Dosje javnega naročila 001785/2020
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Blago: Katalizatorski elementi za SCR reaktor bloka 6
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN001785/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.03.2020
JN001785/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2020
JN001785/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.04.2020
JN001785/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.05.2020
JN001785/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN001785/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2020
JN001785/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 23.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001785/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 055-131165
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
http://www.te-sostanj.si
http://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/346797/Katalizatorski_elementi_za_SCR_reaktor_bloka_6.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16981
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Katalizatorski elementi za SCR reaktor bloka 6
Referenčna številka dokumenta: 40 01-1104/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42390000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Katalizatorski elementi za SCR reaktor bloka 6
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42390000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Katalizatorski elementi za SCR reaktor bloka 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.04.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.04.2020   10:25
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

We ask for the following - Sample Agreement, Point 8/Page 4:

The contractual penalty shall correspond to 0.5% of the contractual value for each day of delay with a maximum total amount of contractual penalty corresponding to 15% of the total contractual value.

Please replace or ask during negoatiation with the following; The contractual penalty shall correspond to 0.25% of the contractual value for each day of delay with a maximum total amount of contractual penalty corresponding to 15% of the total contractual value.

Best regards,


ODGOVOR
Dear Madam/Sir,

we inform you that the contracting authority will not change the provision of the contractual penalty - contractual penalty shall correspond to 0.5% of the contractual value for each day of delay with a maximum total amount of contractual penalty corresponding to 15% of the total contractual value.

Best regards.
Datum objave: 15.04.2020   06:38
VPRAŠANJE
Dokumentacija - Katalizatorski elementi za SCR reaktor bloka 6
11. PRIJAVA/PONUDBA, 11.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo dokumenti, ki so navedeni v 15. točki te dokumentacije in dokazila iz 8. točke te dokumentacije.

Kindly ask you to check and confirm if bidding documents comprises of documents defined in 15. Article or 11. Article.


ODGOVOR
Namesto točke 15. je točka 16. (PRILOGE).

Instead of point 15. is point 16. (APPENDICES)Datum objave: 15.04.2020   07:01
VPRAŠANJE
Having in mind all limitations caused by COVID19 and time needed to obtain digital certificates needed to access public procurement site kindly ask you to extend due date for prequalification for 2 weeks.

ODGOVOR
The Contracting Authority will extend the deadline for submission of applications (from 23 April 2020 to 8 May 2020).Datum objave: 16.04.2020   11:59
VPRAŠANJE
Question regarding catalyst activity:
In technical specification table 2, activity warranty is for initial and aged catalyst, but after 16,000 hrs.
In same document, but point 6.1 and 9.2, you say that activity of aged catalyst is guaranteed and tested after 24.000 hrs.
What is valid?

ODGOVOR
24.000Datum objave: 16.04.2020   12:02
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

We ask for the following clarification - Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, Point 9/Page 8:

M2: Catalyst activity after 16000 hours

Technical specification point 6.1 call catalyst activity after 24000 hours. Please advise Bidder which shall be considered for evalaution, either 16000 or 24000 hours.

Best regards,


ODGOVOR
Correct figure is 24.000 hours.Datum objave: 16.04.2020   12:04
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Sample Agreement, Point 9/Page 4:

Payment Terms;
- 20% of the contractual price shall be paid in the form of an advance payment within 30 days of the invoice for the advance payment issued together with the advance payment guarantee;
- 80% of the contractual value shall be paid within 60 days of the date on which such supplies are implemented to the bank account: _________________ opened at __________________.
VAT shall also be stated on the invoice or an adequate VAT exemption clause in accordance with the provisions governing the charging of VAT in EU member states.

Please confirm- to be mutually agreed later, after final schedule is agreed and all frame conditions are fixed!

