Dosje javnega naročila 001864/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: IZVEDBA DOZIDAVE OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA OTOČEC
ZJN-3: Odprti postopek

JN001864/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.03.2020
JN001864/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2020
JN001864/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.04.2020
JN001864/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.04.2020
JN001864/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2020
JN001864/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.05.2020
JN001864/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001864/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA DOZIDAVE OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA OTOČEC
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
IZVEDBA DOZIDAVE OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA OTOČEC
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVEDBA DOZIDAVE OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA OTOČEC
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.04.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.04.2020   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.04.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.03.2020   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na 13 str. navodil za ponudnika v točki 21.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA med drugim zahtevate tudi Seznam oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo in namestitev razsvetljave.

ali je zahteva pravilna?

ODGOVOR
Zahteva je skladna z Uredbo o zelenem javnem naročanju, v delu ki opredeljuje zahteve pri namestitvi notranje razsvetljave.
Obrazec ni del razpisne dokumentacije, seznam oseb pripravite sami in ga priložite k ponudbi.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 01.04.2020   15:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Popis dvigala in arhitekturni načrti niso usklajeni, saj je v popisu navedeno, da ima dvigalo 4 postaje in 4 dohode, v načrtih pa je razvidno, da ima dvigalo 4 postaje in 5 dohodov.
Kaj od tega upoštevamo?

V popisu je navedeno hidravlično dvigalo...
Glede na to, da hidravličnih dvigal za takšno nosilnost praktično ne vgrajujemo več in je tehnologija ter oprema dvigal postala sodobnejša, ali lahko ponudimo električno osebno in hišno dvigalo?

V kolikor še niste vedeli, ima električnego dvigalo prednosti pred hidravličnim kot na primer:
- okolju prijazna izvedba, saj za svoje delovanje ne potrebuje hidravličnega olja,
- bistveno manjša poraba energije (električna dvigala dosegajo energetski razred A, kar je primerno zelenemu naročanju)
- bistvena manjša priključna moč el, omrežja,
- večja hitrost,
- precej tišje in mirnejše delovanje,
- ne potrebuje dodatnega prostora za hidravlični agregat in krmilno omarico ter tako pridobite prostor, ki ga lahko uporabite za kaj drugega,

Še vprašanje glede glave jaška.
Ali je glava jaška osebnega dvigala 3150 mm kot je navedeno v popisu dvigala, ali je 3350 mm, kot je razvidno iz arhitekturnih načrtov?
Za hišno dvigalo višina glave jaška ni navedena v popisu, niti ni razvidno iz arhitekturnih načrtov. Prosimo, če lahko navedete višino glave jaška za hišno dvigalo.

Z lepimi pozdravi


ODGOVOR

1a. Osebno dvigalo bo imelo 4 postaje in 4 dohode, v pritličju bo samo 1 dohod. Kabina bo prehodna, da bodo dostopne vsa 4 etaže. To naj upoštevajo ponudniki. Hidravlična dvigala se še vedno vgrajujejo, še posebej tam, kjer gre za nizko frekvenco uporabe in za nizke zahtevane hitrosti. Zavedamo se in natančno vemo da: - imajo hidravlična dvigala daljšo dobo delovanja vitalnih delov zaradi enostavnejše izdelave, enostavnejše je reševanje oseb ujetih v dvigalu, pri morebitnih okvarah je enostavnejša menjava jeklenih vrvi, hidravlično dvigalo zahteva rabo električne energije samo pri vožnji navzgor, dvigalo ne potrebuje frekvenčnega regulatorja, katerega menjava predstavlja zelo visok strošek, ... Zavedamo se prednosti in pomanjkljivosti obeh sistemov, odločili smo se hidravlično dvigalo. Ponudnik pa lahko ponudi tudi električno dvigalo z enakimi ali boljšimi lastnostmi in enakim stroškom servisiranja na mesečni, letni in desetletni ravni.
1b. Glava jaška osebnega dvigala meri 3.35m (3350mm), glava hišnega dvigala pa 2.89m (2890mm). Prilagamo risbe s kotami.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 01.04.2020   15:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del pri stavbnem pohištvu je zahteva, da so okna opremljena z žaluzijami z visoko protivetrno zaščito, razred 6; 92 km/h. To nima nihče od proizvajalcev v Sloveniji. Imajo certificirano po novem zakonu od leta 2013, razrez 3, kar je do 60 km/h. Prosimo za odgovor.

