Dosje javnega naročila 001901/2020
Naročnik: Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana
Blago: Dinamični analizator za vodno paro
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 78.805,90 EUR

JN001901/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.03.2020
JN001901/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2020
JN001901/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.11.2020
JN001901/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001901/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Kemijski inštitut
Hajdrihova ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Eva Hladnik
glavna.pisarna@ki.si
+386 14760200

Internetni naslovi
https://www.ki.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/347579/Objava_RD_Vodni_adsorber_23.3.2020_FV.docx.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17110
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dinamični analizator za vodno paro
Referenčna številka dokumenta: JNMV7/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dinamični analizator za vodno paro
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dinamični analizator za vodno paro
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.04.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.04.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.04.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.03.2020   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Specifikacije, navedene v razpisu (Možnost kontrole vlažnosti do 95 %RH v temperaturnem območju 20 do 80 °C), niso dosegljive v temperaturno nadzorovanem okolju. Pri višji temperaturi (zlasti nad 60 ° C) se število molekul, prisotnih v plinski fazi, eksponentno poveča (po zvišanju parnega tlaka), kar povzroči močno kondenzacijo v instrumentu. Da se prepreči nastanek kondenzacije in s tem normalno delovanje instrumenta ter verodostojne odčitke, je potrebno omejiti največje generiranje vlažnosti na 98% do 60 ° C in 85% RH med 60 in 80 ° C. Prosimo, da ustrezno spremenite specifikacije, saj niso realne.
Lep pozdrav


ODGOVOR
Ponujen sistem za dinamično adsorpcijo vodne pare mora zagotoviti kontroli vlažnosti v čim večjem razponu RH pri temperaturah od 20 do 80 °C. Zavedamo pa se, da se pri visokih vrednostih relativne vlažnosti robni pogoji s temperaturo merjenja hitro spreminjajo. V izogib kondenzacije vodne pare lahko ponudba s sistemom, ki zagotavlja 85% RH pri temperaturah do 80 °C prav tako ustreza zahtevam v razpisu.Datum objave: 06.04.2020   10:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Merjenje izoterm nad 85 ° C pri atmosferskem tlaku je z mehanskega vidika mogoče doseči, vendar je znanstvena vrednost podatkov, pridobljenih s to vrsto eksperimenta, vprašljiva. V standardnem gravimetričnem sorpcijskem inštrumentu se natančnost generiranja vlage dokaže z uporabo fizikalne referenčne vrednosti: na primer literatura poroča o vrednosti točke raztapljanja referenčne soli. V literaturi je podana vrednost točke raztapljanja katere koli soli do 85 ° C [1]. Poleg tega na trgu trenutno ni senzorja vlažnosti, ki bi lahko natančno odčital vlago pri 150 ° C. Najpogosteje uporabljena senzorja v gravimetričnem sorpcijskem inštrumentu sta DPA (analizator rosne točke/rosišča) in senzor toplotne prevodnosti. Obe vrsti senzorja ne moreta zagotoviti natančnega odčitavanja relativne vlažnosti pri temperature nad 85 ° C.
Predvidevamo, da vam je z vidika vašega dela nadvse pomembno, da zaupate verodostojnosti inštrumenta, da so izmerjene vrednosti natančne. In ker z znanstvenega in verodostojnega vidika dodatno točkovanje takega sistema nima realne osnove, predlagamo, da brišete merilo B pri sistemu točkovanja ponudb.

[1] L. Greenspan, Journal of Research of the National Bureau of Standards-A, vol. 81A (1), 1977, 89-96.


ODGOVOR
Ponujen sistem mora dopustiti mehansko izvajanje meritev pri temperaturah nad 85 °C brez tveganja okvare komponent. Razumljivo pa je, da je zgornja meja dovajanja vlažnosti z limitnimi pogoji delovanja naprave v 'senzorsko kontroliranem območju' do 85 °C.

Naročnik razpisne dokumentacije v merilu B ne spreminja.