Dosje javnega naročila 001784/2020
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani
ZJN-3: Odprti postopek

JN001784/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.03.2020
JN001784/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2020
JN001784/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.03.2020
JN001784/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.04.2020
JN001784/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.04.2020
JN001784/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2020
JN001784/2020-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.04.2020
JN001784/2020-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.05.2020
JN001784/2020-K08 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2020
JN001784/2020-K09 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.05.2020
JN001784/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2020
JN001784/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001784/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 055-129895
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16985
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, izvedba monitoringa objektov v vplivnem območju gradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II (meritve in pregledi med in po končanem izvajanju GOI del), izdelava energetske izkaznice in zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, izvedba monitoringa objektov v vplivnem območju gradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II (meritve in pregledi med in po končanem izvajanju GOI del), izdelava energetske izkaznice in zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 27
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v primeru utemeljenih razlogov in višje sile
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.05.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.05.2020   11:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16985


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.03.2020   07:12
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR


Naročnik bo danes na spletni strani www.jssmol.si objavil razpisno dokumentacijo.

JSS MOL

Datum objave: 18.03.2020   07:32
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da nam razloži, kje dobimo razpisno dokumentacijo.
Hvala.

ODGOVOR


Naročnik bo danes na spletni strani www.jssmol.si objavil razpisno dokumentacijo.

JSS MOL

Datum objave: 18.03.2020   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas naprošamo za objavo razpisne dokumentacije.

Hvala in lp

ODGOVOR


Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika www.jssmol.si.

JSS MOL


Datum objave: 18.03.2020   18:26
VPRAŠANJE
Naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka zaradi krizne situacije v državi.

Dela se z omejenimi resursi.

Korektno bi bilo, da se podajša rok ali razpis ponovi po kriznem obdobju.

Hvala

ODGOVOR

Naročnik odgovarja, da glede na rok za oddajo ponudb, ki je 5.5.2020, ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

JSS MOL


Datum objave: 19.03.2020   12:58
VPRAŠANJE
Imamo težave pri prenosu projektne dokumentacije. Javi nam napako: "Invalid Argument Share.The folder structure that you tried to download is too deep to be supported by most operating systems. Please drill down and download at a deeper level or shorten the names of your folders and files."
Prosim, da uredite.

ODGOVOR


Napaka je odpravljena in ponudniki lahko prenesejo objavljeno dokumentacijo.

JSS MOL

Datum objave: 19.03.2020   14:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da manjka popis del v excelu.
Prosim da objavite popis del v excelu.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


Popisi del v excelu so objavljeni na spletni strani www.jssmol.si, poleg ostale dokumentacije. Kliknite na povezavo do prilog.

JSS MOL

Datum objave: 21.03.2020   17:09
Naročnik ponudnike obvešča, da je bila pri objavljenih popisih del ugotovljena napaka in da je naročnik dne 21.3.2020 na spletni strani www.jssmol.si objavil popravljene popise del, katere morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe. Ponudbe ponudnikov, ki ne bodo upoštevali popravljenih popisov del, bodo izločene.

JSS MOL

Datum objave: 23.03.2020   16:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da zaradi trenutnih razmer v državi podaljša rok za postavitev vprašanj, saj smo potencialni ponudniki omejeni na delo od doma, zaradi česar preverjanje izpolnjevanja zahtev traja dlje, saj imamo pri delu od doma omejen dostop do naše obstoječe dokumentacije. Prav tako je rok za oddajo ponudb šele 5.5.2020.
Najlepša hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik ocenjuje, da je še dovolj časa za postavljanje vprašanj in pripravo ponudbe. V kolikor bodo okoliščine nakazovale, da bi bila priprava ponudb dejansko otežena, bo naročnik ponudnike pravočasno obvestil o podaljšanju rokov tako za vprašanja kot za oddajo ponudb.

JSS MOL

Datum objave: 24.03.2020   10:36
VPRAŠANJE
Danes ste objavili , da je sprememba v popisih.

Prosimo naročnika, da navede kje so spremembe, ker smo iz prvega popisa naredili že delovne datoteke in "razrezane popsise" za podizvajalce.
To je dela za več kot en dan.
Pri vzorčnem pregledu novega popisa ni "najdenih" sprememb.

Prosim za navedbe sprememb, da se lažje naredi popravke v delovnih datotekah.

Hvala

ODGOVOR


Naročnik je na spletni strani www.jssmol.si poleg popravljenih popisov del, objavljenih dne 21.3.2020, objavil prikaz sprememb med prvotno objavljenimi popisi del in popravljenimi popisi del. Objavljeni sta dve datoteki: prikaz razlik v excelu ter v pdf dokumentu.


JSS MOL

Datum objave: 24.03.2020   10:37
POJASNILO NAROČNIKA


Naročnik vse ponudnike obvešča, da je na spletni strani www.jssmol.si poleg popravljenih popisov del, objavljenih dne 21.3.2020, objavljen prikaz sprememb med prvotno objavljenimi popisi del in popravljenimi popisi del. Objavljeni sta dve datoteki: prikaz razlik v excelu ter v pdf dokumentu.

JSS MOL
Datum objave: 24.03.2020   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

»Naročnika prosimo za pojasnilo, ali lahko referenčni pogoj iz točke C. Tehnična sposobnost (str. 9 in 10 razpisne dokumentacije) izpolnjujemo s podizvajalcem, ki bo prevzel v izvajanje monitoring objektov.

Glede na to, da je referenčni pogoj namenjen preverjanju dejanske usposobljenosti, mora naročnik dopustiti, da se referenčni pogoj izpolnjuje tudi s podizvajalcem, in sicer pod pogojem, da podizvajalcem, s katerim se izkazuje izpolnjevanje referenčnega pogoja, tudi pri predmetnem javnem naročilu v izvajanje prevzema dela, ki so predmet referenčnega pogoja.

Navedeno torej pomeni, da mora naročnik dopustiti, da ponudniki izpolnjujejo referenčni pogoj, ki se nanaša na projekt monitoringa objekta s podizvajalcem, ki bo tudi pri tem javnem naročilu izvajal monitoring objektov. V nasprotnem primeru je razpisna dokumentacija neskladna z ZJN-3 in neupravičeno diskriminatorna ter v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence.«

lep pozdrav


ODGOVOR


Ponudnik lahko referenčni pogoj, ki se nanaša na izvajanje monitoringa, izpolni s podizvajalcem, pri čemer velja, da bo moral ponudnik v primeru izbora, izvajati monitoring s podizvajalcem, na katerega reference se je skliceval v ponudbi.

JSS MOL

Datum objave: 25.03.2020   11:38
Sprememba tehničnega pogoja glede izvajanja monitoringa objektov:


Naročnik vse ponudnike obvešča, da mora gospodarski subjekt izkazati, da je uspešno zaključil vsaj 1 (en) projekt monitoringa objektov, ki je bil zaključen v zadnjih desetih letih do roka za oddajo ponudbe, in katerega vrednost je bila vsaj 10.000,00 EUR z DDV ter je monitoring obsegal skupino min. 20 objektov.


JSS MOL

Datum objave: 25.03.2020   11:39
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva, da mora gospodarski subjekt izkazati, da je uspešno zaključil vsaj 3 (tri) projekte monitoringa objektov, ki so bili zaključeni v zadnjih desetih letih do roka za oddajo ponudbe, od katerih je bila vrednost vsakega posameznega monitoringa vsaj 10.000,00 EUR z DDV ter je vsaj 1 (en) monitoring obsegal skupino min. 20 objektov.

Taka zahteva je absolutno previsoka, saj s takšnimi referencami razpolaga malo število gospodarskih subjektov, pogoj, kot ga je naročnik oblikoval, pa v veliki meri omejuje konkurenco ter posledično vpliva na dvig cene.

Naročniku zato predlagamo, da se zahteva popravi tako, da mora Gospodarski subjekt izkazati, da je uspešno zaključil vsaj 1 (en) projekt monitoringa objektov, ki so bili zaključeni v zadnjih desetih letih do roka za oddajo ponudbe, od katerih je bila vrednost monitoringa vsaj 10.000,00 EUR z DDV ter je monitoring obsegal skupino min. 10 objektov.ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate zahtevo, da mora gospodarski subjekt izkazati, da je uspešno zaključil vsaj 3 (tri) projekte monitoringa
objektov, ki so bili zaključeni v zadnjih desetih letih do roka za oddajo ponudbe, od katerih je bila vrednost vsakega posameznega monitoringa vsaj 10.000,00 EUR z DDV ter je vsaj 1 (en) monitoring obsegal skupino min. 20 objektov.
Menimo, da gre za absolutno previsoke zahteve, saj s takšnimi referencami razpolaga malo število gospodarskih subjektov, pogoj, kot ga je naročnik oblikoval, pa v veliki meri omejuje konkurenco ter posledično vpliva na dvig cene.
S ciljem zagotavljanja konkurence predlagamo, da se zahteva popravi na sledeči način: Gospodarski subjekt mora izkazati, da je uspešno zaključil vsaj 1 (en) projekt monitoringa objektov, ki so bili zaključeni v zadnjih desetih letih do roka za oddajo ponudbe, od katerih je bila vrednost monitoringa vsaj 10.000,00 EUR z DDV ter je monitoring obsegal skupino min. 10 objektov.

Hvala za razumevnje in lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil pojasnilo, da se spreminja tehnični pogoj glede izvajanja monitoringa objektov.

JSS MOLDatum objave: 30.03.2020   16:17
VPRAŠANJE
Spoštovani

naprošamo vas za podrobno obrazložitev naslednjih popisov, ker na njih ni možno podati ponudbe!!!
kakšni piloti?, kakšna temeljna plošča, koliko armature? kakšna konstrukcija zidov, kakšna obdelava zidov, kakšna obdelava tlakov, kakšna streha v m3, kakšna vhodna vrata 1 m2 ???????

XIV.1. TRAFO POSTAJA - GRADBENI DEL
1.2 Gradbeno-obrtniška dela
1.2.1.2 Globoko temeljenje PILOTI m1 16,50 0,00
2.2.1.3 Temeljna plošča m3 12,00 0,00

2.2.2 Konstrukcija zidov z obdelavo m3 6,60 0,00

2.2.3.1 Obdelave zidov m2 45,00 0,00
2.2.3.2 Obdelave tlakov m3 42,00 0,00
2.2.3.3 Streha m3 6,00 0,00

2.2.4 Vrata vhodna m2 1,00 0,00ODGOVORI:

XIV.1. TRAFO POSTAJA - GRADBENI DEL
1.2 Gradbeno-obrtniška dela
1.2.1.2 Globoko temeljenje PILOTI m1 16,50 0,00 ............ /
ODGOVOR/ PILOTI kot za objekt "C" postavka II.4./3; (TP je v objektu "C")

2.2.1.3 Temeljna plošča m3 12,00 0,00 ............................ /
ODGOVOR/ - Temeljna plošča kot za objekt "C" postavka II.5./11; armatura 150 kg/m3, upoštevati komplet z opažem (TP je v objektu "C")

2.2.2 Konstrukcija zidov z obdelavo m3 6,60 0,0000 ........ /
ODGOVOR/ - Nosilni AB zidovi d= 25 cm kot za objekt "C" postavka II.6./9; armatura 130 kg/m3, upoštevati komplet z opažem (TP je v objektu "C")

2.2.3.1 Obdelave zidov m2 45,00 0,00 ......................... /
ODGOVOR/ - Zidovi objekt "C" postavka II.8./35(Z9);(TP je v objektu "C")

2.2.3.2 Obdelave tlakov m3 42,00 0,00 ...................... /
ODGOVOR/ -Tlaki objekt "C" postavka II.8./9(T5);( upoštevajte količino 5m2)(TP je v objektu "C")

2.2.3.3 Streha m3 6,00 0,00 ..................................... / ODGOVOR/
- Streha objekt "C" postavka II.7./36; II.13./27; (S1A);( upoštevajte količino 6m2)(TP je v objektu "C")

2.2.4 Vrata vhodna m2 1,00 0,00 ............................ /
ODGOVOR/ -Vrata objekt "C" postavka II.12./9;Vrata 144/218 cm vrednost vrat TP v sklopu fasade, oznaka FR2 količina upoštevajte kos 1)(TP je v objektu "C")

OPOMBA: Trafo postaja se nahaja v objektu "C", ker TP postajo investira Elektro Ljubljana je to izvleček popisa (postavk od objekta "C"), ki je strošek za
TP od objekta "C"

JSS MOL


Datum objave: 30.03.2020   16:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Zanima nas kaj za enoto mere je "cpl" ?