Best regards,


ODGOVOR
The proposal is not accpetable for the Contractor Autority.
Payment terms must be agrred in this phase of Public Procurement.Datum objave: 16.04.2020   12:06
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Sample Agreement, Point 10/Article 10.4/Page 6:

The Contracting Entity undertakes to acquaint the Contractor/Supplier with the Management System. The Contractor/Supplier undertakes to comply with the requirements of the management system of the Contracting Entity. The management system requirements are considered a schedule hereto and shall be bound together with this Agreement.

Please confirm- to be mutually agreed later, after final schedule is agreed and all frame conditions are fixed.

Best regards,


ODGOVOR
The proposal is not accpetable for the Contractor Autority.
This must be agrred in this phase of Public Procurement.Datum objave: 16.04.2020   12:09
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Sample Agreement, Point 5/Page 2

Time limit for the supply of goods;
- the 152 elements for the first layer not later than 15 September 2020 and 152 elements for the second layer not later than 15 April 2021

Please confirm- delivery dates shall be finalized and agreed upon mutually based upon a award date of the contract.

Best regards,


ODGOVOR
Contracting authority insists with dates stated in technical documentation.Datum objave: 16.04.2020   12:12
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Sample Agreement, Point 11/Page 7

The Contractor/Supplier shall be responsible for remedying damages, defects or shortcomings which result from the proven non-compliance of materials or hidden defects, even after the warranty period expires, but no more than 5 years after the final acceptance of the works.

Please change " but no more than 5 years after the final acceptance of the works." to
"but no more than 3 years after the final acceptance of the works."

Best regards,


ODGOVOR
Contracting authority confirms your proposal.Datum objave: 16.04.2020   12:20
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Technical specification, Point 1/Page 3

The Owner intends to add this catalyst to the SCR reactor during an outage scheduled May 2020.

May Bidder understand that an outage is scheduled in December 2020 according to the statement in article 11?

Best regards,


ODGOVOR
The correct date is December 2020.Datum objave: 16.04.2020   12:27
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Technical specification, Point 3/Page 4

Catalyst sample test two times per year which consist of:

Please change to "once a year" considering a typical outage time of "once a year".

Best regards,


ODGOVOR
Your proposal in unacceptable.Datum objave: 16.04.2020   12:28
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Technical specification, Point 4/Page 5

Scope of Supply

Please advise Bidder if it is necessary to supply a lifting device for catalyst modules.

Best regards,


ODGOVOR
Lifting device is excluded.Datum objave: 16.04.2020   12:30
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Technical specification, Point 6/Article 6.1/Page 12

The Supplier shall guarantee catalyst activity prior to installation and plant performance after 24,000 hours of catalyst exposure to flue gas or a maximum of three years (aged catalyst); whichever occurs first.

Please replace with the following sentence;
"The Supplier shall guarantee catalyst activity prior to installation and plant performance after 24,000 hours of catalyst exposure to flue gas or a maximum of three years (aged catalyst) or 39 months from a delivery at site; whichever occurs first.

Best regards,


ODGOVOR
Your proposal in unacceptable.Datum objave: 16.04.2020   12:34
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Technical specification, Point 6/Article 6.1/Page 12

The Owner shall also have the right to independently verify initial and aged (24,000 hours or 4 years) catalyst activity by a third-party organization.

Please delete (24000 hours or 4 years) because the definition of "aged" is already specified in the same areticle.

Best regards,


ODGOVOR
Contracting authority confirms that correct figure is 24.000 hour or 3 years.Datum objave: 16.04.2020   12:36
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Technical specification, Point 10/Article 10/Page 18

Data Sheet
Aged (after 16,000 hours) catalyst activity, Nm3/(hm2)

Article 6.1 calls that the aged catalyst activity after 24000 hours. Please advise Bidder which is correct figure, either 16000 or 24000.

Best regards,


ODGOVOR
Correct figure is 24.000 hours.Datum objave: 16.04.2020   12:37
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Technical specification, Point 11/Article 11/Page 18

Time limi for the supply of goods;
The Owner intends to add this catalyst to the SCR reactor during an outage scheduled for December 2020. The catalyst is required to be onsite by 15.09.2020 for one layer (152 elements) and for second layer (152 elements) in 15.04.2021.

