Dosje javnega naročila 001846/2020
Naročnik: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Gradnje: Prenova Nogometnega stadiona Brežice - I in II. faza
ZJN-3: Odprti postopek

JN001846/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.03.2020
JN001846/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2020
JN001846/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001846/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
SI
Brežice
Slovenija
Vilma Zupančič
vilma.zupancic@brezice.si
+386 76205561
+386 74990052

Internetni naslovi
http://www.brezice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9517
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova Nogometnega stadiona Brežice - I in II. faza
Referenčna številka dokumenta: JN 6-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212224
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba I in II. faze projekta prenove Nogometnega stadiona Brežice, ki obsegata izgradnjo novega igrišča za umetno travo in razsvetljavo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Igrišče z umetno travo (faza I)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39293300
45342000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Na območju obstoječega pomožnega nogometnega igrišča z naravno travo se zgradi novo, večje igrišče z umetno travo s spremljajočo opremo (kabine za delegate in rezervne igralce, goli,). Na meji med novim igriščem in ostalimi ureditvami znotraj kompleksa stadiona se montira panelna ograja višine 1,2 m. Ob panelni ograji se montira lovilna mreža višine 5 m in skupne dolžine 111 m. Na južni strani igrišča se v dolžini 112 m vgradi panelna ograja višine 2,28 m ter lovilna mreža višine 8 m v dolžini 75 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 04.05.2020
Konec: 15.07.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Razsvetljava igrišča (faza II)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31518100
45316100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Na območju novozgrajenega pomožnega nogometnega igrišča se zgradi nova razsvetljava slednjega na sistemu šestih stebrov višine 20 m. Na kandelabrih so svetilke, kot so asimetrični reflektorji pri katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor ne presega 5 %. Do kandelabrov se zgradi kablovod na globini 1.0 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 04.05.2020
Konec: 02.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.04.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.04.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.03.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
Brežice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.03.2020   09:30
VPRAŠANJE
Lep pozdrav,
imamo vprašanje glede dokazovanja referenc. Na željo FIFE in UEFE, se moderna nogometna igrišča rekonstruirajo predvsem po sistemu hibridnih travnih površin, ki jim za osnovo služi umetna trava. Prosim, da referenčna dela razširite tudi na izgradnjo ali prenovo nogometnih igrišč s hibridno travo.
Z razširitvijo tega pogoja boste razširili konkurenco z usposobljenimi izvajalci. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal.Datum objave: 26.03.2020   09:30
VPRAŠANJE
Ali lahko podizvajalec nastopa pri več ponudnikih.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 27.03.2020   10:17
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnila:
- ali so stebri, ki so navedeni npr. 8m skupne višine 8m ali nad terenom 8m višine ? Po skicah sodeč so nad terenom višine 8m - potem je višina več ? nekje spodaj je še panel ?
- ali so stebri vroče cinkani ali tudi barvani ?
- panelna ograja je v zeleni barvi RAL 6005, vrata pa v RAL 7040 barvi ?

ODGOVOR

- ali so stebri, ki so navedeni npr. 8m skupne višine 8m ali nad terenom 8m višine ? Po skicah sodeč so nad terenom višine 8m - potem je višina več ? nekje spodaj je še panel ?
Višine stebrov pomenijo višino nad terenom, nivo vrha temelja pa je projektno predviden v ravnini s terenom. O morebitni poglobitvi temelja, da se prekrije z zemljino in posledični večji višini stebrov, se bo z izbranim izvajalcem del, upraviteljem objekta in NK dogovorilo na uvedbi v delo. Pri tleh je predvidena panelna ograja v popisu del navedenih višin, od panelne ograje do vrha stebra pa lovilna mreža (s prekrivanjem panelne ograje 1,0 m).

- ali so stebri vroče cinkani ali tudi barvani ?
Kot je navedeno v popisu del so stebri cinkani in prašno barvani.

- panelna ograja je v zeleni barvi RAL 6005, vrata pa v RAL 7040 barvi ?
Skladno s smernicami NZS so vrata v drugačnem RAL-u zaradi jasne označitve evakuacijskih izhodov z igrišča.
Datum objave: 30.03.2020   10:32
1. Molimo da pogledate u troškovnik i pojasnite nam koja je točna visina Elastičnog sloja E-layeram odnosno shock pada? Nije nam jasno dali je 10 ili 25mm ni točno dali se traži E-layer ( nanosi se strojno ) ili shock pad ( postavlja se u rolama )

Kot je navedno v popisu del je dovoljen tako elastični nosilec izdelan in-situ in debeline 25 mm kot prefabriciran elastični nosilec debeline 10 mm.


2. Što se tiče potrebnih certifikata za travu, posjedujemo apsolutno sve certifikate te nam nije jasno što se točno upisuje u kučice u troškovniku pokraj traženih certifikata. Mi sve certifikate imamo u PDF-u pa ne znamo što da napišemo u kučicu pokraj.

Pri certifikatih se vpiše DA ali NE za posamezni zahtevan certifikat oz. dokazilo. Dokazila se priložijo ponudbi.


3. Isto tako, gdje se nalazi mjesto u troškovniku za upis cijene E-layera? puno je ovdje nejasnoća no vjerujem da ćemo to skupa s Vama brzo riješiti.

Kot je razvidno iz popisa del, ni ločene postavke za E-layer, pač pa se poda cena na m2 za komplet sistem umetne trave, torej umetna trava vključno z elastičnim nosilcem.


Datum objave: 31.03.2020   09:09
VPRAŠANJE
Pri sklopu 1 (kanalizacija) imate pri drenaži fi 200 navedeno enoto m2.
Predvidevamo, da je to napaka in je pravilna enota m1.
Prosimo za potrditev.

ODGOVOR

Gre za tipkarsko napako, pravilno je m1 (tekoči meter).
Datum objave: 07.04.2020   08:46
Naročnik je objavil popravek popisa za sklop 2 - odklenjene celice v zavihku "Elektro dela", stolpec za vpis ponujene opreme.

Datum objave: 07.04.2020   10:40
Naročnik je objavil še popravka seštevka rekapitulacij za oba sklopa - https://www.brezice.si/sl/novice/2020031915471579/prenova-nogometnega-stadiona-brezice--i-in-ii-faza.