Dosje javnega naročila 001878/2020
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup anestezijskih pripomočkov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 965.104,00 EUR

JN001878/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.03.2020
JN001878/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2020
JN001878/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.10.2020
JN001878/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001878/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 058-138360
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ela Senica
ela.senica@kclj.si
+386 15222598
+386 15221254

Internetni naslovi
http://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/347407/JN-_nakup_anestezijskih_pripomočkov.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17081
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup anestezijskih pripomočkov
Referenčna številka dokumenta: 845080110-110-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33170000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup anestezijskih pripomočkov po sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SENZOR ZA NADZOR GLOBINE SEDACIJE ZA ODRASLE - BILATERALNI
Številka sklopa: 1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33170000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: posamezne klinike v UKCL
II.2.4 Opis javnega naročila
SENZOR ZA NADZOR GLOBINE SEDACIJE ZA ODRASLE - BILATERALNI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
pogoji razvidni iz razpisne dokumentacije
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SENZOR SPO2 NAPRSTNI ODRASLI >30KG SAMOLEP.
Številka sklopa: 2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33170000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: posamezne klinike UKCL
II.2.4 Opis javnega naročila
SENZOR ZA NADZOR GLOBINE SEDACIJE ZA OTROKE - BILATERALNI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
pogoji razvidni iz razpisne dokumentacije
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SENZOR ZA KONTINUIRANO NEINVAZIVNO MERJENJE HEMOGLOBINA - ODRASLI
Številka sklopa: 3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33170000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: posamezne klinike UKCL
II.2.4 Opis javnega naročila
SENZOR ZA KONTINUIRANO NEINVAZIVNO MERJENJE HEMOGLOBINA - ODRASLI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
pogoji podaljšanja razvidni iz razpisne dokumentacije
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SENZOR ZA NADZOR PODROČNE OKSIGENACIJE - ODRASLI
Številka sklopa: 4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33170000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: posamezne klinike UKCL
II.2.4 Opis javnega naročila
SENZOR ZA NADZOR PODROČNE OKSIGENACIJE - ODRASLI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
pogoji podaljšanja so razvidni iz razpisne dokumentacije
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
razvidno iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
razvidno iz razpisne dokumentacije

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.06.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.06.2020   11:15
Kraj: elektronsko preko sistema e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.06.2020   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
skladno z ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.06.2020   08:47
VPRAŠANJE INTERESENTOV ŠT. 1

1. VPRAŠANJE z dne 26.5.2020 ob 11:20
Spoštovani!

Podrobno smo preučili dokumentacijo in dodatne strokovne zahteve.
Kakor je trenutno objavljeno, je razpisna dokumentacija oz. zahteve napisana tako, da lahko ponudbo odda le 1 ponudnik na trgu!
Pri določenih postavkah za opremo, ki jo želite na reverz, ste zaprli konkurenco, tako da je prepisana iz brošure proizvajalca MASIMO.
Na primer sklicevanje na točno določeno velikost zaslona je nesmiselno in nima uporabne vrednosti.

Na ta način boste pridobili le eno ponudbo in s tem morda višjo ceno, kot bi jo sicer. To ni v skladu z načeli smotrne porabe javnega denarja.

V Sloveniji in tudi v vaši ustanovi se uporablja oprema več proizvajalcev, npr. MASIMO, MEDTRONIC; CASMED, NONIN, NARCOTREND, itd.
Gre za enakovredne proizvajalce opreme tega tipa na trgu.

V duhu smotrne porabe javnega denarja vas pozivamo, da razpis odprete, dovolite več ponudb, testirate opremo in izberete najboljšega ponudnika.

VPRAŠANJE:
Naročnika pozivamo, da natančno odgovori, na osnovi katerih kliničnih smernic in študij je vnaprej izbral proizvajalca? sploh glede na to, da trenutno uporablja opremo drugega proizvajalca.
ODGOVOR:
Kriteriji, ki smo jih navedli, nam omogočajo kvalitetnejšo obravnavo pacientov (multimodalni monitoring, volumska optimizacija ipd na osnovi parametrov, ki jih z ustreznim monitorjem pridobimo), kar je v zadnjem desetletju ugotovljeno v številnih študijah in priporočilih.