če je mišljeno komplet, je potrebno več podatkov o dimenzijah jaškov!

II.8. ZIDARSKA DELA
64 Dobava in montaža kamene volne za zapiranje instalacijskih jaškov po izvedbi instalacij v dogovoru z instalaterjem cpl 354


ODGOVORI

- Zanima nas kaj za enoto mere je "cpl" ? /
ODGOVOR/ CPL - komplet z vsemi pomožnimi deli (razrez izolacije montaža okoli cevi) in transporti


- II.8. ZIDARSKA DELA
64 Dobava in montaža kamene volne za zapiranje instalacijskih jaškov po izvedbi instalacij v dogovoru z instalaterjem cpl 354

ODGOVOR: Izolacija odvodne cevi v odvodnih jaških na strehi. Kamena volna okoli odvodne cevi v jašku glej detajl DS11; DS 12; poraba izolacije 30x110xh=38
cm/ jašek, ( 0,125 m3 Ti/ jašek)JSS MOL

Datum objave: 31.03.2020   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosim pojasnilo glede izbranega materiala za senčila objekta C. V popisih so predvidene Alicante, v zbiru materialov pa Meavista. Ker je med slednjima velika razlika, prosimo pojasnilo
Hvala

ODGOVOR


Notranja senčila v objektu C so popisana v zavihku "Dvigala + ostalo",
postavka 5 in 6. Predvidena so vodila za zavese kot npr. Leha in senčila kot npr. Showtex

V postavki "Stavbno pohištvo" je popisana pregradna stena iz tkanine in
sicer po shemi PZA, 2-slojna zavesa iz gledališkega žameta kot npr.
Alicante.

Iz tega sledi, da gre za dve različni postavki.


JSS MOL

Datum objave: 02.04.2020   13:07
VPRAŠANJE
Veza : razpisna dokumentacija / /Strokovna sposobnost: / druga alineja / stran 10

******************************************
.
Gospodarski subjekt mora za vodenje izvajanja monitoringa zagotoviti:
- najmanj enega pooblaščenega inženirja tehnične smeri, ki mora imeti vsaj 10 let
delovnih izkušenj na področju istovrstnih del, kot je izvajanje monitoringov
objektov,
- vpisanim v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS,
.

******************************************

Spoštovani,
Pogoj (zgoraj) predstavlja v javnem naročanju nedovoljeno omejevanje konkurence zaradi neustrezno formulirane in pre-normirane naročnikove zahteve.
Veljavni zakon o javnem naročanju ,na nobenem mestu ne zahteva od naročnikov-, oziroma ne izključuje zainteresiranih ponudnikov , da za VODENJE del zahtevajo - gospodarski subjekti pa bi morali zagotavljati VODJE, ki so vpisani pri IZS v imenik POOBLAŠČENIH inženirjev.

Takšno "VODENJE" lahko gospodarski subjekti VEDNO in POVSOD po veljavni zakonodaji zagotovijo z VODJI DEL , ki so vpisani v imenik inženirske zbornice kot POOBLAŠČENI za VODJE DEL ( oznaka »Vz«, »Vm« ), in ob tem izpolnjujejo ostale zahteve navedene v pogoju iz razpisne dokumentacije naročnikov. Jasno ?

Takšno omejevanje in diskriminacija inženirskega in tehničnega kadra s strani javnih naočnikov je po veljavni zakonodaji nedopustna, zato - v omenjenem , -zahtevamo takojšen popravek razpisne dokumentacije.

Predmetno vprašanje predstavlja predhodno opozorilo po tretjem odstavku 16. člena ZPVPJN, in bomo to kot zainteresiran ponudnik to možnost v slučaju ne-ukrepanja naročnika vsekakor tudi uveljavili.

lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik spreminja zahteve glede vodenja izvajanja monitoringa tako, da zahteva:

Gospodarski subjekt mora za vodenje izvajanja monitoringa zagotoviti:
- inženirja tehnične smeri, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri IZS (PI, Nz, Nm) ali vodjo del, ki je vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS (Vz, Vm),

- z vsaj eno referenco s področja izvajanja monitoringa objektov v minimalni vrednosti 10.000,00 EUR z DDV v zadnjih petih letih do roka za oddajo ponudbe, pri kateri je opravljal funkcijo vodje izvajanja monitoringa.

JSS MOLDatum objave: 02.04.2020   13:08
SPREMEMBA POGOJA, KI GA MORA IZPOLNJEVATI GOSPODARSKI SUBJEKT GLEDE VODENJA IZVAJANJA MONITORINGA:

Gospodarski subjekt mora za vodenje izvajanja monitoringa zagotoviti:
- inženirja tehnične smeri, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri IZS (PI, Nz, Nm) ali vodjo del, ki je vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS (Vz, Vm),

- z vsaj eno referenco s področja izvajanja monitoringa objektov v minimalni vrednosti 10.000,00 EUR z DDV v zadnjih petih letih do roka za oddajo ponudbe, pri kateri je opravljal funkcijo vodje izvajanja monitoringa.


JSS MOL

Datum objave: 02.04.2020   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani

Pri zidarskih delil v področjih tlakov je navedeno, da se v sestavah:
- P3, P3/A, P4, P4/A, P5/A... izvaja mikroarmiran beton C16/20, ali je tu mišljeno estrih C16/20 ker se zaključne obloge predvsem parket ne polagajo na beton

- P6,.. izvaja mikroarmiran beton C30/37, ali je tu mišljeno estrih C30/37, ker se zaključne obloge ne polagajo na beton

Ta sestava se ponavlja tudi v etažah, predvidevamo, da so to mišljeni estrihi namesto betonov!

Prosimo za pojasnitev.

ODGOVOR


Povsod je mišljen estrih (v sestavah je napisan beton), P6 Loggia tudi edino če ni zahtevano drugače (ploščice gredo na estrih_mikroarmiran beton)

- tlak:

keramične ploščice (vgraj. tankolepilno) .......1,0 cm

vrsta, format in tekstura: po izb.arhitekta

protizdrsn. Fakton R11

- cement-akrilatno lepilo (zmrz.odporno) .........0,5 cm

- mikroarmiran beton C30/37, v naklonu 1,5% 5,8 cm


Enako velja za parket, kjer so v zavihku parketarska dela, opisana vsa dela, ki so potrebna za polaganje finalnega tlaka na estrih.

JSS MOL

Datum objave: 03.04.2020   07:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

- Kje je v popisu zajeta obdelava notranjih okenskih špalet, glede na to da je zaključek okna PVC letvica, ki je idealno ravna in se jo pritisne ob AB špaleto, ki ima odstopanje glede na din normo 18202

- Debelina betonskih sten d=15cm, vidni beton je neizvedljiva. Debelina takšnih elementov mora biti vsaj 24cm. (z obeh strani po 4cmx2 zaščitnega betona, armatura s preklopi z obeh strani 2,5cmx2 kar pomeni da med armaturo ostane 2cm).

Pri vidnem betonu je podvodno betoniranje, kjer se kontraktor za beton vstavi v opaž in je premera 11cm. Vse skupaj nanese 24cm.

- V popisu ni predvidenaga brušenja AB površin pred slikopleskarskimi deli

- V popisu ni predvidenega varovanja na strehi za čas uporabe objekta

Hvala


ODGOVORI

- Izdelovalec, dobavitelj in monter oken mora izvesti izmere in prevzem okenskih odprtin, pred pričetkom izdelave. Odprava nepravilnosti izvedbe AB del je navedena v : BETONSKA DELA: Pred barvanjem betonskih sten je potrebno le te očistiti odvečnega mleka in izvesti morebitna ostala potrebna popravila., vrsta 12. V ceni postavk betonska in tesarska dela je potrebno upoštevati zahteve iz opisa in posledično ni postavke za brušenje AB površin na stikih opažnih elementov. Strošek je potrebno zajeti v postavkah betonskih in tesarskih del. Poleg tega je obdelava notranjih okenskih špalet je zajeta v slikopleskarskih delih.
Letvica se pritrdi in ustrezno zakita.

- Stene debeline 15 cm (vidni beton) se nahajajo ob vhodnih klančinah ob objektih. Stene so delno vkopane in predstavljajo del korit za rože. Višine so različne, max višina sten je 1,35 m. Za stene do višine 1,5 m ne potrebujemo kontraktorja, ker je lahko prosti pad betona do 1,5 m. Lahko se uporabijo fleksibilni kontraktorji v obliki tkanine.

- V splošnih pogojih in opisih je zapisano sledeče:
TESARSKA DELA: OPAŽI IN ODRI : Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena vrsta 15
BETONSKA DELA: Pred barvanjem betonskih sten je potrebno le te očistiti odvečnega mleka in izvesti morebitna ostala potrebna popravila., vrsta 12.
V ceni postavk betonska in tesarska dela je potrebno upoštevati zahteve iz opisa in posledično ni postavke za brušenje AB površin na stikih opažnih elementov. Strošek je potrebno zajeti v postavkah betonskih in tesarskih del.

- Varovalna ograja na strehi ni predvidena, ker je dovoljen dostop na streho zgolj za vzdrževanje. V popisih je predvidena jeklenica za pripenjanje po celotni dolžini objektov.

JSS MOLDatum objave: 03.04.2020   21:12
VPRAŠANJE
Objekt C

arhitektura in popis za betonsko ter tesarska dela se razlukujejo.

Pri betonih se omenja navadne betone, izgled VB3, pri tesarskih delih se zahteva kvalitea VB3

V arhitekturi pa je zavedena zahteva za vodotesne bele betone (beli cement + beli agregat) in zahteva izgleda je VB4.

Kateri beton se ponudi in katera kvaliteta izgleda (VB3 ali VB4)?

ODGOVOR

KVALITETA BETONA zunanjih sten_ fasada objekta C, se izvede v kvaliteti betona VB
V popisu del je potrebno upoštevati določilo v zavihku II.6.BETON.DELA v vrsticah št. 15 do 18 (FASADA OBJEKT C)


JSS MOL


Datum objave: 06.04.2020   09:34
OBVESTILO NAROČNIKA:

Objava popravljenih popisov del
Naročnik ponudnike obvešča, da so bile odpravljene dodatne pomanjkljivosti v popisih del, zato je naročnik dne 6.4.2020 objavil korigirane popise del, katere so ponudniki dolžni upoštevati pri pripravi ponudbe. Ponudbe, katerim ne bodo priloženi popisi del, objavljeni dne 6.4.2020, bodo izločene.

JSS MOL


Datum objave: 07.04.2020   16:51
VPRAŠANJE
OBVESTILO NAROČNIKA:

Objava popravljenih popisov del
Naročnik ponudnike obvešča, da so bile odpravljene dodatne pomanjkljivosti v popisih del, zato je naročnik dne 6.4.2020 objavil korigirane popise del, katere so ponudniki dolžni upoštevati pri pripravi ponudbe. Ponudbe, katerim ne bodo priloženi popisi del, objavljeni dne 6.4.2020, bodo izločene.


Prosimo naročnika, da objavi (označi) katere spremembe so narejene.
Iskanje spremembe v obsežnih popisih je "nemogoča" naloga. Potencialni kandidati že pripravljamo ponudbe na obstoječih popisih.

