Dosje javnega naročila 001890/2020
Naročnik: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah
Gradnje: Letno vzdrževalna dela na občinskih cestah v Občini Šmarje pri Jelšah (triletno obdobje), pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
ZJN-3: Odprti postopek

JN001890/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.03.2020
JN001890/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2020
JN001890/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001890/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 15
3240
SI034
Šmarje pri Jelšah
Slovenija
Anja Černezel
obcina@smarje.si
+386 38171614

Internetni naslovi
https://smarje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/347506/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17075
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Letno vzdrževalna dela na občinskih cestah v Občini Šmarje pri Jelšah (triletno obdobje), pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
Referenčna številka dokumenta: 430-0005/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila je predvidena izvedba vzdrževalnih del na občinskih cestah v Občini Šmarje pri Jelšah za tri letno obdobje, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Pomembnejše lokalne ceste, na katerih se odvija avtobusni promet
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Šmarje pri Jelšah
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru javnega naročila je predvidena izvedba vzdrževalnih del na pomembnejših lokalnih cestah, na katerih se odvija avtobusni promet občinskih v Občini Šmarje pri Jelšah za tri letno obdobje, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostale ceste in javne poti (ki niso zajete v prvem sklopu)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Šmarje pri Jelšah
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru javnega naročila je predvidena izvedba vzdrževalnih del na ostalih cestah in javnih poteh (ki niso zajete v prvem sklopu) v Občini Šmarje pri Jelšah za tri letno obdobje, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.04.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.04.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.03.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo je zagotovljeno skladno z določili ZPVPJN.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 15
3240
Šmarje pri Jelšah
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.03.2020   14:54
VPRAŠANJE
Ali se lahko ponudi samo en sklop,ali morata biti oba sklopa.

ODGOVOR
Ponudnik lahko poda ponudbo za en ali za oba sklopa.Datum objave: 26.03.2020   16:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

prosimo vas za objavo obrazcev za izpolnjevanje v elektronski obliki (WORD-u), da nam ponudnikom le teh ne bo potrebno izpolnjevati z ročno pisavo, saj poteka skladno z ZJN-3 tudi izdelava ponudbene dokumentacije kot postopek, pretežno elektronsko, ob upoštevanju uporabe sodobne elektronske opreme, kar je dejansko že v družbi tudi splošno uveljavljeno.


Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik ne bo objavljal obrazcev v Wordu, saj je predmetna oblika dokumenta lahko predmet nedopustnega poseganja. V predloženo obliko obrazca je možno elektronsko vpisovanje s številnimi brezplačnimi splošno dostopnimi aplikacijami.