VPRAŠANJE:
ali bo naročnik umaknil zahteve, s katerimi zapira konkurenco?
- monitor za nadzor globine sedacije:
postavka 1: združevanje tako vmesnika za globino anestezije in področno oksimetrijo na 1 monitor vodi v nepreglednost. V tem načinu zelo težko spremljate 4 kanale EEG!
ODGOVOR:
Zaradi optimizacije (zmanjšanja) števila potrebnih aparatov naročnik zahteva monitoring za globino sedacije in cerebralno oksimetrijo na enem monitorju.

postavka 10: točno določena velikost zaslona omejuje vse ostale ponudnike
ODGOVOR:
Naročnik dovoljuje odstopanje velikosti monitorja za +/- 20%

postavka 12: z zahtevo, da mora biti monitor vozlišče prav tako zapirate vse ponudnike. Naročnika dodatno sprašujemo, ali želi monitor ali centralno nadzorno postajo?
ODGOVOR:
Naročnika zahteva so monitorji, ki bodo v prihodnosti z nadgradnjo omogočili centralni monitoring

- modul za pulzno oksimetrijo
postavka 2: modul mora omogočati merjenje več parametrov, pri čemur ste dodali parametra Pi in PVI, ki sta tržni imeni pri proizvajalcu MASIMO. PVI na trgu ponuja le MASIMO. Ni klinično dokazan parameter. Glede na to, da potrebujete modul za okismetrijo, ni nobenega razloga, da se
zapira konkurenca. Trenutno pa tako ali tako večinoma uporabljate NELLCOR. Bistvo pulzne oksimetrije je namreč zanesljiv prikaz vrednosti saturacije, ne pa tržne pritikline.
ODGOVOR:
Poleg zanesljivega prikaza vrednosti saturacije je pri kritično bolnih (odraslih in novorojenčkih) pomemben pokazatelj tudi stopnja perfuzije perifernih tkiv, kar nam pokaže Pi, PVi pa je primerljiv s PPV ali SVV pri bolnikih, ki nimajo invazivnega hemodinamskega monitoringa.

- monitor za področno oksimetrijo
postavka 1: združevanje tako vmesnika za globino anestezije in področno oksimetrijo na 1 monitor vodi v nepreglednost. V tem načinu zelo težko spremljate 4 kanale EEG!
ODGOVOR:
Zaradi optimizacije (zmanjšanja) števila potrebnih aparatov naročnik zahteva monitoring za globino sedacije in cerebralno oksimetrijo na enem monitorju.

postavka 9: točno določena velikost zaslona omejuje vse ostale ponudnike
ODGOVOR:
Naročnik dovoljuje odstopanje velikosti monitorja za +/- 20%

postavka 11: z zahtevo, da mora biti monitor vozlišče prav tako zapirate vse ponudnike. Naročnika dodatno sprašujemo, ali želi monitor ali centralno nadzorno postajo?
ODGOVOR:
Naročnikova zahteva so monitorji, ki bodo v prihodnosti z nadgradnjo omogočili centralni monitoring


Datum objave: 08.06.2020   08:48
VPRAŠANJE INTERESENTOV ŠT. 2-3

2. VPRAŠANJE z dne 29.5.2020 ob 14:14
Pozdravljeni
Iz objavljene razpisne dokumentacije je razvidno da lahko zahtevam ustreza le en ponudnik. Material v sklopih se lahko uporablja samo na monitorjih enega proizvajalca. Ker je proizvajalcev za tako tehnologijo veliko več, prosimo da ponovno preverite zahteve in tako omogočite konkurečnost. V Sloveniji so vsaj še trije distributerji ki bi lahko ponudili boljšo tehnologijo, ki jo pa sedaj seveda ne morejo.
S spoštovanjem
ODGOVOR:
Za naročnika je sprejemljiva ponudba, ki omogoča vsaj enakovredno tehnologijo, kot je
navedena v strokovnih zahtevah.

