Dosje javnega naročila 001801/2020
Naročnik: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup laserskega analizatorja porazdelitve velikosti in oblike delcev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 88.094,20 EUR

JN001801/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2020
JN001801/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.04.2020
JN001801/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.05.2020
JN001801/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.05.2020
JN001801/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001801/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Klavdija Beton
nabava@zag.si
+386 30706095

Internetni naslovi
http://www.zag.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/347193/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17044
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup laserskega analizatorja porazdelitve velikosti in oblike delcev
Referenčna številka dokumenta: NMV-ZAG-7/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38430000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Laserski analizator porazdelitve velikosti in oblike delcev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38430000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dimičeva ulica 12, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup laserskega analizatorja porazdelitve velikosti in oblike delcev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 63
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.04.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.04.2020   10:01
Kraj: spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.03.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.03.2020   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu vaše zahtevane specifikacije smo ugotovili, da je razpis napisan na točno določenega proizvajalca merilne opreme, ker ni v skladu z postopki JN, ki je namenjen enakopravni obravnavi vseh ponudnikov. Zato zahtevamo, da razpis oz. tehnično dokumentacijo popravite tako, da bo omogočala enakopravno obravnavo vseh ponudnikov merilne opreme.
Tudi pogoji za točkovanje so napisani tako, da omogočajo samo enemu ponudniku prijavo. Navedeno imate ceno (60točk) in tehnični pogoj (40točk). Navajate pa tudi, da vsi ponudniki, ki ne bojo zadostili tehničnim zahtevam nimajo možnosti oz. bodo izključeni. Je res smiselno točkovanje glede na tehnični pogoj (40točk), če pa se lahko glede na zahteve prijavi samo en ponudnik? Celoten razpis je napisan, da ustvarja lažno možnost prijave in enakopravne obravnave vseh ponudnikov merilne opreme.
Iz razpisane dokumentacije lahko sklepamo, da je razpis zaklenjen na proizvajalca opreme Fritsch.

Lep in zdrav pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik v celoti zavrača trditve potencialnega ponudnika glede »lažne možnosti prijave in enakopravne obravnave vseh ponudnikov merilne opreme«. Prav tako naročnik zavrača navedbe o »zaklenjenem« razpisu na enega proizvajalca. V točki 2. in 3. obrazca Minimalne tehnične zahteve za raziskovalno opremo je naročnik navedel, da bo tudi ponudba ponudnika, ki ne izpolnjuje določene zahteve iz teh točk vseeno dopustna. Naročnik pa je izpolnjevanje te zahteve ovrednotil pri merilu za ocenjevanje ponudb, ki ga je podal.

Merila po ZJN-3 so element za vrednotenje in medsebojno primerjavo ponudb, kar pomeni, da gre za razlikovalne znake med dopustnimi ponudbami, katere odražajo naročnikovo presojo pomembnosti posameznih okoliščin, povezanih s predmetom javnega naročila. Naročnik je tako popolnoma avtonomen pri odločitvi, katera in koliko meril bo določil in uporabil, kolikšne vrednostne uteži jim bo pripisal in na kakšen način jih bo uporabil, seveda ob predpostavki, da je merilo povezano s konkretno ponudbo, kar pa je v navedenem primeru nesporno.
Naročnik je pri uporabi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe uporabil pristop vrednotenja s pomočjo iskanja najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo, torej z vrednostnim tehtanjem prednosti oz. slabosti posameznih kvalitativnih parametrov v primerjavi s ceno in iskanjem optimalnega razmerja med obojim.

Lepo vas pozdravljamo.


Datum objave: 23.03.2020   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

lahko ponudimo dva aparata:
- enega za lasersko difrakcijo,
- enega za dinamično analizo slike?

Lahko ponudimo aparat z enim laserjem, v kolikor je vaš odgovor ne pričakujemo strokovno utemeljitev, ki bo upravičila aparat s tremi laserji.

Prosim za definicijo kaj je za vas '' relativno majhen volumen'' (možnost uspešne analize relativno majhnih volumnov suspenzije).

