Dosje javnega naročila 001880/2020
Naročnik: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
: Javni natečaj za JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: VRTEC V BOHINJSKI BISTRICI
ZJN-3: Odprti postopek

JN001880/2020-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 20.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001880/2020-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2020/S 058-139508
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 012420672

Internetni naslovi
http://zaps.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 012420672

Internetni naslovi
http://zaps.si/

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 012420672

Internetni naslovi
http://zaps.si/

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: VRTEC V BOHINJSKI BISTRICI
Referenčna številka dokumenta: 351-261/2019/8
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

VRTEC V BOHINJSKI BISTRICI
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojevOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
skladno z natečajnimi pogoji
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
21.05.2020   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 7.000,00 EUR
2. nagrada 5.600,00 EUR
3. nagrada 4.200,00 EUR
tri priznanja po 2.100,00 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 23.100,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
6 odškodnin po 800,00 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 4.800,00 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Robert POTOKAR, univ. dipl. inž. arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Aleksander Saša OSTAN, univ. dipl. inž. arh. , Članica (naročnik): Mojca ROZMAN, ravnateljica OŠ, Član (naročnik): Andrej KOVAČIČ, dipl. inž. geod., višji svetovalec, Članica (ZAPS): Damjana ZAVIRŠEK HUDNIK, univ. dipl. inž. arh., Namestnik članov (naročnik): Monika RAVNIK, dipl. inž. živ., podžupanja, Namestnik članov (ZAPS): Zaš BREZAR, univ. dipl. inž. kraj. arh., Poročevalec A:Jože JAKI, univ. dipl. inž. arh., Poročevalec KA: Nika CIGOJ SITAR, univ. dipl. inž. kraj. arh., Izvedenec GOI Robert PANGRŠIČ, Skrbnica natečaja: Sandra BANFI ŠKRBEC, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2020   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 10. 4. 2020
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 17. 4. 2020
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 6. 5. 2020
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 8. 5. 2020
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 21. 5. 2020 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 3. 7. 2020
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma avgust, september 2020

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
Bohinjska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.03.2020   08:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Zanima ali bo rok zaradi nastale situacije podaljšan ?
Namreč ; verjetno kmalu tudi na ogled ne bomo mogli več. Kopirnice so zaprte, itd.

Za odgovor hvala lepa
LP

ODGOVOR
Rok za oddajo do nadaljnega ostaja nespremenjen. Oddaja natečaja bo potekala v skladu z razmerami v času oddaje. V kolikor bodo 15 dni pred oddajo elaboratov še vedno v veljavi izredni ukrepi, bo zagotovljena možnost digitalne oddaje elaboratov, kot je navedeno v natečajnih pogojih. V kolikor se zaradi izrednih razmer v času poteka natečaja pojavijo dodatne okoliščine, ki bi lahko bistveno vplivale na sam potek natečaja, bodo informacije o spremembah objavljene na Javnem portalu in na spletni strani ZAPS.

Datum objave: 31.03.2020   09:44
VPRAŠANJE
Ali je lahko površina zunanjega igrišča manjša kot ga predvideva natečajna naloga, glede na možnost koriščenja izjemnjih okoliških in športnih površin.
(Sicer zahtevana kvadratura sili v izgradnjo vrtca - igralnic v dveh etažah, kar z vidika bivalnega ugodja slabše.)

ODGOVOR

Površina zunanjega igrišča ne sme biti manjša kot je določeno v natečajni nalogi. Zunanje igrišče za vrtec je potrebno zagotoviti neodvisno od ostalih okoliških objektov. Pri povečanju tlorisa pritličja stavbe pa bi bil nesprejemljiv (previsok) tudi faktor zazidanosti parcele (FZ),
ki je natančno definiran v Občinskem prostorskem načrtu (OPN). Dodatnih površin za igrišče izven območja ni mogoče zagotoviti, saj so sosednja zemljišča opredeljena kot kmetijska.Datum objave: 06.04.2020   11:00
Ogled lokacije natečaja v času veljavnega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. V kolikor si natečajniki želijo ogledati lokacijo natečaja, morajo preko kontaktnega naslova poslati zahtevo za izdajo potrdila z navedbo datuma ogleda. Zahteva za izdajo potrdila se pošlje po e-pošti na naslov: natecaji@zaps.si

Datum objave: 06.04.2020   16:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas ali je prišlo do kakšne napake pri površini otroških igrišč(4800 m2), kajti ostane bore malo prostora za objekt in parkirišče za 24 avtomobilov?

