Dosje javnega naročila 001771/2020
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 223.401,30 EUR

JN001771/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.03.2020
JN001771/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2020
JN001771/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.04.2020
JN001771/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.05.2020
JN001771/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001771/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology
Večna pot 111
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Tomšič
alenka.tomsic@nib.si
+386 59232706

Internetni naslovi
https://www.nib.si/javna-narocila

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nib.si/javna-narocila
ESPD: https://www.nib.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17008
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni raziskovalni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO
Referenčna številka dokumenta: VJN-04/08/S/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov NIB skladno z razpisno dokumentacijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov NIB skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.04.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.04.2020   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.03.2020   21:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj bo naročnik objavil razpisno dokumentacijo na spletni strani?

ODGOVOR
Spoštovani,

zaradi trenutne situacije in dela od doma je prišlo do nenačrtovane zamude. Razpisna dokumentacija bo objavljena jutri dopoldne.

Prosimo za razumevanje.

S spoštovanjem.Datum objave: 18.03.2020   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim če preverite objavo razpisne dokumentacije na vaši internetni strani. Težave so pri obrazcu predračun, katerega ni možno prenest.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

po preverbi težav nismo imeli ("download", "pokaži v mapi").

S spoštovanjem.


Datum objave: 20.03.2020   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji - obrazec 1, zahtevate podatke o: "Vodja del (Ime in priimek, evidenčna številka vpisa v IZS)". Glede na to, da se slednje nanaša na gradbene posle, razpisna dokumentacija pa je za zavarovalne storitve, prosimo za potrditev, da tovrstne postavke ni potrebno izpolnjevati samostojnim potencialnih ponudnikom.

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudniki rubriko "Vodja del (Ime in priimek, evidenčna številka vpisa v IZS)" pustijo prazno.

Naročnik spremembe razpisne dokumentacije ne bo objavljal, pač pa bo navedeni popravek upošteval pri pregledu ponudb.

S spoštovanjem.


Datum objave: 20.03.2020   11:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot navajate v razpisni dokumentaciji:


"Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:
 svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva."

Prosimo za potrdite, da izjavo 3 iz obrazcev za sestavo ponudbe, katera se nanaša na izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, predloži le izbrani ponudnik ob oz. pred podpisom pogodbe.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik se strinja s predlogom morebitnega ponudnika, da Izjavo 3 predloži samo izbrani ponudnik na poziv naročnika in ne predstavlja obvezne vsebine ponudbe.

S spoštovanjem.

Datum objave: 20.03.2020   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker zavarovalnice ne morejo pridobiti poročila S.BON-1/P, saj jih AJPES za zavarovalnice ne pripravlja, prosimo za potrditev, da lahko skladno z zahtevami razpisne dokumentacije potencialni ponudniki predložimo BON-2.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik bo kot ustrezno dokazilo upošteval S.BON-1/P, S.BON-1, BON-2, POTRDILO BANK ali DRUGO USTREZNO DOKAZILO.

S spoštovanjem.


Datum objave: 20.03.2020   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da uskladite roke za veljavnost ponudbe. V RD navajate 90 dni, medtem, ko v predračunu navajate 120 dni.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo tako, da se zahteva 90 dnevni rok za veljavnost ponudbe.

Naročnik spremembe razpisne dokumentacije ne bo objavljal, pač pa bo navedeni popravek upošteval pri pregledu ponudb.

S spoštovanjem.


Datum objave: 25.03.2020   10:34
VPRAŠANJE
Zavarovanje plovil - prosimo za pojasnilo zapisa pri zavarovanju odgovornosti, da se zavarovanje poleg lastnika razširja tudi na uporabnika. kakšni zahtevki bi bili predmet zavarovanja glede na zapis?

ODGOVOR

Spoštovani!

Lastnik plovil je v konkretnem JN zavarovanec, zavarovalec in uporabnik plovila.

S spoštovanjem.


Datum objave: 25.03.2020   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednja pojasnila:

1.Prosimo, da se zavarovanec opredeli do tega, kakšno nevarnost zanj predstavlja tveganje za ekološko škodo? Ali razpolagate s kakšnimi nevarnimi snovmi in v kakšni količini? Prosimo za opis možnega škodnega scenarija za primer ekološke škode.