Pogoj ''maksimalno 2 minuti za celotno meritev (vključujoč začetek merjenja, meritev ozadja,
predstavitev rezultatov in čiščenje merilne enote)'' je močno odvisen od vzorca zato prosim za več podatkov za katere vzorce to velja. Noben proizvajalec vam ne more zagotoviti, da to velja za vse vzorce saj določeni potrebujejo večje število spiranj za katere je potrebno več časa.

ODGOVOR

Spoštovani,

Ne, naročnik zahteva en analizator, ki je zmožen meriti tako lasersko difrakcijo, kot tudi dinamično slikovno analizo. Nakup enega analizatorja pomeni istočasno tudi prihranek na prostoru. Poleg tega zahtevamo analizator z različnimi valovnimi dolžinami, ki dajejo boljše rezultate (natančnost in ponovljivost) zaradi pokrivanja širšega območja velikosti delcev. Zaradi večjega števila laserjev, le ti pokrivajo različne kote detekcije, se poveča tudi sama občutljivost meritev. Dva laserja pokrivata zelo drobne delce do 10 nanometrov, tretji laser pa zaradi druge valovne dolžine pokriva delce do 2.000 mikronov.

Pod relativno majhnim volumnom imamo v mislih 150 do 250 ml. Uporaba manjših volumnov je nesmiselna, ko gre za širše porazdelitve velikosti delcev, saj mora reprezentativni vzorec imeti določeno količino, da je reprezentativen.

Naročnik je napravil napako z navedbo, da traja merilni cikel »maksimalno« 2 minuti. Meritve suhih vzorcev je mogoče opraviti tudi v precej krajšem času, kot je bilo navedeno. Pri mokrih pa, kot pravilno ugotavljate, to včasih res ni mogoče. Naročnik zato dopušča možnost, da merilni cikel lahko traja 2 do 4 minute za celotno meritev (vključujoč začetek merjenja, meritev ozadja, predstavitev rezultatov in čiščenje merilne enote).

Ponudniki naj navedeno upoštevajo pri pripravi ponudbe.

Lep pozdrav.
Datum objave: 25.03.2020   09:55
VPRAŠANJE
- so lahko analizirani delci razporejeni v >100 velikostnih razredov? Če je odgovor ne prosim za strokovno obrazložitev.

- sistem mora omogočati popoln način samodejnega merjenja mokrih in suhih disperzij
Prosimo za razlago kaj definirate samodejno merjenje?

- Je lahko disperzijska enota večjega volumna?

- je lahko integriran ultrazvok moči 50W?

- možnost uspešne analize relativno majhnih volumnov suspenzije.
Zahteva je zelo splošno definirana prosim za jasno opredelitev volumnov

- ker je trenutno suha disperzijska enota, ki bo omogočala meritve z lasersko difrakcijo še v fazi razvoja vam jo lahko ponudimo naknadno?
V kolikor ne predvidevamo, da ne bomo prejeli 40točk na ocenjevanju ne bo pa naša ponudba izločena iz obravnave zaradi tehnične neustreznosti. Prosim za potrditev moje domneve.

- Lahko ponudimo aparat, ki zaradi postavitve detektorjev ne potrebuje treh laserjev ampak samo enega pod fiksnim kotom. Glavni razlog uporabe več laserjev je ta, da so postavljeni pod različnimi koti in s tem omogočijo zaznavo sipanja svetlobe na detektor tudi za delce z večjimi odklonskimi koti kar pa ni potrebno če so detektorji postavljeni ob spreda, ob strani in zadaj.
Če je odgovor ne prosim za strokovno obrazložitev in podaljšanje roka za vprašanja zaradi strokovne diskusije in ugovorov na vaša mnenja!

- Lahko ponudimo detektor iz >90 segmentov, ki popolnoma zadostuje zaradi unikatnega sistema leč.
Če je odgovor ne prosim za strokovno obrazložitev.

