Dosje javnega naročila 001888/2020
Naročnik: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.098.666,00 EUR

JN001888/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.03.2020
JN001888/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.05.2020
JN001888/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.06.2020
JN001888/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.06.2020
JN001888/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2020
JN001888/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001888/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 058-139105
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Jamnik
IJN@zzzs.si
+386 13077279

Internetni naslovi
http://zzzs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/346951/RD_DIR-ČŠ-3.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17042
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil
Referenčna številka dokumenta: DIR-ČŠ-3-004/20-S, 430-10/2020-DI/6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikovih organizacijskih enot, in sicer za obdobje od 1. 6. 2020 (oziroma od kasnejšega dne, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije) do 31. 5. 2023 (z možnostjo podaljšanja).
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.906.065,57 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: OE Celje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije (na kratko: možno je 6-mesečno podaljšanje na zahtevo naročnika, če ob poteku pogodbe še nima zagotovljenih novih storitev (in dobav)).
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: OE Koper
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Piran, Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije (na kratko: možno je 6-mesečno podaljšanje na zahtevo naročnika, če ob poteku pogodbe še nima zagotovljenih novih storitev (in dobav)).
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: OE Kranj
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj, Jesenice, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije (na kratko: možno je 6-mesečno podaljšanje na zahtevo naročnika, če ob poteku pogodbe še nima zagotovljenih novih storitev (in dobav)).
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 4: OE Krško
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Krško, Brežice, Sevnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Krško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije (na kratko: možno je 6-mesečno podaljšanje na zahtevo naročnika, če ob poteku pogodbe še nima zagotovljenih novih storitev (in dobav)).
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 5: OE Ljubljana
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Kamnik, Kočevje, Litija, Vrhnika, Zagorje
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije (na kratko: možno je 6-mesečno podaljšanje na zahtevo naročnika, če ob poteku pogodbe še nima zagotovljenih novih storitev (in dobav)).
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 6: OE Maribor
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije (na kratko: možno je 6-mesečno podaljšanje na zahtevo naročnika, če ob poteku pogodbe še nima zagotovljenih novih storitev (in dobav)).
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 7: OE Murska Sobota
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Murska Sobota
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije (na kratko: možno je 6-mesečno podaljšanje na zahtevo naročnika, če ob poteku pogodbe še nima zagotovljenih novih storitev (in dobav)).
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 8: OE Nova Gorica
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Nova Gorica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije (na kratko: možno je 6-mesečno podaljšanje na zahtevo naročnika, če ob poteku pogodbe še nima zagotovljenih novih storitev (in dobav)).
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 9: OE Novo mesto
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Trebnje
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije (na kratko: možno je 6-mesečno podaljšanje na zahtevo naročnika, če ob poteku pogodbe še nima zagotovljenih novih storitev (in dobav)).
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 10: OE Ravne na Koroškem
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec, Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Ravne na Koroškem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije (na kratko: možno je 6-mesečno podaljšanje na zahtevo naročnika, če ob poteku pogodbe še nima zagotovljenih novih storitev (in dobav)).
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Gospodarski subjekt je za opravljanje storitev, ki so predmet tega naročila, vpisan v sodni/poslovni register RS oziroma poklicni/poslovni register, ki se vodi v državi članici EU, v kateri ima svoj sedež.
Pogoj morajo v primeru sodelovanja več gospodarskih subjektov pri ponudbi izpolnjevati vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo pri ponudbi, vsak za svoj del pri izvedbi naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Pogoji za udeležbo (sodelovanje) te vrste, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji (zahtevani referenčni posli in zahtevano minimalno število čistilnega osebja, ki ga je potrebno zagotoviti).

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.04.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.04.2020   09:05
Kraj: Informacijski sistem e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da inf. sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter vsem omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki so ga ponudniki naložili v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.04.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.03.2020   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na situacijo v državi nas zanima, če se lahko uporabijo referenčna potrdila, ki so bila pridobljena ob prvotnem JN?
Hvala!