Hvala

ODGOVOR


Poleg objavljenih popravljenih popisov je pdf dokument, naslovljen "Spremembe med popisi del 6.4.2020", v katerem so opisane spremembe.

JSS MOL

Datum objave: 07.04.2020   17:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisu pri duktilnih ceveh imate zahtevo "cement tipa CEM III-B ex BFC, v skladu z EN197-1.". Ker s tem omejujete konkurenco nas zanima ali lahko ponudimo duktilne cevi, po standardu SIST EN545:2011, cementna obloga CEM I v skladu z EN197-1?

Cevi so enakovredne ali verjetno tudi boljše kvalitete.

ODGOVOR


Z navedenimi zahtevami ne omejujemo konkurence, zato naj se nabavijo cevi kot je zapisano, ker so pogojevane s pridobljenimi soglasji na projektno dokumentacijo PZI in zamenjava lahko negativno vpliva na izdajo uporabnega dovoljenja.

JSS MOL

Datum objave: 08.04.2020   08:54
VPRAŠANJE
Veza : Razpisna dokumentacija / Stran 19 / MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA / 1 in 2 odstavek
----------------------------
Najugodnejša ponudba je tista popolna ponudba, ki bo vsebovala najnižjo ponudbeno ceno.
----------------------------

Ali je MERILO za izbor najugodnejše popolne ponudbe najnižja ponudbena cena Z DDV ali BREZ DDV ?

l.p.

ODGOVOR


Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponudbena cena brez DDV.

JSS MOL

Datum objave: 08.04.2020   09:05
VPRAŠANJE

************************************************************

veza
Datum objave: 25.03.2020 11:38
Sprememba tehničnega pogoja glede izvajanja monitoringa objektov:

Naročnik vse ponudnike obvešča, da mora gospodarski subjekt izkazati, da je uspešno zaključil vsaj 1 (en) projekt monitoringa objektov, ki je bil zaključen v zadnjih desetih letih do roka za oddajo ponudbe, in katerega vrednost je bila vsaj 10.000,00 EUR z DDV ter je monitoring obsegal skupino min. 20 objektov.

JSS MOL

in
Datum objave: 25.03.2020 11:39

VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva, da mora gospodarski subjekt izkazati, da je uspešno zaključil vsaj 3 (tri) projekte monitoringa objektov, ki so bili zaključeni v zadnjih desetih letih do roka za oddajo ponudbe, od katerih je bila vrednost vsakega posameznega monitoringa vsaj 10.000,00 EUR z DDV ter je vsaj 1 (en) monitoring obsegal skupino min. 20 objektov.

Taka zahteva je absolutno previsoka, saj s takšnimi referencami razpolaga malo število gospodarskih subjektov, pogoj, kot ga je naročnik oblikoval, pa v veliki meri omejuje konkurenco ter posledično vpliva na dvig cene.

Naročniku zato predlagamo, da se zahteva popravi tako, da mora Gospodarski subjekt izkazati, da je uspešno zaključil vsaj 1 (en) projekt monitoringa objektov, ki so bili zaključeni v zadnjih desetih letih do roka za oddajo ponudbe, od katerih je bila vrednost monitoringa vsaj 10.000,00 EUR z DDV ter je monitoring obsegal skupino min. 10 objektov.

ODGOVOR
.
.
ODGOVOR

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil pojasnilo, da se spreminja tehnični pogoj glede izvajanja monitoringa objektov.

JSS MOL

************************************************************

Spoštovani,

Naročnik je na portalu javnih naročil neutemeljeno zavrnil povsem utemeljeno pobudo po spremembi števila objektov, na katerega se nanaša referenčni pogoj. Pogoji v javnem naročanju morajo biti sorazmerni in ob tem zagotavljati enakopravno obravnavo konkurence. Predmetni pogoj pa je postavljen nesorazmerno saj število objektov ,ki so predmet monitoringa in s tem povezano dokazovanje usposobljenosti ni direktno povezano v z naročilom na način , da zagotavlja enakopravno obravnavo . Postavljanje pogoja tako, da naročnik »preslika« aktualno stanje v konkretnem primeru - število objektov 20 , ki se nahajajo v vplivnem območju monitoringa kot referenčni pogoj za izbor primernosti - med tem ko ima ponudnik - primeroma - povsem primerljiv izkaz usposobljenosti na enakem poslu vendar z manjšim številom objektov (10 ) je lot takšno povsem nedopustno saj naročnik namerno zavrača sicer povsem primerljive ponudnike.

Zviševanje števila objektov na 1 izvršenem poslu v konkretnem primeru ne pomeni potrditev kvalitete in usposobljenosti ponudnika in zagotovila naročniku, da je ob ostalih pogojih in merilih izbral boljšega ponudnika , ampak enostavno nedopustno omejevanje konkurence.

Zahtevamo ustrezno spremembo , da naročnik število objektov iz zahteva zmanjša najmanj na polovico.

Predmetno vprašanje predstavlja predhodno opozorilo po tretjem odstavku 16. člena ZPVPJN, in bomo to kot zainteresiran ponudnik to možnost v slučaju ne-ukrepanja naročnika vsekakor tudi uveljavili.

lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik dodatno ne bo spreminjal zahtevanega referenčnega pogoja, vezanega na izvajanje monitoringa objektov. Zahtevano referenčno število objektov, ki jih mora obsegati referenčni projekt, je v celoti sorazmerno s številom objektov, ki bodo predmet izvajanja monitoringa pri gradnji stanovanjske soseske Rakova jelša II (v monitoring je zajetih skupaj 108 objektov in 5 cest).

JSS MOL


Datum objave: 08.04.2020   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na zahtevnost projekta in prihajajočih dvojnih praznikov, naročnika prosimo za prestavitev roka oddaje ponudbe za vsaj 14 dni.

Hvala in lep dan.

ODGOVOR


Naročnik v tem trenutku ocenjuje, da še ni potrebe po podaljšanju roka. V primeru podaljšanja roka bodo ponudniki pravočasno obveščeni.

JSS MOL

Datum objave: 10.04.2020   13:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pozivamo vas, da objavite tehnično poročilo protihrupnih ograj, kajti iz podatkov ki so na voljo ponudbe ni mogoče pripraviti. Potrebujemo tudi prečni prerez PHO-ja. Temeljenje je na BVO, na sliki so risani tudi jekleni piloti. Kakšna je točna sestava protihrupne ograje?

ODGOVOR


Iz Poročila o vplivih na okolje izhaja, da PHO ograja mora imeti zvočno izolativnost Rw najmanj 25 dB(A). Iz risbe št. G 155.4 načrta ZPU je razviden prerez v katerem ja napisano, da je ograja temeljena na lesenih pilotih. Tudi v tehničnem poročilu vodilnega načrta so opisane faze gradnje.
Gre za lesene pilote, ki se nahajajo pod AB ploščo povoznih površin - uporabijo se isti piloti.


JSS MOL

Datum objave: 10.04.2020   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani
Odgovor vezan na trafo postajo ter gradbena dela le-te ni jasen. Odgovor navaja, da se TP nahaja v objektu C in podaja dodatne opise in sklice na postavke v popisih. Ali slednje pomeni, da so vse postavke že zajete v ostalih popisih objekta C ali je potrebno v sklopu GO del TP slednje še enkrat oceniti?
Hvala

ODGOVOR


V sklopu GO del TP je potrebno postavke še enkrat ovrednotiti tako kot je pripravljeno v popisu.

JSS MOL


Datum objave: 10.04.2020   13:20
VPRAŠANJE
Tesarska dela:
točka 20:
Dobava, vgrajevanje in kasnejša odstranitev namenskih izvlečnih dilatacijskih opažnih plošč d=5cm (npr. iz kartonskega satovja, s posebno površinsko prevleko), kot ločilni sloj oz. začasno polnilo pri betoniranju med dvema AB stenama, za dosego ustreznega zračnega sloja pri vertikalni konstrukcijski dilataciji....

Pri takem betoniranju se pri izdelavi druge stene uporabi enostranski opaž in diletacijske opažne plošče.
Enostranskega opaža ni v popisih.

Vprašanje:
Ali je količina enostranskega opaža zajeta v količini dvostranskega opaža?
oziroma
Ali pa je potrebno cebo enostranskega opaža upoštevati v točki 20. tesarskih del?

ODGOVOR


Količina enostranskega opaža je zajeta v količini dvostranskega opaža.

JSS MOL

Datum objave: 15.04.2020   08:41
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

kakšni so podatki za geomreže v poglavju 2 ZEMELJSKA DELA?

lep pozdrav

ODGOVOR


Geomreža - natezna trdnost (vzdolžno - prečno) 38 kN/m, raztezek pri nominalni trdnosti (vzdolžno - prečno) 10%

JSS MOL

Datum objave: 15.04.2020   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji piše:
Zavarovanje
Izbrani ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov za morebitne
odškodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za škodo skladno z 14. členom
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.), ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali
opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih z zavarovalno vsoto v višini pogodbene vrednosti z
DDV povečano za 1.500.000,00 EUR. Iz naslova omenjene zavarovalne pogodbe lahko izvajalec in
naročnik poravnata tudi stroške morebitnih poškodb na sosednjih objektih in komunalnih vodih.

Ali pravilno razumemo, da gre tu za gradbeno zavarovanje in ne za civilno odgovornost?

Prav tako naročnika naprošamo, da umakne zahtevo ''povečano za 1.500.000,00 EUR'', saj se v praksi vedno sklepa le v višini pogodbene vrednosti.


Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Zahtevano zavarovanje se nanaša na gradbeno zavarovanje, katerega vrednost je povišana za 1.500.000,00 EUR zaradi poravnave morebitnih škod, ki bi nastale na sosednjih objektih in komunalnih vodih, na katerih se bo v času gradnje izvajal monitoring, in na katerih bi do nastanka škode prišlo zaradi ravnanja izvajalca GOI del.

JSS MOL

Datum objave: 15.04.2020   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na zahtevnost projekta in izvedbo "ključ v roke" naročnika prosimo za podaljšanje roka.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na situacijo v zvezi z epidemijo imajo mnoga podjetja do konca aprila zaprta svoja vrata, med drugim tudi tista, katerih izdelki so predvideni v vašem projektu.
Ker pa želimo ponudniki oddati resne ponudbe naročnika pozivamo, da podaljša rok vsaj za 14 dni in tako omogoči ponudnikom pripravo kakovostne ponudbe.


ODGOVOR


Naročnik je sprejel odločitev, da podaljša rok za oddajo ponudb do 19.5.2020 do 11.00 ure, o čemer bo na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o spremembi.

JSS MOL

Datum objave: 16.04.2020   07:28
NAROČNIK PONUDNIKE OBVEŠČA, DA SO DOLOČENI NOVI ROKI:

Nov rok za oddajo ponudb je: 19.5.2020 do 11.00 ure
Nov rok za odpiranje ponudb je: 19.5.2020 ob 11.01 uri
Nov rok za vprašanja je: 11.5.2020 do 10.00 ure

Zahteva za objavo spremembe rokov na Portalu javnih naročil je bila že poslana v objavo.

JSS MOL

Datum objave: 16.04.2020   15:02
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik,

Glede na to da je Vlada RS sprejela ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna, sklep št. 41003-7/2020/7 z dne 11.4.2020, nas zanima ali bo Naročnik kljub temu izvedel javno naročilo?ODGOVOR

Naročnik bo izvedel javno naročilo.

JSS MOL

Datum objave: 20.04.2020   08:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosim če bi lahko navedete primeroma ustreznega proizvajalca in tip za spodnjo pozicijo ki se nahaja se v zavihku OSTALO

6 zidni sef fi100mm za hranjenje ključev, kompletno s sistemsko ključavnico telekom komplet 1,00


Lep pozdrav

ODGOVOR


Zidni sef proizvajalca Lecom ali enakovredno.