Lp,ODGOVOR
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca govori glede velikosti zemljišča, da je na otroka zagotovljenih najmanj 25 m2 zemljišča, izjemoma tudi manj, če so v neposredni bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro, vendar ne manj kot 15 m2 na otroka. Želja investitorja je, da zagotovi 15 m2 / otroka za igrišče z upoštevanjem normativnega števila otrok, ki bodo igrišče uporabljali, zato popravljamo tabelo zunajih površin.Datum objave: 06.04.2020   16:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali je pri zahtevi za velikost igrišča, ki je v natečaju zahtevana 25m2 na otroka, prišlo do napake ?
Pravilnik namreč v 4.in 5. čl. govori o zemljišču (velikost zemljišča na otroka) , v 8.čl. pa o igrišču, kjer je navedena kvadratura min 15m2 (velikost igrišča na otroka).

Hvala lepa za odgovor.
Lep pozdrav


ODGOVOR


Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca govori glede velikosti zemljišča, da je na otroka zagotovljenih najmanj 25 m2 zemljišča, izjemoma tudi manj, če so v neposredni bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro, vendar ne manj kot 15 m2 na otroka. Želja investitorja je, da zagotovi 15 m2 / otroka za igrišče z upoštevanjem normativnega števila otrok, ki bodo igrišče uporabljali, zato popravljamo tabelo zunajih površin.

Datum objave: 06.04.2020   16:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V natečajni nalogi zahtevate velikost igrišča 25m2 / otroka. »Pravilnik o normativih in minimalnih teh. pogojih za prostor in opremo vrtca« zahteva velikost igrišča min. 15m2 / otroka.
V istem Pravilniku je 25m2/ otroka zahtevano za zemljišče in ne za igrišče. Prosim za pojasnilo.

Najlepša hvala,
lep pozdrav,

ODGOVOR
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca govori glede velikosti zemljišča, da je na otroka zagotovljenih najmanj 25 m2 zemljišča, izjemoma tudi manj, če so v neposredni bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro, vendar ne manj kot 15 m2 na otroka. Želja investitorja je, da zagotovi 15 m2 / otroka za igrišče z upoštevanjem normativnega števila otrok, ki bodo igrišče uporabljali, zato popravljamo tabelo zunajih površin.
Datum objave: 06.04.2020   16:03
VPRAŠANJE
Prosimo, da rok za postavljanje vsebinskih vprašanj podaljšate do 7. 5. 2020.

Hvala.

ODGOVOR


Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj se podaljša do 20.4.2020, rok za odgovore na vsebinska vprašanja pa do 24.4.2020.

Datum objave: 06.04.2020   16:15
Nova tabela C.5_ tabela zunanjih površin - popravek 06.04.2020 je objavljena na spletni strani ZAPS.

Datum objave: 08.04.2020   12:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas ali je možno pridobiti načrte stavbe osnovne šole z vsemi pripadajočimi vhodi in izhodi.

Zanima nas tudi povezava osnovne šole in zunanjega športnega igrišča. Katera je glavna dostopna pot učencev do igrišča? Je potrebno iz južne strani zagotoviti dostopno pot do igrišča za avto oz intervencijsko vozilo?

Natečajna naloga predvideva, da se del prostorov za dodatne dejavnosti otrok predvidi tako da se lahko uporablja kot dodatna igralnica v primeru velikega števila otrok v bodočnosti, poleg tega pa je iz zahteve natečajne naloge na strani 25. zapisano, da je potrebno omogočati prostor za dodatne dograditve za max. 2 igralnici iz enakega razloga. Je torej potrebno predvideti v skupnem številu 14 igralnic? Torej 5 za 1. stopnjo in 6 za 2. Stopnjo + 1(dodatne dejavnosti) + prostor za 2 dodatni? Prosimo za točno opredelitev.