ODGOVOR
Da, če so bila ustrezna (če so bila ustrezna za prvotni DIR-ČŠ-2-036/19-S, bi morala biti tudi za predmetni postopek). To smo izrecno napisali že v razpisno dokumentacijo.
Nepredložitev ref. potrdila ali predložitev neustreznega - ker je zgolj dokazilo - praviloma tudi ne pomeni absoultno nedopustne ponudbe in kot naročnik bomo v takem primeru zaprosili za dopolnitev ponudbe z ustreznimi ref. potrdili po roku za odpiranje ponudb (razen če bi bila ponudba absolutno nedopustna iz kakega drugega razloga, saj v tem primeru tega tako ali tako ne moremo sanirati in ni smiselno, da vas in nas obremenjujemo s saniranjem drugih odpravljivih pomanjkljivosti).
V primeru, da zaradi trenutnih izrednih razmer zaradi covid-19 vse do roka za oddajo ponudbe ne uspete pridobiti podpisanega referenčnega potrdila na našem obrazcu, lahko oddate tudi nepodpisanega, vendar na obrazcu navedite, da podpisa odgovorne osebe naročnika iz ref. posla zaradi izrednih razmer niste mogli pridobiti, naročnik pa bo pri odgovorni osebi naročnika iz referenčnega posla preko kontaktne osebe poskusil preveriti vsebino in resničnost potrdila. Če bo to potrjeno (lahko po e-pošti), bo to nadomestilo podpis.
Če je le možno, seveda poskusite pridobiti vse ustrezne podpise sami, saj imamo za izvedbo postopka omejen čas.

Dodatno kot naročnik še vse zainteresirane ponudnike izrecno prosimo - glede na zaplete okrog čistil in SH materiala in ker nam zakon izrazito omejuje/preprečuje dopolnjevanje že oddanih ponudb v tem vidiku - da nas prek tega portala (PJN) vprašate v roku za vprašanja, če imate dvome ipd..
Kot naročnik ugotavljamo, da je glede zahtev javnega naročanja pri čistilih že na nivoju predpisa veliko nejasnosti. Veljavna Uredba o zelenem javnem naročanju se glede obveznega cilja za čistila sklicuje na znak za okolje EU za čistila za trdne površine, hkrati pa uporablja druge termine, kot jih uporablja EU akt, ki merila za ta znak ureja. Dodatno po oceni naročnika tudi neobvezno gradivo Primeri okoljskih zahtev in meril (za čistila), objavljeno na spletni strani Direktorata za javno naročanje, pri tem ni v veliko pomoč - v določenem pogledu so po naši oceni primeri zahtev preširoki (presegajo obvezni cilj), v drugem pogledu pa preozki (ne dosegajo v celoti cilja iz uredbe). Naročnik je o tem skušal pridobiti tudi pojasnila kontaktne osebe za to gradivo, ki je bila sicer zelo odzivna, a povsem jasnih odgovorov tudi ni dala, zato je naročnik v tem novem postopku sam na novo oblikoval okoljsko zahtevo za čistila - omejili smo se na univerzalna čistila in na besedilo iz veljavne uredbe, uporabo neobveznega gradiva ministrstva pa smo opustili.
Naknadno - okvirno v času, ko smo v objavo poslali ta nov postopek - smo tudi še ugotovili, da navedba ''prepovedanega H-ja'' v varnostnem listu čistila še ne pomeni nujno, da je čistilo neustrezno, saj je odvisno KJE (!) v varnostem listu je ''prepovedani H'' naveden (to je bilo ugotovljeno šele po poizvedi na Urad za kemikalije).
V pomoč naj vam bo sledeče - če ima vaše univerzalno čistilo veljavni znak za okolje EU za čistila za trdne površine (angl. Ecolabel for Hard Surface Cleaning products) ali t.i. ''okoljsko marjerico'' (več npr. najdete na spletni strani https://www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/Ecolabel/ecolabel.html), potem je to dokaz, da je čistilo ustrezno. V takem primeru nam pripnite le listino, ki dokazuje ta znak (pazite pa, da je znak še veljaven, saj je veljavnost omejena!).Datum objave: 25.03.2020   16:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji ste za Merilo 2 vzeli Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo, kar marsikateri čistilni servis ne uporablja - vsaj tisti ne, ki jim je primarna dejavnost čiščenje.

Naj poudarimo, da smo sami čistilni servis z večdeset zaposlenimi, ki je registriran za Splošno čiščenje stavb - SKD oznaka 81.210.
Prav to SKD oznako pa ureja Kolektivna pogodba za drobno gospodarstvo - KPDG in sicer v "Obligacijskem delu" v členu št.3. kolektivne pogodbe.
Tako smo sami zavezani sklepati pogodbe o zaposlitvi z našimi čistilkami po Kolektivni Pogodbi za drobno gospodarstvo(KPDG) in ne po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo.

Prosimo Vas za popravek dokumentacije na način, da pri Merilu 2 upoštevate (tudi) Kolektivno Pogodbo za drobno gospodarstvo (ki ureja sploščno čiščenje stavb) - le to je tudi predmet razpisa.

Prosimo za preudaren premislek.