2.Pri računalnikih se zahteva kritje v času prevoza in prenosa. Ali to velja za vse zavarovane stvari ali samo za tiste, ki se po svoji naravi prenašajo in prevažajo? Prosimo za ločene podatke o zavarovalni vsoti za stvari, ki se prenašajo in prevažajo (prenosniki, laboratorijska oprema,)

3.Pri vhodnem objektu prosimo za ločene podatke o bivalnih kontejnerjih.

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani!

1. Zavarovanec želi kot dober gospodar zavarovati tudi ekološke škode. Ob tem nima v mislih nobenih konkretnih dogodkov in ne razpolaga posebej z nobenimi nevarnimi snovmi.

2. Računalniki in ostala računalniška oprema, ki se po svoji naravi prenaša in prevaža, je zavarovana tudi izven kraja sedeža kot navedeno v ZTD. Izbrana zavarovalnica bo imela možnost podrobnejšega vpogleda v analitiko zavarovalnih vsot za računalniško opremo. Za lažji prevzem rizika pojasnjujemo, da je okvirna vrednost celotne računalniške opreme na prenosu/prevozu okoli 10% od skupne zavarovalne vsote računalniške opreme.

3. Bivalni kontejnerji v okviru vhodnega objekta znašajo 127.040 EUR.

S spoštovanjem.


Datum objave: 25.03.2020   10:37
VPRAŠANJE
V zvezi z BLN prosimo za posredovanje naslednjih podatkov - za posamezno napravo:
- seznam opreme pri posameznem BLN-ju, ki je pritrjena na napravo, a ni potrebna za letenje,
- naprave, ki preventivno zmanjšujejo možnost nastanka škode (padalo, število krakov).

ODGOVOR
Spoštovani!

Brezpilotni zrakoplovi imajo vgrajeno kamero Gopro 3 za slikanje in snemanje. Padala nimajo.

S spoštovanjem.Datum objave: 25.03.2020   10:38
VPRAŠANJE
V ZTD je pri kasko zavarovanju opredeljen obseg jamstva na način all risk. Običajna praksa pri zavarovanju brezpilotnih naprav je, da so krite škode, ki nastanejo zaradi imenovanih nevarnosti - trčenje, strmoglavljenje, prometna nesreča med prevozom po kopnem, vlomska tatvina, rop, toča, neurje, direktni udar strele, požar, eksplozija, zlonamerna dejanja tretjih oseb. Predlagamo za dopolnitev dokumentacije v tem smislu, da se krijejo škode zaradi imenpovanih nevarnosti.

ODGOVOR

Spoštovani!

ZTD se dopolni z naslednjim besedilom: Kasko zavarovanje brezpilotnega zrakoplova krije škode, ki nastanejo zaradi naslednjih zavarovanih nevarnosti: trčenje, strmoglavljenje, prometna nesreča med prevozom po kopnem, vlomska tatvina, rop, toča, neurje, direktni udar stele, požar, eksplozija, zlonamerna dejanja tretjih oseb in vandalizem.

Navedena dopolnitev se šteje za spremembo razpisne dokumentacije in jo bo naročnik upošteval pri pregledu ponudb.

S spoštovanjem.


Datum objave: 25.03.2020   10:39
VPRAŠANJE
Pri zavarovanju odgovornosti brezpilotnih naprav je navedeno, da so v kritje vključeni odškodninski zahtevki zavarovalca, lastnika oziroma uporabnika, ter upravljalca za osebne škode. Prosimo za pojasnilo, kakšne zahtevke ima naročnik v mislih, ob upoštevanju dejstva, da iz naslova odgovornosti pokrivanje lastnih škod ni mogoče.

ODGOVOR

Spoštovani!

Mišljeno je kritje telesnih poškodb ali smrti zavarovalca, lastnika oziroma uporabnika zrakoplova, ki bi nastale pri uporabi brezpilotnega zrakoplova.

S spoštovanjem.