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR


Grafična priloga pritlične etaže osnovne šole z označenimi vhodi v objekt je objavljena na spletni strani ZAPS. Glavna pot iz osnovne šole do športnega igrišča je iz glavnega vhoda po severni strani OŠ do igrišča. Ob severni strani šole poteka tudi dostop za čas ko ni pouka oz. zunanje obiskovalce. Manjši izhod je še na vhodni stani za potrebe nižjih razrednih stopenj (trenutno dva oddelka vrtca). Dostopna pot za vrtec mora biti zasnovana tako, da hkrati omogoča intervencijo tudi z južne strani zunanjega športnega igrišča osnovne šole.

Natečajna naloga predvideva ureditev vrtca z 11 oddelki, hkrati pa del prostorov za dodatne dejavnosti umestiti tako, da omogočajo ureditev 1 rezervne igralnice v pritličju (s teraso, garderobo in sanitarijami). Zasnova vrtca mora omogočati možnost kasnejše dograditve dveh (2) dodatnih oddelkov, v kolikor bi se za to pojavila potreba, sicer pa le-teh ne vključujete v natečajno zasnovo vrtca.


Datum objave: 15.04.2020   08:06
VPRAŠANJE
1) Ali se strehe lahko prikaže na situaciji s prikazom navezave na okolico in v situaciji 1:500 prikaže zunanjo ureditev z navezavo na pritličje vrtca?
2) Izračun velikosti igrišča je utemeljen z 25m2/otroka kar je skladno s pravilnikom zahteva za velikost zemljišča za vrtec in ne igrišča.
3) Velikost zelenih površin je utemeljena s 15m2/igralno mesto, kar ni dikcija pravilnika? Gre za napako ali namerno povečanje zelenih površin vrtca?

ODGOVOR


1) Ne. Vsebine naj bodo prikazane tako, kot je določeno na shemah plakatov oz. v natečajnih pogojih.
Na plakatu 1 je predpisana vsebina:
_prikaz situacije z navezavo na okolico, M 1:1000,
_prikaz situacije, s prikazom streh, M 1:500
_prikaz pritlične etaže, s prikazom ureditve okolice, M 1:200
in ostali prikazi kot je navedeno v natečajnih pogojih.

2) Igrišče vrtca mora ustrezati velikosti 15,00 m2 /otroka, torej 3630,00 m2, kot je objavljeno v dodatnih pojasnilih naročnika dne 06.04.2020.

3) V dodatnih pojasnilih dne 06.04.2020 je pojasnjeno, da naročnik zahteva zgolj 15 m2 igralnih / zelenih površin na otroka.Datum objave: 21.04.2020   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- kolikšno št. parkirnih mest je zahtevano - 23 ali 24?
- v natečajni nalogi piše, da naročnik ne želi kleti. Ali je dopustna polklet?
- ali se prostor za dodatni dve igralnici v bodočnosti lahko predvidi tudi v nadstropju?
- ali bo ob vzhodni strani natečajnega območja zgrajena nova dostopna cesta za potrebe stanovanjskih objektov? če bo, ali se to upošteva pri načrtovanju prometa?
- v čigavi lasti je zemljišče severno od natečajnega območja (športno igrišče), in če je v lasti naročnika, ali je lahko odmik objekta manjši kot 4m?

Hvala za odgovore in lep pozdrav!

ODGOVOR


- Zahtevano je 23 parkirnih mest ( 22 PM + 1 PM za invalida).

- Naročnik ne želi kleti, niti polkleti.

- Potencialna širitev vrtca z dvema igralnicama naj bo zasnovana tako, da mora upoštevati usmeritve Pravilnika o normativnih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter ne sme naknadno vplivati na poslabšanje razmer tako v notranjih kot zunanjih prostorih že zgrajenega objekta. Prostor se lahko predvidi v pritličnem ali nadstropnem nivoju.