Hvala

ODGOVOR
Zahvaljujemo se vam za izpostavljeno temo, razumemo, da lahko pride do zmede, a vaša razlaga razpisne dokumentacije glede Merila 2 ni pravilna. Pri Merilu 2 ni govora o Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo.
Pri merilu 2 je govora o PODJETNIŠKI kolektivni pogodbi KOT VRSTI kolektivne pogodbe. To se nanaša na njeno stvarno veljavnost - za katere delodajalce velja. S tega vidika ločujemo kolektivne pogodbe ene ali več dejavnosti (te lahko pridobijo tudi učinek razširjene veljavnosti) in podjetniške kolektivne pogodbe.
Podjetniška kolektivna pogodba je kolektivna pogodba sklenjena na najožji ravni, to je zgolj na ravni posameznega podjetja - ko podjetje kot delodajalec sklene lastno podjetniško kolektivno pogodbo s sindikatom oziroma s sindikati, ki so pri podjetju organizirani. Pri podjetniški kolektivni pogodbi pokriva njena veljavnost na delodajalski strani samo podjetje, ki jo je sklenilo. Primer podjetniške kolektivne pogodbe na spletu: http://www.elektro-primorska.si/sites/www.elektro-primorska.si/files/upload/files/podjetniska_kolektivna_pogodba.pdf
% iz Merila 2 bo tako lahko prejel le ponudnik, ki ima na najožji ravni - ravni lastnega podjetja - sklenjeno pogodbo s sindikatom oziroma s sindikati, ki so pri njem organizirani in bo tako pogodbo tudi že predložil v ponudbi. Ta pogodba mora imeti tudi zahtevano vsebino - večje pravice oz. boljše pogoje za delavce glede na minimalne obveznosti iz zakonodaje in obveznih kolektivnih pogodb širših ravni.
Datum objave: 02.04.2020   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!
1. Prosili bi za vašo potrditev, če pravilno razumemo izpolnjevanje referenčnega pogoja pravilno.
Če ponudbo oddajamo za vse sklope kot samostojni ponudnik, potem predložimo le dve referenčni potrdili, vsako za najmanj 5.000 m2?
2. Podobno vprašanje bi zastavili za zavarovanje resnosti ponudbe.
Če ponudbo oddajamo za vse sklope, predložimo zavarovanje v višini 14.000 ?
Hvala za vaša pojasnila in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Hvala za vaše vprašanje.
Dobrodošlo je, da se negotovosti razčistijo pred rokom za oddajo ponudb, saj po tem veliko stvari ne moremo več popravljati.
Poenostavljeno je odgovor na vaši vprašanji da, a prosim pazljivo preberite vse v nadaljevanju.
1. Če boste ponudbo oddali za vse sklope, torej od 1 do 10, brez drugih soponudnikov ali podizvajalcev, potem glede izpolnjevanja referenčnega pogoja za sodelovanje za vse sklope zadostuje, da v Seznamu referenc navedete 2 ref. posla, vsakega v obsegu najmanj 5.000 m2 površin dnevnega čiščenja. Ta 2 ref. posla morata seveda izpolnjevati tudi vse ostale zahteve glede ref. poslov (za ustrezno dnevno čiščenje, v ustreznem obdobju,...). Za ta 2 ref. posla seveda tudi prosim predložite ustrezna ref. potrdila - v zvezi s tem si preberite še prvo vprašanje in odgovor v zvezi s tem javnim naročilom na tem portalu.
2. Če boste ponudbo oddali za vse sklope, torej od 1 do 10, brez drugih soponudnikov ali podizvajalcev, potem glede zavarovanja za resnost ponudbe velja, da zadostuje, da je le-to v višini vsaj 14.000,00 EUR. Pri tem pazite, da bo to zavarovanje ustrezno tudi v drugih vidikih - v vsem bistvenem skladno z našim vzorcem iz razpisne dokumentacije, ustrezno dolgo veljavno, itd. Ker zavarovanja za resnost ponudbe praktično po roku za oddajo ponudb ni dopustno popravljati/dopolnjevati, vam svetujemo, da ga res skrbno pregledate, pred ga oddate v ponudbi, tudi banka/zavarovalnica se namreč pri izdaji lahko zmoti.Datum objave: 10.04.2020   06:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

hvala za odgovor vezano na Merilo 2 - in Podjetniško kolektivno pogodbo.

