Dosje javnega naročila 001800/2020
Naročnik: OBČINA VOJNIK, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
Gradnje: Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Šlaus, Dol pod Gojko 9
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001800/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2020
JN001800/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001800/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8
3212
SI
Vojnik
Slovenija
Vesna Poteko
vesna@vojnik.si
+386 37800630
+386 37800637

Internetni naslovi
http://www.vojnik.si
http://www.vojnik.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.vojnik.si
ESPD: http://www.vojnik.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17041
na zgoraj navedeni naslov.
Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17041
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Šlaus, Dol pod Gojko 9
Referenčna številka dokumenta: 371-0009/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Šlaus, Dol pod Gojko 9, v KS Frankolovo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dol pod Gojko 9, KS Frankolovo
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Šlaus, Dol pod Gojko 9
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.04.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.04.2020   11:00
Kraj: Po načinu EJN- pisarna št 4, Občina Vojnik, Keršova 8

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Petra Pehar Žgajner 03 7800647Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.03.2020   09:00
VPRAŠANJE
Resnost ponudbe mora biti v višini 3 % ocenjene vrednosti brez DDV. Kje je pa ta ocenjena vrednost objavljena?

ODGOVOR
Ocenjena vrednost je objavljena na E-JN znaša pa 210.000,00 EUR.

lpDatum objave: 23.03.2020   14:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ker je rekapitulacija dveh objektov redkokdaj vsebinsko točno enaka, vas pozivamo, da specificirate, kaj zahtevate, da se je v referencah izvedlo.

ODGOVOR

Spoštovani,

V referencah zahtevamo, da ste izvedli dve sidrani AB pilotni steni premera pilotov 80 cm ali več.
LP


Datum objave: 26.03.2020   11:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kako se oddaj menična izjava z menico?
Sken in po pozivu originali, ali po pošti- originali.

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani
v skladu s popravkom JN001800/2020-KO(EU14-SL)
K ponudbi priložite sken menice in izjave. Kasneje bo najugodnejši ponudnik pozvan, da posreduje original.
lpDatum objave: 26.03.2020   15:03
VPRAŠANJE
Nimate objavljenega obrazca za oddajo ponudbe- znesek ponudbe
Navodila stran 8. - povzetek predračuna -rekapitulacija 2.1.

ODGOVOR

Vse obrazce najdete na naslednji povezavi:

https://www.mojaobcina.si/vojnik/razpisi/javna-narocila/jn-sanacija-plazu-pod-stanovanjskim-objektom-slaus-dol-pod-gojko-9.html

lp

Datum objave: 30.03.2020   16:37
VPRAŠANJE
Ali je v postavki 52 225 N potrebno upoštevati tudi dobavo armaturnih košev za pilote?

ODGOVOR


V postavki 52 225 N je navedeno »dovoz in vgraditev armaturnih košev«
Mišljen je dovoz že izvednih armaturnih košev na gradbišče in njihova vgradnja v izkopano luknjo za izvedbo pilotov.
Sama izvedba košev je podana v postavkah 52 223 N in 52 224 N.

lp

Datum objave: 30.03.2020   16:38
VPRAŠANJE
Kje ima naročnik zagotovljeno deponijo na oddaljenosti 10 km od gradbišča?

ODGOVOR

V postavki 25 300 v razdelku »Zemeljska dela« je navedeno »Nakladanje materiala iz izkopa in odvoz na trajno deponijo do 10km, vključno s taksami«
Mišljen je odvoz zemeljskega materiala iz izkopa na trajno deponijo. Najbližja deponija za odvoz zemeljskega materiala je na oddaljenosti 11,2km od gradbišča.
Tako se postavka 25 300 spremeni in po novem glasi:
»Nakladanje materiala iz izkopa in odvoz na trajno deponijo, vključno s taksami«
Za odvoz ostalih materialov je v opombi na prvi strani popisa navedeno:
Za vse vgrajene materiale je potrebno v ceni upoštevati tudi dobavo materiala, za vse odstranjene
materiale pa je v ceni potrebno upoštevati nakladanje, odvoz na trajno deponijo (deponija mora
imeti dovoljenje) s plačilom taks, četudi v postavkah to ni posebej navedeno.
Iz tega je razvidno, da oddaljenost deponije ni definirana, vsak ponudbi si izbere deponijo po svoji izbiri, upošteva pa razdaljo do izbrane deponije.