Please confirm - delivery dates shall be finalized and agreed upon mutually based upon a award date of the contract.

Best regards,


ODGOVOR
Contracting authority insists with dates stated in technical documentation.Datum objave: 16.04.2020   12:39
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Technical specification, Point 5/Article 5.2/Page 6-7

In case of failure to meet the technical requirements in the abovementioned tables (with an acceptable tolerance of +/- 1%), the Contracting Authority will have to exclude the tender from further procedure.

Please replace with the following sentence because each catalyst supplier has own geometric design and this statement may designate a specific catalyst supplier and may prevent a fair competition;
"The technical requirements in the abovementioned tables shall be a geometric guideline for catalyst module. element, plate, etc. with which the guarantee speicified in point 6 shall be met. Catalyst supplier shall meet tolerances specified in the table 2 in point 10 Data Sheet."

Best regards,


ODGOVOR
Contracting authority has prepared additional column in table (5.2) with tolearence for each technical item.
Plate stack
Specific surface [m2/m3] 313 ±1%
Plates per stack 71 ±4%
Plate thickness [mm] 0,75 +5%
Pitch [mm] 6,5 +5%
Plate distance [m] 5,78 +5%
Nr. of spacers per plate 4 /
Spacer contact area 5 /
Plate length with spacers [mm] 456 ±1%
Plate height [mm] 570 ±1%
Surface per element [m2] 38,17 ±1%
Metal mesh thickness [mm] 0,25 +1%
Density catalyst material [kg/m3] 1800 ±1%
Mesh material SS 1.4016 /Element frame
Steel thickness [mm] 1 ±5%
Length outside [mm] 464 ±1%
Depth outside [mm] 464 ±1%
Height 582 ±1%

Plate type module (cross section 4 x 2 elements)
Plate height [mm] 570 ±1%
Element height [mm] 582 ±1%
Total Nr. Of element layer per module 2 /
Module length [mm] 1890 ±1%
Module depth [mm] 950 ±1%
Module height [mm] 1370 ±1%
Total module weight [kg] 1080 ±1%
Datum objave: 16.04.2020   12:40
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Technical specification, Point 12/Article 12/Page 19

- (Material to be used)

Please add the following sentence;
"Materials for frames, etc. shall also be in accordance with the above standards or equivalent ones and in case a different material than the ones specified is used, a catalyst supplier shall verify its comformity".

Best regards,


ODGOVOR
Contracting authority refuses to add aditional technical request. List of codes and standards is sufficient and applies for all services and goods.Datum objave: 16.04.2020   12:43
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Technical specification, Point 5/Article 5.5/Page 9

Cover grates that are made of expanded steel are not acceptable

Please delete the sentence because Bidder has an ample experience of it with expanded steel mesh including the supply to your Sostanj in 2017.

Best regards,


ODGOVOR
Contracting authority dismiss this technical request for cover grates.Datum objave: 16.04.2020   12:45
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Technical specification, Point 8/ Page 13

The supplier shall perform the following quality assurrance testing at a minimum during manufacturing of the catalyst

Such a testing shall be in accordance with Bidders standard inspection and test procedure which will be submitted after award of contract.
Please note that the above was accepted at the past contract with TES.

Best regards,


ODGOVOR
We confirm the supplier shall perform the following quality assurrance testing at a minimum during manufacturing of the catalyst.

Datum objave: 16.04.2020   13:02
VPRAŠANJE
Dear Sirs
When we try to complete the ESPD form, during attempt to import an "Narocnik_ESPD.xml" file, the system displays the response: "The uploaded file could not be correctly read. Is it a valid ESPD Request or Response?"
Please provide a valid .xml file.
Regards

ODGOVOR
All instruction you can see on Contracting Authority`s web side.