- Vzhodna stran se ne upošteva pri načrtovanju v okviru tega natečaja. Upošteva se zgolj priključevanje že zgrajenega stanovanjskega objekta na južni strani natečajnega območja.

- Atletska steza je v lasti naročnika. Naročnik soglaša z odmikom od obstoječega nasipa (meja natečajnega območja) min. 2,00 m.Datum objave: 21.04.2020   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je ravna streha dovoljena kot povezava med posameznimi volumni? Hvala za odgovor!

ODGOVOR


Veljavni prostorski akt (OPN) zahteva strešine vseh objektov na območju Bohinjske Bistrice (EUP z oznako BB) v naklonu 38 º - 45 º.
Drugačen naklon od zgoraj predpisanega je dopusten, če funkcija objekta zahteva širino objekta, ki presega 15,00 m.
Ravna streha je dopustna le izjemoma, in sicer: če gre za dozidavo v pritličju, namenjeno za garažo, zimski vrt, nadstrešek, drvarnico, vetrolov ipd.
Možnost izvedbe ravne strehe kot povezave med dvema volumnoma po prostorskem aktu ni eksplicitno opredeljena, s strani investitorja pa sicer ravna streha ni zaželena.


Datum objave: 21.04.2020   10:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Lepo prosimo za bolj natančne zahteve glede gospodarskih prostorov, natačneje nas zanima garaža:
Je treba predvideti nakladalno rampo?
Za kakšno vrsto vozila se bo uporabljala?
Je dovolj le pokrita površina (nadstrešek) ali je treba predvideti zaprt prostor (garažo)?

ODGOVOR


Garaža se bo uporabljala za parkiranje kombiniranega vozila. Garaža pomeni zaprt prostor in ne nadstrešnico.
Nakladalne rampe naročnik ne potrebuje.


Datum objave: 21.04.2020   10:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v skladu z določili OPN Bohinj je potrebno zasnovati objekt z dvokapno streho v naklonu od 38°- 45°, kar pri objektu večjega razpona pomeni višji objekt in manj racionalno prostorsko zasnovo. Pri tem OPN ne dopušča teras ali kakršnihkoli ravnih odsekov streh. Ali bo žirija dovoljevala odstopanja od izjemno togih prostorskih določil oziroma ali se predvideva sprememba OPN, v kolikor bi bila potrebna zaradi natečajne rešitve.
V kolikor ostanejo določila OPN nespremenjena, pa to najbrž tudi pomeni, da strokovna žirija ne more izbirati predlogov s položnejšo ali ravno streho, kot tudi ne predlogov s kombinacijo dvokapne in ravne strehe. Slednje pomeni, da so v skladu s OPN dopustni le objekti z predpisano dvokapnico 38°- 45°.

V tabeli C.4_tabela notranjih površin je navedeno pod točko 22., da ima objekt garažo, v natečajni nalogi pa piše, da gre za garažo za kombi vozilo. Kaj se šteje pod prostor ostalo tehnični prostori, kotlarna, garaža,..

V natečajni dokumentaciji v tabeli C.4_tabela notranjih površin objekta so predvidene igralnice za otroke v površini 60,00 m², ter dodatni prostori 8,00 m² + 30,00 m². Ali to pomeni, da so prostori igralnice za otroke lahko veliki 68,00 m², 30,00 m² pa predstavlja igralnica, ki se lahko uporablja kot samostojni oddelek s sanitarijami in garderobami? Prosimo za podrobno obrazložitev.


Hvala za odgovor in lep pozdrav


ODGOVOR

- Veljavni prostorski akt (OPN) zahteva strešine vseh objektov na območju Bohinjske Bistrice (EUP z oznako BB) v naklonu 38 º - 45 º. Drugačen naklon od zgoraj predpisanega je dopusten, če funkcija objekta zahteva širino objekta, ki presega 15,00 m.
Ravna streha je dopustna le izjemoma in sicer: če gre za dozidavo v pritličju, namenjeno za garažo, zimski vrt, nadstrešek, drvarnico, vetrolov ipd.
Naročnik spremembe OPN ne planira, zato naj natečajniki znotraj veljavnega OPN najdejo najprimernejšo rešitev.