Datum objave: 25.03.2020   10:39
VPRAŠANJE
V ZTD pri zavarovanju brezpilotnih naprav je navedeno, da je, v primeru prodaje naprave med letom, naročnik upravičen do povračila sorazmernega dela premije. Prosimo za potrditev, da naročnik ne pričakuje povračila sorazmernega dela premije, če je v tem letu prišlo do uveljavljanja zahtevka iz police za zavarovanje odgovornosti ali kasko zavarovanja.

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik ne pričakuje povračila sorazmernega dela premije, če je v tem letu prišlo do uveljavljanja zahtevka iz police za zavarovanje odgovornosti ali kasko zavarovanja.

S spoštovanjem.Datum objave: 25.03.2020   10:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v obrazcih - ponudbeni predračun navajate skupno premijo za obdobje 36 mesecev.
Naročnika prosimo za korigiranje oziroma pojasnilo, namreč v razpisni dokumentaciji navajate, da je JN za obdobje 48 mesecev oz. 4 leta.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik bo obrazce ustrezno korigiral in jih v kratkem objavil kot spremembo razpisne dokumentacije.

S spoštovanjem.


Datum objave: 30.03.2020   12:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri obrazcih namenjeni preverbi sta med ostalim: Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti za gospodarske subjekte in za fizične osebe, za kateri zahtevate, da se poda kot zaprisežena izjava, torej pred notarskim ali upravnim organom.

Glede na trenutno situacijo z omejenim gibanjem in kjer se delo poskuša organizirat na različne načine (npr. delo od doma), vas prosimo za umik zahteve po zapriseženih izjavah oz. da se zahteva po pridobitvi le teh prestavi na čas, ko jih bo možno pridobit.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!

Ponudnikom v fazi oddaje ponudbe ni potrebno oddati overjene izjave o izpolnjevanju osnovne sposobnosti za gospodarske subjekte in za fizične osebe.

S spoštovanjem.Datum objave: 01.04.2020   15:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosimo za informacijo, če je možno Glavno stavno in Vhodni objekt na lokaciji Večna pot 111 ločiti v dva požarna sektorja? Ali so med njimi požarni zidovi?
2. Prosimo vas za informacijo o višini največjih škodnih dogodkov iz naslova strojelomnega zavarovanja?
3. Ali je oprema, na kateri so bili škodni dogodki iz naslova strojelomnega zavarovanja v preteklih leti, po tem razpisu zavarovana po strojelomnem zavarovanju ali po zavarovanju računalnikov?
4. V zavarovalno tehnični dokumentaciji so pri zavarovanju odgovornosti navedene razširitve zavarovanja splošne odgovornosti iz dejavnosti. Lepo prosimo za podatke, ki jih za spodaj navedene alineje potrebujemo za pripravo ponudbe. V kolikor razširitev ni aktualna, prosimo za informacijo, da se posamezna razširitev smatra za brezpredmetno :
4.1. odgovornost zaradi uporabe ali zakupa objektov, kot na primer, kopališča, športna igrišča, nepremičnine, namenjene za počitniške potrebe in podobno - lepo prosimo za seznam objektov z navedbo njihove kvadrature
4.2. zaradi uporabe samovoznih delovnih strojev, ki funkcijsko obratujejo, se pa ne premikajo
prosimo za seznam strojev
4.3. za škodo na stvareh, ki jih ima zavarovanec kakorkoli na skrbi (upravljanje, zakup, hramba, obdelava, predelava ipd.) prosimo za podrobnejšo obrazložitev kakšne stvari ima zavarovanec na skrbi (ali jih ima na skrbi celo leto, krajši čas, vrednost stvari)
4.4. iz kmetijske in gozdne dejavnosti in zaradi sečnje v lastnem in tujem gozdu. Pri sečnji v tujem gozdu je kritje samo, če se ne opravlja kot pridobitna dejavnost če se zavarovanec ukvarja z gozdarsko dejavnostjo, prosimo za podatek o številu zaposlenih, ki se ukvarja s to dejavnostjo
4.5. zaradi uporabe traktorjev kot delovnih ali pogonskih strojev za lastne potrebe in ne za oddajanje. Zavarovanje ne krije odgovornosti za škodo, ki jo povzroči traktor kot vozilo - prosimo za seznam traktorjev z navedbo njihove moči
4.6. V zavarovalno kritje je vključena tudi odgovornost iz hišne in zemljiške posesti zgradb (prostorov), ki jih zavarovanec daje v najem prosimo za kvadraturo objektov, ki jih daje zavarovanec v najem
5. Pri zavarovanju poklicne odgovornosti je navedenih 6 strokovnjakov prosimo samo za potrditev, da gre za strokovnjake s področja biologije
6. Pri zavarovanju računalnikov prosimo za razdelitev zavarovalne vsote na :
- procesni računalnike
- serverje
- stacionarne
- prenosne
- ostali (opis kaj spada pod ostalo)

