podaljšuje rok za oddajo ponudb na 28.04.2020 ob nespremenjeni uri.
________________
Datum objave: 20.04.2020   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za dodatna pojasnila

1. Povpraševanje je za obdobje 48 mesecev; s katerim datumom je predviden začetek zavarovalnega obdobja?
2. V tabelah s podatki, je pri vseh naveden zavarovalec Občina Postojna, zavarovanci pa se spreminjajo. Je za vse plačnik/zavarovalec Občina Postojna?
3. V enem izmed sklopov je zavarovanec Prostovoljna gasilska društva. Katera pravna oseba naj bi to bila? Je to Prostovoljno gasilsko društvo Postojna (dš: 22745238)?

Hvala.


ODGOVOR
1. Predvideni datum začetka zavarovanja je 15.5.2020.
2. Občina Postojna kot sklenitelj zavarovanja ne bo plačnik premije za vse zavarovance. Podatek, kateri zavarovanci bodo plačniki premije, bomo posredovali ob sklenitvi polic.
3. V okviru Sklopa 1, je v Predračunu v zavihku Gasilska društva navedeno, da je zavarovalec Občina Postojna, medtem ko so zavarovalci različna prostovoljna gasilska društva, ki delujejo v okviru Občine in so navedena pod posameznimi lokacijami.
_______________

Datum objave: 20.04.2020   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v odgovoru z dne 10.04.2020 navajate, da se pri izdelavi ponudbe upoštevajo podatki navedeni v Predračunu. Zanima nas ali to velja za vse zavarovalne vrste, predmete zavarovanj in zavarovalne rizike. Kot primer navajamo: po ZTD pri strojelomnem zavarovanju naročnik povprašuje po vključitvi stroškov iskanja napake v zavarovanje. Pri zavarovanju strojeloma za lokacijo OŠ Antona Globočnika naročnik povprašuje po strojelomnem zavarovanju vseh strojev in naprav ter mehanske opreme; če pravilno zaključujemo, naročnik za lokacijo OŠ Antona Globočnika ne povprašuje po vključitvi stroškov iskanja napake v zavarovanje. Prosimo za odgovor.

Pri lokaciji Podružnica Bukovje zavarovalna vsota I.rizika za poplavo pri objektu (50.000 EUR) presega zavarovalno vsoto objekta šole (45.169 EUR). Prosimo za odgovor ali v tekem primeru pri zavarovanju poplave upoštevamo zavarovanje na zavarovalno vsoto?

Hvala.

ODGOVOR
ZTD in Predračuni za Sklop 1 in Sklop 2 so sestavni del razpisne dokumentacije in predstavljajo celoto. Določila ZTD veljajo za vse zavarovalce, navedene v razpisu. ZTD je razdeljena na posamezne točke, v kateri so opredeljene splošne zahteve, načini zavarovanja, vrste zavarovanja in riziki, ki jih posamezna vrsta zavarovanja pokriva. Za vsa navedena zavarovanja veljajo določila predmetne razpisne dokumentacije in zavarovalnih pogojev izbrane zavarovalnice. Vedno se upoštevajo za naročnika ugodnejša določila.
Torej v točki 2.3.3. ZTD-ja, ki opredeljuje strojelomno zavarovanje, je navedeno, da so med zavarovane nevarnosti strojeloma vključeni tudi stroški iskanja napake ter stroški popravila za nadurno, nočno in praznično delo ter hitri prevoz.
____________Datum objave: 20.04.2020   14:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kot izpolnjevanje osnovne sposobnosti za fizične osebe za tuje državljane je zahtevana izjava, dana pred pristojnim sodnim ali pravnim organom v matični državi te osebe. Ali se lahko za tuje državljane odda že pridobljena potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb v matični državi in koliko stara so lahko ta potrdila?

lp

ODGOVOR
Kot izhaja iz prakse DKOM, mora ponudnik izkazati nekaznovanost na rok za oddajo ponudb.
_____________Datum objave: 20.04.2020   14:29
OBVESTILO NAROČNIKA!

V zavihku »Gasilska društva« velja za KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE naslednje pojasnilo:
Zavarovalno kritje velja za zaposlene delavce v okviru PGD-ja 24 ur, za osebe, ki opravljajo prostovoljno gasilsko dejavnost, pa zavarovalnica
jamči za nezgode, ki se pripetijo zavarovancem pri opravljanju dolžnosti v okviru prostovoljne gasilske dejavnosti.
________________


Datum objave: 24.04.2020   14:06
OBVESTILO NAROČNIKA!

Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da podaljšuje rok za oddajo ponudb.
Rok za oddajo ponudb se spreminja na 04.05.2020.
_________________

Datum objave: 28.04.2020   10:53
OBVESTILO NAROČNIKA!

Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun za SKLOP 1, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.

Prav tako SPREMINJA POVEZAVO ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PONUDBE. PRAVA POVEZAVA ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PONUDBE JE https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17796
_____________