Vseeno, če smo pravilno razumeli vaš odgovor, bo lahko 3 točke po tem merilu prejel zgolj ponudnik, ki bo imel
na ravni svojega podjetja sprejeto svojo podjetniško kolektivno pogodbo - in npr. delavcem izplačeval višje dohodke kot npr. nekdo, ki izplačuje
zgolj dohodke na ravni ZDR-1 oziroma neke druge Kolektivne pogodbe.
Jasno nam vsem je, da imajo take samostojne pogodbe lahko sklenjena le podjetja, ki imajo v okviru svojega podjetja obvezne sindikate - in da mala
podjetja le teh nimajo - posledično tudi nimajo sklenjenih takih kolektivnih pogodb, se pa ravnajo po kolektivnih pogodbah kot to veleva zakon in raven registracije.
Sami kot rečeno - Kolektivna pogodba za drobno gospodarstvo, saj smo registrirani za splošno čiščenje stavb - in dejansko moramo imeti Pogodbe sklenjene po Kpdg (ker svoje kolektivne nimamo). To NE pomeni, da ne izplačujemo višje dohodke kot predvideva Kpdg in to NE pomeni, da ne izplačujemo višje dohodke kot npr. neko podjetje, ki ima lastno podjetniško kolektivno pogodbo. Sami smo letos npr. izplačali več sto eur božičnice vsakemu našemu zaposlenemu. Resno dvomimo, da so to izplačala podjetja, ki imajo svojo lastno kolektivno pogodbo, pa vseeno oni lahko pridobijo 3 točke, mi pa ne.
Prav tako izplačujemo višjo prehrano ipd.

Ponovno prosimo za preudarek - vključite nas v to Merilo 2 tudi taka podjetja, ki izplačujemo več kot to predvideva Kolektivna pogodba za drobno gospodarstvo - kamor spada samo čiščenje - le to je tudi predmet razpisa.
Menimo, da ni potrebe, da vztrajate zgolj na podjetjih, ki bi imela lastne kolektivne pogodbe, saj to ŠE NE ZAGOTAVLJA višja izplačila - lahko da so njihove podjetniške pogodbe dejansko napisane na način, da vseeno izplačujejo manj kot mi sami, ki ravno tako plačujemo delavcem več kot predvideva zakon.

Prosimo za dopolnitev v razpisu vezano na to Merilo 3.

Hvala.

ODGOVOR
Zahvaljujemo se vam za vljudno postavljeni predlog, a naročnik vztraja pri Merilu 2, kot ga je zapisal v objavljeno razpisno dokumentacijo.
Naročnik je socialno merilo v predmetnem postopku dolžan vključiti po 4. odstavku 84. člena ZJN-3. Pri tem je naročnik uporabil socialno merilo iz nabora socialnih meril za delovno intenzivne storitve iz 67.a čl. ZJN-3, ki jih je na spletni povezavi http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/stalisca-ministrstva/stalisca-ministrstva pri stališču glede Novele ZJN-3A (priloga 3) objavil Direktorat za javno naročanje.
Pojasnjujemo vam še sledeče. Sindikalna dejavnost ni v nobenem primeru obvezna, pogoji za ustanovitev sindikata pa so zelo ohlapni in v še tako malem podjetju se lahko ustanovi podjetniški sindikat. Že izrecno po Ustavi RS je ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodno. Sklepanje podjetniških kolektivnih pogodb po veljavni zakonodaji ni omejeno zgolj na določene sindikate (drugače pa je pri kolektivnih pogodbah splošne veljavnosti). Prav tako postavljeno socialno merilo ne terja zgolj sklenjene pogodbe z nazivom podjetniška kolektivna pogodba, temveč terja veljavno podjetniško kolektivno pogodbo, ki mora imeti tudi vsebino, predvideno za tako vrsto kolektivne pogodbe - večje pravice oz. boljše pogoje za delavce glede na minimalne obveznosti ne le iz zakonodaje v ožjem smislu (zakoni, podzakonski akti), pač pa tudi obveznih kolektivnih pogodb širših ravni, kot smo že pojasnili. Ne zadostuje zgolj višji nivo delavskih pravic oz. ugodnejših pogojev glede na ZDR-1. Nadalje še pojasnjujemo, da veljavna podjetniška kolektivna pogodba za delavce pomeni mnogo boljše izhodišče za zagotavljanje višji nivo njihovih pravic oz. ugodnejših pogojev dela, kot pa zgolj enostranske odločitve oz. pisni akti delodajalca, ki se lahko kadarkoli enostransko spremenijo ali ukinejo. V primeru, da delodajalec krši lastno podjetniško kolektivno pogodbo, imajo delavci možnost svoje pravice uveljaviti s pravnimi sredstvi pred pristojnim sodiščem in inšpektoratom.