Datum objave: 16.04.2020   13:13
VPRAŠANJE
Dokumentacija - Katalizatorski elementi za SCR reaktor bloka 6
Priloga Številka 6

Kindly ask to clarify if document Priloga Številka 6 has to be submitted with prequalification documents or at bidding stage Nr. 2


ODGOVOR
The document must be submitted in Phase 1 of the procedure.Datum objave: 17.04.2020   18:47
VPRAŠANJE
4. we request the following changes to clause 8 of the Agreement:

The Contracting Parties agree that if the Contractor/Supplier fails to meet their obligations under this Agreement within the agreed time limit the Contractor/Supplier shall pay the contractual penalty within 30 days of the date on the invoice, and provided the Contractor/Supplier fails to meet their obligations within the given time limit, the Contracting Entity may, at the expense of the Contractor/Supplier, hire a different contractor/supplier, and demand the difference between the purchase price defined in the Agreement and the purchase price in the covering purchase.
If the Contractor/Supplier was unable to meet their contractual obligations in time for reasons on the side of the Contracting Entity or due to force majeure, the contractual time limit may be extended proportionately to the duration of such circumstances or force majeure. In such case, the Contractor/Supplier is obliged to demonstrate the circumstances that had prevented them to fulfil their contractual obligations. The contractual time limit may also be extended in other cases if the Contracting Entity estimates that despite insignificant delay in the implementation of contractual obligations the change of the contractor/supplier does not make sense.
The amount of the contractual penalties shall be defined on the basis of contractual prices determined under Section 3 hereof, depending on the time of implementing the contractual obligations. The contractual penalty shall correspond to 0.51% of the contractual value for each day of delay with a maximum total amount of contractual penalty corresponding to 15% of the total net contractual value.


ODGOVOR
The Contracting Authority will not change the provision.Datum objave: 17.04.2020   18:47
VPRAŠANJE
5. The Contractor requests to clarify what the Employer understands by marked fragment in clause 8

The contractual time limit may also be extended in other cases if the Contracting Entity estimates that despite insignificant delay in the implementation of contractual obligations "the change of the contractor/supplier does not make sense"


ODGOVOR
The fragmant gives the Contracting Authority right under Article 95 of Public procurement act (ZJN-3) to extend contractual time limit despite insignificant delay because the change of contratcor/supplier would bi because insignificant delay iracional.

Datum objave: 17.04.2020   18:49
VPRAŠANJE
7. The Bidder requests an extension of the deadline to inform the Employer of force majeure to 14 days.

ODGOVOR
The Contracting Authority will not extend the deadline.Datum objave: 17.04.2020   18:56
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Sample Agreement, Point 13/Page 7

In circumstances from the preceding paragraph of this Section occur, the Contractor/Supplier shall immediately notify thereof the Contracting Entity, but no later than within 3 days.

Please change " but no later than within 3 days." to "...but no later than within 7 days."

Best regards,


ODGOVOR
Your proposal in unacceptable.Datum objave: 17.04.2020   19:00
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Sample Agreement, Point 8/Page 4:

In case a different contractor/supplier is hired, the original Contractor/Supplier shall also pay to the Contracting Entity, in addition to the contractual penalty, the costs of the invoice of the other contractor/supplier increased by 8% of handling costs incurred by the Contracting Entity.

Please delete this paragraph!

Best regards,


ODGOVOR
We can not delete this paragraph.
We can agree to a reduction from 8% to 2%.Datum objave: 20.04.2020   10:52
VPRAŠANJE
3. In the last paragraph of clause 6, the Employer reserves the right to withdraw from the Contract and charge contractual penalties if he has reasonable belief in the Contractor's omissions. Contracting Entity should provide a procedure in which he will present the Contractor its comments and the Contractor shall be able to respond to them. So that the Contractor's omissions are proven, and do not remain the subjective conviction of one of the parties.