- Izračun na podlagi modificirane Mie teorije ponuja samo en ponudnik in ni priznana s strani nobenega standarda. To da je navedena kot tehnična specifikacija in ni priznana kot standardna ali referenčna metoda dokazuje, da naročnik ne omogoča enakopravne obravnave vseh možnih ponudnikov. Zahtevamo, da spremenite tehnično specifikacijo tako, da bo zahtevana programska oprema na podlagi Fraunhoferjeve, Mie teorije, kar bo omogočalo prijavo vsaj 3 ponudnikom.

- lahko ponudimo aparat, ki podpira dinamično analizo slike?

Ponovno vas bi želeli pozvati k podaljšanju roka za vprašanja in enakopravno obravnavo vseh potencialnih ponudnikov.

Lep pozdrav,
Tjan Smrečnik


ODGOVOR

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik vezano na zastavljena vprašanja podaja odgovore skupaj z vprašanji z namenom lažje preglednosti in razumevanja.

- so lahko analizirani delci razporejeni v >100 velikostnih razredov? Če je odgovor ne prosim za strokovno obrazložitev.
Odgovor: Da, analizirani delci so lahko razporejeni v > kot 100 velikostnih razredov.


- sistem mora omogočati popoln način samodejnega merjenja mokrih in suhih disperzij. Prosimo za razlago kaj definirate samodejno merjenje?
Odgovor: Samodejno merjenje pomeni, da vnesete ime vzorca, vrsto vzorca in začnete z meritvijo. Vsi postopki merjenja za mokre in suhe vzorce morajo biti opredeljeni oz. definirani v SOP.

- Je lahko disperzijska enota večjega volumna?
Odgovor: Lahko, vendar zaradi dejstva, da je treba meriti z izopropanolom in drugimi tekočinami, večja količina ni zaželena. Naročnik potencialne ponudnike naproša za proučitev in upoštevanje že podanih odgovorov glede navedbe volumna merilne celice za mokre disperzije.


- je lahko integriran ultrazvok moči 50W?
Odgovor: Ne. Na trgu obstajajo potencialni proizvajalci, ki v opremo vgrajujejo ultrazvok moči tudi do 100W. Naročnik ostaja pri svoji zahtevi po minimalni moči ultrazvoka 60W.

- možnost uspešne analize relativno majhnih volumnov suspenzije.
Zahteva je zelo splošno definirana prosim za jasno opredelitev volumnov
Odgovor: Naročnik potencialne ponudnike naproša za proučitev in upoštevanje že podanih odgovorov glede možnosti uspešne analize relaticno majhnih volumnov suspenzije. Analizator samodejno prilagodi dodajanje vzorcev, da zagotovi dobre pogoje merjenja, ne glede na količino vzorca.


- ker je trenutno suha disperzijska enota, ki bo omogočala meritve z lasersko difrakcijo še v fazi razvoja vam jo lahko ponudimo naknadno?
Odgovor: Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da naknaden nakup ne pride v poštev.


V kolikor ne predvidevamo, da ne bomo prejeli 40točk na ocenjevanju ne bo pa naša ponudba izločena iz obravnave zaradi tehnične neustreznosti. Prosim za potrditev moje domneve.
Odgovor: Tako za suho kot za mokro disperzijo je zahtevano, da mora biti meritev laserske difrakcije (LDA) in dinamične slikovne analize (DIA) izvedena v eni merilni celici istočasno. V primeru, da ponudnik te zahteve ne izpolnjuje, navede v stolpec NE. V tem primeru bo ponudba vseeno dopustna, zahteva pa se bo upoštevala pri merilu za ocenjevanje ponudb.