- Prostor garaže za kombinirano vozilo je vključen v postavki 22 tabele notranjih prostorov C.4. V to postavko so vključeni poleg garaže še vsi potrebni tehnični prostori objekta
(toplotna podpostaja, delavnica hišnika, strojnica prezračevanja, elektro prostor, )

- Igralnica mora biti priporočene velikosti 60,00 m2, vendar ne manj kot 50,00 m2. Igralnica ne more biti površine 68,00 m2, niti igralnica ne more biti površine 30,00 m2. 118,00 m2 prostorov za dodatne dejavnosti mora upoštevati 1 prostor za dodatno rezervno igralnico priporočene velikosti 60,00 m2 in ne manj kot 50,00 m2. Preostala površina (58,00 68,00 m2 odvisno od velikosti projektirane dodatne rezervne igralnice) se lahko uredi kot poljubno število prostorov, velikost vsakega prostora pa mora biti vsaj 8,00 m2.Datum objave: 21.04.2020   10:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naša vprašanja so sledeča:

1. v natečajni nalogi je v tekstualnem delu navedeno, da je potrebno zagotoviti 24 PM, medtem ko je nadalje v tabelah podatek 22 PM + 1 PM invalidi. Katera
številka torej drži: skupno 24 PM ali 23 PM?
2. so znotraj kvadrature 220 m2, ki je namenjena kuhinji predvidene tudi sanitarije in garderobe za tehnično osebje? Ali so le-te mišljene v kvadraturi 16
m2 predvidenih za sanitarije in garderobe upravnih in gospodarskih prostorov?
3. so znotraj kvadrature 80 m2, ki je namenjena tehničnim prostorom predvidene tudi sanitarije in garderobe za tehnično osebje? Ali so le-te mišljene znotraj
kvadrature 16 m2, predvidenih za sanitarije in garderobe upravnih in gospodarskih prostorov?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR

1. Zahtevano je 23 parkirnih mest ( 22 PM + 1 PM za invalide).

2. V sklopu površine kuhinje je potrebno predvideti tudi vse potrebne pomožne prostore po Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter ostalimi veljavnimi predpisi (kuhinja, shramba za živila in kuhinjski inventar). Sanitarije in garderobe za zaposlene vrtca (uprava in tehnično osebje) so v tabeli zajete v površini 14. sanitarije in garderobe.

3. Sanitarije in garderobe za zaposlene vrtca (uprava in tehnično osebje) so v tabeli zajete v površini 14. sanitarije in garderobe.Datum objave: 21.04.2020   10:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali so dovoljeni različni nakloni strešin nad sestavljenim tlorisom?

ODGOVOR

Strehe nad sestavljenim tlorisom ne smejo biti v različnih naklonih.


Datum objave: 22.04.2020   20:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali je potrebno znotraj predvidenih 220m2 lastne kuhinje projektirati tudi jedilnico za otroke?

Hvala za odgovor

ODGOVOR


Natečajna naloga in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ne zahtevata jedilnice za otroke.