3. VPRAŠANJE z dne 01.6.2020 ob 00:06
Spoštovani!

V želji po spoštovanju temeljnih načel javnega naročanja, načela gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in zagotavljanja konkurence na eni ter načela transparentnosti na drugi strani, na vas naslavljamo spodaj navedena vprašanja in se v naprej zahvaljujemo za vaše odgovore.

Vprašanja vezana na sklop 1

Vprašanje 01
Sklop 0001: Ali vam lahko v brezplačno rabo ponudimo monitorje za nadzor globine sedacije, enake tistim s katerimi na oddelku že razpolagate, jih vrsto let uspešno uporabljate in ki imajo sledeče lastnosti (postavke kjer se lastnosti ponujenih monitorjev razlikujejo od razpisanih, so izrecno označene in obrazložene):
1. Monitor za spremljanje stopnje zavesti brez možnosti nadgradnje za merjenje regionalne oksimetrije in kontinuiranega hemoglobina
2. Prikaz stopnje zavesti z numerično vrednostjo 0-100
3. Možnost uporabe monitorja z bilateralnimi senzorji (primernimi za uporabo tako pri odraslih, kot otrocih) ter z običajnimi senzorji
4. Prikaz numerične vrednosti na podlagi 4 kanalnega EEG signala
5. Delovanje monitorja je možno brez napajanja do 45 minut (namesto vsaj 3 ure)
6. Grafični prikaz vrednosti globine sedacije s časom trend globine sedacije
7. Možen prikaz 4 kanalov EEG-ja
8. Teža monitorja ni večja od 5 kg (1,6 kg)
9. Zaslon na dotik z diagonalo cca. 16,4 cm (namesto 25cm)
10. Monitor je možno pritrditi na infuzijsko stojalo
11. Monitor ni platforma za vozlišče za povezavo ostalih aparatov kot so ventilator, obposteljni monitor in črpalke.
ODGOVOR:
Strokovne zahteve za nakup novih pripomočkov ostajajo nespremenjene. Tehnologijo oz. monitor, ki ga opisujete, naročnik že ima sklenjeno pogodbo.

Vprašanje 02
Sklop 0001, poz 10 in 20: vezano na omenjeni aparat za spremljanje globine sedacije nas zanima, če lahko ponudimo enakovredne senzorje, ki nimajo posebej označenega mesta za postavitev NIRS senzorja, a že sama oblika elektrode nakazuje prostor za namestitev? Takšne senzorje v vaši ustanovi že več let uspešno uporabljate v kombinaciji z NIRS senzorji in ste z njihovo namestitvijo in delovanjem zadovoljni.
ODGOVOR:
Naročnik dovoljuje senzorje, ki nimajo označenega mesta za postavitev NIRS senzorja.

Vprašanje 03
Sklop 0001, poz 20: vezano na omenjeni aparat za spremljanje globine sedacije nas zanima, če lahko namesto bilateralnega ponudimo enakovreden nebilateralni senzor za kontinuirano spremljanje globine sedacije za otroke od 1. leta starosti? Senzor ima 4 elektrode za merjenje EEGja in prav tako EMG-ja. Senzor je latex free in iz mehke pene, ki ne poškoduje povrhnjice ter ne povzroča rdečine in alergičnih reakcij na koži. Senzor nima posebej označenega mesta za postavitve namestitev NIRS senzorja, a že sama oblika elektrode nakazuje prostor za namestitev. Senzor je kompatibilen z aparatom za nadzor globine sedacije, ki jih imate že vrsto let na oddelku, kot lastniške aparate. Te senzorje ste spoznali kot ustrezne na trenutno še veljavnem razpisu UKC LJ za nakup medicinskih pripomočkov za anestezijo (senzorjev).
ODGOVOR:
Strokovne zahteve ostajajo nespremenjene.

