Dosje javnega naročila 001737/2020
Naročnik: OBČINA KUNGOTA, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota
Gradnje: Protiprašna bitumenska zaščita občinskih cest
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 239.342,45 EUR

JN001737/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.03.2020
JN001737/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2020
JN001737/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.05.2020
JN001737/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001737/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KUNGOTA
Plintovec 1
2201
SI
Zgornja Kungota
Slovenija
Jernej Senekovič
senekovic@kungota.si
+386 26550505
+386 26550506

Internetni naslovi
http://www.kungota.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kungota.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16978
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Protiprašna bitumenska zaščita občinskih cest
Referenčna številka dokumenta: 4302-2/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Protiprašna bitumenska zaščita občinskih cest na območju občine Kungota.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Kungota
II.2.4 Opis javnega naročila
Protiprašna bitumenska zaščita občinskih cest na območju občine Kungota.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.03.2020   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.03.2020   08:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.03.2020   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.03.2020   10:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V popisu imate zahtevo po sledeči izvedbi protiprašne zaščite.:

11. Dobava materiala in izdelava protiprašne bitumenske prevleke
(na pripravljeno podlago nevezane nosilne plasti z dvema zaporednima
pobrizgoma bitumenskega veziva se izmenično posipa in uvalja dve
plasti čistega pranega drobirja s katerim se dobi nosilna obrabna
zaporna plast)

Iz postavke nikjer ni razvidno:
- pričakovana debelina protiprašne zaščite, (nosilno obrabna zaporna plast)
-frakcija drobljenih zrn
- vrsta, kvaliteta in količina bitumna(na m2)

Ob takšnem popisu lahko en ponudnik predvidi izvedbo v debelini 2cm, drug v debelini 6cm, torej takšne ponudbe niso primerljive in ne zagotavljajo iste kvalitete, cena pa je bistveno različna .

Pozivamo vas, da neskladje nemudoma odpravite, tako, da bodo ponudbe primerljive.

lep pozdrav

ODGOVOR
- Vrsta gramoza: Bazaltni lomljenec 4/8 mm, poraba minimalno 12 -15,0 kg/m2
- Bitumen: S polimeri modificirani bitumen OMV B 160/220 (elastičen). Poraba bitumna prvi nanos minimalno 2,5 -3,0 kg/m2. Drugi nanos 1,8 2,2 kg/m2.
- Debelina obrabnega sloja minimalno 1,5 cm
Datum objave: 23.03.2020   10:14
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Iz vsebine postavke Dobava materiala in izdelava protiprašne bitumenske prevleke
(na pripravljeno podlago nevezane nosilne plasti z dvema zaporednima
pobrizgoma bitumenskega veziva se izmenično posipa in uvalja dve
plasti čistega pranega drobirja s katerim se dobi nosilna obrabna
zaporna plast) in je sestavni del vseh popisov del za posamezne odseke cest, niso razvidne mehanske in granulometrijske lastnosti, ki jih mora izpolnjevati drobir ter lastnosti in vrsta bitumenskega veziva, s katerim se izvede pobrizg drobirja.
Ker gre za elemente postavke, ki imajo bistven vpliv na ceno postavke in lastnosti vgrajene plasti, vas pozivamo, da postavko dopolnite s potrebnimi podatki, ki bodo jasno definirali pogoje izvedbe.


ODGOVOR
-Vrsta gramoza: Bazaltni lomljenec 4/8 mm, poraba minimalno 12 -15,0 kg/m2
-Bitumen: S polimeri modificirani bitumen OMV B 160/220 (elastičen). Poraba bitumna prvi nanos minimalno 2,5 -3,0 kg/m2. Drugi nanos 1,8 2,2 kg/m2.
-Debelina obrabnega sloja minimalno 1,5 cm
Datum objave: 23.03.2020   10:14
VPRAŠANJE
Prosim napišite kakšno debelino nosilno obrabne plasti zahtevate, nikjer ne najdemo tega podatka, pa ne najdemo podatka kakšne frakcije pranega drobirja zahtevate.ODGOVOR
-Vrsta gramoza: Bazaltni lomljenec 4/8 mm, poraba minimalno 12 -15,0 kg/m2
-Bitumen: S polimeri modificirani bitumen OMV B 160/220 (elastičen). Poraba bitumna prvi nanos minimalno 2,5 -3,0 kg/m2. Drugi nanos 1,8 2,2 kg/m2.
-Debelina obrabnega sloja minimalno 1,5 cm
Datum objave: 23.03.2020   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V točki 14 razpisne dokumentacije navajate:
"Minimalni zahtevan garancijski rok:
- minimalno 5 let,"