ODGOVOR

Žaluzije s protivetrno zaščito razreda 6 (92 km/h) so dobavljive na slovenskem trgu. Zahteva izhaja iz novejših spremenjenih okoljskih razmer, ki zahtevajo večjo varnost pred močnimi vetrovi. Prilagamo tehnični opis:
Zunanja žaluzija tip GM 200/GM 200S ....... z motornim pogonom je najkvalitetnejša protivlomna in protivetrna žaluzija.
Združuje vse najboljše lastnosti aluminijastih žaluzij. Izpolnjujejo visoke zahteve glede varnosti, njihova moderna, rahlo zaokrožena rešetkasta oblika omogoča izpolnjevanje estetskih želja arhitektov in lastnikov stavb. Kovinske žaluzije GM200/GM200S brez vrvic so stabilne in trdne, narejene so iz aluminija odpornega proti koroziji. Posamezne lamele širine 92mm in debeline 0.6 mm GM200 in 1.2 mm GM200S so na koncih vpete v vzdolžna vodila. Na ta način jih učinkovito dvigamo, spuščamo in nagibamo v katerem koli želenem položaju. Tako dosežemo kvalitetno osvetlitev ali skoraj popolno zatemnitev prostora. Upravljamo jih motorno preko verige. Vgrajen protivlomni mehanizem omogoča večjo varnost, saj spuščene žaluzije ni mogoče dvigniti na silo od zunaj brez uporabe motornega pogona. Pogon ima vgrajen tudi zaščitni sistem, ki preprečuje naključno nenadno spuščanje in posledično mogočo poškodbo žaluzij.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 01.04.2020   15:44
VPRAŠANJE
Naročnik navaja, da mora ponudnik zagotavljati odgovornega vodjo del, ki ima visokošolsko
strokovno izobrazbo s področja gradbeništva in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev z
aktivnim poklicnim nazivom ali aktivnih vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS)
Naročnika prosimo, da umakne zahtevo glede visokošolske izobrazbe in dovoljuje, da
odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje za vodjo gradnje tudi z izobrazbo po višješolskih
strokovnih programih, če je hkrati aktiven pooblaščeni inženir po 4. členu ZAID ali je vpisan v
imenik aktivnih vodij del in lahko opravlja poklic vodja del po 14. členu GZ (Ur.L.RS, št.
61/17).
Stran 1

ODGOVOR

Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 01.04.2020   15:45
VPRAŠANJE
Naročnik navaja, da mora ponudnik zagotavljati odgovornega vodjo del, ki ima visokošolsko strokovno izobrazbo s področja gradbeništva in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom ali aktivnih vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS)
Naročnika prosimo, da umakne zahtevo glede visokošolske izobrazbe in dovoljuje, da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje za vodjo gradnje tudi z izobrazbo po višješolskih strokovnih programih, če je hkrati aktiven pooblaščeni inženir po 4. členu ZAID ali je vpisan v imenik aktivnih vodij del in lahko opravlja poklic vodja del po 14. členu GZ (Ur.L.RS, št. 61/17).


ODGOVOR

Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 01.04.2020   15:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Popisi stavbnega pohištva in sheme niso kompatibilni oz. se med seboj razlikujejo. Naročnika prosimo, da jih pregleda in nam sporoči kaj
naj ponudniki upoštevamo pri določanju cen. Hvala.

ODGOVOR

Objavljeni bodo grafični prikazi.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 01.04.2020   15:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali ponudnik lahko pogoj 19.1.1.5 glede predložitve seznama oseb za izvedbo in namestitev razsvetljave izpolnjuje s podizvajalcem oziroma partnerjem?
Lep pozdrav


ODGOVOR
V kolikor bo ta del naročil izvedel podizvajalec oz. partner, je potrebno predložiti seznam oseb podizvajalca oz. partnerja.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 02.04.2020   12:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosim za podaljšanje roka za oddajo ponudb zaradi trenutnih razmer.
Najlepša hvala.