Najlepša hvala!


ODGOVOR
Spoštovani!

1. Glavna stavba in Vhodni objekt sta prostorsko ločeni zgradbi. Med obema zgradbama je približno 50 metrov razdalje.

2. V letu 2016 sta bili iz strojeloma izplačani večji škodi v višini 8.107,39 EUR in 3.530,11 EUR, v letu 2017 je bila izplačana najvišja škoda v višini 10.414,92 EUR, v letu 2018 sta bili izplačani večji škodi v višini 9.305,74 EUR in 4.078,41 EUR ter v letu 2019 ena sama škoda iz strojeloma v višini 549 EUR.

3. Oprema, na kateri so bili škodni dogodki iz naslova strojelomnega zavarovanja, je v JN zavarovana tako po strojelomnem zavarovanju kot tudi po zavarovanju računalnikov.

4.1. Zavarovanec v danem trenutku ne razpolaga z zgoraj navedenimi objekti.

4.2. Zavarovanec v danem trenutku ne razpolaga s samovoznimi delovnimi stroji.

4.3. Zavarovanec ima v uporabi oziroma v upravljanju raziskovalno opremo, last Urada RS za meroslovje, kot razvidno iz Predračuna, ki je del razpisne dokumentacije.

4.4. Zavarovanec se ne ukvarja s kmetijsko in gozdno dejavnostjo.

4.5. Zavarovanec ne poseduje traktorjev.

4.6. Zavarovanec v danem trenutku daje v najem ali uporabo zunanjim izvajalcem/strankam: laboratorijski prostor na Morski biološki postaji v površini cca 20 m2, stanovanje na Mucharjevi ulici 1, Ljubljana v površini cca 70 m2 in dormitorijske prostore na Morski biološki postaji Piran v površini cca 600 m2.

5. Gre za strokovnjake s področja biologije in sorodnih ved (mikrobiologije, kemije, farmacije,...).

6. Zavarovanec ne razpolaga z ločenimi podatki o vrednostih procesnih računalnikov, stacionarnih računalnikov, serverjev ipd., želi pa imeti zavarovane vse stvari, ki so predmet zavarovanja računalnikov in so navedene v točki 2.3.6.1. Zavarovalno tehnične dokumentacije.

S spoštovanjem.Datum objave: 02.04.2020   16:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. ali so v opremi, ki je predmet strojelomnega zavarovanja rentgenski aparati? V kolikor so, prosimo za podatek o njihovi vrednosti
2. prosimo za vrednost najdražjega aparata oz. opreme, ki je predmet zavarovanja računalnikov (računalnik, server,..)

ODGOVOR

Spoštovani!

1. Ne.

2. Nabavna vrednost najdražje opreme, ki je predmet zavarovanja računalnikov, znaša 272.228,11 EUR, in sicer gre za presevni elektronski mikroskop, ki sodi med raziskovalno računalniško opremo.

S spoštovanjem.


Datum objave: 06.04.2020   13:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na trenutne aktualne razmere na trgu v povezavi z epidemijo koronavirusa (COVID-19) vas prosimo za potrditev, da lahko ponudniki referenčna potrdila predložijo naročniku tudi naknadno. Namreč trenutne razmere na trgu onemogočajo pridobivanje zahtevanih in želenih potrdil.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnikom v fazi oddaje javnega naročila ni potrebno prilagati v svojo ponudbo. Ponudniki bodo predložili potrebna dokazila v fazi ocenjevanja ponudb, v kolikor ga bo naročnik k temu pozval.