JSS MOL

Datum objave: 20.04.2020   08:42
VPRAŠANJE
1. Glede na verjetno kratek rok izvedbe podajamo, investitorju v razmislek, predlog izvedbe ločenega razpisa za izvedbo testnih pilotov in meritev ter posledično racionalizacijo temeljenja. Kakšen smisel imajo »post festum« ugotovitve, da piloti npr. nosijo 50 % več . Projektant je namreč predvidel za več sto tisoč evrov meritev (monitoringa) nosilnosti kolov.
2. V popisu za monitoring se projektant sklicuje na ASTM. Glede na to, da smo v EU in ne v ZDA naj se projektant sklicuje na ustrezen EN.
3. Projektantu priporočamo nakup EN 1536 Execution of bored piles, kjer je toleranca pozicije pilotov bila in bo + - 10 cm.
4. Vse moderne tehnologije pilotiranja se izvajajo z betoni, kjer je granulacija agregata običajno do 8 mm oziroma max 12 mm. Je zrno agregata res lahko 32 mm?
5. Projektant favorizira tehnologijo pilotov FDP, v geomehanskem poročilu pa je nosilnost teh pilotov večja kot pri CFA. Od kje takšni podatki? Se je v Sloveniji že izvajal statični test na FDP pilotih?
6. Prosimo za armaturni načrt, da se ne bo ponovil projekt P+R Barje, kjer je izvajalec na koncu vrival armaturno palico (pa še to v dolžini 14 m). V popisu je namreč 150 kg/m3, kar pomeni 30 kg/m1 pilota - armature oz. npr. 8 palic fi 25 mm, upoštevajoč vašo težo gladke armature, ki se sicer že dolgo ne uporablja? Nikakor ni jasno, kako je lahko projekt brez armaturnih načrtov, saj ti predstavljajo osnovo za oblikovanje konkurenčne ter posledično realne cene. Pri armaturnem načrtu je najbrž vsekakor potrebno upoštevati manjši premer koša, kot pri klasičnem pilotu.
7. Bo pri lesenih pilotih res dovolj, če bodo ti zabetonirani na nivoju podzemne vode? Je bilo upoštevanje nihanje podtalnice glede na vremenske razmere in kako se bo izvrševala kontrola glede ustrezne debeline betoniranja?
8. Ni jasno zakaj mora izvajalec razpolagati z referencami za monitoring in ne npr. z referencami za pilotiranje. Prav tako nikjer ne zahtevate reference za odgovornega vodjo del s področja pilotiranja. Ali so strokovnjaki s področja pilotiranja nezaželeni?
9. Posameznik bi lahko sklepal, da se ponavlja zgodba enega najdražjih nepokritih parkirišč na svetu, ki je bilo prav tako zgrajeno v Ljubljani. Smiselno bi bilo, da se projektna dokumentacija ter popisi pošljejo v recenzijo?
10. Ni jasno ali je javni razpis raziskovalna naloga za bodoče doktorate in jo plača raziskovalna skupnost. Kakšna točno bo drugače korist ugotovitve nosilnosti po plašču in konici pri že več kot precenjenih meritvah?
11. Kakšna glava pilota je vrinjena v nosilna tla (postavke 4 in 3 piloti)?, projektant ne obvlada osnovne terminologije, primer za IZS?
12. Kje so zajeti transporti garnitur za pilotiranje in stroški zastojev v času izvedbe meritev? Kakšen je ocenjen časovni okvir za izvedbo meritev?
13. Kakšen je predviden rok izvedbe pilotiranja, z upoštevanjem vseh zastojev nastalih pri izvedbi testiranj.
14. Za izdelavo ponudbene cene bi bilo, poleg potrebni armaturnih načrtov, potrebno poznati tudi recepturo betona.
15. Ali je predviden supernadzor izvedenega monitoringa?


ODGOVOR

1. Preiskave pilotov so predvidene skladno z EC standardi in pravili stroke glede na število pilotov. Na osnovi predvidenih preiskav bomo preverili vse predpostavke vezano na nosilnost pilotov hkrati na ta način dobili dobro kontrolo nad izvedenimi piloti (PIT kontrola zveznosti). Pred izvedbo globokega temeljenja so predvideni trije testni piloti, in sicer vsi trije SLT testi in nato še na istih pilotih testi z dinamično metodo. Testni piloti se izberejo iz pilotov pod objekti in ostanejo kot del konstrukcije.

2. V Sloveniji nimamo nacionalnega standarda za PIT teste. Pravilo je, da če ni ustreznega nacionalnega standarda, se lahko privzame ustrezen tuj standard. V nadaljevanju standardi za SLT in DLT teste:
EN ISO 22477-1:2018 - Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Preskušanje geotehničnih konstrukcij - 1. del: Preskušanje nosilnih pilotov s statično osno stiskalno obremenitvijo (ISO 22477-1:2018);
EN ISO 22477-4:2018 - Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Preskušanje geotehničnih konstrukcij - 4. del: Preskušanje pilotov: dinamični obremenilni preskus (ISO 22477-4:2018).
V glavnem gre za enake standarde. Testi se lahko izvedejo po ASTM ali EN standardih.

3. Toleranca pozicije pilotov ne sme biti večja od predpisane s standardom, lahko je manjša. Predvidena je toleranca ± 5 cm.

4. Predpisano je maksimalno zrno agregata, ki skladno z EN 1536 ne sme preseči 32 mm ali ¼ čiste razdalje vzdolžnih palic. Granulacija agregata mora biti navedena v projektu betona, ki ga izdela izvajalec.

5. Tehnologija pilotiranja FDP ni favorizirana, ampak je navedena samo kot predlog. Iz projektne dokumentacije je razvidno, da je možna uporaba drugačne tehnologije pri kateri je potrebna dodatna preverba nosilnosti in števila pilotov.
Nosilnost pilotov FDP je višja kot CFA zaradi drugačne tehnologije (izriv zemljine na stran vrtine - FDP / izriv zemljine na površino - CFA). Projektirana oz. predlagana je optimalna rešitev globokega temeljenja, izbrani so piloti z višjo nosilnostjo. Obenem ima omenjena metoda manjše vibracije, ki se bodo spremljale tekom gradnje.
Skladno s PVO izvajalec s svojim delom na gradbišču ne sme prekoračiti vibracij in predpisane stopnje hrupa (PVO), ki bi lahko povzročale poškodbe solidno grajenih objektov v vplivnem območju, ki je določeno za spremljanje z monitoringom.

6. Pri oblikovanju cene je potrebno upoštevati s popisom predvideno količino armature. Pri masi rebrastega armaturnega jekla se skladno s standardom SIST EN 10080 upošteva masa gladkih palic brez reber. Ponudnik mora v enotni ceni upoštevati pribitek glede na dejansko uporabljeno armaturo.

7. Nihanje podtalnice je bilo upoštevano.

8. V popisu je predviden geotehnični nadzor nad izvedbo globokega temeljenja. Obenem pa predvidene meritve pilotov predstavljajo kontrolo nad izvedenimi piloti. Glede na velikost in lokacijo projekta se pričakujejo ponudbe ustrezno usposobljenih podjetij in strokovnjakov.

9. Naročnik ne razpolaga s podatki o navedenem projektu parkirišča. Revizija projektne dokumentacije je bila določena z ZGO-1B, do začetka uporabe Gradbenega zakona (GZ). Revizija projektne dokumentacije po veljavni zakonodaji ni obvezna, recenzija ni opredeljena.

10. Preiskave pilotov so predvidene skladno z EC standardi in pravili stroke glede na število pilotov. Na osnovi predvidenih preiskav bomo preverili vse predpostavke vezano na nosilnost pilotov hkrati in na ta način dobili dobro kontrolo nad izvedenimi piloti. Piloti so zaradi potresa obremenjeni natezno in je nujno potrebno ugotoviti nosilnost plašča pilotov.

11. Gre za »lapsus calami«, mišljena je konica pilota oz. globina konice pilota v nosilna tla.

12. Pred izvedbo globokega temeljenje so predvideni trije testni piloti, in sicer na vseh treh pilotih se izvedejo SLT testi in nato še na istih pilotih testi z dinamično metodo. Testni piloti se izberejo iz pilotov pod objekti in ostanejo kot del konstrukcije. Predviden čas za izvedbo testnih pilotov, postavitev konstrukcije, izvedbo meritev in poročilo je cca 4 tedne. Testne pilote se lahko izvede v času pripravljalnih del na gradbišču (odvisno od organizacije gradbišča). Eventualno stojnino, v odvisnosti od organizacije gradbišča, je potrebno kalkulirati v ceni.

13. Rok izvedbe pilotiranja je odvisen s koliko garniturami se bo izvajalo pilotiranje in koliko pilotov se lahko izvede na dan tudi glede na pogoje iz PVO in okoljevarstvenega mnenja. Terminski plan je stvar izvajalca.

14. Receptura betona je stvar projekta betona, ki ga izdela izvajalec, projektant pa potrdi.
Od izkušenih izvajalcev pilotiranja se pričakuje da dobro poznajo beton, ki ga uporabljajo pri ponujeni tehnologiji pilotiranja. V projektni dokumentaciji so predvidene mehanske karakteristike betona.

15. Naročnik bo zagotovil izvajanje nadzora skladno z veljavno zakonodajo.

JSS MOL


Datum objave: 20.04.2020   16:49
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo kontrolo količine protihrupne ograje, ki se izvede na časa trajanja gradbišča. Ali se postavke podvajajo - pripravljalna dela 4 in zunanja ureditev 14

Hvala

ODGOVOR

Skladno s Poročilom o vplivih na okolje št.100817-dn z dne 17.07.2019 je potrebno namestiti PHO na začetku gradnje (ki bo namenjena zaščiti stanovanjskih objektov na S in J strani), ki bo nameščena do konca globokega temeljena. Ocenjeni čas (v odvisnosti od vremena in poteka gradnje) je cca. 180 dni. PHO ograja je višine najmanj 4 m, zvočne izolativnosti najmanj 25 dB(A). Upoštevati postavko 4 pripravljalna dela.
PHO se postavi na AB ploščo ZU, ki je izvedena na lesenih pilotih glej tehnično poročilo in faznost gradnje.
Po zaključku globokega temeljenja se zniža oz. postavi polna ograja višine 2 m upoštevati postavko 14 zunanja ureditev


JSS MOL

Datum objave: 20.04.2020   16:50
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo še za naslednjo razlago vezano na protihrupno ograjo:
- višina:
V dokumentu IVD CEVO-431/2018 se navaja, da mora biti ograja visoka 1+3m; torej trije paneli PHO
V dokumentu Elea G1.101.1 - organizacija gradbišča se navaja višina 1+5m, torej 5 panelov PHO
V dokumentu Elea G131 - karakteristični prečni profil se navaja PHO višina 4m

Katera predvidena višina je prava?

Iz karatkerističnega profila je razvidno, da je PHO pilotirana - ali je to dejansko obdelano s strani geomehanike, ali je le predlog?

Hvala

ODGOVOR

PHO ograja je višine najmanj 4 m, zvočne izolativnosti najmanj 25 dB(A), ključna zahteva je opisana v tehničnem poročilu vodilnega načrta in izhaja iz pogojev PVO in okoljevarstvenega mnenja. Glede na podatke iz geotehničnega poročila je glede na teren, na katerem se predvideva gradnja, potrebno pilotirati med drugim jaške za kanalizacijo, cestne svetilke itn., enako velja za PHO ograjo, višine 4,00 m.

JSS MOL

Datum objave: 21.04.2020   11:36
VPRAŠANJE
Zidarska dela, pozicija 6:
Obdelava prebojev armaturnih palic skozi hidroizolacijo obdelani s sistemsko tesnilno maso kot npr. Grace Liquid membrane (po detajlu DPI) 1x/pilot?

Vprašanje:
Koliko prebojev je potrebno obdelati pri enem pilotu?
Ceno je potrebno definirat na EM: pilot. Iz detajla se ne da določitin število palic oziroma potrebnih obdelav za en pilot..