Tehnologija površinskih prevlek, ki so predmet vašega naročila, je obdelana s tehničnimi specifikacijami TSC 06.417 : 2001 (Ministrstvo za promet RS, 2001).
( https://www.gov.si/zbirke/storitve/tehnicne-specifikacije-za-ceste/ )
V točki teh TSC 8 je med drugim navedeno:
"Garancijski rok znaša za površinske prevleke
- z modificiranimi bitumenskimi vezivi 3 leta,
- z drugimi bitumenskimi vezivi pa 2 leti."

Prosim, da vašo razpisno dokumentacijo uskladite z veljavno državno regulativo in garancijski rok korigirate na 3 leta.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik zahteva minimalno 5 letni garancijski rok.Datum objave: 23.03.2020   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V izogib poznejšim nejasnostim postavljam sledeče vprašanje vezano na zahtevane reference za gospodarski subjekt in za kader.
Za gospodarski subjekt zahtevate, da izkaže referenco v zadnjih petih letih z Izvedbo protiprašne bitumenske zaščite na makadamski cesti v dolžini najmanj 500 metrov; za kader pa zahtevate za isto petletno obdobje, da referenco izkaže z gradnjo, rekonstrukcijo ali sanacijo asfaltirane javne ceste v dolžini najmanj 500 metrov. Vidno je, da enkrat zahtevate referenco izkazano z izvedbo protiprašne zaščite enkrat pa z rekonstrukcijo asfaltne ceste.

Ker je izvedba protiprašne zaščite manj zahtevna izvedba kot izvedba asfaltnih plasti , saj izvedba asfaltnih plasti zahteva več strojne opreme, več znanja.....smatramo, da gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje zahtevanega referenčnega pogoja tudi z predložitvijo dokazila, da je izvedel asfaltne plasti na cesti, in se s tem obe referenci , tako za gospodarski subjekt kot za kader se izenačita.
Prosim za jasno potrditev navedenega.ODGOVOR
Naročnik za gospodarski subjekt zahteva, da izkaže referenco v zadnjih petih letih z izvedbo protiprašne bitumenske zaščite na makadamski cesti v dolžini najmanj 500 metrov; za kader pa zahteva, da za isto petletno obdobje, lahko izkaže referenco z gradnjo, rekonstrukcijo ali sanacijo asfaltirane javne ceste v dolžini najmanj 500 metrov ali pa z izvedbo protiprašne bitumenske zaščite na makadamski cesti v dolžini najmanj 500 metrov.Datum objave: 26.03.2020   10:59
VPRAŠANJE
VAŠ ODGOVOR
-Vrsta gramoza: Bazaltni lomljenec 4/8 mm, poraba minimalno 12 -15,0 kg/m2
-Bitumen: S polimeri modificirani bitumen OMV B 160/220 (elastičen). Poraba bitumna prvi nanos minimalno 2,5 -3,0 kg/m2. Drugi nanos 1,8 2,2 kg/m2.

Moj komentar:
Za "protiprašno zaščito" oz. površinsko prevleko ni treba eruptivca (bazalt), čisto vredu je atestiran apnenčev agregat.
Vezivo pa je 70% bitumenska emulzija z dodatki, ne bitumen.