Vprašanja vezana na sklop 2

Vprašanje 04
Sklop 0002: Ali lahko v brezplačno rabo ponudimo module za pulzno oksimetrijo za Philips obposteljne monitorje, enake tistim ki jih že imate na oddelku in jih uspešno uporabljate že vrsto let ter imajo naslednje karakteristike (postavke kjer se lastnosti ponujenih monitorjev razlikujejo od razpisanih, so izrecno označene in obrazložene):
1. Modul je kompatibilen s Philips monitorji na intenzivnih enotah in v UKC LJ
2. Modul omogoča merjenje SpO2, PR, RRp, a ne omogoča merjenja Pi in Pvi
3. Modul ustreza standardom: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, CSA C22.2#601.1-M90AMD2, ISO 9919, IEC 80601-2-61 (Standarda UL2601 in IEC2601 sta že zaobsežena v kasnejšem standardu IEC60601-1).
4. Modul omogoča uporabo senzorjev za 1-kratno uporabo za nedonošenčke, otroke in odrasle za fiksacijo na prste oz. stopalo pri nedonošenčkih. Omogoča tudi uporabo čelnega senzorja za paciente s slabo perfuzijo.
ODGOVOR:
Poleg zanesljivega prikaza vrednosti saturacije sta pri kritično bolnih odraslih in novorojenčkih pomembna parametra tudi Pi in PVi (sploh, če nimajo nameščenih drugih oblik monitoringa, ki bi nam dali enakovredne podatke), zato naročnik svojih strokovnih zahtev ne spreminja.


Vprašanje 05
Sklop 0002, Poz 30: V navezavi na omenjen aparat (modul) nas zanima, če lahko ponudimo povsem enakovreden SpO2 senzor za odrasle, primeren za paciente, katerih teža je nad 30 kg? ARMS oz. natančnost SpO2 v območju med 70% in 100% je največ 1,54% pri mirnem pacientu. Senzor omogoča merjenje SpO2, frekvence dihanja, stopnjo perfuzije in variacijo pulznega vala. Senzorji so latex free. Omenjeni senzor sicer ni kompatibilen z Masimo tehnologijo oz. RD priključkom, a je kompatibilen z našim modulom, ki je kompatibilen s Philips obposteljnimi monitorji in je posledično uporaba mogoča. Poleg tega omenjene senzorje v vaši ustanovi že več let uspešno uporabljate in so bili kot taki spoznani za ustrezne na trenutno še veljavnem razpisu za nakup medicinskih pripomočkov za anestezijo (senzorjev).
ODGOVOR:
Naročnik dovoljuje, da se ponudijo enakovredni senzorji, ki omogočajo merjenje SpO2, frekvenco dihanja, stopnjo perfuzije in variacijo pulznega vala na Philips monitorju, ter so kompatibilni z zahtevanimi moduli za pulzno oksimetrijo in ni pogoj RD konekt.

Vprašanje 06
Sklop 0002, Poz 40: v navezavi na omenjen aparat (modul) nas zanima, če lahko ponudimo povsem enakovreden SpO2 senzor, primeren za paciente, katerih teža je pod 3 kg? ARMS oz natančnost SpO2 v območju med 70% in 100% je največ 3% pri mirnem pacientu. Senzor omogoča merjenje SpO2, frekvence dihanja, stopnjo perfuzije in variacijo pulznega vala. Senzorji so latex free. Senzor sicer ni kompatibilen z Masimo tehnologijo oz. RD priključkom, a je kompatibilen z našim modulom, ki je kompatibilen s Philips obposteljnimi monitorji in je posledično uporaba mogoča. Poleg tega omenjene senzorje v vaši ustanovi že več let uspešno uporabljate in so bili kot taki spoznani za ustrezne na trenutno še veljavnem razpisu za nakup medicinskih pripomočkov za anestezijo (senzorjev).
ODGOVOR:
Naročnik dovoljuje enakovredne senzorje, ki omogočajo merjenje SpO2, frekvenco dihanja, stopnjo perfuzije in variacijo pulznega vala na Philips monitorju, ter so kompatibilni z zahtevanimi moduli za pulzno oksimetrijo in ni pogoj RD konekt.


