Dosje javnega naročila 001845/2020
Naročnik: OBČINA SEMIČ, Štefanov trg 9, 8333 Semič
Gradnje: IZGRADNJA GOZDNE CESTE KRVAVČJI VRH - DOBRAVICE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 37.246,81 EUR

JN001845/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.03.2020
JN001845/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2020
JN001845/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.06.2020
JN001845/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001845/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333
SI
Semič
Slovenija
mateja.kambic@semic.si
mateja.kambic@semic.si
+386 73565353
+386 73565365

Internetni naslovi
http://www.semic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.semic.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17062
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA GOZDNE CESTE KRVAVČJI VRH - DOBRAVICE
Referenčna številka dokumenta: 430-04/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je je izgradnja gozdne ceste Krvavčji Vrh Dobravice v dolžini 1.622 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je je izgradnja gozdne ceste Krvavčji Vrh Dobravice v dolžini 1.622 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji (osnutek pogodbe)
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, podukrep 4.3. »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva«.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.04.2020   10:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.04.2020   10:31
Kraj: elektronsko odpiranje ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.04.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.03.2020   11:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
sprašujemo ali je potrebno izdelati projekt v skladu s izdelano ničelnico in kdo je naročnik.
Sprašujemo ali je možen ogled trase in kdaj.

Hvala za odgovor


ODGOVOR
Spoštovani,
PZI je izdelan, med dokumentacijo javnega naročila je predloženo tudi tehnično poročilo.
Ogled trase bo za vse zainteresirane ponudnike možen v četrtek, 2. aprila 2020 ob 9.00, zbor na naslovu Občine Semič, kontakt: Boštjan Ogulin. Ogled trase ni pogoj za oddajo ponudbe.
LpDatum objave: 01.04.2020   11:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
na popisu je naveden 9,5% DDV, na obrazcu št.1 - Ponudba pa 22%. Kateri je pravi?

ODGOVOR
Davek je 9,5%. Ponudniki naj na obrazcu 1 davčno stopnjo popravijo na 9,5% in jo upoštevajo pri izračunu. Za neskladnost se opravičujemo.
LpDatum objave: 02.04.2020   11:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

02.04. ste predvideli ogled trase, glede na situacijo v povezavi krona virusa predlagamo, da ta datum prestavite .Prosimo za novi datum.

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Spoštovani,
ogled z zainteresiranimi ponudniki je bil izveden danes. Dodatnega termina ne bomo razpisovali.
Lp
Datum objave: 08.04.2020   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo vas, da starost reference makedamskih poti tudi podaljšate iz 3 na 5 let. Tako boste dobili več konkurenčnih ponudb. Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
pogoji referenc ostajajo nespremenjeni, tako da za vzdrževanje in sanacije gozdnih ali primerljivih makadamskih cest velja obdobje treh let pred rokom za oddajo ponudb.
LpDatum objave: 09.04.2020   11:28
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ni ESPD priloge. Sprašujemo je potrebno priložiti izpolnjen ESPD ali ni potrebno.
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Spoštovani,
zadostuje izjava (OBR-3), ki pri malih naročilih lahko nadomesti ESPD. Izjavo ob oddaji ponudbe v eJN priložite v rubriki, ki je predvidena za ESPD (ESPD/izjava).
LpDatum objave: 10.04.2020   10:25
VPRAŠANJE
Pri pogoju reference mora ponudnik izkazati uspešno izvedene referenčne posle v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj dve vzdrževanji ali sanacijo gozdne ceste ali primerljive makadamske ceste v vrednosti vsaj 30.000,00 EUR brez DDV. Zahtevana referenca mora v celoti izhajati iz enega posla (ene pogodbe), ki mora biti zaključen.
Ali zadostimo pogoju, če imamo referenciv vrednosti 30.000 EUR brez DDV kot podizvajalec pri vzdrževanju občinskih cest (vzdrževanje makadamskih cest)? Ali mora biti pogodba o vzdrževanju cest v tem primeru že zaključena ali se lahko opredelimo na eno leto znotraj večletne pogodbe o vzdrževanju cest? Ali lahko podpiše referenco naš naročnik, ki je bil koncesionar na vzdrževanju cest?
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
pod pogojem referenc v razpisni dokumentaciji so navedena navodila oz. opombe, v katerih je določeno: zahtevana referenca mora v celoti izhajati iz enega posla (ene pogodbe), ki mora biti zaključen. Kot uspešno zaključen posel se upošteva potrjena končna situacija (potrjena s strani nadzora in naročnika - investitorja). Podpisnik reference mora biti osnovni naročnik posla (ne koncesionar).
LPDatum objave: 10.04.2020   10:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v vseh vaših trenutno objavljenih razpisih imate referenčno dobo 5 let. V želji da oddamo ponudbo, vas prosimo, da tudi v tem razpisu spremenite drugo alinejo zahtevanih referenc na 5 let.
Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Spoštovani,
pogoji referenc ostajajo nespremenjeni, tako da za izvedeno storitev vzdrževanja in sanacije gozdnih ali primerljivih makadamskih cest velja obdobje treh let pred rokom za oddajo ponudb, za gradnjo gozdnih cest pa pet let.
LP