lp


Datum objave: 30.03.2020   16:39
VPRAŠANJE
Postavka 24 212
Ali ponudniki upoštevamo tudi nabavo materiala?


ODGOVOR

V postavki 24 212 je navedeno »Zasip z vezljivo zemljino 3. kat. strojno«
Mišljena je vgraditev materiala iz izkopa, tako da nabava materiala ni predvidena. Izvajalec v času izkopa za drenažno rebro ali pilotno steno navedeno količino materiala deponira ob izkopu ali pa ga odstrani na začasno deponijo, pozneje pa vgradi.

lp


Datum objave: 31.03.2020   12:53
VPRAŠANJE
Pozivamo vas da objavite detalje, sheme, načrte in specifikacije prestavitev vodovoda, elektro vodov in hišne kanalizacije.

ODGOVOR

Spoštovani,

odgovor je posredovan na naslovu:

https://www.mojaobcina.si/vojnik/razpisi/javna-narocila/jn-sanacija-plazu-pod-stanovanjskim-objektom-slaus-dol-pod-gojko-9.html

lp

Datum objave: 31.03.2020   12:54
VPRAŠANJE
Pri postavkah 7.01 ,7.02,7.03 to je prestavitev elektrike ,vodovoda in kanalizacije je popis zelo pavšalen se da te postavke malce bol opisati ,da se bo lahko formirala cena

hvala

ODGOVOR
odgovor posredovan na naslovu:
https://www.mojaobcina.si/vojnik/razpisi/javna-narocila/jn-sanacija-plazu-pod-stanovanjskim-objektom-slaus-dol-pod-gojko-9.html

lp

Datum objave: 01.04.2020   09:36
VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da starost zahtevanih referenc uskladite z Zakonom o javnem naročanju, ki pravi, da mora naročnik upoštevati reference starosti 5 let ali več, nikakor pa ne 3 leta, kot jih zahtevate vi.

ODGOVOR

Žal je pri pripravi prišlo do pomote, reference bomo upoštevali usklajene z Zakonom o javnem naročanju in to je 5 let in več. Na spletni strani bodo popravki objavljeni še danes. Lep pozdrav.


Datum objave: 01.04.2020   09:36
VPRAŠANJE
Ali boste objavili nove popise del, glede na to, da gre za spremembe postavk, ki ste jih opisno objavili v pojasnilu?
Kako garantirate, da boste pravočasno odgovorili na vprašanja, glede na to, da je razlika med rokom za postavljanje vprašanj in rokom za predložitev ponudb zgolj 2 dni?

ODGOVOR
Popisov ne bomo spremenili, saj je iz obrazložitve jasno razvidno kakšna dela zajemajo posamezne postavke. Postavke so bile samo dodatno obrazložene. Na vprašanja bomo pravočasno odgovorili. Lep pozdrav.Datum objave: 02.04.2020   10:49
VPRAŠANJE
Iz novega opisa postavke 73 200 N še vedno ni navedena niti ena količina iz katere bi ponudniki lahko pripravili ustrezno ponudbo. Pozivamo vas da natančno specificirate postavko.

ODGOVOR
Spoštovani

V postavki 73 200N morajo vsi ponudniki upoštevati vrednost 11.794,55 EUR brez DDV za preureditev NNO po informativnem predračunu Elektro Celje, upravitelja distribucijskega omrežja.


Priloga predračun je dosegljiva na spletni strani Občine Vojnik.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav