Dosje javnega naročila 001859/2020
Naročnik: OBČINA DRAVOGRAD, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd
Gradnje: KANALIZACIJA ČRNEČE - FAZA A
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001859/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.03.2020
JN001859/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001859/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DRAVOGRAD
Trg 4. julija 7
2370
SI
Dravograd
Slovenija
Občina Dravograd, Miran Breg - vodja projektov
miran.breg@dravograd.si
+386 28723572
+386 28723574

Internetni naslovi
http://www.dravograd.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dravograd.si
ESPD: http://www.dravograd.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17089
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KANALIZACIJA ČRNEČE - FAZA A
Referenčna številka dokumenta: 430-0013/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja v naselju Črneče v občini Dravograd in sicer izvedba gradbenih in strojnih del za ločitev mešanega kanalizacijskega sistema na fekalno in meteorno kanalizacijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje Črneče, občina Dravograd
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja v naselju Črneče v občini Dravograd in sicer izvedba gradbenih in strojnih del za ločitev mešanega kanalizacijskega sistema na fekalno in meteorno kanalizacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2020
Konec: 31.10.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.04.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.04.2020   12:00
Kraj: Elektronski na portalu eJN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Miran Breg, Matjaž Sedeljšak, Anita Kosmač, elektronsko odpiranje ponudbOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.03.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.03.2020   08:36
Pozdravljeni.
Kot ste že sami ugotovili, se izpolnjevanje tega pogoja dokazuje z izpolnjenim Obrazcem 12 ter izpolnjenim in potrjenim Obrazcem 13.

Občina Dravograd

Datum objave: 27.03.2020   10:57
Kot je določeno v RD, je za ponudnika zahtevana podpisana krovna izjava, za podizvajalca pa je zahtevan ESPD obrazec. Če boste priložili izpisek iz AJPESA, ki vsebuje podatke o blokadah TRR za vse vaše odprte račune, potem ni potrebno prilagati tudi potrdil bank. Če bo manjkal kakšen podatek glede tega, si bomo kot naročniki podatke priskrbeli sami iz uradnih evidenc. Zavarovanje za resnost ponudbe pošljite priporočeno po pošti, vendar pravočasno, kar pomeni, da mora biti zavarovanje v fizični (papirnati) obliki pri nas do roka za predložitev ponudb.