Datum objave: 22.04.2020   20:09
VPRAŠANJE
1. Ali je pri izračunu površine zunanjega igrišča ponovno prišlo do napake?
Max. število otrok v vrtcu je v pnatečajni nalogi opredeljeno s številko 192. Kar bi pomenilo, da je igrišče veliko 2880m2. V odgovorih, ki ste jih podali ob popravku velikosti igrišča pa je upoštevano število otrok 242 in posledično zahtevano večje igrišče. Prosimo, če še enkrat sporočite zahtevano velikost zunanjega igrišča.
2. Lahko prosim podrobneje opredelite zahteve uporabnika glede pisarniških prostorov računovodstva ter pojasnite predvideni razpon med 70 in 100 m2 (za koliko zaposlenih, morebitni dodatni prostori poleg pisarn).
3. V natečajni nalogi je na strani 19, poglavje 2.2.5. Ostali pogoji in zahteve prostorskega akta, navedeno, da morajo imeti nove slepo zaključene ceste na zaključku obračališče. Prosimo za jasno opredelitev, ali je potrebno v prometni shemi upoštevati umestitev obračališča.
4. V natečajni nalogi je na strani 19, poglavje 2.2.4. Prometne površine, naveden izračun potrebnih parkirnih mest skupaj potrebno število 23. V tej isti nalogi pa je potem na strani 29, poglavje 3.2.2. Zahteve za prostore objekta, navedeno, da je potrebno zagotoviti minimalno 24 PM (kljub obrazložitvi v oklepaju 22PM + 1PM za invalida). Enaka nejasnost se pojavi tudi v excelovi tabeli C.5_ tabela zunanjih površin - popravek 06.04.2020. Prosimo za jasno opredelitev, koliko parkirnih mest je potrebno zagotoviti.

Hvala za odgovore in lep pozdrav

ODGOVOR


1. Podatki za velikost zunanjega igrišča so izračunani glede na max. normativ otrok v posameznem oddelku, to je 22 (skladno z 12. členom Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore vrtca).

2. Pisarniški prostor računovodstva se predvideva za max.3 zaposlene, hkrati naj se uporabi del prostora za arhiv.

3. Predvidena je slepa cesta, saj je vrtec zadnji objekt v ulici. Obračališče ni mišljeno kot klasično obračališče, potrebno je zagotoviti možnost dostopa in izvoza vozil, ki pripeljejo otroke v vrtec in pa vozil gospodarskih javnih in nujnih služb.

4. Potrebno je zagotoviti 23 parkirnih mest (22 + 1 parkirno mesto za invalida). V tabeli je prišlo do tipkarske napake.


Datum objave: 22.04.2020   20:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim za odgovor na sledeča vpršanja:

1) Ali 4m odmik od parcelne meje velja tudi na severni strani zemljišča za gradnjo, proti športnemu igrišču?
2) Ali je naročnikova želja, preferenca, da je objekt v dveh etažah?
3) V natečajni nalogi piše, da je širina zahtevane dostopne ceste vsaj 6m. Ali je ob dostopni cesti potrebno urediti tudi pločnik ali kolesarsko pot? Zemljišče, po katerem poteka predvidena navezava na lokalno cesto, je namreč manjše širine kot 6m.
4) Ali je potrebno zagotoviti 23 parkirnih mest. 22 navadnih in eno parkirno mesto za invalida ali 24 parkirnih mest?
5) Ali se bo nova dostopna cesta uporabljala tudi za kiss&ride za prvošolce OŠ?
6) Ali se površina teras (24m2) šteje v površino zunanjih igralnih površin - otroškega igrišča?

Lep pozdrav

ODGOVOR
1) Naročnik soglaša, da je odmik od obstoječega nasipa na severni strani (meja natečajnega območja) min. 2,00 m.

2) Natečajna komisija bo izbrala najustreznejšo rešitev glede na predvideno območje gradnje, potrebno pa je zadostiti vsem zahtevam v natečajni nalogi glede površin, zahtevam Pravilnika, ipd...

3) Cesto je potrebno umestiti glede na obstoječe pridobljeno zemljišče, ki je v najožjem delu širine cca.6m. Poleg dostopa za avtomobilski promet je potrebno predvideti tudi hodnik za pešce. Kolesarske poti se ne umešča. Pri umeščanju se upoštevajo nizke hitrosti in majhna frekventnost dostopne ceste.

4) Zagotoviti je potrebno 23 parkirnih mest (22 + 1 za invalida).

5) Dostop za prvošolce ni predviden po novi dostopni cesti pač pa po obstoječem dovozu ob OŠ.

6) Površina zunanjih teras se ne šteje v površino otroškega igrišča ampak v površino objekta.