S spoštovanjem.


Datum objave: 06.04.2020   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Glede vašega odgovora na zastavljeno vprašanje o zavarovanju odgovornosti brezpilotnih naprav, kjer naj bi bili v kritje vključeni odškodninski zahtevki zavarovalca, lastnika oziroma uporabnika, ter upravljalca za osebne škode in vaš odgovor :
''Mišljeno je kritje telesnih poškodb ali smrti zavarovalca, lastnika oziroma uporabnika zrakoplova, ki bi nastale pri uporabi brezpilotnega zrakoplova''
vas prosimo, da zahtevo po kritju odškodninskih zahtevkov uporabnika zrakoplova umaknete. Zavarovanje odgovornosti je opredeljeno z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu proti tretjim osebam. Upravljalec vozila ali zrakoplova pa ni tretja oseba in posledično škoda, ki jo povzroči samemu sebi ne more biti krita iz zavarovanja odgovornosti.
2. V zavarovalno tehnični dokumentaciji je pri kasko zavarovanju vodnih plovil navedeno, da želite kritje škode zaradi dotika dna. Prosimo vas za podrobnejšo razlago iz kakšnih razlog naj bi prišlo do dotika dna.
3. Pri kasko zavarovanju plovil je navedeno tudi, da želite kritje zaradi toče.
3.1. Kakšna je zaščita boje oz. aparatur na boji proti toči?
3.2. Kakšna je zaščita aparatu na plovilih proti toči? Ali jih je možno odstranit ali kako drugače zaščitit?
Najlepša hvala!


ODGOVOR

Spoštovani!

Zahteva po kritju odškodninskih zahtevkov uporabnika zrakoplova se umakne iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo navedeno spremembo razpisne dokumentacije upošteval ob pregledu ponudb.

S spoštovanjem.

Datum objave: 06.04.2020   13:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Glede vašega odgovora na zastavljeno vprašanje o zavarovanju odgovornosti brezpilotnih naprav, kjer naj bi bili v kritje vključeni odškodninski zahtevki zavarovalca, lastnika oziroma uporabnika, ter upravljalca za osebne škode in vaš odgovor :
''Mišljeno je kritje telesnih poškodb ali smrti zavarovalca, lastnika oziroma uporabnika zrakoplova, ki bi nastale pri uporabi brezpilotnega zrakoplova''
vas prosimo, da zahtevo po kritju odškodninskih zahtevkov uporabnika zrakoplova umaknete. Zavarovanje odgovornosti je opredeljeno z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu proti tretjim osebam. Upravljalec vozila ali zrakoplova pa ni tretja oseba in posledično škoda, ki jo povzroči samemu sebi ne more biti krita iz zavarovanja odgovornosti.
2. V zavarovalno tehnični dokumentaciji je pri kasko zavarovanju vodnih plovil navedeno, da želite kritje škode zaradi dotika dna. Prosimo vas za podrobnejšo razlago iz kakšnih razlog naj bi prišlo do dotika dna.
3. Pri kasko zavarovanju plovil je navedeno tudi, da želite kritje zaradi toče.
3.1. Kakšna je zaščita boje oz. aparatur na boji proti toči?
3.2. Kakšna je zaščita aparatu na plovilih proti toči? Ali jih je možno odstranit ali kako drugače zaščitit?
Najlepša hvala!


ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik je pomotoma odgovor v zvezi s tem vprašanjem objavil kot odgovor na vse točke. Pravilni odgovori na ponudnikovo vprašanje so sledeči:

1. Zahteva po kritju odškodninskih zahtevkov uporabnika zrakoplova se umakne iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo navedeno spremembo razpisne dokumentacije upošteval pri pregledu ponudb.

2. Zavarovanec želi imeti pokrite tudi škode, če bi se plovilo ob sicer pravilnem sidranju oziroma pravilnem privezu in pri običajnih vremenskih razmerah, vendarle poškodovalo zaradi dotika dna.

3.1. Na boji ni posebnih zaščit proti toči.

3.2. Na raziskovalnem plovilu se aparature pospravijo v notranjost plovila in obstaja zelo majhna verjetnost, da bi škoda nastala na raziskovalni opremi.

