Dosje javnega naročila 001889/2020
Naročnik: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Gradnje: GRADNJA PRIZIDKA K OBSTOJEČEMU OBJEKTU VRTCA V RIMSKIH TOPLICAH
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 401.597,26 EUR

JN001889/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.03.2020
JN001889/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.04.2020
JN001889/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.05.2020
JN001889/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.06.2020
JN001889/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001889/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI034
Laško
Slovenija
obcina@lasko.si
+386 37338700
+386 37338740

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lasko.si/sl/
ESPD: http://www.lasko.si/sl/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17011
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GRADNJA PRIZIDKA K OBSTOJEČEMU OBJEKTU VRTCA V RIMSKIH TOPLICAH
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
GRADNJA PRIZIDKA K OBSTOJEČEMU OBJEKTU VRTCA V RIMSKIH TOPLICAH
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Laško
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja PRIZIDKA K OBSTOJEČEMU OBJEKTU VRTCA V RIMSKIH TOPLICAH pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.04.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.04.2020   10:30
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
v skladu z razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2020   10:00

Dodatne informacije:
Naložbo delno sofinancira Eko sklad.
V kolikor bo Občina Laško uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 2021, bo investicija sofinancirana še s strani Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.03.2020   17:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja:

1.1.1. Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega naročila že izvedel:
izgradnjo ali adaptacijo vsaj dveh vzgojno-izobraževalnih ustanov (šola ali vrtec) (ne nujno javnega naročila) in je vrednost vsakega posla nad 100.000 brez DDV.
Zaključeno gradnjo predstavlja podpisan primopredajni zapisnik oz. dokazilo o prevzemu del s strani naročnika.Menimo, da je zagotovo v interesu naročnika, da prejme čimveč ponudb zato predlagamo, da se referenčni pogoj glasi:

izgradnjo ali adaptacijo vsaj enega vzgojno-izobraževalne ustanove (šola ali vrtec) (ne nujno javnega naročila) in je vrednost posla nad 100.000 brez DDV

in

izgradnja ali adaptacija vsaj enega objekta enotne klasifikacije vrst objektov CC-SI 126 Stavbe splošnega družbenega pomena (ne nujno javnega naročila) in je vrednost posla nad 100.000,00 brez DDV
Hvala
ODGOVOR
Naročnik referenčnega pogoja ne spreminja.Datum objave: 31.03.2020   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da pri BON obrazcu oz. potrdilo poslovne banke omogoči, da priložimo potrdilo, ki ni starejše od 30 dni od datuma določena za oddajo ponudbe, zaradi nepotrebnih dodatnih stroškov.

Hvala!

ODGOVOR

Pripomba upoštevana, potrdilo je ustrezno, če ni starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb, in iz katerega je razvidno stanje blokad vseh poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih ali potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil kot ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.
Čistopis razpisne dokumentacije vključujoč vse spremembe bo naročnik objavil na spletni strani www.lasko.si, na mestu kjer je objavljena tudi prvotna razpisna dokumentacija.

Datum objave: 01.04.2020   14:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika prosimo, da zmanjša zahtevo po dveh referenčnih objekt na en referenčni objekt.

Hvala in lp


ODGOVOR
Naročnik referenčnega pogoja ne spreminja.Datum objave: 03.04.2020   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V tehničnem opisu za okna v popisu del navajate, da so okna lesena, opisu v shemah pa, da so les/alu. kaj naj torej ponudniki upoštevamo?

lep pozdrav

ODGOVOR
Upoštevajte, da so okna lesena. Prvotno so bila mišljena les/alu, vendar se je naročnik kasneje odločil, da bodo okna lesena.