Dosje javnega naročila 001892/2020
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Storitve: Fizično in tehnično varovanje premoženja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 95.278,88 EUR

JN001892/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.03.2020
JN001892/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2020
JN001892/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.05.2020
JN001892/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001892/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI
Velenje
Slovenija
Dejan Valenčak
razpisi@kp-velenje.si
+386 38961399
+386 38961138

Internetni naslovi
http://www.kp-velenje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/347575/Razpisna_dokumentacija_z_obrazci.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/347575/espd/06_01_Narocnik_ESPD_KPV-1-2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17101
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Oskrba z vodo, toploto.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Fizično in tehnično varovanje premoženja
Referenčna številka dokumenta: KPV-1-2020/I/NS-105814-MZ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je fizično in tehnično varovanje premoženja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je fizično in tehnično varovanje premoženja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.04.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.04.2020   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.04.2020   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.03.2020   11:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo sporočite način izvajanja telefonskega preverjanja na objektih? Kakšna je ta storitev in kako deluje?

LP

ODGOVOR

Telefonsko preverjanje poteka tako, da varnostnik v zahtevanem terminu telefonsko preverja stanje na objektih. Na obeh lokacijah je prisoten dispečer, katerega varnostnik pokliče in pridobi informacijo o stanju na objektu ter informacijo zabeleži v poročilu.


Datum objave: 31.03.2020   11:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Kdaj predvideno se pričnejo izvajati dela?

LP

ODGOVOR

Izvajalec je dolžan v osmih (8) dneh po podpisu pogodbe v sodelovanju z naročnikom pripraviti načrt varovanja. V skladu z načrtom varovanja izvajalec naročniku posreduje seznam usposobljenih varnostnikov, ki imajo veljavno licenco in izpolnjujejo pogoje za opravljanje storitev zasebnega varovanja ter bodo opravljali varovanje pri naročniku. Torej najkasneje deveti dan po podpisu pogodbe.


Datum objave: 07.04.2020   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v osnutkih pogodb javnega naročila za izbiro izvajalcev storitev varovanja ni navedeno na kakšen način se cena regulira v primeru spremenjenih okoliščin oz. v primeru dviga rasti cen na podlagi indeksa. Prosimo, če lahko opredelite način dviga cen, pri čemer je potrebno upoštevati tudi reguliranje cen na podlagi dviga minimalne plače za leto 2021, ki je zakonsko že sprejet, ni pa še znano, kakšen bo dejanski dvig. Zaradi navedenega ponudniki ne moremo upoštevati dviga za 2021 v ponudbi, saj dvig ni znan, tako da v letu 2021 dejansko prihaja do spremenjenih okoliščin, ki jih ponudnik ni mogel predvideti pri oddaji ponudbe in na podlagi katerih bo lahko skladno s 112. členom OZ, zahteval spremembo cen, kar je že pojasnil Direktorat za javno naročanje Ministrstva za javno upravo.

Vljudno prosimo, če se v pogodbe lahko doda člen, da se cene lahko regulirajo skladno s indeksom dviga rasti cen storitev, kot določa 6. člen Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja ter na podlagi dviga minimalne plače skladno z Zakonom o minimalni plači.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal vsebine pogodbe. Uporaba Pravilnika o valorizaciji denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, ni obvezna.