ODGOVOR


Upoštevati je potrebno 8 palic fi 25 (8 prebojev).

JSS MOL

Datum objave: 21.04.2020   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po pogovoru z zavarovalniškimi agenti vas pozivamo, da zahtevo glede gradbenega zavarovanja spremenite tako, da mora biti gradbeno zavarovanje v višini pogodbene vrednosti, potem pa razširjeno s posebno postavko, za 1,5mio EUR za sosednje objekte in komunalne vode (definirano, za kaj točno je razširjeno). Gradbena zavarovanja se namreč sklepajo v višini pogodbene vrednosti.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik se strinja s predlaganim in zato spreminja zahtevo glede zavarovanja na naslednji način:

Prvi odstavek točke e) Zavarovanje na strani 15 razpisne dokumentacije se spremeni tako, da se glasi:

Izbrani ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov za morebitne odškodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za škodo skladno z 14. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.), ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi naklepa, malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih z zavarovalno vsoto v višini pogodbene vrednosti z DDV.

Poleg navedenega zavarovanja mora ponudnik imeti zavarovano tudi morebiti nastalo škodo na sosednjih objektih, njihovih zunanjih ureditvah in komunalnih vodih, na katerih se bo v času gradnje izvajal monitoring, in bi bila nastala škoda posledica naklepa, malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih. Višina zavarovalne vsote mora biti 1.500.000,00 EUR.

Enaka sprememba velja tudi za besedilo v pogodbi (stran 17), objavljeni poleg razpisne dokumentacije.

Ostali odstavki razpisne dokumentacije in pogodbe, vezani na zavarovanje, ostajajo nespremenjeni.

JSS MOLDatum objave: 21.04.2020   14:40
Naročnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na zavarovanje:


Prvi odstavek točke e) Zavarovanje na strani 15 razpisne dokumentacije se spremeni tako, da se glasi:

Izbrani ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov za morebitne odškodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za škodo skladno z 14. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.), ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi naklepa, malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih z zavarovalno vsoto v višini pogodbene vrednosti z DDV.

Poleg navedenega zavarovanja mora ponudnik imeti zavarovano tudi morebiti nastalo škodo na sosednjih objektih, njihovih zunanjih ureditvah in komunalnih vodih, na katerih se bo v času gradnje izvajal monitoring, in bi bila nastala škoda posledica naklepa, malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih. Višina zavarovalne vsote mora biti 1.500.000,00 EUR.

Enaka sprememba velja tudi za besedilo v pogodbi (stran 17), objavljeni poleg razpisne dokumentacije.

Ostali odstavki razpisne dokumentacije in pogodbe, vezani na zavarovanje, ostajajo nespremenjeni.


JSS MOL


Datum objave: 22.04.2020   08:45
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo armaturnega načrta za pilote.

ODGOVOR


Pilot bo imel 8 vzdolžnih palic fi 25, stremenska armatura bo špirala fi10/15 cm.

JSS MOL

Datum objave: 23.04.2020   11:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Glede in vprašanje in odgovor z dne
Datum objave: 20.04.2020 16:49
ODGOVOR

Po zaključku globokega temeljenja se zniža oz. postavi polna ograja višine 2 m upoštevati postavko 14 zunanja ureditev
JSS MOL

Zanima nas ali je to mišljena kovinska gradbiščna ograja višine 2m ?

Ter zakaj ne more ostati protihrupna ograja postavljena do konca gradnje?


ODGOVOR

Ograja višine 4,00 m mora biti protihrupna v času izvajanja globokega temeljenja. Znižanje ograje po zaključku te faze je predvideno, ker so obstoječi stanovanjski objekti na severni in južni strani postavljeni zelo blizu parcel predvidenih za gradnjo, gradnja bo tajala cca 2 leti, v tem času jim ne moremo odvzeti svetlobe, zato je predvidena ograja do zaključka gradnje višine 2,00 m.

JSS MOL


Datum objave: 23.04.2020   14:25
VPRAŠANJE
Zidarska dela in fasada - objekt C; brušen beton

Opis je zelo splošen: ...brušen in hidrofobiran, s sredstvom: Crete Defender CP....

Brušen beton zelo širok pojem. Zato bom postavil nekaj vprašanj:
1. Ali je mišljena kovinska mikroarmtura. Če ja, je to vizualni problem po brušenju
2. Od globine brušenja je tudi odvisnost velikos vidnega agregata in enakomernost razporeditve agregata
3. Stopnja poliranja.

Prosimo, da naročnik bolj natančno opredeli "brušenje" betona; kateri izgled se pričakuje - kje (npr,. hodniki...)
Bilo bi dobro, da se objavi izgled pričakovane zahteve.


ODGOVOR


Odgovori so podani za vidne betone na objektih A in B ter ločeno za fasado objekta C. Izvajalec bo moral izdelati projekt betona, ki bo natančno opredelil pričakovani izgled betona (glej: splošna in posebna določila in tehnično poročilo vodilnega načrta), ki mora biti izveden z enakomerno strukturo, gladek, brez gnezd. Delavniške opažne načrte izvajalca morata predhodno potrditi odgovorna projektanta načrta arhitekture in gradbenih konstrukcij.

VIDNI BETONI - OBJEKTI A IN B
OPOMBA: za vgrajene betone VIDNIH konstrukcij je potrebo uporabiti črpni beton z dodatki za vidne betone, plastifikatorje,. Beton mora biti svetle barve, uporabiti je potrebno kvalitetne opaže, npr. DOKA, za vse vidne betone obvezna uskladitev delavniškega opažnega načrta z arhitektom, robovi vidnih betonov so ostri, brez trikotnih letvic, morebitne napake se po dogovoru zakita z ustreznim kitom in pobrusi, kjer je potrebno se vertikalne stene se betonira brez prekinitve na mestu plošče. Za opaženje obvezno gledanje tako projektov konstrukcije kot projektov arhitekture, morebitna neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in statikom. Za vse preboje obvezno gledanje tudi projektov inštalacij.
V primeru neravnin je potrebno vidne robove betonskih stene fasade ravno porezati oziroma pobrusiti - primerno za izdelavo ostalih zaključkov (odprtine, okna, strešni robovi, žlebovi, itd) Pred barvanjem betonskih sten je potrebno le te očistiti odvečnega mleka in izvesti morebitna ostala potrebna popravila Morebitnih napak pri betoniranju se ne sme popravljati z zamazovanjem, ampak se je potrebno o sanaciji dogovoriti z arhitektom in nadzorom.
Stropovi v vidnem betonu stopnišč in zunanjih hodnikov morajo biti izvedeni iz armiranega betona z barvano armaturo z zaščito proti rjavenju, ki zagotavlja, da ne nastajajo madeži kot posledica odcejanja armature.

FASADA OBJEKT C
"Opomba za betone VIDNIH konstrukcij:
Vgradnja betona kvalitete (C25/30 ali katerekoli druge kvalitete), kateri vsebuje hidro izolacijski material z lastnostmi kristalizacije in penetracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu (kot npr. Xypex ADMIX C serije). Uporabiti vodotesne stenske opažne distančnike. Uporabiti črpni beton z ustreznimi dodatki (plastifikatorji) za vidni izgled, z izbranim belim agregatom in belim cementom, ustrezno za brušenje do izgleda brušenega betonskega tlaka. Kvaliteto vidnega brušenega betona je potrebno doseči (samo) na zunanji strani sten (fasade)"
Opaži morajo biti kovinski in enotni v celotnih dimenzijah sten, robovi ostri (brez trikotnih letvic). Obvezna je izdelava opažnega načrta, ki ga mora pred izvedbo potrditi arhitekt. Prekinitve betoniranja (faze) je potrebno dogovoriti z arhitektom, praviloma se stene lijejo v eni potezi do vrha faze, stik z ploščo ni viden z zunanje strani fasadne stene (prilagojena armatura), rob vrh faze betoniranja je potrebno pred nadaljevanjem (obvezno) ravno odrezati in odbiti odvečni beton. Pri betoniranju vidnih konstrukcij je potrebno uporabiti ustrezne vibratorje (vibratorje pritrjene na opaže in igle). Vezenje armature izvesti na notranji strani, odmik armature na zunanji strani mora biti prilagojen brušenju (v deb. 0,5 - 1,00 cm) Brušenje vidnih fasadnih betonskih površin za izgled brušenega betonskega tlaka - brušenje, kitanje, ponovno brušenje. Vse horizontalno izpostavljene površine (horizontalni del okenske špalete, horizontalni del strešnega
venca) in notranja stena strešnega venca so dodatno zaščiteni z biokemično spremenjeno silikatno raztopino, ki omogoča dolgotrajno hidroizolacijo in trpežnost betona. Raztopina prodre v beton ter reagira s prostim kalcijem in vodo ter tvori kalcijev silikatni gel, ki zapolni razpoke, pore in kapilare.
Gel pod površino ustvari oviro, ki onemogoča vdor vode in onesnaževalcev, kot so kloridni ioni kot npr. Radcon Formula 7 ali enakovredno.

DOLOČILO ZA IZVEDBO
"Posebna določila po vrstah del za betonska in železokrivska dela Nadzorni organ mora obvezno pregledati in prevzeti armaturo pred vsakim betoniranjem in to vpisati v gradbeni dnevnik, izvajalec pa mu mora to omogočiti.
Enotne cene morajo vsebovati:
vse iz splošnih določil za vse vrste del, tehnologijo, način priprave ter vgradnje prilagojen sanacijskim delom oz. ojačitvi obstoječe zidane konstrukcije, projekt betona in zaključno poročilo o vgrajenem betonu, montažna armatura, distančna armatura, podložke, ipd., vsi potrebni dodatki betonu, kot to izhaja iz projekta betona oz. če to zahtevajo okoliščine (npr. nizke temperature oz. visoke temperature, izredno majhni prerezi,.), nega betona po končanem betoniranju, popravilo nepravilnosti na površini gotovega betona.

"Obračun:
za obračun izvršenih del smiselno veljajo >normativi za betonska in armiranobetonska dela< (OZS, sekcija gradbincev), razen kadar so v nasprotju z določili v teh splošnih opisih ali popisih del, dodatki za morebitne oteževalne okoliščine izvedbe del, se ne obračunavajo posebej, pri obračunu količin vgrajenega betona se odštejejo vse odprtine, ne glede na velikost, obračunska količina za armaturo je dejanska teža položene armature, armatura zaradi delovnih stikov ter distančna armatura plošč je upoštevana v enotnih cenah in se ne obračunava,
mreže: odpad od razreza, posebne stenske mreže ali mreže posebnih dimenzij upoštevati v enotnih cenah. "
"Predpisi, standardi:
Izvajalec mora upoštevati vse veljavne predpise in standarde, še posebej:
SIST EN 206-1, SIST 1026 (beton),
SIST EN 934-1,2,6 (kemijski dodatki za beton). Praškasti mineralni dodatki, pod pogojem, da se upoštevajo v vsebnosti cementa in v vodocementnem
razmerju. Rezana, krivljena in mrežna armatura mora biti
izdelana na osnovi veljavnega slovenskega tehničnega soglasja (STS).
Za primernega velja cement, ki je skladen z EN 197-1. Agregat za primernega veljajo: normalni in težki agregati, ki so skladni s prEN 12 620:2000; lahki agregati, ki so skladni s prEN 13055-1:1997"
"OPOMBA:
Vidni betoni objekta A in B
. VB2 za stropove hodnikov
. VB3 za slop na fasadi (samo ena stran) . VB2 stene v shrambah - po shemi . VB3 stene vstopnih klančin "
"Vidni betoni objekt C - vsi vidni betoni VB3 . element stopnic s klančino in koritom je v vidnem betonu (VB3).
. Stopnice, podest in klančina iz štokanega betona (ustrezna protidrsnost R11)."
Datum objave: 24.04.2020   11:14
VPRAŠANJE
Ali naročnik razpolaga s soglasjem distributerja za priključitev na distribucijsko plinovodno omrežje?