Vprašanje 07
Sklop 0002, Poz 50: v navezavi na omenjen aparat (modul) nas zanima, če lahko ponudimo povsem enakovreden čelni SpO2 senzor, primeren za paciente, katerih teža je nad 10kg? ARMS oz. natančnost SpO2 v območju med 70% in 100% je lahko največ 2% pri mirnem pacientu Senzor omogoča merjenje SpO2, frekvence dihanja, stopnjo perfuzije in variacijo pulznega vala. Senzorji so latex free. Senzor sicer ni kompatibilen z Masimo tehnologijo oz. RD priključkom, a je kompatibilen z našim modulom, ki je kompatibilen s Philips obposteljnimi monitorji in je posledično uporaba mogoča. Poleg tega omenjene senzorje v vaši ustanovi že več let uspešno uporabljate in so bili kot taki spoznani za ustreznei na trenutno še veljavnem razpisu za nakup medicinskih pripomočkov za anestezijo (senzorjev).
ODGOVOR:
Naročnik dovoljuje enakovredne senzorje, ki omogočajo merjenje SpO2, frekvenco dihanja, stopnjo perfuzije in variacijo pulznega vala na Philips monitorju, ter so kompatibilni z zahtevanimi moduli za pulzno oksimetrijo in ni pogoj RD konekt.


Vprašanja vezana na sklop 0003
Vprašanje 08
Sklop 0003: glede na razpisane senzorje v omenjenem sklopu, nas zanima, če vam lahko v brezplačno uporabo ponudimo aparat za kontinuirano neinvazivno merjenje hemoglobina (30 kosov), ki je v celoti kompatibilen z zahtevanimi senzorji in ima naslednje karakteristike:
1. Meritev SpO2 v območju 1-100%
2. Meritev PR 20-250 bpm
3. Meritev PA 0,03 % do 20
4. Natančnost meritve saturacije: odrasli 70-100% ±2 števki, odrasli in neonatalni nizka stauracija 60-80% ±3 števke, neonatalni 70-100% ±2 števki, nizka perfuzija 70-100 ±2 števki, med premikanjem 70-100% ±3 števke
5. Kapaciteta baterije 6 ur
6. Dimenzije: 254 x 165 x 127 mm
7. Teža: 3,4 kg

Trenutno razpisan aparat v sklopu 3 namreč nudi možnost za kontinuirano merjenje hemoglobina le kot nadgradnjo razpisanega aparata, torej opcijsko in ne že v osnovni različici. To dejansko pomeni, da pozicije 60 in 70 nimajo razpisanega kompatibilnega aparata, saj kontinuirano merjenje hemoglobina brez nadgradnje ni izvedljivo.
ODGOVOR:
Naročnik dovoljuje monitorje za merjenje kontinuiranega hemoglobina s specifikacijami, ki jih navajate, vendar morajo monitorji omogočati tudi nadzor cerebralno somatske oksimetrije in globine sedacije.

Vprašanje 09
Sklop 0003, poz 60 in 70: ali lako ponudimo senzorje v pakiranju do 25 kosov?
ODGOVOR:
DA.

