Dosje javnega naročila 001868/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: OŠ VRHOVCI - 1. FAZA - DELNA ODSTRANITEV OBJEKTA, REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA UČILNIC IN VHODNE AVLE NA JUŽNEM TRAKTU ŠOLE
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.690.965,25 EUR

JN001868/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.03.2020
JN001868/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.03.2020
JN001868/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2020
JN001868/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2020
JN001868/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.07.2020
JN001868/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.07.2020
JN001868/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.05.2021
JN001868/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001868/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Dejan Mezek
dejan.mezek@ljubljana.si
+386 13064421
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/347368/RD_OŠ_Vrhovci.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17080
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OŠ VRHOVCI - 1. FAZA - DELNA ODSTRANITEV OBJEKTA, REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA UČILNIC IN VHODNE AVLE NA JUŽNEM TRAKTU ŠOLE
Referenčna številka dokumenta: 430-551/2020-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je OŠ VRHOVCI - 1. FAZA - DELNA ODSTRANITEV OBJEKTA, REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA UČILNIC IN VHODNE AVLE NA JUŽNEM TRAKTU ŠOLE, Cesta na Bokalce 1 v Ljubljani.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39200000
39300000
45200000
45214200
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cesta na Bokalce 1 v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je OŠ VRHOVCI - 1. FAZA - DELNA ODSTRANITEV OBJEKTA, REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA UČILNIC IN VHODNE AVLE NA JUŽNEM TRAKTU ŠOLE, Cesta na Bokalce 1 v Ljubljani.

Javno naročilo je podrobneje opisano v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.06.2020
Konec: 18.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.04.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.04.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.03.2020   08:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi ukrepov povezanih s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-COV-2 je prišlo do nastopa neizogibnih okoliščin, ki so od podjetij terjale uvedbo dodatnih ukrepov za zaščito svojih zaposlenih in ostalih kontaktov, ki so v poslovnem svetu neizogibni. V podjetju je bila sprejeta odločitev o zmanjšanju obsega svojega delovanja na način, da je bilo čim več zaposlenih poslano domov. Enako so ravnali poslovni partnerji in dobavitelji, ki jim razmere to dopuščajo.

Zaradi sprejetih ukrepov in upoštevanja priporočil Vlade RS je praktično nemogoče zagotoviti ustrezne prijave na javna naročila v trenutno razpisanih rokih.

Naročnika pozivamo, da upošteva izredne razmere, ki so prizadele državo in prestavi rok oddaje ponudbe za 1 mesec ter ustrezno podaljša rok za postavljanje vprašanj preko portala javnih naročil

Hvala.


ODGOVOR
Naročnik spreminja rok za predložitev prijav, rok za pojasnila in rok za predložitev finančnega zavarovanja za resnost prijave/ponudbe, in sicer:

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 30.4.2020 do 10:00 ure.

Pojasnila bodo objavljena najpozneje do vključno 22.4.2020, pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj do 17.4.2020 do 10:00 ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi prijave.

Naročnik mora dokazilo o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost prijave in ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 30.4.2020 do 10:00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana. Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe je lahko predloženo tudi le v elektronski obliki (v sistemu e-JN), če je veljavnost le-tega možno elektronsko preveriti in njegovo morebitno unovčenje ni vezano na original dokument v papirni obliki.
Datum objave: 31.03.2020   10:44
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

prosimo za potrditev, da boste upoštevali pri vodji del, da mora biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblašcenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z ZAID za poklicni naziv PI Pooblašceni inženir.

Zahvaljujemo se vam za odgovor in vas lepo pozdravljamo,

ODGOVOR
Vodja del mora biti najkasneje do podpisa pogodbe vpisan v imenik aktivnih vodij del, ki ga vodi Inženirska zbornica Slovenije.Datum objave: 06.04.2020   09:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Naročnik navaja, da je finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe lahko predloženo tudi le v elektronski obliki. Glede na to, da vzorca ne smemo spreminjati prosimo za potrditev, da naslednja navedba na zavarovanju zadošča pogoju, da morebitno unovčenje ni vezano na original dokument v papirni obliki:

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

- nobena

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Takšna navedba na zavarovanju zadošča pogoju.Datum objave: 17.04.2020   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V 17. členu osnutka pogodbe je navedeno, da če naročnik oz. od njega pooblaščena oseba ugotovi, da izvajalec ne izvaja pogodbenih del ves svetli del dneva, je za kršitev te pogodbene obveznosti izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1.000,00 EUR, pri čemer pogodbena kazen ne more preseči 10 % pogodbene cene z DDV. Prosimo naročnika za dopolnitev 17. člena v smislu, da v primeru, da izvajalec izvaja pogodbena dela po terminskem planu in z deli ne zamuja, naročnik izvajalcu ne bo določil te pogodbene kazni.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogodbenih določil.Datum objave: 17.04.2020   10:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Glede na to da se je spremenil datum oddaje prijave, nas zanima ali ostaja veljavnost finančnega zavarovanja za resnost prijave in veljavnost prijave ne spremenjena, to je do 10.09.2020?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 17.04.2020   10:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na to, da v obrazcih, ki jih mora gospodarski subjekt priložiti v prvi fazi, ni predvidene možnosti za vpis roka veljavnosti prijave, Vas prosimo za potrditev, da z oddajo prijave v sistem ejn ponudnik ponuja veljavnost do vključno 10.09.2020, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, brez da to kamorkoli posebej navaja.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Datuma veljavnosti prijave ni potrebno posebej navajati.