ODGOVOR
Your extract is incomplete. Withdrawal from the Agreement can be carried out if contractual obligations within agreed time limits are not met. Last paragraph od the clause 6: If the Contracting Entity reasonably believes that the Contractor/Supplier will not be able to meet their contractual obligations within the agreed time limits, provide the required quality or meet other obligations under this Agreement, the Contracting Entity shall be obliged, at their own expense, to do everything in order to remedy the delays and to establish the required quality. Otherwise, the Contracting Entity may seek to withdraw from the Agreement and enforce contractual penalties.Datum objave: 20.04.2020   10:54
VPRAŠANJE
2. The Bidder requests the Employer to provide information whether the change of the delivery date, for reasons attributable to the Employer, referred to in clause 5 of the Agreement, entitles the Contractor to additional remuneration, which will result, e.g. from increased costs as a result of such a delay.

ODGOVOR
There will be no addizional remuneration due to postpone or extentions of the delivery date regarding last paragraph of the clause 5.Datum objave: 20.04.2020   10:55
VPRAŠANJE
1. we request the following changes to clause 4.1. of the Agreement:

"The Contractor/Supplier shall ensure free access to his manufacturing and testing facilities (including sub suppliers) for Contracting Entity's inspection personal to inspect the quality of material, products and documentation as well to be present by testing of products which are in the scope of delivery in this Contract. The inspections referred to above shall take place in time agreed between the Parties."


ODGOVOR
Contracting authority will add sentence: The date of inspections will be agreed between the Parties.Datum objave: 20.04.2020   10:56
VPRAŠANJE
Dear Ladies and Gentlemen,

our questions refer to the document Sample Agreement on the Supply of SCR catalyst layers for Unit 6

Chapter 8 Contractual Penalty
We ask for review of liability and excluding for example loss of power, of profit or revenue. Neither Party shall be liable to the other Party for any indirect or consequential damages, unless caused by gross negligence or by a wilful act. The maximum liability of a Party hereunder shall be limited to the 100% of the Contract Price, unless such liability has arisen due to gross negligence or a wilful act of the Party concerned.

Chapter 11 Warranty:
We suggest to change warranty period / definition: as soon as the seller has performed his obilgations by repair or replacement of the supplies under warranty, the full warranty period shall become effective again, but shall expire the latest 36 months after the initial transfer of risk.

Thank you for the clarification.

ODGOVOR
Contract provides: Apart from the contractual penalty, the Contractor/Supplier is also obliged to indemnify the Contracting Entity for any damage, but no more than up to the total contractual price with VAT, that the Contracting Entity might suffer on account of Contractor/Supplier violating their obligations assumed under this Agreement. Such limitation does not apply to damage resulting from misconduct or gross negligence.
We add: The Contractor/Supplier shall not be liable to the Contracting Authority for any indirect or consequential damages, unless caused by gross negligence or by a wilful act. The maximum liability hereunder shall be limited to the 100% of the Contract Price, unless such liability has arisen due to damage resulting from misconduct or gross negligence
Datum objave: 20.04.2020   10:58
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Sample Agreement, Point 8

Indirect and Consequential Damages - not specified

Please add the following regarding indirect and consequential damages;
Neither Party shall be liable to the other Party for damages which may be suffered by the other Party in connection with the Contract such as loss of profit, loss of revenue, loss of usage, loss of production, costs arising out of experts opinion, capital costs, substitute purchase of electrical energy, loss of interest, economic loss, loss of contracts, cost of capital or indirect or consequential loss or damage.