Datum objave: 22.04.2020   20:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

imamo sledeča vprašanja:
- v kakšnem obsegu je v natečajnem predlogu potrebno predstaviti gradbene konstrukcije, gradbeno fiziko in varnost pred požarom?
- so na prezentaciji na plakatu in v knjigci dopustni 3D renderji?

Hvala in lp!

ODGOVOR


Opis gradbenih konstrukcij, gradbene fizike in varnosti pred požarom naj bo kratek, jasen in jedrnat. Predstavljene naj bodo zgolj osnovne značilnosti oz. koncept zasnove. Dolžina posameznega opisa naj bo v sorazmerju s celotnim tekstualnim delom, katerega poudarek naj bo na sami urbanistični umestitvi objekta ter arhitekturni zasnovi. Tekstualni del lahko obsega največ 2 lista oziroma 4 strani A3 formata, vključujoč morebitne grafične prikaze s plakatov.

3D renderji so dopustni v skladu z omejitvami velikosti posameznega prikaza iz tabele natečajnih pogojev, str. 20. V mapi so lahko vključeni samo grafični prikazi s plakatov. Dodatni prikazi so prepovedani!


Datum objave: 22.04.2020   20:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V popravljeni tabeli zunanjih površin ste za nov preračun potrebne kvadrature otroškega igrišča uporabili večje število otrok (242 otrok) kot je navedeno v natečajni nalogi (192 otrok). Želeli bi dobiti nedvoumen odgovor o tem, katero vrednost naj uporabljamo za notranje in katero za zunanje prostore v primeru, da se ti dve razlikujeta.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Skladno z 12. členom Pravilnika je uporabljen maksimalni normativ 22 otrok ne glede na starostno skupino, torej 11 oddelkov x 22 otrok/oddelek = 242 otrok.


Datum objave: 22.04.2020   20:10
VPRAŠANJE
Ali je dovoljeno uporabiti ravno streho ali enokapnico pri nadstreških oziroma manjših delih glavnega volumna, ki je sicer pokrit z dvokapnico?

ODGOVOR


Veljavni prostorski akt (OPN) zahteva strešine vseh objektov na območju Bohinjske Bistrice (EUP z oznako BB) v naklonu 38 º - 45 º.
Drugačen naklon od zgoraj predpisanega je dopusten, če funkcija objekta zahteva širino objekta, ki presega 15,00 m.
Ravna streha je dopustna le izjemoma, in sicer: če gre za dozidavo v pritličju, namenjeno za garažo, zimski vrt, nadstrešek, drvarnico, vetrolov ipd.


Datum objave: 23.04.2020   10:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v prejšnjih odgovorih ste podali novo kvadraturo zunanjih igrišč, ki naj bi ustrezala merilu 15m2/otroka in je po novem velika 3630m2. Natečajna naloga predvideva vrtec za vsega skupaj 192 otrok, tj. 5×11 + 6×22, kar po izračunu pomeni 2880m2 zunanjih površin. Prosimo za končno razjasnitev.

Hvala

ODGOVOR

Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo več odgovarjal. Pojasnilo na vaše vprašanje je navedeno v prejšnjih objavljenih odgovorih.


Datum objave: 23.04.2020   20:26
VPRAŠANJE
POzdravljeni

Za prostore računovodstva zahtevate površino 70m2 - 100m2, v odgovoru pa navajate potrebo po max.3 zaposlenih ter arhivu. Se pravi da je poleg pisarn za 3 zaposlene ostala kvadratura namenjena arhivu in sanitarijam ?


ODGOVOR


Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo več odgovarjal. Pojasnilo na vaše vprašanje je navedeno v prejšnjih objavljenih odgovorih.

Datum objave: 04.05.2020   10:56
Rok za oddajo natečajno ponudbene dokumentacije za natečaj "Vrtec v Bohinjski Bistrici" je v četrtek 21. 5. 2020 do 16:00 ure. Zaradi sproščanja omejitvenih ukrepov v povezavi z epidemijo COVID-19, ostaja oddaja natečajno ponudbene dokumentacije v tiskani oz. fizični obliki. Natečajno ponudbena dokumentacija mora prispeti najpozneje do predpisanega termina, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), na naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana. Za osebno oddajo natečajnega elaborata se je potrebno predhodno najaviti po telefonu na številko 041 751 461. Predhodna najava na dan oddaje 21.5.2020 ni potrebna. Digitalna oddaja natečajno ponudbene dokumentacija ne bo mogoča.