Predlagam, da popravite, saj ni jasno.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri protiprašni bitumenski prevleki v skladu s popisi del in spodnjo dopolnitvijo:
-Vrsta gramoza: Bazaltni lomljenec 4/8 mm, poraba minimalno 12 -15,0 kg/m2
-Bitumen: S polimeri modificirani bitumen OMV B 160/220 (elastičen). Poraba bitumna prvi nanos minimalno 2,5 -3,0 kg/m2. Drugi nanos 1,8 2,2 kg/m2.
-Debelina obrabnega sloja minimalno 1,5 cmDatum objave: 26.03.2020   11:01
VPRAŠANJE
VAŠ ODGOVOR
-Vrsta gramoza: Bazaltni lomljenec 4/8 mm, poraba minimalno 12 -15,0 kg/m2
-Bitumen: S polimeri modificirani bitumen OMV B 160/220 (elastičen). Poraba bitumna prvi nanos minimalno 2,5 -3,0 kg/m2. Drugi nanos 1,8 2,2 kg/m2.

Moj komentar:
Za "protiprašno zaščito" oz. površinsko prevleko ni treba eruptivca (bazalt), čisto vredu je atestiran apnenčev agregat.
Vezivo pa je 70% bitumenska emulzija z dodatki, ne bitumen.

Predlagam, da popravite, saj ni jasno.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri protiprašni bitumenski prevleki v skladu s popisi del in spodnjo dopolnitvijo:
-Vrsta gramoza: Bazaltni lomljenec 4/8 mm, poraba minimalno 12 -15,0 kg/m2
-Bitumen: S polimeri modificirani bitumen OMV B 160/220 (elastičen). Poraba bitumna prvi nanos minimalno 2,5 -3,0 kg/m2. Drugi nanos 1,8 2,2 kg/m2.
-Debelina obrabnega sloja minimalno 1,5 cmDatum objave: 26.03.2020   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na krizno situacijo v državi prosimo za prestavitev roka za oddajo ponudb.

Hvala za razumevanje!


ODGOVOR
Rok za oddajo ponudbe ostaja nespremenjen.Datum objave: 26.03.2020   11:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del imate zapisano, da pričakujte izvedbo nosilno obrabne plasti (postavka11), sprašujem vas, s čim se dobi nosilna plast, ali še mora ponudnik predvideti kaj drugega (stabilizacijo...) da dobite kot želite nosilno obrabno plast. verjetno bo odgovor vaš da, za to napišite kaj, če pa je odgovor vaš ne, pa iz popisa del črtajte nosilno plast.

ODGOVOR
Gre za celotno ureditev stabilizacije ceste v skladu s popisi del in odgovori na zastavljena vprašanja na portalu javnih naročil.Datum objave: 26.03.2020   11:19
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI

VSAKA IZVEDBA ASFALTNIH PLASTI NA VOZNIH POVRŠINAH IMA MED DRUGIM TUDI FUNKCIJO PROTIPRAŠNE ZAŠČITE, TOREJ JE IZPOLNJENA VAŠA ZAHTEVA ZA PONUDNIKA , ČE DOKAŽE, DA JE IZVEDEL VSAJ 500 M KATEREGA KOLI ASFALTA NA CESTI, PROSIM ZA POTRDITEV NAPISANEGA.

LEP POZDRAV

ODGOVOR
Naročnik za gospodarski subjekt zahteva, da izkaže referenco v zadnjih petih letih z izvedbo protiprašne bitumenske zaščite na makadamski cesti v dolžini najmanj 500 metrov; za kader pa zahteva, da za isto petletno obdobje, lahko izkaže referenco z gradnjo, rekonstrukcijo ali sanacijo asfaltirane javne ceste v dolžini najmanj 500 metrov ali pa z izvedbo protiprašne bitumenske zaščite na makadamski cesti v dolžini najmanj 500 metrov.Datum objave: 26.03.2020   11:20
VPRAŠANJE
VAŠ ODGOVOR
-Vrsta gramoza: Bazaltni lomljenec 4/8 mm, poraba minimalno 12 -15,0 kg/m2
-Bitumen: S polimeri modificirani bitumen OMV B 160/220 (elastičen). Poraba bitumna prvi nanos minimalno 2,5 -3,0 kg/m2. Drugi nanos 1,8 2,2 kg/m2.