Best regards,


ODGOVOR
Contract provides: Apart from the contractual penalty, the Contractor/Supplier is also obliged to indemnify the Contracting Entity for any damage, but no more than up to the total contractual price with VAT, that the Contracting Entity might suffer on account of Contractor/Supplier violating their obligations assumed under this Agreement. Such limitation does not apply to damage resulting from misconduct or gross negligence.
We add: The Contractor/Supplier shall not be liable to the Contracting Authority for any indirect or consequential damages, unless caused by gross negligence or by a wilful act. The maximum liability hereunder shall be limited to the 100% of the Contract Price, unless such liability has arisen due to damage resulting from misconduct or gross negligence.
Datum objave: 20.04.2020   11:00
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Sample Agreement, Point 8

Limitation of Liability - not specified clearly

Please add the following;
Without prejudice to other provisions of the Contract, the Contracting Entity shall have the right to request remedy of a damage inflicted by the Contractor in excess of the contractual penalties defined in the Contract, however the total indemnity of the Contractor towards the Contracting Entity due to any of its claims resulting from a violation of the Contract, or in relation with the Contract, including contractual penalties, shall not exceed 100% of the total Contract Price of the Contractor.

Best regards,


ODGOVOR
Contract provides: Apart from the contractual penalty, the Contractor/Supplier is also obliged to indemnify the Contracting Entity for any damage, but no more than up to the total contractual price with VAT, that the Contracting Entity might suffer on account of Contractor/Supplier violating their obligations assumed under this Agreement. Such limitation does not apply to damage resulting from misconduct or gross negligence.
We add: The Contractor/Supplier shall not be liable to the Contracting Authority for any indirect or consequential damages, unless caused by gross negligence or by a wilful act. The maximum liability hereunder shall be limited to the 100% of the Contract Price, unless such liability has arisen due to damage resulting from misconduct or gross negligence.Datum objave: 20.04.2020   11:01
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Sample Agreement, Point 8/Page 4:

Apart from the contractual penalty, the Contractor/Supplier is also obliged to indemnify the Contracting Entity for any damage, but no more than up to the total contractual price with VAT, that the Contracting Entity might suffer on account of Contractor/Supplier violating their obligations assumed under this Agreement. Such limitation does not apply to damage resulting from misconduct or gross negligence.

Except for any liquidated damages specifically provided for in this Contract, Seller shall in no event, whether as a result of breach of contract, warranty, indemnity, tort (including negligence), strict liability or otherwise, be liable for indirect, special, incidental or consequential damages.

Best regards,


ODGOVOR
Contract provides: Apart from the contractual penalty, the Contractor/Supplier is also obliged to indemnify the Contracting Entity for any damage, but no more than up to the total contractual price with VAT, that the Contracting Entity might suffer on account of Contractor/Supplier violating their obligations assumed under this Agreement. Such limitation does not apply to damage resulting from misconduct or gross negligence.
We add: The Contractor/Supplier shall not be liable to the Contracting Authority for any indirect or consequential damages, unless caused by gross negligence or by a wilful act. The maximum liability hereunder shall be limited to the 100% of the Contract Price, unless such liability has arisen due to damage resulting from misconduct or gross negligence.
Datum objave: 20.04.2020   11:02
VPRAŠANJE
Dear Sirs
Please provide the following attachments in English:
Priloga št. 2: Izjava ponudnika
Priloga št. 3: Podatki o ponudniku/soponudniku
Priloga št. 4: Imenovanje odgovorne osebe za izdelavo prijave/ponudbe
Priloga št. 5: Izjava o skupni prijavi/ponudbi
Priloga št. 6: Izjava o izdaji garancije za predplačilo/Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Priloga št. 7: Reference ponudnika
Priloga št. 7a: Potrdilo reference
Priloga št. 8: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Regards

ODGOVOR
Attachments in English you can find on Contracting Authority`s web side.Datum objave: 20.04.2020   11:05
VPRAŠANJE
According inquiry, scheduled outage is in December 2020. Requested delivery date is 15. September 2020. Is later delivery also acceptable, for example mid October oder mid November?

