Dosje javnega naročila 001727/2020
Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Gradnje: Rekonstrukcija brvi v Brodeh na javni poti JP 901423 "Pot v Brode - Stara cesta" od km 0,265 do km 0,225, v skupni dolžini 46 m, s prometno ureditvijo kolesarske poti
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 233.850,33 EUR

JN001727/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.03.2020
JN001727/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.03.2020
JN001727/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2020
JN001727/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.10.2020
JN001727/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001727/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Davor Prelogar
Davor.Prelogar@skofjaloka.si
+386 45112353
+386 45112301

Internetni naslovi
http://www.skofjaloka.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/346775/Dokumentacija_Obcina_Skofja_Loka_JN_brv_v_Brodeh.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16973
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija brvi v Brodeh na javni poti JP 901423 "Pot v Brode - Stara cesta" od km 0,265 do km 0,225, v skupni dolžini 46 m, s prometno ureditvijo kolesarske poti
Referenčna številka dokumenta: 371-04/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221113
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija brvi v Brodeh na javni poti JP 901423 - pot v Brode - Stara cesta, od km 0,265 do km 0,225, v skupni dolžini 46 m, s prometno ureditvijo kolesarske poti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221113
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Javna pot JP 901423, pot v Brode - Stara cesta, od km 0,265 do km 0,225
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija brvi v Brodeh na javni poti JP 901423 - pot v Brode - Stara cesta, od km 0,265 do km 0,225, v skupni dolžini 46 m, s prometno ureditvijo kolesarske poti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba investicije se lahko podaljša, če tako odloči naročnik in ne iz razlogov na strani izvajalca.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.04.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.04.2020   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.04.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.03.2020   11:47
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

Zaradi ukrepov, ki se izvajajo v povezavi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-COV-2 ocenjujemo, da je prišlo do nastopa neizogibnih okoliščin, ki od podjetij terjajo uvedbo določenih ukrepov za zaščito svojih zaposlenih in ostalih kontaktov, ki so v poslovnem svetu neizogibni. Le ob doslednem spoštovanju priporočil in navodil kompetentnih strokovnjakov bomo lahko preprečili nadaljnje širjenje bolezni in s tem zajezili epidemijo.

V ta namen smo se v podjetju odločili, da bomo zmanjšali obseg svojega delovanja na ta način, da bomo čim več zaposlenih poslali domov. Enako je ravnalo tudi kar nekaj naših poslovnih partnerjev in dobaviteljev.

Ugotavljamo, da je zaradi teh ukrepov praktično nemogoče zagotoviti ustrezne prijave na javna naročila v trenutno razpisanih rokih. Naročnika pozivamo, da upošteva izredne razmere, ki so prizadele državo in prestavi rok oddaje ponudbe za 1 mesec.

Odgovor naročnika:

Naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb. Nov rok za prejem ponudb je 24. april 2020, do 12:00 ure. Nov datum javnega odpiranja ponudb je 24. april 2020, ob 12:15 uri. Rok za postavljanje vprašanj je podaljšan do 15. aprila 2020, do 11:00 ure.

Sprememba rokov je že objavljena na Portalu javnih naročil, prav tako je ustrezno popravljeno tudi v informacijskem sistemu e-JN.

naročnik
Občina Škofja Loka

Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

Prosimo za pojasnilo / spremembo pogoja št. 9, saj zahtevate čiste prihodke od prodaje za leto 2019. Podjetja še nimamo pripravljenih bilanc, prav tako je država odredila oddajo bilanc do 31.05.2020.

Odgovor naročnika:

Pri Pogoju 9 se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki v letu 2018 ni imel letnega prometa čistih prihodkov od prodaje najmanj v višini 1.600.000,00 EUR.«.

Ponudnik lahko v Obrazcu št. 4 Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov, kjer mora vpisati višino čistih prihodkov popravi letnico »2019« na letnico »2018«.

naročnik
Občina Škofja Loka


Datum objave: 23.03.2020   10:46
Odgovor na vprašanje št. 3

Vprašanje ponudnika:

1. Naročnika opozarjamo na spornost izvedbe površinske zaščite elementov mosta izdelanih iz hrastovega lesa. Moti nas končna zaščita z lazurnim premazom in globinska impregnacija. Les hrasta je že sam zaščiten pred škodljivci, saj vsebuje tanin, ki jih odvrača od delovanja. Ker je les živ material, izpostavljenosti vplivom in delovanju okolja se v lesu pojavljajo razpoke, ki prehajajo tudi čez nanesene zaščitne premaze. Skozi te razpoke v les prodira vlaga, ki pa ji površinski zaščitni premazi preprečujejo izhlapevanje, vlaga v razpokah pa pospešuje propadanje lesa. Če je les odprt, je možnost prehoda vlage hitrejša in na celotni površini, pa tudi izločanje tanina je enakomernejše, manjši pojav temnih madežev. Sicer pa si več o lastnostnih in obnašanju lesa lahko preberete v literaturi ali pa se posvetujte s strokovnjaki na tem področju.
Naročniku priporočamo, naj razmisli o tej problematiki, saj ima zelo velik vpliv na ceno, rezultat predvidene obdelave, pa je vprašljiv.

2. Naročnik naj razmisli, sali je jeklena konstrukcija mostu in ali je sam most res tako pomemben, da je potrebna zahteva po zahtevnosti notranje kontrole izvajalca jeklene konstrukcije EXC3. Navedena zahteva je visoka in zelo oži konkurenco potencialnih izvajalcev. Predlagamo znižanje zahteve na EXC2. Glede na to, da ste omejeni s proračunskimi sredstvi in da ste en razpis iz vidika preseganja vrednosti že razveljavili, vas pozivamo, da o gornjih navedbah razmislite in jih ustrezno korigirate.

Odgovor naročnika:

1. Lahko je les brez lazure, brez impregnacije pa nikakor, torej impregnacija ostane. Brv ni za nekaj let.
2. Naročnik se je odločil, da je namesto večjega dokazovanja referenčnih objektov veliko bolj pomembna certificirana proizvodnja, ki že sama po sebi zagotavlja kakovostno izvedbo jeklarskih del. Glede na navedeno zahteva ostane nespremenjena.

naročnik
Občina Škofja Loka


Datum objave: 24.03.2020   14:43
Odgovor na vprašanje št. 4

Vprašanje ponudnika:

Vprašanja, ki smo jih postavljali pri prvem razpisu JN000370/2020-W01 in odgovore, ki ste jih dajali pri prvem razpisu veljajo tudi za ta razpis?

Ali moramo še enkrat postavljati enaka vprašanja za ta razpis?

Odgovor naročnika:

Naročnik je vse odgovore dane v predhodno izvedenem postopku javnega naročila za rekonstrukcijo brvi v Brodeh (JN000370/2020-W01) vključil v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila tako, da so vsi odgovori in pojasnila že upoštevani tudi pri tem razpisu, kar pomeni, da že dani odgovori veljajo tudi pri tem razpisu.

naročnik
Občina Škofja Loka


Datum objave: 03.04.2020   11:02
Odgovor na vprašanje št. 5

Vprašanje ponudnika:

Prosimo za objavo detajlov sidernih plošč ter prehodov na brv.

Odgovor naročnika:

Detajli so (bodo) objavljeni na spletni strani naročnika Občine Škofja Loka pri predmetnem javnem naročilu.

naročnik
Občina Škofja Loka

Odgovor na vprašanje št. 6

Prosimo za objavo načrtov kamnite zložbe, podatek koliko lesenih plotov je potrebno zabiti in na katero globino zabijajo.

Odgovor naročnika:

Načrt je (bo) objavljen na spletni strani naročnika Občine Škofja Loka, pod imenom 4_PP_brv.pdf.

naročnik
Občina Škofja Loka

Odgovor na vprašanje št. 7

Vprašanje ponudnika:

Zanima nas ali se postavki Ročno in strojno rušenje ostankov stare brvi s sortiranjem in odvozom ruševin na trajno deponijo kg 2.500,00 in Odstranitev starih lesenih opornikov iz struge Sore pavšal 1 podvajata?

Odgovor naročnika:

Gre za ločeni opravili in posledično dve postavki.

naročnik
Občina Škofja Loka


Datum objave: 03.04.2020   11:21
Odgovor na vprašanje št. 8

Vprašanje ponudnika:

Zahtevan je hrastov les kvalitete D40. Leseni del projekta predstavlja skoraj 25% vrednosti celotnega projekta, zato naročniku predlagamo, da spremeni zahtevo, da se namesto hrasta uporabi zahteva za macesen. Ocenjena vrednost projekta je postavljena zelo nizko, zato bi naročnik na tak način omogočil uspešno izvedbo razpisa, saj bodo ponudbe v nasprotnem primeru ponovno zavrnjene zaradi preseganja vrednosti.

Odgovor naročnika:

Naročnik zahteve glede vrste lesa ne spreminja, torej je zahtevan hrastov les, znižuje pa zahtevo glede kvalitete in sicer namesto D40, se zahteva kvaliteta D30.

naročnik
Občina Škofja Loka

Odgovor na vprašanje št. 9

Vprašanje ponudnika:

Zahtevan je les D40 (hrast II. kategorije), naročniku predlagamo, da se posvetuje z izvedencem in spremeni zahtevo v D30 (Hrast. II. kategorije), saj se za primerljive konstrukcije uporablja D30 (razred D40 za konstrukcijski les iz hrasta ne obstaja).

Odgovor naročnika:

Spremeni se zahteva glede kvalitete hrastovega lesa, in sicer se namesto D40, zahteva kvaliteta D30.

naročnik
Občina Škofja Loka


Datum objave: 03.04.2020   11:26
Odgovor na vprašanje št. 10

Vprašanje ponudnika:

Razbijte postavko Odvoz odvečne zemljine in gradbenih odpadkov na trajno deponijo do 30 km s sortiranjem odpadkov (ocena v kg) ter plačilom vseh potrebnih taks, na posebej zemljo in posebej na gradbene odpadke, saj komunalna pristojbina za zemljo in gradbene odpadke ni enaka.

Odgovor naročnika:

Postavka ostane združena, saj gre za oceno v kilogramih in ne za velike kubature.

naročnik
Občina Škofja Loka


Datum objave: 15.04.2020   12:40
Odgovor na vprašanje ponudnika št. 11

Vprašanje ponudnika:

Pozdravljeni, naročnika prosimo za potrditev, da mora ponudnik izkazati referenčno delo v zadnjih sedmih letih in ne v zadnjih petih, kot je to zapisano na strani 19 razpisne dokumentacije.

Odgovor naročnika:

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je na strani 19, v prvem odstavku pri Pogoju 14, pomotoma navedeno referenčno obdobje zadnjih petih let, šteto od roka za prejem ponudb. Pravilno se prvi odstavek pri Pogoju 14, na strani 19 dokumentacije, glasi: »Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo na gradnjo primerljivo razpisani iz zadnjih sedmih let, šteto od roka za prejem ponudb.«.

Za napako se opravičujemo in se zahvaljujemo ponudniku za opozorilo.

naročnik
Občina Škofja Loka

Odgovor na vprašanje ponudnika št. 12

Navajate, da bo moral ponudnik predložiti na podlagi vašega poziva S.BON-1/P ali S.BON-1. Koliko bo smel biti bon stan, da bo ustrezen?

Odgovor naročnika:

BON obrazec ne bo smel biti starejši od 16. marca 2020. Kot navedeno, pa se BON obrazec predloži samo na podlagi poziva naročnika in v primeru, da naročnik določenih podatkov ne bi mogel sam preveriti v kateri od uradnih baz podatkov, ki so vezani na BON obrazec.

naročnik
Občina Škofja Loka

Odgovor na vprašanje ponudnika št. 13

Vprašanje ponudnika:

V razpisni dokumentaciji imate zapisano, da se Soglasje oseb predloži na podlagi poziva naročnika. Pod obrazcem št. 5 pa, da se obrazec naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki. Prosim za pojasnilo. Mar naročnik ne bo na dan oddaje ponudb preverjal nekaznovanost oseb?

Odgovor naročnika:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se Obrazec št. 5, ki se nanaša na soglasje oseb predloži na podlagi poziva naročnika, lahko pa ga (jih) ponudnik predloži že v ponudbi. V primeru, da ponudnik navedeni obrazec (obrazce) predloži že v ponudbi, se kot je navedeno v navodilu na koncu Obrazca št. 5, v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.

Naročnik v predmetnem postopku javnega naročila ni obvezno preverjati ponudnika v zvezi z nekaznovanostjo (lahko pa se zato odloči), kar je skladno z določilom tretjega odstavka 47. člena ZJN-3, ki med drugim določa: »Ne glede na drugi odstavek 89. člena tega zakona naročniku v postopku naročila male vrednosti ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD.«.

naročnik
Občina Škofja Loka