ODGOVOR


Soglasje še ni pridobljeno zaradi epidemije.


JSS MOL

Datum objave: 24.04.2020   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da je zahtevan ključ v roke, bi od arhitektov prosil za IFC modele (BIM) ali vsaj autocad podloge za preverjanje količin.
Ne vem, če se zavedate (tudi projektanti) koliko časa je potrebno, da izvajalci "za ključ" pri večjih projektih peš/z ravnilom preverjamo že samo osnovne količine, kaj šele vse ostale podrobnosti. IFC modeli se lahko tudi zaklenejo, če je projektante strah, da bi kršili avtorske pravice.
Lep pozdrav

ODGOVOR


Izbrani izvajalec bo DWG in IFC datoteke prejel po podpisu pogodbe. Javna objava teh datotek zaradi zaščite avtorskih pravic projektantov ni mogoča.

JSS MOL

Datum objave: 28.04.2020   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da za Vodjo del in za gospodarski subjekt (Gospodarski subjekt mora izkazati, da je uspešno vsaj zaključil 1 (en) projekt gradnje novih
objektov (pri čemer velja......)
ni potrebno predložiti potrjene reference, vendar le izpolnjena obrazca 2 in 3 ter sken pravnomočnega gradbenega in sken pravnomočnega uporabnega dovoljenja in sken vodilne mape PGD ?

ODGOVOR

Razumevanje je pravilno. Naročnik bo v fazi pregleda ponudb preveril pravilnost referenc in pridobil potrditve referenc.

JSS MOL


Datum objave: 29.04.2020   07:27
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika prosimo da spremeni referenčna pogoja:

1. »Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila na portalu javnih naročil uspešno izvedel najmanj dve (2) referenčni deli, ki zajemata izvedbo gradbeno-obrtniških del za objekt klasifikacije CC-SI 1263 (stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) v vrednosti vsaj 3.000.000,00 EUR brez DDV, pri čemer mora biti vsaj eno referenčno delo v vrednosti vsaj 2.000.000,00 EUR brez DDV.«

2. Odgovorni vodja del mora izkazati vsaj eno (1) referenčno delo, pri katerem je prevzel funkcijo vodje del oziroma odgovornega vodje del pri izvedbi gradbeno-obrtniških del za objekt klasifikacije CC-SI 1263 vsaj eno (1) referenčno delo, pri katerem je prevzel funkcijo vodje del oziroma odgovornega vodje del pri izvedbi gradbeno-obrtniških del za objekt klasifikacije CC-SI 1263

Tako da bodo kot referenčna dela priznani tudi objekti s klasifikacija CC-SI 1264 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) za reference gospodarskega subjekta in reference odgovornega vodjo del, saj gre za dokaj primerljiva dela oz. so GOI dela s klasifikacijo CC-SI-1264 celo zahtevnejša.
S tem bo naročnik pridobil več kvalitetnih in konkurenčnih ponudb, saj zaradi ozkosti zastavljenosti referenčnih pogojev v Sloveniji v tem trenutku ni dosti ponudnikov ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, naročnik pa zaradi zaprtosti meja in karanten (COVID-19) ne more računati da se bodo na to javno naročilo prijavljali ponudniki iz tujine.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil referenčne zahteve sorazmerno s predmetom javnega naročila in jih ne bo spreminjal.

JSS MOL

Datum objave: 29.04.2020   07:29
VPRAŠANJE
Zidarska dela od točke 42 naprej - tlaki: beton ..brušen in hidrofobiran, s sredstvom: Crete Defender CP....

Brušen beton - talne površine, popis je zelo splošen. Vprašanja:
1. Ali je mišljena kovinska mikroarmtura. Če ja, je to vizualni problem po brušenju
2. Od globine brušenja je tudi odvisnost velikos vidnega agregata in enakomernost razporeditve agregata
3. Stopnja poliranja.

Dobrodošlo bi bilo, da se objavi tudi refernčni objekt - izgled željenega izgleda betona.

ODGOVOR


1. Mišljena so poliestrska vlakna kot na primer Strux 40/90, min. 3,5 kg/m3 ali enakovredno.
2. Globina brušenja max. do 2 mm (agregat 0-8 mm)
3. Poliranja ni, stopnja protizdrsnosti R9.
Izvajalec bo moral pripraviti vzorce, ki jih bo projektant potrdil.

Referenčnega objekta, kot primer željenega videza, ne smemo objaviti.

JSS MOL

Datum objave: 29.04.2020   13:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika naprošamo za pojasnilo oziroma dopolnite, ter za dodatna navodila za izpolnitev popisa del pri postavkah:
- II.8.Zidarka dela, polje 110, postavka 32* manjka enota
- III. ZU v polju 25, postavka 1, polje ni s sivim obarvano. Naročnika prosimo za potrditev, da tudi v to polj vpišemo ceno na enoto.
- V.2. Hortikultura, pri poljih 165 in 177 v popisu del je vpisana količina 0,
- V.3. Hortikultura, pri polju 60 v popisu del je vpisana količina 0,
- Med polji 78 in 100 v popisu del so postavke, ki so zajete v sklopu načrtovanje zunanje ureditve, ponudniki kljub temu podamo ceno na enoto?
- III: ZU v polju 73 je napačno nastavljena formula za vsoto za celotno poglavje, v vsoto niso zajeta vsa polja poglavja


ODGOVOR


- Enota je m2. Zaradi ugotovljenih napak v popisu del bo naročnik objavil popravljen popis del, ki so ga ponudniki dolžni upoštevati pri pripravi ponudbe.

- Da. Zaradi ugotovljenih napak v popisu del je naročnik dne 29.4.20 objavil popravljen popis del, ki so ga ponudniki dolžni upoštevati pri pripravi ponudbe.

- Pravilno. Cotoneaster horizontalis ter Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' nista v tem območju.

- Pravilno. Zaščita obstoječih dreves se v tem območju ne izvaja.

- Zaradi višine skupnega zneska celotnega popisa ni potrebno, postavke so bile vključene za kontrolo

- Zaradi ugotovljenih napak v popisu del bo naročnik objavil popravljen popis del, ki so ga ponudniki dolžni upoštevati pri pripravi ponudbe.

JSS MOL
Datum objave: 29.04.2020   14:33
OBVESTILO PONUDNIKOM:

Naročnik ponudnike obvešča, da so bile odpravljene dodatne pomanjkljivosti v popisih del, zato je naročnik na spletni strani www.jssmol.si dne 29.4.2020 objavil korigirane popise del, katere so ponudniki dolžni upoštevati pri pripravi ponudbe. Priložen je tudi dokument, iz katerega so razvidne spremembe v popisih del glede predhodno objavljenih popisov del. Ponudbe, katerim ne bodo priloženi popisi del, objavljeni dne 29.4.2020, bodo izločene.

JSS MOL

Datum objave: 30.04.2020   07:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v popisu II. 14. Suhomontažna dela - je pri pozicijah 11. in 12. sivo označeno besedilo ...vlakno-cementne plošče.... Zanima nas kaj to pomeni?

ODGOVOR


V popisu II. 14. SUHOMONTAŽNA DELA - pri pozicijah 11. in 12. sivo označeno besedilo za vlakno-cementne plošče, pomeni, da so navedene zaradi boljšega razumevanja celotne sestave, ker so sicer cenovno zajete v zavihku II.16.FASADE.

JSS MOLDatum objave: 01.05.2020   17:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno prosimo, da objavi manjkajočo dokumentacijo projekta gradbenih konstrukcij in sicer kompleten statični izračun ter načrt pilotov (dispozicijski in armaturni).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Na spletni strani www.jssmol.si so objavljeni načrt gradbenih konstrukcij - tehnično poročilo, statični izračun ter armaturni načrt pilotov. Razporeditev pilotov je razvidna v vodilnem načrtu arhitekture, načrtu gradbenih konstrukcij - opažni načrti ter načrtu zunanje in prometne ureditve.

JSS MOL


Datum objave: 01.05.2020   17:58
OBVESTILO PONUDNIKOM:

Naročnik ponudnike obvešča, da so bili dne 1.5.2020 na spletni strani www.jssmol.si objavljeni načrt gradbenih konstrukcij - tehnično poročilo, statični izračun ter armaturni načrt pilotov. Razporeditev pilotov je razvidna v vodilnem načrtu arhitekture, načrtu gradbenih konstrukcij - opažni načrti ter načrtu zunanje in prometne ureditve.

JSS MOL

Datum objave: 04.05.2020   11:44
VPRAŠANJE
Popis pilotov je neustrezen. Pravilen popis bi bil:
1. Transporti opreme za pilotiranje
2. Zastoji zaradi izvedbe testov
3. Vrtanje pilotov v metrih
4. Dobava in vgradnja betona v m3
5. Dobava in vgradnja armature v Kg

V nasprotnem lahko tudi objekte date kar v 1 kom.

ODGOVOR

Transport opreme za izvedbo pilotov je previden v postavki 1 globoko temeljenje.
Eventualno stojnino, v odvisnosti od organizacije gradbišča, je potrebno kalkulirati v ceni.
Skladno z gradbenimi kalkulacijami (literatura npr. »Gradbene kalkulacije in obračun gradbenih kalkulacij«, avtor: g. Štefan Žemva, izdaja: GZS in CPU) se piloti (tudi betonski) računajo po (kos) in zajemajo dobavo in vgrajevanje betona (po pravilih za betonska dela), izdelavo in vgrajevanje armature (po pravilih za železokrivska dela) in ostala dela, ki so potrebna za izdelavo.

JSS MOL


Datum objave: 05.05.2020   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani

pri zavihku II.4.PILOTI_gl.tem. vrstica 21 stolpec C ali je pravilna enota mere za postavko 4 m2 ? ali je pravilno kom ?
LP


ODGOVORPravilna enota je kom.


JSS MOL

Datum objave: 05.05.2020   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, če pravilno razumemo, da ni potrebno priložiti potrjenih referenc tako za ponudnika kot tudi za strokovni kader, ter da za strokovni kader ni potrebno predložiti dokazil o izobrazbi, o tem da je pooblaščeni inženir, vpisu v IZS itd.
Dovolj so torej le izpolnjeni obrazci in pa vodilna mapa, uporabno dovoljenje, gradbeno dovoljenje?

Hvala!

ODGOVOR


Skladno z razpisno dokumentacijo zadošča, da ponudniki izpolnijo priložene obrazce in priložijo zahtevane priloge.

JSS MOL

Datum objave: 05.05.2020   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali sta lahko pooblaščeni inženir tehnične smeri za vodenje izvajanja monitoringa in pooblaščeni inženir geodezije zaposlena pri podizvajalcu?
Ali prilogo 9 (IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA) predložijo tudi podizvajalci?


ODGOVOR

Pooblaščeni inženir tehnične smeri za vodenje izvajanja monitoringa in pooblaščeni inženir geodezije sta lahko zaposlena pri podizvajalcu. V tem primeru je potrebno gospodarski subjekt, pri katerem sza zaposlena, nominirati kot podizvajalca.

Izjavo o UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA predložijo ponudniki oziroma skupni ponudniki.

JSS MOL


Datum objave: 06.05.2020   06:25
VPRAŠANJE

Spoštovani,

V popisu del so nekateri materiali definirani in jih verjetno ne bo možno menjati za druge alternativne materiale. Zato se poraja vprašanje kako boste evaluirali ponudbe, kjer bodo nekateri ponudniki nudili materiale, ki so definirani v popisih ostali pa bodo nudili cenejše varijante z predpostavko da bodo materiale v popisih lahko kasneje zamenjali z drugimi. Iz tega sledi, da ponudbe ne bodo med seboj primerljive. Prosimo vas, da navedete kateri materiali se ne morejo menjati oziroma kateri sklop popisa pri obrtniških delih ne bo možno menjati za alternativo.


ODGOVOR


Vse obdelave in detajli s končnim izbor materialov je bil po opravljeni recenziji potrjen s strani investitorja, menjave materialov niso predvidene.

JSS MOL

Datum objave: 07.05.2020   06:25
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na vaš odgovor dne (Datum objave: 20.04.2020 16:49) vezan na PHO ograjo. PHO ograja se v popisih pojavi dvakrat. Enkrat za časa pripravljalnih del in nato še enkrat za časa zunanje ureditve. Če razumem vaš odgovor, oboje zaradi globokega temeljenja, ki je ločeno za objekt in ločeno za zunanjo ureditev.

Skupaj popis predvideva najem ograje za 1leto (2x180dni). Obakrat popis predvideva dovoz in odvoz; je to smiselno nastavljen popis? Ko se globoko temeljenje zaključi, se ograja odstrani - torej se za preostali čas gradbišča predvidi navadno panelno ograjo gradbenega izvajalca? Slednjega v popisu ni dovolj, saj se predvideva le na V in Z strani.

Kot končna ograja se predvidi panelna ograja 3D, OK jasno.

Torej nekaj s popisom ne gre skupaj. Namreč verjetno bo izvajalec izvedel vse pilote naenkrat in se lahko predvidi le 180 dni PHO ograje in se s tem dopušča velika manipulacija pri ponudbah, saj ta ograja ni poceni. Kako se predvidi zagraditev gradbišča v preostalem času - za časa betonskih del itd.

Prosim pojasnila

Hvala

ODGOVOR


Skladno s Poročilom o vplivih na okolje št.100817-dn z dne 17.07.2019 je potrebno namestiti PHO na začetku gradnje (ki bo namenjena zaščiti stanovanjskih objektov na S in J strani), ki bo nameščena do konca globokega temeljena. Ocenjeni čas (v odvisnosti od vremena in poteka gradnje) je cca. 180 dni. PHO ograja je višine najmanj 4 m, zvočne izolativnosti najmanj 25 dB(A). Upoštevati postavko 4 pripravljalna dela.

PHO se postavi na AB ploščo ZU, ki je izvedena na lesenih pilotih glej tehnično poročilo in faznost gradnje.

Po zaključku globokega temeljenja se zniža oz. postavi polna ograja višine 2 m (potrebno zagotavljati zaščito stanovanjskih objektov proti hrupu) upoštevati postavko 14 zunanja ureditev. Ograje na V in Z strani so količinsko pravilno navedene.

JSS MOL


Datum objave: 07.05.2020   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi zahtevnosti projekta vas lepo naprošamo za podaljšanje roka oddaje.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik je rok za oddajo ponudb enkrat že podaljšal, tako da je, glede na zahtevnost naročila, čas za pripravo ponudb ustrezen . Naročnik ne bo še enkrat podaljšal roka za oddajo ponudb.

JSS MOL

Datum objave: 07.05.2020   11:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali boste objavili vzorec garancije za resnost ponudbe?

ODGOVOR

Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

JSS MOL
Datum objave: 07.05.2020   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani
Banka nam je po e-pošti poslala bančno garancijo za resnost ponudbe, ki so jo digitalno podpisali. Ali zadostuje, da tako priložimo v ponudbo?

ODGOVOR


Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti ponudbi predloženo na enega od sledečih načinov:
- kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta, ali
- v obliki potrdila (ki vsebuje verifikacijsko kodo ali na drug podoben način), da je finančno zavarovanje izdano v elektronski obliki, skupaj z navedbo, na kakšen način je mogoče preveriti vsebino elektronsko izdanega finančnega zavarovanja, ali
- v obliki skena originalnega finančnega zavarovanja, v kolikor je to v originalu izdano v pisni obliki. Sken šteje za potrdilo, da je bilo finančno zavarovanje izdano ter v kakšni obliki in vsebini. V dvomu lahko naročnik zahteva, da mu ponudnik naknadno na vpogled predloži originalen izvod.


JSS MOL

Datum objave: 07.05.2020   11:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za potrditev, da je pri spodnji postavki pravilna enota mere m3 in ne m2.

7 "Izdelava delovnega platoja iz kvalitetnega kamnitega materiala v debelini 0,70m, vključno z predhodnim polaganjem geotekstila (300g) ter po fazah določenih s strani projektanta.
A=137*9,5*0,7
B=95*9,5*0,7
C=27*20*0,7" m2

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Potrjujemo mersko enoto m3.

JSS MOL

Datum objave: 07.05.2020   11:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosimo za preveritev enoto mere v popisih pri naslednjih 2 postavkah:

17 "Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC4,XD1,XF1, PV I, Dmax 32mm, prereza 0,12-0,20 m3/m2,m1, brušen beton, talna plošča delno 2/3 v naklonu ob vstopnih klančinah debeline 15 cm ob osi A in E A=10,63*1,2*0,15*2+10,35*0,8*0,15*2
B=10,20*1,2*0,15+10,20*0,85*0,15" m3 23,34

18 "Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC4,XD1,XF1, PV I, Dmax 32mm, prereza 0,12-0,20 m3/m2,m1, brušen beton, plošča na vhodu 1 delno v naklonu debeline 15 cm z dvema stopnicama debeline 20cm
C=4,55*2,5+16*2,1" m2 68,32

Ali je res pri postavki 18 predvidena "enota mere" kvadratni meter, ali je prišlo samo do tipkarske napake?
Prosimo za hiter odgovor

ODGOVOR

- Postavka je m3.


- Postavka je v m2

JSS MOL

Datum objave: 07.05.2020   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali nam lahko napišete na katerem načrtu je razvidno kakšno mrežo je potrebno ponujati v spodaj omenjeni postavki?
5 "Dobava in vgraditev geomreže za ločilno plast (po načrtu).
A=137*9,5
B=95*9,5
C=27*20" m2

Lepo prosimo

ODGOVOR

Geomreža - natezna trdnost (vzdolžno - prečno) 38 kN/m, raztezek pri nominalni trdnosti (vzdolžno prečno) 10%

JSS MOL


Datum objave: 07.05.2020   12:26
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali boste kje objavili popravek glede zavarovanja, ki ste ga objavili na Portalu javnih naročil 21.04.2020 ob14:39?

ODGOVOR

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil spodnjo informacijo glede spremembe zavarovanja.

Datum objave: 21.04.2020 14:40
Naročnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na zavarovanje:


Prvi odstavek točke e) Zavarovanje na strani 15 razpisne dokumentacije se spremeni tako, da se glasi:

Izbrani ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov za morebitne odškodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za škodo skladno z 14. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.), ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi naklepa, malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih z zavarovalno vsoto v višini pogodbene vrednosti z DDV.

Poleg navedenega zavarovanja mora ponudnik imeti zavarovano tudi morebiti nastalo škodo na sosednjih objektih, njihovih zunanjih ureditvah in komunalnih vodih, na katerih se bo v času gradnje izvajal monitoring, in bi bila nastala škoda posledica naklepa, malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih. Višina zavarovalne vsote mora biti 1.500.000,00 EUR.

Enaka sprememba velja tudi za besedilo v pogodbi (stran 17), objavljeni poleg razpisne dokumentacije.

Ostali odstavki razpisne dokumentacije in pogodbe, vezani na zavarovanje, ostajajo nespremenjeni.


JSS MOL

Datum objave: 07.05.2020   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri postavki II.7. TESARSKA DELA "Izdelava, montaža in demontaža opaža robu plošče višine 35 cm za odprtine v plošči in dilatacije v plošči. Temeljna plošča debeline 35 cm v območju kinete in dvigalnih jaškov je enota mere m2 in količina 439,17 kar ne gre skupaj.
Količina 439,17 je za enoto mere m1. Če bi ostala m2 je količina 177.38 m2.
Prosimo za popravek enote oz. količine.ODGOVOR


Upošteva na se enota mere m1.

JSS MOL

Datum objave: 08.05.2020   13:33
VPRAŠANJE
Spoštovani

glede na vaš odgovor (Datum objave: 07.05.2020 06:25) je torej čas predvidenega najema PHO v popisu zavajajoč. Če je potrebno upoštevati 2m višine PHO (to pomeni verjetno 1+1) z časa preostalega dela, je to še več kot leto in pol, popis pa predvideva le 180 dni.
Prosimo, da se korigira popis skladno z vašimi razlagami na portalu - torej v tm / dan in ne le na tm.

Hvala

ODGOVOR

Čas najema PHO se definira skladno s terminskim planom, ki ga izdela vsak posamezni ponudnik. Pogojevana je s pogoji in soglasjem MOP ARSO, ki je bilo izdano na podlagi izdelanega PVO, poleg tega je odvisna od organizacije gradbišča (količine strojne mehanizacije itn.), vremenskih razmer in meritev hrupa, saj je območje zidave v III. Stopnji, naselje severno in južno pa v II: stopnji hrupa.
Popis del je bil izdelan na podlagi ocenjenih dni predvidenih za posamezno fazo, realni terminski plan mora izdelati ponudnik glede na svoje zmožnosti.

JSS MOL


Datum objave: 11.05.2020   06:18
VPRAŠANJE
veza : PRILOGA 6 / POGODBA / POGODBENA CENA, 3 člen in / NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA , 4. člen

Spoštovani,

V pogodbi so je v 3. členu med ostalim navedeno : " ...Pogodbena cena za dela iz 2. člena te pogodbe velja po sistemu "ključ v roke" in znaša:..."

v naslednjem , 4 členu pa je določeno: ..." Izvajalec bo vsa pogodbena dela obračunal po dejansko opravljenih količinah, ki bodo potrjene v gradbeni knjigi s strani strokovnega nadzora, in cenah iz pogodbenega predračuna del. Za izvršena štejejo dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali fiksno in dokončno spojeni z objektom"

Prosimo za pojasnilo:

Ali se pogodba sklepa s klavzulo "ključ" v roke" in se obračunava po procentu napredka in gotovosti izvedenih del, - katerega se med ostalim lahko ugotoviti tudi na osnovi opravljenih količin v gradbeni knjigi. ali pa kot je to pri "ključu" sicer v navadi obračunava po pogodbenem finančnem-, in/ ali tranšnem planu plačil, ki je izdelan na osnovi pogodbenega terminskega plana izvajanja del ?

... ali ,

pa se VSA pogodbena dela - tako kot je zapisano - dejansko obračunajo po opravljenih količinah, ki so potrjene v gradbeni knjigi. ?

To NI eno in ISTO. in ni jasno razumljivo.

Vsekakor pa domnevamo, da se vsa dela v zemlji (zemeljska dela, globoko temeljenja , eventualne izboljšave tal ipd...) obračunajo po potrjenih količinah iz gradbene knjige in enotnih cenah iz pogodbenega predračuna.

Prosimo za odgovor.

Hvala.

ODGOVOR
Pogodba se sklepa s klavzulo »ključ v roke« za izvedbo vseh gradbeno, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, izvedbo monitoringa objektov v vplivnem območju gradnje, izdelavo energetske izkaznice in zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj.

Izvedena dela se obračunavajo mesečno glede na napredovanje del, na osnovi izvedenih količin, ki izhajajo iz gradbene knjige in so potrjene s strani strokovnega nadzora.

JSS MOL

Datum objave: 11.05.2020   13:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V razpisni dokumentaciji poglavje manjka opis dela:
II.3: MONITORING GLOBOKEGA TEMELJENJA
poz.. 1
II. 4: PILOTIRANJE
poz 3
II. 8 ZIDARSKA DELA
poz 211, 16, 37, 44,48 in 52
II. 11 SANITARNE KABINE
poz. 1-11
II.13 KLEPARSKA DELA
poz. 10, 11 in 12
II.14 KNAF DELA
poz. 9, 12, 23, 27
II.15: STAVBNO POHIŠTVO pri poziciji
poz.4., 5. ,6., 7., 8., 9. in 10. manjkajo dimenzije vratnih kril in pri poziciji
poz 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. in 34. niso podane dimenzije strešnih kupol

Prosim, da pozicije dopolnite in ustrezno podaljšate rok za oddajo ponudbe.