Vprašanja vezana na sklop 4
Vprašanje 10
Sklop 0004: Zanima nas, če lahko v brezplačno rabo ponudimo 30 kosov monitorjev za neinvaziven nadzor cerebralno-somatske oksigenacije brez funkcije za nadzor globine sedacije in s tem povezanih lastnosti iz točk 1, 2, 3, 4, 6, 7 razpisnih pogojev (takšne monitorje razpisujete v Sklopu 1)? Monitorje, ki jih želimo ponuditi so enaki tistim, ki jih imate na oddelku že vrsto let kot lastniške aparate in jih uspešno uporabljate ter imajo naslednje karakteristike za nadzor cerebralno-somatske oksigenacije:
1. Monitor za merjenje cerebralne ali somatske oksigenacije brez merjenja stopnje zavesti in brez monosti nadgradnje za merjenje kontinuirnega hemoglobina
2. Za cerebralno oksimetrijo je na zaslonu možno prikazati:
a. Izmerjene vrednosti v realnem času
b. Bazne vrednosti ob začetku merjenja
c. Grafični prikaz trendov
d. Vrednost AUC
3. Monitor avtomatsko prepozna vrsto bolnika glede na tip priključenega senzorja
4. Delovanje monitorja brez električnega napajanja do 1 ure
5. Teža monitorja je manjša od 5 kg (1270 g)
6. Zaslon na dotik z diagonalo 25,7 cm (namesto 25 cm)
7. Monitor je možno pritrditi na infuzijsko stojalo
8. Monitor ni platforma za vozlišče za povezavo ostalih aparatov kot so ventilator, obposteljni monitor in črpalke.
ODGOVOR:
Strokovne zahteve ostajajo nespremenjene.

Vprašanje 11
Sklop 0004, poz 80: v navezavi na omenjen aparat za Sklop 4 nas zanima ali vam lahko na konkretni poziciji ponudimo senzorje za merjenje cerebralne ali/in tkivne oksigenacije za odrasle, s sledečimi lastnostmi: senzor ima oddajnik IR svetlobe in dva sprejemnika. Je latex free in omogoča spremljanje trenda ter merjenje absolutnih vrednosti. Senzor deluje na principu dveh valovnih dolžin (730 in 810 nm) in ne štirih. Senzorji so klinično testirani, poleg tega enake senzorje v vaši ustanovi uporabljate že mnogo let ter imate z njimi pozitivne izkušnje, hkrati pa so kompatibilini z vašimi lastniškimi aparati.
ODGOVOR:
Strokovne zahteve ostajajo nespremenjene.

Vprašanje 12
Sklop 0004, poz 90: v navezavi na omenjen aparat za Sklop 4 nas zanima nas ali vam lahko na konkretni poziciji ponudimo senzor za merjenje cerebralne ali/in tkivne oksigenacije za otroke med 2,5 kg in 40 kg, s sledečimi lastnostmi: senzor ima oddajnik IR svetlobe in dva sprejemnika. Je latex free in omogoča spremljanje trenda ter merjenje absolutnih vrednosti. Senzor deluje na principu dveh valovnih dolžin (730 in 810 nm) in ne štirih. Senzorji so klinično testirani, poleg tega enake senzorje v vaši ustanovi uporabljate že mnogo let ter imate z njimi pozitivne izkušnje, hkrati pa so kompatibilini z vašimi lastniškimi aparati.
ODGOVOR:
Strokovne zahteve ostajajo nespremenjene.

Vprašanje 13
Sklop 0004, poz 100: v navezavi na omenjen aparat za Sklop 4 nas zanima nas ali vam lahko na konkretni poziciji ponudimo senzor za merjenje cerebralne ali/in tkivne oksigenacije za dojenčke lažje od 5 kg, s sledečimi lastnostmi: senzor ima oddajnik IR svetlobe in dva sprejemnika. Je latex free in omogoča spremljanje trenda ter merjenje absolutnih vrednosti. Senzor deluje na principu dveh valovnih dolžin (730 in 810 nm) in ne štirih. Senzorji so klinično testirani, poleg tega enake senzorje v vaši ustanovi uporabljate že mnogo let ter imate z njimi pozitivne izkušnje, hkrati pa so kompatibilini z vašimi lastniškimi aparati.
ODGOVOR:
Strokovne zahteve ostajajo nespremenjene.