Moj komentar:
Za "protiprašno zaščito" oz. površinsko prevleko ni treba eruptivca (bazalt), čisto vredu je atestiran apnenčev agregat.
Vezivo pa je 70% bitumenska emulzija z dodatki, ne bitumen.

Predlagam, da popravite, saj ni jasno.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri protiprašni bitumenski prevleki v skladu s popisi del in spodnjo dopolnitvijo:
-Vrsta gramoza: Bazaltni lomljenec 4/8 mm, poraba minimalno 12 -15,0 kg/m2
-Bitumen: S polimeri modificirani bitumen OMV B 160/220 (elastičen). Poraba bitumna prvi nanos minimalno 2,5 -3,0 kg/m2. Drugi nanos 1,8 2,2 kg/m2.
-Debelina obrabnega sloja minimalno 1,5 cm
Datum objave: 26.03.2020   11:28
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Na postavljeno vprašanje, ki ga prilagam spodaj ste podali odgovor, ki ga tudi prilagam. Spoštovani naročnik, tudi kot naročnik ne smete postopati mimo pravil stroke, zakaj ne, za to ker vam dokumentacijo pripravljajo strokovnjaki, ki se stroke morajo držati. Saj ta leta garancij niso samo tako določena v tehničnih specifikacijah, so plod dela strokovnih služb, na podlagi česa zahtevate pet let garancije, če nimate odgovora, ki temelji na strokovnih dejstvih, bi lahko zahtevali tudi deset let ali pa še boljše dvajset, ali pa še več..... Pisanje garancijskih rokov na pamet ne vodi nikamor, res zanimivo bi bilo izvedeti koliko pa ste zahtevali garancijski rok na cesti, ki ste jo lani odprli, pa je že danes v posmeh vsej stroki, in tudi naročniku, a bo v tem primeru isto....
V kolikor ne boste spremenili, glede na pravila stroke garancijskega roka, vas obveščamo, da bomo vložili revizijski zahtevek.

PROSIM ZA ČIM PREJŠNI ODGOVOR IN SPREMEMBO

VPRAŠANJE IN VAŠ ODGOVOR:

Tehnologija površinskih prevlek, ki so predmet vašega naročila, je obdelana s tehničnimi specifikacijami TSC 06.417 : 2001 (Ministrstvo za promet RS, 2001).
( https://www.gov.si/zbirke/storitve/tehnicne-specifikacije-za-ceste/ )
V točki teh TSC 8 je med drugim navedeno:
"Garancijski rok znaša za površinske prevleke
- z modificiranimi bitumenskimi vezivi 3 leta,
- z drugimi bitumenskimi vezivi pa 2 leti."

Prosim, da vašo razpisno dokumentacijo uskladite z veljavno državno regulativo in garancijski rok korigirate na 3 leta.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik zahteva minimalno 5 letni garancijski rok.


ODGOVOR
Naročnik zahteva minimalno 5 letni garancijski rok.Datum objave: 26.03.2020   11:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na prejšnje odgovore za dvoplastno prevleko obveščamo naročnika da podatki ki jih je podal za dvoplastno prevleko niso v skladu s TSC 06.417 in tabelo 5 kjer so točno definirane količine agregatov in emulzije. Namreč pri dvoplastni prevleki se uporabljajo različni agregati za posamezni sloj posipa in ne enaki agregati za oba sloja, pa tudi količina emulzije 2,5-3,0 kg/m2 je občutno preveč!.
Na podlagi navedenega prosimo naročnika za pojasnilo ali se upošteva TSC 06.417 za dvoplastno prevleko, v tem primeru prosimo tudi za podatek o prometni obremenitvi ceste da lahko ponudniki iz TSCja dobimo podatke glede količina agregata in emulzije.
Ali pa prosimo naročnika da poda točne podatke glede dvoplastne prevleke v kakem sistemu/količinah bo zahteval izvedbo:
- vrsta agregata za prvi posip (8/11 ali 4/8) ter količina kg/m2
- vrsta agregata za drugi posip (4/8 ali 2/4) ter količina kg/m2
- količina pobrizga za prvi pobrizg kg/m2
- količina pobrizga za drugi pobrizg kg/m2

Prosimo naročnika da poda pojasnila.
Prav tako prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudb, glede na trenutno situacijo v državi.