- Lahko ponudimo aparat, ki zaradi postavitve detektorjev ne potrebuje treh
laserjev ampak samo enega pod fiksnim kotom. Glavni razlog uporabe več
laserjev je ta, da so postavljeni pod različnimi koti in s tem omogočijo
zaznavo sipanja svetlobe na detektor tudi za delce z večjimi odklonskimi
koti kar pa ni potrebno če so detektorji postavljeni ob spreda, ob strani in
zadaj.
Če je odgovor ne prosim za strokovno obrazložitev in podaljšanje roka za
vprašanja zaradi strokovne diskusije in ugovorov na vaša mnenja!
Odgovor: Odvisno od velikostnega območja merjenega materiala. Če želite meriti delce velikostnega reda pod 1 mikronom, potrebujete več laserjev, da pridobite pravi odgovor glede velikosti. Sistemi z enim laserjem ne morejo pokriti kotnega raztresenja 163 stopinj tako, kot je to pri tri laserskih sistemih.
Naročnik nadalje pojasnuje, da se odloča za nakup sistema kot je navedeno v Razpisni dokumentaciji, in sicer ki mora uporabljati več detektorjev, nameščenih spredaj in ob strani, ter mora imeti 3 laserje, ki maksimirajo kakovost merjenja zaradi optičnega sipanja pod različnimi koti.
Naročnik v zvezi z rokom za postavitev vprašanj pojasnjuje, da je določil razumen in primeren rok za postavitev vprašanj za navedeno javno naročilo in tako ne bo podaljšal roka za postavitev vprašanj, ki ostaja nespremenjen 24. 03. 2020 do 11:00.

- Lahko ponudimo detektor iz >90 segmentov, ki popolnoma zadostuje zaradi
unikatnega sistema leč.
Če je odgovor ne prosim za strokovno obrazložitev.
Odgovor: Ne, nedvomno je, da več detektorjev kot imate, boljša je kakovost meritev, ne glede na "edinstven sistem leč". Na trgu obstaja več potencianih ponudnikov, ki lahko zadostijo našim zahtevam.


- Izračun na podlagi modificirane Mie teorije ponuja samo en ponudnik in ni
priznana s strani nobenega standarda. To da je navedena kot tehnična
specifikacija in ni priznana kot standardna ali referenčna metoda dokazuje,
da naročnik ne omogoča enakopravne obravnave vseh možnih ponudnikov.
Zahtevamo, da spremenite tehnično specifikacijo tako, da bo zahtevana
programska oprema na podlagi Fraunhoferjeve, Mie teorije, kar bo omogočalo
prijavo vsaj 3 ponudnikom.
Odgovor: Tu ne gre za vprašanje Fraunhoferjeve, Mie teorije, lahko je ena ali druga, temveč za uporabo nesferičnih modelov. Na trgu obstaja več potencialnih proizvajalcev, ki uporabljajo nesferične modele.

- lahko ponudimo aparat, ki podpira dinamično analizo slike?
Odgovor: Ne, naročnik se odloča za nakup sistema kot je navedeno v Razpisni dokumentaciji, in sicer ki opravlja LDA in DIA meritev v enem instrumentu, sinhronizirano in ne zaporedno, torej le z menjavo modulov. Tako pridobljeni podatki se tudi prekrivajo (mešajo) in niso ločeni ter so obranavani z eno programsko opremo, ki pokriva področji obeh meritev.


Ponovno vas bi želeli pozvati k podaljšanju roka za vprašanja in enakopravno
obravnavo vseh potencialnih ponudnikov.
Odgovor: Naročnik v zvezi z rokom za postavitev vprašanj ponovno pojasnjuje, da je določil razumen in primeren rok za postavitev vprašanj za navedeno javno naročilo in pravočasno odgovoril nanje, s čimer je zagotovil enakopravno obravnavo vsem potencialnim ponudnikov.
Datum objave: 25.03.2020   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

navajate da dva laserja ponujata detekcijo DO 10nm. Predpostavimo, da vaša trditev drži. Glede na to, da zahtevate merilno območje od 0,01 mikrometrov kar je ravno 10nm aparat za delovanje oz. detekcijo ne potrebuje treh laserjev ampak samo enega saj ta en pokriva merilno območje večjih premerov od 10nm oz. 0,01 mikrometrov do 2000 mikrometrov.
Vsekakor bomo upoštevali vaš odgovor kot strokoven, ki dokazuje oz. utemeljuje uporabo samo enega laserja za zahtevano merilno območje. Na podlagi tega pa smatramo, da je tudi sistem z enim laserjem popolnoma ustrezen.
V kolikor je vaš odgovor ne lahko smatramo, da izpodbijate lastno trditev oz. odgovor.