Datum objave: 04.05.2020   12:06
VPRAŠANJE
Dober dan,
prosim, če lahko odgovorite na dve vprašanji:

1 Ali je rok 21.5. do 16:00 ure rok za oddajo natečajnega elaborata in rok za oddajo natečajne dokumentacije? Spodaj v priponki je priložen tekst iz strani 5, 8 in 20, kjer na strani 5 piše, da je 21.5. rok za oddajo natečajnega elaborata, na strani 20 pa, da je ta isti rok za oddajo natečajne dokumentacije).
2 Vse vrste vizualizacij je potrebno oddati v dveh komadih? Tudi plakati? V primeru, da ja, ali morajo biti kaširani obe kopiji?

priloga A NATEČAJNI POGOJI

Stran 5
2.6. Datum, ura, kraj oddaje natecajnega elaborata
Natecajni elaborat mora prispeti do cetrtka 21. 5. 2020 do 16:00 ure, ne glede na nacin dostave (osebno, dostavne
sluzbe, postna posiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), na naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana

Stran 8
Natecajni elaborat (Pravilnik o javnih natecajih, 51. clen) je sestavljen iz gradiva s katerim natecajnik predstavi svojo natecajno resitev in katerega obseg in zahtevana oblika je opredeljena v A_natecajnih pogojih (npr. mapa, plakati, maketa, elektronski nosilec ipd).
Spremljajoca ponudbena dokumentacija je sestavljena iz dokumentov in dokazil katerih obseg in zahtevana oblika je opredeljena v A_natecajnih pogojih (npr. kontakt, avtor, informativna ponudba, ipd.)

Hvala za odgovor


ODGOVOR


Oddaja natečajnega elaborata oz. natečajne dokumentacije v sestavi, kot navedeno v 6. točki natečajnih pogojev (6.1. Sestava, oblika in vsebina natečajnega elaborata in 6.2. Sestava, oblika in vsebina spremljajoče ponudbene dokumentacije), je do 21.5.2020 do 16:00 ure.

Potrebno je oddati en izvod natečajnega elaborata. Vsebina natečajnega elaborata je navedena v točki 6.1. natečajnih pogojev (2 plakata (kaširana), 2 komada mape A3, 2 komada elektronskega nosilca).

Datum objave: 05.05.2020   11:08
VPRAŠANJE
Oddati moramo 2 kaširana plakata ali 4 kaširane plakate (vsak plakat v dvojni kopiji)?

ODGOVOR

Potrebno je oddati en (1) izvod natečajnega elaborata. Vsebina natečajnega elaborata je navedena v točki 6.1. natečajnih pogojev (2 plakata (kaširana), 2 komada mape A3, 2 komada elektronskega nosilca).
Datum objave: 08.05.2020   18:30
VPRAŠANJE
Zanima me zakaj je prikaz severa na drugem plakatu obrnjen?
Ali lahko obdržimo prikaz severa tako kot je na prvem plakatu tudi za druge tlorise (drugega plakata)?

ODGOVOR


Prikaz severa naj bo enak kot na prvem plakatu za vse tlorise.

Datum objave: 08.05.2020   18:30
VPRAŠANJE
V prilogi A natečajni pogoji- pod točko 6.1 piše, da je v prvem plakatu potrebno dodati aksonometrični prikaz volumna vrtca in šole iz smeri jugovzhoda. Ali je dovoljeno prikazati samo aksonometrijo vrtca brez šole (glede na to da nimamo dovolj podatkov za 3d)?

ODGOVOR


Na spletni strani ZAPS je objavljen dopolnjen geodetski posnetek osnovne šole z višinskimi kotami (višina kapi, višina slemena). Aksonometrija naj prikazuje poenostavljen shematični volume šole (brez fasad, ipd).