ODGOVOR
Please check new revision of technical documentation (you can find it on Contracting Authority`s web side).
Datum objave: 20.04.2020   11:07
VPRAŠANJE
Technical Specification
5.1 General - Supplier shall provide documentation of successful full-scale applications in a similar environment for the catalyst selected with the Proposal.
5.5 Cover Grates - The cover grate design shall be clearly described in the Proposal.
5.6 Catalyst Cleaning - Any qualifications regarding catalyst cleaning pertaining to guarantees shall be clearly stated in the Proposal.
6.1 Activity - The guaranteed activity and geometric surface area will be used to determine a guarantee basis reactive surface area or reactor potential that will be used for the evaluation of the Proposal.

Kindly ask you to confirm that required information need to be submitted at second stage of the bidding.
.


ODGOVOR
Your proposal in unacceptable.Datum objave: 20.04.2020   11:07
VPRAŠANJE
Technical specification
Article 3- Quality of goods
Catalyst module/frame design and drawings. Supplier to assure and certify that the module/frame design is compatible with the existing reactor design (without modification). Supplier to provide preliminary or example frame drawings with the Proposal.
Current Material Safety Data Sheets (MSDS) provided with Proposal.
Correction curve for SO2 to SO3 conversion rate versus temperature for the range of 300°C to 420°C. Additional SO2 to SO3 conversion rate curves versus flue gas flow rate, SO2 concentration, SO3 concentration, and oxygen content are required. The Supplier shall provide the correction curves with the Proposal.
Correction curve for activity versus temperature for the range of 300° to 420° C. Additional correction curves for activity versus moisture, flue gas velocity and oxygen content are required. The Supplier shall provide the correction curves with the Proposal.
Correction curves for catalyst pressure drop versus flue gas temperature and flue gas volumetric flow rate.
Design of seals between the catalyst frames and between the catalyst frames and the reactor walls. Supplier to provide preliminary or example seal drawings with the Proposal.
On-site advisor for the installation of the catalyst (two on-site days). The Proposal shall list the per diem rates for additional field service work.

Kindly ask you to confirm that required information needs to be submitted at second stage of the bidding.


ODGOVOR
Your proposal in unacceptable. Please check new revision of technical documentation.Datum objave: 20.04.2020   11:08
VPRAŠANJE
Dear Madam/Sir,

Technical specification, Point 9/Article 9.3/Page 15

A list of suggested thiSO2/SO3 conversion rate

Please advise Bidder of measurement tollerance for SO2/SO3 conversion rate.

Best regards,


ODGOVOR
No tolerance is allowed.Datum objave: 20.04.2020   12:14
VPRAŠANJE
6. What does the Employer understand by the term "damages" indicated in clause 8? Is it also damage - lost benefits?ODGOVOR
We added to the clause 8: The Contractor/Supplier shall not be liable to the Contracting Authority for any indirect or consequential damages, unless caused by gross negligence or by a wilful act. The maximum liability hereunder shall be limited to the 100% of the Contract Price, unless such liability has arisen due to damage resulting from misconduct or gross negligence.Datum objave: 20.04.2020   12:17
VPRAŠANJE
Dear Ladies and Gentlemen,

our questions refer to the document Sample Agreement on the Supply of SCR catalyst layers for Unit 6

Chapter 8 Contractual Penalty
We ask for review of liability and excluding for example loss of power, of profit or revenue. Neither Party shall be liable to the other Party for any indirect or consequential damages, unless caused by gross negligence or by a wilful act. The maximum liability of a Party hereunder shall be limited to the 100% of the Contract Price, unless such liability has arisen due to gross negligence or a wilful act of the Party concerned.

Chapter 11 Warranty:
We suggest to change warranty period / definition: as soon as the seller has performed his obilgations by repair or replacement of the supplies under warranty, the full warranty period shall become effective again, but shall expire the latest 36 months after the initial transfer of risk.

Thank you for the clarification.

ODGOVOR
Contracting Authority will not change second paragraf of Clause 11.Datum objave: 04.05.2020   07:44
The contracting authority has published a revision of the Sample agreement, which can also be found on the contractor's website.