Vsekakor se tudi strinjamo z vašo trditvijo o pokrivanju različnih kotov, ki pa jih je možno reševati tudi tako, da ima aparat samo en laser in detektorje postavljene spredaj, zadaj in ob strani.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da skoraj vsi uveljavljeni dobavitelji laserske difrakcije na trgu uporabljajo več kot en laser za pokrivanje tako širokega merilnega območja. Podjetja, ki uporabljajo samo en laser, uporabljajo različne leče za pokrivanje različnih merilnih območij. To pomeni, da ne merijo popolnoma enakega vzorca naenkrat. Naročnik v zvezi s predmetnim javnim naročilom ostaja pri svoji prvotni zahtevi v skladu z Razpisno dokumentacijo, t.j. 3 laserjih.

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.03.2020   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

lahko ponudimo analizator, ki s inovativnim sistemom leč in kamer pokriva merilno območje do velikosti 3200micrometra. Glede na to, da je zogornja meja, ki jo zahtevate za detekcijo 2000mikrometrov ni razloga da zahtevate kamero s pogojem detekcije 20002mikrometra kar je cca. 10x več. V kolikor ne dovoljujete zgodne meje detekcije s kamero 3200micrometra lahko sklepamo, da je namen zahteve po velikosti 20002mikrometra razpisan samo z namenom neenakopravne obravnave vseh ponudnikov te merilne opreme.

Glede na to, da je nesmiselna zahteva merilno območje do 20002mikrometra saj imate območje detekcije definirano 10x nižje ni potrebe po kameri takšne resolucije in tolikšnega števila Mpx. Zato prosim za odobritev, da lahko ponudimo resolucijo 1200x960px ali boljše in 1.1 MPx ali boljše.

Zahtevate, da programska oprema omogoča skladnost s standardom ISO13322. Glede na to, da je to standard, ki definira statično analizo slike in dinamično analizo slike močno dvomim, da vam lahko katerikoli dobavitelj to zagotovi. Saj trenutno na trgu ni aparata, ki bi lahko izvajal statično in dinamično analizo slike v eni napravi. Prosimo, da zahtevo izključite iz specifikacije ali pa jo jasno definirate kateri del standarda zahtevate.

Ker je veliko zahtev ostalo odprtih vas prosimo za podaljšanje roka za vprašanja vsaj za 4 dni

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je v Razpisni dokumentaciji prišlo do neljube napake glede resolucije kamere, zato navajamo pravilno zahtevo. Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, naj pri pripravi ponudbe upoštevajo popravljeno zahtevo v Razpisni dokumentaciji.
V 4. poglavju Razpisne dokumentacije Tehnične specifikacije je pod točko 7: Merilna enota za analizo slike (DIA) navedeno:
"resolucija minimalno 1,64 µm velikost pixla, območje merjenja 2 µm do 20002 µm"
Zapisano se spremeni tako, da se pravilna zahteva glasi:
"resolucija minimalno 1,64 µm velikost pixla, območje merjenja 2 µm do 2000 µm"

Ne, naročnik se odloča za nakup sistema kot je navedeno v Razpisni dokumentaciji, in sicer kupujemo kamero z najmanj 5,2 MPx in zahtevano resolucijo. Višja kot je ločljivost kamere, več informacij bomo dobili o obliki delcev.


Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da omenjen in zahtevan standard ISO13322 pokrivajo vsi resni dinamični analizatorji slike. ISO 13322-1 Statična analiza slike, ISO 13322-2 Dinamična analiza slike, vse skupaj pa je pod standardom, ki je zahtevan.


Naročnik v zvezi z rokom za postavitev vprašanj pojasnjuje, da je določil razumen in primeren rok za postavitev vprašanj za navedeno javno naročilo in tako ne bo podaljšal roka za postavitev vprašanj, ki ostaja nespremenjen 24. 03. 2020 do 11:00.


Lepo vas pozdravljamo.