Pozdrav


ODGOVOR

Sestavni del razpisne dokumentacije so arhitekturni načrti iz katerih so razvidni opisi in detajli, ki so natančno opisani v popisu del, ki je objavljen na razpisu.

II.3: MONITORING GLOBOKEGA TEMELJENJA
poz.. 1
- Opis dela je napisan v postavki in v razlagi (glej vrstici 6 in 7).

II. 4: PILOTIRANJE
poz 3
- Opis dela je napisan v postavki.

II. 8 ZIDARSKA DELA
poz 211, 16, 37, 44,48 in 52
- Poz. 211 - ne obstaja
- Poz. 16 - gre za hidroizolacijo tlakov - 2 slojna
- Poz. 37 - gre za ločilno steno v objektu C
- Poz. 44 - gre za mikroarmirani tlak
- Poz. 48 - gre za dno dvigalnega jaška
- Poz. 52 - gre za tlak loggie

II. 11 SANITARNE KABINE
poz. 1-11
- Vse kabine so opisane v opisih pred postavkami (glej vrstice 6 - 34). Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi arhitekturni načrti.

II.13 KLEPARSKA DELA
poz. 10, 11 in 12
- Opis dela je napisan v postavki.

II.14 KNAUF DELA
poz. 9, 12, 23, 27
- Opis dela je napisan v postavki.

II.15: STAVBNO POHIŠTVO pri poziciji
poz. 4., 5. ,6., 7., 8., 9. in 10. manjkajo dimenzije vratnih kril in pri poziciji
- Vse dimenzije so napisane v postavki.

poz 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. in 34. niso podane dimenzije strešnih kupol
- Dimenzije strešnih kupol so podane glej popis postavka 27. Ostale postavke niso vezane na kupole (poz. 28 do 34).

Prosim, da pozicije dopolnite in ustrezno podaljšate rok za oddajo ponudbe.
- Opisi so ustrezni. Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

JSS MOLDatum objave: 11.05.2020   14:01
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za ponovno podaljšanje roka oddaje ponudbe za 7 dni. Ponudba je zahtevna, stanje po državi pa nam otežuje pripravo ponudbe, česar se verjetno naročnik tudi sam zaveda.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika lepo prosimo, de zaradi obsežnosti popisov, stanja v državi in dodatnih popravkov popisov in veliko vprašanj in odgovorov podaljšajo rok za oddajo ponudb za vsaj 14 dni.

S tem bi pridobili tudi več ponudb in večjo konkurenčnost med ponudniki, kar je sigurno tudi v vašem interesu.

Lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnik je rok oddaje ponudbe sicer zaradi izrednih razmer v preteklih mesecih že podaljšal, vendar pa ga kljub temu naprošamo, da podaljša rok oddaje ponudbe še vsaj za teden dni. Kajti razmere poslovanja so še vedno nestabilne oz. so se popolnoma spremenile, zato tako zahtevna ponudba zahteva v tem času bistveno več časa za pripravo, kot pa bi pred pojavom epidemije. V želji podaljšanja roka oddaje ponudbe in s tem omogočitev priprave kakovostne ponudbe vas lepo pozdravljamo.ODGOVOR

Naročnik je rok za oddajo ponudb enkrat že podaljšal, tako da je, glede na zahtevnost naročila, čas za pripravo ponudb ustrezen. Naročnik ne bo še enkrat podaljšal roka za oddajo ponudb.

JSS MOL


Datum objave: 11.05.2020   14:26
OBVESTILO PONUDNIKOM

Naročnik ponudnike obvešča, da so na spletni strani www.jssmol.si objavljena soglasja Energetike Ljubljana za priključitev na distribucijsko plinovodno omrežje, za Stanovanjsko sosesko Rakova jelša II, stavbe A1/1, A1/2, A2/1, A2/2, B1, B2, B3 in C.

JSS MOLDatum objave: 11.05.2020   15:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za potrditev, da se v objektu C, v prostorih lokal L1 in L2, sloji nad AB temeljno ploščo ne izvedejo v sklopu tega razpisa.
Lep pozdrav

ODGOVOR


Potrjujemo navedbo iz popisa del.

JSS MOL

Datum objave: 11.05.2020   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Poglavje II.16. Fasade - postavka 3 - Tipski vogalni kosi .skupna količina 7.270 enota mere m1.
Zanima nas ali je pri tej postavki enota mere m1 ali kos?

ODGOVOR


Enota mere je m1.

JSS MOL

Datum objave: 11.05.2020   16:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisnih pogojih in navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe smo v točki d) Rok izvedbe (Stran 11) med ostalim zasledili sledeče:
...
" Vmesni rok za pridobitev uporabnega dovoljenja je 25 mesecev od začetka veljavnosti pogodbe. V
primeru, da izvajalec uporabno dovoljenje pridobi pred potekom 25 mesecev od začetka veljavnosti
pogodbe, bosta naročnik in izvajalec lahko sklenila dodatek k pogodbi o višini stimulacije zaradi
predčasno pridobljenega uporabnega dovoljenja, pod pogojem, da v času gradnje ni prišlo do
podaljševanja vmesnih rokov iz kateregakoli razloga."
...

Naročnik omenja v zapisu t. i. "višino stimulacije", za morebitno skrajšanje roka, v katerem izbrani izvajalec pridobi uporabno dovoljenje.
Naročnika opozarjamo, da takšna "odprta" in nedorečena "višine stimulacije" predstavlja hujšo kršitev temeljnih načel javnega naročanja. Obstaja velika verjetnost ne-transparentnega ravnanja skrbnikov pogodbe, da takšno možnost uporabi po podpisu pogodbe selektivno, subjektivno in diskriminatorno glede na to, katerega glavnega izvajalca bo izbral. Še huje je , ker takšen zapis omogoča nekaterim ponudnikom, da takšne naknadne dodatke k pogodbi zaradi določenih okoliščin in informiranosti vključijo in upoštevajo že v svoji ponudbeni ceni, kar pa je popolnoma nesprejemljivo. Takšno dejstvo lahko predstavlja v javnem naročanju nedovoljeno konkurenčno prednost enega ali več ponudnikov , pred ostalimi ponudniki, kateri do takšnih selektivnih in neformalnih informacij v danih okoliščinah nimajo dostopa.

V interesu naročnika, transparentnosti in enakopravne obravnave VSEH ponudnikov zahtevamo, da naročnik :

Dopolni in preoblikuje razpisno dokumentacijo tako, da nedvoumno in jasno objavi višino stimulacije v znesku (EUR) ali odstotku od sklenjene pogodbene vrednosti in to v relaciji na časovno enoto ( dan, teden, mesec..),

ali pa zapis iz razpisne dokumentacije v točk d),

" V primeru, da izvajalec uporabno dovoljenje pridobi pred potekom 25 mesecev od začetka veljavnosti pogodbe, bosta naročnik in izvajalec lahko sklenila dodatek k pogodbi o višini stimulacije zaradi predčasno pridobljenega uporabnega dovoljenja, pod pogojem, da v času gradnje ni prišlo do podaljševanja vmesnih rokov iz kateregakoli razloga" ...v celoti izbriše iz besedila.

V kolikor naročnik ugotovljeno nezakonitost ne bo reagiral, predstavlja predmetno opozorilo predhodno opozorilo po ZPVPJN na katerega bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in besedilo pogodbe v delu, ki se nanaša na višino stimulacije za predčasno pridobitev uporabnega dovoljenja:

»Vmesni rok za pridobitev uporabnega dovoljenja je 25 mesecev od začetka veljavnosti pogodbe. V primeru, da izvajalec uporabno dovoljenje pridobi pred potekom 25 mesecev od začetka veljavnosti pogodbe, bosta naročnik in izvajalec sklenila dodatek k pogodbi, v katerem bosta ugotovila skupno višino stimulacije zaradi predčasno pridobljenega uporabnega dovoljenja, pod pogojem, da v času gradnje ni prišlo do podaljševanja vmesnih rokov iz kateregakoli razloga, pri čemer velja znesek stimulacije 500,00 EUR na dan."


JSS MOL

Datum objave: 11.05.2020   16:44
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in besedilo pogodbe v delu, ki se nanaša na višino stimulacije za predčasno pridobitev uporabnega dovoljenja:

»Vmesni rok za pridobitev uporabnega dovoljenja je 25 mesecev od začetka veljavnosti pogodbe. V primeru, da izvajalec uporabno dovoljenje pridobi pred potekom 25 mesecev od začetka veljavnosti pogodbe, bosta naročnik in izvajalec sklenila dodatek k pogodbi, v katerem bosta ugotovila skupno višino stimulacije zaradi predčasno pridobljenega uporabnega dovoljenja, pod pogojem, da v času gradnje ni prišlo do podaljševanja vmesnih rokov iz kateregakoli razloga, pri čemer velja znesek stimulacije 500,00 EUR na dan."


JSS MOL

Datum objave: 12.05.2020   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
V enem izmed podanih odgovorov ste odgovorili, da še nimate pridobljenega soglasja za distribucijsko plinovodno omrežje. Ker pa distributer omenjenega omrežja poda ponudbo šele po izdanem soglasju, vas pozivamo, da iz razpisa izvzamete postavke plina, katere so v domeni distributerja, med drugim tudi spodnjo postavko iz popisa:
8. Prisotnost predstavnika sistemskega operaterja med gradnjo, pregled sistema s strani sistemeskega operaterja po končanih delih, Energetika Ljubljana, vključno vsi potrebni pregledi in testi, skladni z zahetvami Energetike in veljavne zakonodaje. (velja za vsa stanovanja posameznega vhoda v objekt).
ODGOVOR

Naročnik ponudnike obvešča, da so na spletni strani www.jssmol.si objavljena soglasja Energetike Ljubljana za priključitev na distribucijsko plinovodno omrežje, za Stanovanjsko sosesko Rakova jelša II, stavbe A1/1, A1/2, A2/1, A2/2, B1, B2, B3 in C.

JSS MOL

Datum objave: 12.05.2020   13:00
VPRAŠANJE
Popis del - Hortikultura.
Pri zasaditvah se zahteva dvoletno vzdrževanje. Na vzdrževanje vplivajo različni dejavniki med drugim: čas izvedbe, dejanski vremenski vplivi, mikrolokacija in drugi. Zahtevamo, da se zahteva po dvoletnem vzdrževanju črta in popisa.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu hortikulture imate predvideno dvoletno vzdrževanje dreves, ni pa definirano, kaj zajema to vzdrževanje.

Pa še sama praksa je taka, da se za vzdrževanje sklenejo ločene pogodbe po predaji del.

Zato vas naprošamo, da se vzdrževanje črta in ponudbe, v kolikor pa ne boste črtali, pa vas prosimo,
da podrobno opredelite kaj zajema vzdrževanje in na koliko časa se izvaja.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisu hortikulture je navedeno, da je v postavki potrebno zajeti dvoletno vzdrževanje. To kar zahtevate ni običajna praksa. Glede na to, da zahtevano vzdrževanje sploh ni definirano - ne ve se kaj vzdrževanje zajema in v kakšnih intervalih, naročniku predlagamo, da sam naročnik sklene pogodbo za vzdrževanje z izvajalcem in ponudnikom odobri, da omenjenega vzdrževanja ni potrebno zajeti v ponudbi.
Prosimo za potrditev.

ODGOVOR

Dvoletno vzdrževanje se izvaja za drevesa, grmovnice in trajnice, z upoštevanjem standarda SIST DIN 18919 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin Vzdrževalna dela v fazi razvoja in pri oskrbi zasaditev (začetno in redno vzdrževanje), s poudarkom na poglavjih 5.5. Obrezovanje rastlin, 5.6 Gnojenje in 5.7. Zalivanje. Travne površine so izločene iz dvoletnega vzdrževanja in niso predmet tega razpisa.

JSS MOL