Dosje javnega naročila 001808/2020
Naročnik: OBČINA TRBOVLJE, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
Gradnje: Rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela objekta Vrtec Pikapolonica in legalizacija zasteklitev pokritih teles
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 80.740,73 EUR

JN001808/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2020
JN001808/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.04.2020
JN001808/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN001808/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.06.2020
JN001808/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001808/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
Luka Sladič
luka.sladic@trbovlje.si
+386 37779915
+386 35627986

Internetni naslovi
http://www.trbovlje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17052
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela objekta Vrtec Pikapolonica in legalizacija zasteklitev pokritih teles
Referenčna številka dokumenta: 430-10/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Namen projekta je rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela objekta Vrtec Pikapolonica, kjer se nahaja obstoječe hišniško stanovanje in legalizacija zasteklitev pokritih teras. V obstoječem hišniškem stanovanju se uredi dodaten oddelek vrtca za prvo starostno obdobje in dodatne prostore za potrebe vrtca. Prostore obstoječega stanovanja se funkcionalno poveže s preostalim delom objekta. Legalizira se že izvedene zasteklitve pokritih teras, v pritlični etaži objekta vrtca, ki so se izvedle znotraj prej obstoječega gabarita objekta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Trbovlje, enota Pikapolonica, Rudarska cesta 8, 1420 Trbovlje
II.2.4 Opis javnega naročila
Namen projekta je rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela objekta Vrtec Pikapolonica, kjer se nahaja obstoječe hišniško stanovanje in legalizacija zasteklitev pokritih teras. V obstoječem hišniškem stanovanju se uredi dodaten oddelek vrtca za prvo starostno obdobje in dodatne prostore za potrebe vrtca. Prostore obstoječega stanovanja se funkcionalno poveže s preostalim delom objekta. Legalizira se že izvedene zasteklitve pokritih teras, v pritlični etaži objekta vrtca, ki so se izvedle znotraj prej obstoječega gabarita objekta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.05.2020
Konec: 14.08.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2020   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.04.2020   13:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisnih pogojih v točki 9.1.3 pod točko 2. zahtevate, da ponudnik v zadnjih treh letih - 2018, 2017 in 2016 ni posloval z izgubo.

Navedeni pogoj ni ustrezen in nima nobene zveze z zagotavljanjem ekonomskega in finančnega položaja. Samo dejstvo izgube v posameznem poslovnem letu ne glede na to kako velika je in ali se lahko pokrije iz preteklih bilančnih dobičkov ali ne pomeni ničesar v zvezi z zagotavljanjem ekonomskega ali finančnega položaja.

Tako smo sami npr. v letih 2017 in 2016 poslovali z minimalno izgubo, ki se je pokrila z bilančnim dobičkom preteklih, pri tem, da je bila navedena skupna izguba več kot desetkrat manjša od prenesenega dobička. In zaradi tega nima nobenega vpliva na naš ekonomsko oz. finančni položaj.

Zato tak pogoj torej ne odraža stanja ponudnika ampak samo neupravičeno omejuje konkurenco med ponudniki.

Zaradi tega predlagamo, da razpisno dokumentacijo tako spremenite, da navedeno zahtevo v 2. točki točke 9.1.3 črtate. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni vložiti zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Pozdravljeni!

Po zastavljenem vprašanju, naročnik črta drugo točko pri točki 9.1.3 Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja, ki se glasi:
"2. Ponudnik v zadnjih treh poslovnih letih 2018, 2017 in 2016 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) ni posloval z izgubo.

DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve Ponudnik v ESPD vpiše izjavo, da v zadnjih treh poslovnih letih 2018, 2017 in 2016 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) ni posloval z izgubo«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi in potrebno je predložiti kopije S.BON-1/P oziroma S.BON-1/SP ali izkaz poslovnega izida ali izvleček iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen za prejem ponudb. Predložitev dokazila velja za vsakega od partnerjev v skupini. V primeru ponudbe s podizvajalci pogoj velja za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi."

Ta dva odstavka nista več sestavni del razpisne dokumentacije za javno naročilo JN001808/2020-W01 objavljeno dne 18. 3. 2020 na portalu javnih naročil.
Datum objave: 16.04.2020   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Rok za oddajo vprašanj bo kmalu potekel, vi pa ne odgovarjate na vprašanja, ki so bila že zastavljena. Resnično se nam poraja vprašanje, da namenoma čakate na končni rok za oddajo vprašanj, potem pa ponudniki ne bomo imeli več možnosti.

Upam da se zavedate, da s tem tvegate revizijski postopek.

Zaradi zgoraj napisanega vas prosimo in želimo, da prestavite rok za oddajo ponudb in vprašanj vsaj za 14 dni.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je prvo vprašanje za predmetno javno naročilo dobil 15. 04.2020 ob 7:48. Na prvo zastavljeno vprašanje je naročnik odgovoril dne 16.04. 2020, torej v roku enega dneva.

Ponudniki so imeli čas za postavljanje vprašanj od 18.03. 2020 do 18.04. 2020, rok za oddajo ponudb pa je 24.04. 2020, kar znaša 38 dni in je za naročilo male vrednosti ustrezen časovni okvir, zato naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.Datum objave: 16.04.2020   13:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zaradi splošnega stanja v Sloveniji vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb za vsaj 10 dni. Menimo, da je to tudi v vašem interesu, saj boste tako pridobili več konkurenčnih ponudb.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudniki so imeli čas za postavljanje vprašanj od 18.03. 2020 do 18.04. 2020, rok za oddajo ponudb pa je 24.04. 2020, kar znaša 38 dni in je za naročilo male vrednosti ustrezen časovni okvir, zato naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.