S spoštovanjem.Datum objave: 06.04.2020   13:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

lepo prosimo za podrobnejšo obrazložitev in primere škodnih dogodkov, ki bi nastali zaradi dejanja, napake ali opustitve strokovne dolžnosti pri
ugotavljanju prisotnosti gensko spremenjenih organizmov, ki se izvaja v laboratorijih, last zavarovanca.

Najlepša hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani!

V laboratorijih strokovno usposobljeni strokovnjaki NIB-a kontrolirajo prisotnost gensko spremenjenih organizmov za svoje naročnike iz različnih storitvenih dejavnosti. Zavarovanec želi imeti kritje za čisto premoženjsko škodo (škodo, ki nima za posledico niti poškodovanje oseb niti poškodovanje stvari), ki bi jo naročnik uveljavljal od zavarovanca zaradi zavarovančeve strokovne napake pri kontroli.

S spoštovanjem.Datum objave: 06.04.2020   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatno pojasnilo oz. dopolnitev:

2. Zavarovanje odgovornosti lastnika zrakoplova:
- v razpisni dokumentaciji je zahteva , da so v zavarovalno kritje vključeni tudi odškodninski zahtevki zavarovalca, lastnika oziroma uporabnika ter upravljalca zrakoplova za osebne škode (odgovor naročnika na postavljeno vprašanje ene izmed zavarovalnic, da takih škod iz odgovornosti ni mogoče kriti, je naslednji: »Mišljeno je kritje telesnih poškodb ali smrti zavarovalca, lastnika oziroma uporabnika zrakoplova, ki bi nastale pri uporabi brezpilotnega zrakoplova.«)

Koncept odgovornostnih zavarovanj med drugim temelji na osnovi predpostavki in sicer kritju škode tretjim. To pomeni, da do škode (bodisi, da gre za škodo na stvareh, bodisi za nepremoženjsko in ostalo osebno škodo) nikoli ni upravičen povzročitelj škode. Tako ni jasno, čemu v okvire kritja uvrščate tudi osebno škodo uporabnika oz. upravljalca. Že njuno ime namreč kaže na to, da gre za osebi, ki imata opravka z zrakoplovom/dronom.. za osebi torej, ki z njim neposredno, fizično upravljata. In v kolikor je škoda povzročena s strani prav takšne osebe (povzročitelj škode) je jasno, da je kritje škode prav takšni osebi brezpredmetno in pojmovno zunaj sfere zavarovanja odgovornosti. Glede na to, da iz takšnega zapisa to ni razvidno, prosimo za pojasnila. Na vsak način kot eno od alternativ obstoječemu zapisu vidimo denimo tole opcijo: »V zavarovalno kritje so vključeni tudi odškodninski zahtevki za povrnitev škode zaradi telesnih poškodb in ostale osebne škode in sicer tudi v primeru, če to ob upravljanju zrakoplova/drona s strani sozavarovane osebe, kot tretji osebi, škodo utrpita zavarovalec ali lastnik takšne naprave«.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani!

Zahteva po kritju odškodninskih zahtevkov uporabnika zrakoplova se umakne iz razpisne dokumentacije in se potrdi opcija, ki ste jo navedli.

Naročnik bo navedeno spremembo upošteval pri pregledu ponudb.

S spoštovanjem.Datum objave: 06.04.2020   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za dodatna pojasnila:

1. V ZTD navajate kritje za indirektni udar strele. Ker gre za dodatno požarno nevarnost, zavarovalna vsota nikjer ni omenjena. Ali se torej zahteva kritje za indirektni udar stele?
2. V ZTD navajate zavarovanje potresa, vendar v 02-3 PREDRAČUN NIB 4 leta zavarovanje potresa ni razvidno. Ali zavarovanje potresa sploh želite? Če da, nam sporočite leto izgraditve vseh objektov.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!

1. Kot navedeno v ZTD zavarovanje proti nevarnosti strele krije tako direktni kot tudi indirektni udar strele in je navedeno pod opisom temeljnih nevarnosti požarnega zavarovanja.

2. Zavarovanje potresa v danem trenutku ni predmet razpisa.

S spoštovanjem.