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 02.04.2020   12:28
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede na trenutne razmere, vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.
Hvala, lp

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 02.04.2020   12:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za pripravo konkurenčne ponudbe potrebujemo številne ponudbe materialov in storitev. Ob uvedenih ukrepih vsled epidemije virusa pri ponudnikih teh materialov in storitev upravičeno pričakujemo težave pri pridobivanju njihovih ponudb.
Prosimo naročnika, da upošteva posledice razglasitve epidemije virusa pri nas in v državah dobaviteljev in času primerno podaljša rok za oddajo ponudb, ter s tem omogoči potencialnim ponudnikom prijavo, naročniku pa večjo konkurenčnost, ki je temelj javnega naročanja.
Lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 03.04.2020   14:21
VPRAŠANJE
Menimo, da je za pripravo korektne ponudbe glede rekonstrukcije obstoječega objekta potreben ogled , kar pa v trenutni situaciji ni možno, zato prosimo za natančnejšo specifikacijo in opis pri post.rušitvena dela-2.13-Predelava dela obstoječe opreme v obstoječem objektu.... zaradi drugačne zasnove prostora ,
post.2.19-Odstranitev dela obstoječih el. nadometnih inštalacij ?? kpl.1,post.2.20-Odstranitev nadometne strojne inštalacije.... kpl.1, 2.21 Odstranitev prezračevalnih cevi....kpl.1


ODGOVOR

2.13
V obstoječi jedilnici, kjer se umesti dvižno ploščad - tam je zavesa (verjetno za kakšne prireditve), pa neke oglasne deske in table. Oglasne deske so tudi na hodniku. (slika 0064, 0065, 0066, 0067, , 0071, 0076, 0077, 0078, 0079)

2.19
V jedilnici in na hodniku so nadometne inštalacije, ki jih je potrebno nekaj prestaviti. (slika 0064, 0065, 0069, 0079, 0080, 0088).

2.20
Obstoječ radiator v jedilnici - se odstrani zaradi dvigala. (slika 0065, 0066, 0088).
Objavljene bodo fotografije.

2.21
Prezračevanja ni - bolj rezerva.
Objavljene bodo fotografije.


naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 03.04.2020   14:23
VPRAŠANJE
Zaradi situacije COVID-19 delavski režim poteka drugače kot sicer. Iz tega razloga prosimo za razumevanje,da je težko pridobili vse cene za materiale in storitve naših dobaviteljev, zato prosimo oz. pričakujemo podaljšanje roka za en teden.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 03.04.2020   19:25
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na dobavo in montažo opreme za CNS kotlovnice. Pregledali smo posredovane popise in vam sporočamo, da ponudbe glede na posredovan popis ne možno pridobiti, saj Petrol d.d. zagotavlja le dobavo in montažo PLC, krmilnikov TP in podporo za implementacijo in vizualizacijo SCADA sistema.

Vljudno naprošamo, da posredujete natančen popis elementov in količin (PLC, krmilnikov,) ter predviden obseg del vezanega na vzpostavitev SCADA sistema. Poleg navedenega vas prosimo, da povpraševanju priložite tudi ustrezno projektno dokumentacijo.


ODGOVOR
Obstoječi objekt OŠ Otočec se ogreva iz obstoječe kotlovnice na bimaso. Za delovanje kotlovnice je zasebni partner zagotovil centralni nadzorni sistem. Obstoječa kotlovnica nima dovolj prostih kapacitet za zagotavljanje ogrevanja celotne dozidave. Zaradi tega je bilo predlagano ogrevanje s toplotno črpalko, ki bo zagotavljala manjkajoči del toplotne energije. Delovanje dodatnega vira ogrevanje bo potrebno sinhronizirati na obstoječi CNS. Sinhronizacija bo odvisna od tipa dobavljene toplotne črpalke. Ponudnik naj pri pripravi ponudbe toplotne črpalke predvidi tudi nadgradnjo obstoječega sistema CNS, glede ne karakteristike sedanjega kotla na biomaso in predvidene toplotne črpalke.

naročnik Mestna občina Novo mesto