ODGOVOR
Naročnik vztraja pri protiprašni bitumenski prevleki v skladu s popisi del in spodnjo dopolnitvijo:
-Vrsta gramoza: Bazaltni lomljenec 4/8 mm, poraba minimalno 12 -15,0 kg/m2
-Bitumen: S polimeri modificirani bitumen OMV B 160/220 (elastičen). Poraba bitumna prvi nanos minimalno 2,5 -3,0 kg/m2. Drugi nanos 1,8 2,2 kg/m2.
-Debelina obrabnega sloja minimalno 1,5 cm

Rok za oddajo ponudbe ostaja nespremenjen.Datum objave: 26.03.2020   11:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na trenutne razmere zaradi korona virusa prosimo naročnika za pojasnili in sicer:
- Ali bo imel izvajalec, glede na širjenje okužb s SARS CoV-2, pravico na podaljšanje roka izvedbe del, v primeru da bodo dela onemogočena zaradi ukrepov pristojnih organov, pomanjkanja delovne sile, materialov in drugih sredstev zaradi epidemije, pandemije, oziroma kot posledica odločitev državnih organov?
- Ali bo izvajalec upravičen do dodatnih stroškov, ki bi lahko nastali z izvedbo del/podaljšanje roka za izvedbo del, zaradi izredne situacije povezane s širjenjem okužb s SARS CoV-2?

Lep pozdrav

ODGOVOR
- Naročnik bo postopal v skladu z določili veljavne zakonodaje in navodili državnih organov na katere smo kot naročnik vezani.
- Ponudnik mora kot dober gospodar v ponudbo vključiti tudi določene elemente tveganja.


Datum objave: 26.03.2020   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pogosto poljubno imenovana »protiprašna zaščita« niv vašem primeru nič drugega kot »Dvoplastna površinska prevleka«, na nevezanem nosilnem sloju in kot taka je definirana v veljavni regulativi, ki jo tisti, ki se s tem ukvarjamo, poznamo in jo je obvezno uporabljati na javnih cestah.
- Tehnična specifikacija za javne ceste: TSC 06-417:2001
- Zahteve za kamnite agregate za bitumenske zmesi: SIST EN 13043:2002
- Zahteve za površinske prevleke: SIST EN 12271:2007

Materiali, ki ste jih vi v odgovorih navedli kot zahtevane, v regulativi ne obstajajo (Bazaltni lomljenec 4/8 mm), ali pa jih v ta namen kot take sploh ni mogoče uporabiti (S polimeri modificirani bitumen OMV B 160/220 (elastičen)), torej so v popolnem neskladju z logiko in veljavnimi predpisi.

Če že, je vaše pravilno pojasnilo lahko le sklic na veljavno regulativo za javne ceste, torej navedba, da gre za Dvoplastno površinsko prevleko na nevezanem nosilnem sloju, torej točko 4.3 navedene specifikacije. Vse ostalo je le nepotrebno zapletanje.

Prosim, da v izogib nesporazumom ustrezno korigirate vašo dokumentacijo.

Lep pozdrav!ODGOVOR
Naročnik vztraja pri protiprašni bitumenski prevleki v skladu s popisi del in spodnjo dopolnitvijo:
-Vrsta gramoza: Bazaltni lomljenec 4/8 mm, poraba minimalno 12 -15,0 kg/m2
-Bitumen: S polimeri modificirani bitumen OMV B 160/220 (elastičen). Poraba bitumna prvi nanos minimalno 2,5 -3,0 kg/m2. Drugi nanos 1,8 2,2 kg/m2.
-Debelina obrabnega sloja minimalno 1,5 cm