Dosje javnega naročila 001926/2020
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Gradnje: DOLB Ptuj - razširitev obstoječega daljinskega ogrevanja
ZJN-3: Odprti postopek

JN001926/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.03.2020
JN001926/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2020
JN001926/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.04.2020
JN001926/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.04.2020
JN001926/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001926/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17136
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOLB Ptuj - razširitev obstoječega daljinskega ogrevanja
Referenčna številka dokumenta: JN-2020/006
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je razširitev obstoječega daljinskega ogrevanja, ki je razdeljena na dva sklopa:
SKLOP 1: Dozidava in rekonstrukcija obstoječe kotlovnice, ki zajema:
- Strojno tehnološki del
- Gradbeni del
- Elektro del
- Prestavitev plinskega priključka

SKLOP 2: Izgradnja toplovodnega omrežja, ki zajema:
- Strojno tehnološki del
- Gradbeni del
- Elektro del
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.776.391,67 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dozidava in rekonstrukcija obstoječe kotlovnice
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Dozidava in rekonstrukcija obstoječe kotlovnice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.545.696,67 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 20192022, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna
omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih
virov (JR DO OVE)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izgradnja toplovodnega omrežja
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja toplovodnega omrežja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.230.695,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 20192022, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna
omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih
virov (JR DO OVE)
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 8 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2020   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.04.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.03.2020   06:28
VPRAŠANJE
kje je razpisna dokumentacija???? na spletni strani občine je ni!!!

ODGOVOR

Spoštovani.
Razpisno dokumentacijo bomo objavili do 27. 3. 2020 na naši spletni strani.
VPRAŠANJE
kje je razpisna dokumentacija??? Na spletni strani občine je ni!!!

ODGOVOR
Spoštovani.
Razpisno dokumentacijo bomo objavili do 27. 3. 2020 na naši spletni strani.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo razpisne dokumentacije na vaši spletni strani.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.
Razpisno dokumentacijo bomo objavili do 27. 3. 2020 na naši spletni strani.


Datum objave: 06.04.2020   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani
Plinski-oljni kotel
Poleg detajlnih opisov konstrukcijskih značilnosti v popisu navedenega kotla bi za določitev kotla potrebovali :
- nastavljeno temperaturo za varovalo najvišje temperature
- obratovalni temperaturni režim kotla
- pričakovane temperature povratne vode iz sistema
- upore v ceveh in armaturi, katere niso del kotla in jih mora premagati obtočna črpalka kotla
Ali se varnostna oprema ponuja v skladu z v popisu navedenim standardom EN12953 ali samo tisti del, ki je naveden v popisu?
Kakšne so zahtevane emisije dimnih plinov pri obratovanju s plinom in oljem, ter kakšni so robni pogoji pri katerih je potrebno garantirati vrednosti emisij dimnih plinov?
Hvala za odgovore in lep pozdrav


ODGOVOR
Podatki glede kotla za zamenjavo.

Medij voda
Varovalna temperatura (TS) 135 °C
Temperatura iztoka od 105 °C do 120°C
Temperatura povratka 70 °C
Tmin povratka 65 °C
Gorivo plin Zemeljski plin E
Kurilna vrednost 37,26 MJ/Nm³
Gorivo tekoče ELKO
Kurilna vrednost 42 MJ/Nm³
Vsebnost O2 v suhem dimnem plinu 3,00 %
Temperatura zgorevalnega zraka 25 °C
Nazivna toplotna moč 6.750 kW
Maks. dopustni obratovalni tlak (PS) 10,00 bar
Diferenčna temperatura kotel 35 - 50 K
Goriva ZP / ELKO Plin - glavno gorivo
Izkoristek-polna obremenitev (glavno gorivo) 91,40 % brez ECO
Iizkoristek polna obremenitev (glavno gorivo) 95,20 % brez ECO
Upor pretoka ogrevalne vode skozi kotel 40 mbar
Upor pretoka skozi ECO 270 mbar
Upori armature, kotla, cevi: 96 kPa
Kotlovska črpalka: Q-H 150 - 175 m3/h; dp= 100 kPa

Varnostna oprema:
Varnostna oprema naj bo v celoti v skladu s standardom EN12953

Emisije:
V skladu z uredbo o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18)Datum objave: 07.04.2020   09:37
VPRAŠANJE
Dober dan,

Koliko obstoječih kotlov je potrebno demontirati? 3?

Lp

ODGOVOR
Spoštovani!

Demontirati je potrebno dva obstoječa kotla.

Lep pozdravDatum objave: 07.04.2020   10:13
VPRAŠANJE
Dober dan,

Navezava na prejšnje vprašanje, se opravičujem da nisem prej zapisal:
- sanirati je potrebno tri dimnike z vstavitvijo INOX tuljave, dobavljena pa bosta dva vročevodana kotla (biomasni 3MW in plinski ZP 6,3MW)?

Hvala še enkrat

Lp

ODGOVOR
Spoštovani!

Obstoječi dimnik ima tri dimne tuljave. Sanirati je potrebno vse tri tuljave. (1. biomasa 2,5 MW, 2. plin 6,75 MW, 3. plin 7 MW)

Lep pozdravDatum objave: 08.04.2020   12:05
Pozdravljeni,

Nekaj vprašanj v vezi sklopa 1 predmetnega razpisa:
- meritve emisij dimnih plinov bo verjetno izvedel dobavitelj kotla in izvajalec instalacij? Poz. 23//zvezek 1. biomasni kotel
Ponudnik mora ponuditi vrednost v poziciji št. 23 zavihek »1 . BIOMASNI KOTEL«. Izvedba kontrolnih meritev dimnih plinov, ki ga izvede priglašen organ, neodvisno od dobavitelja kotla. Meritve se morajo izvesti v roku ena leta od pričetka obratovanja.


- Opremo za CNS:
- katere sklope dobavi izvajalec predmetnega sklopa in katere že izbrani dobavitelj kotla (dikcija iz popisov je malo nejasna in nakazuje da naj bi izbrani dobavitelj biomasnega kotla dobavil vso opremo za CNS )
Opremo - sklope, ki so navedeni za CNS ponudi ponudnik predmetnega sklopa. Ponudijo se vse pozicije, ki jih je možno ovrednotiti. Ne ponujajo se samo pozicije od 1 do 22, saj so predmet dobave biomasnega kotla.


Dobava in montaža:
Oprema za CNS, ki je zahtevana s strani dobavitelja opreme. Vso to opremo preveri dobavitelj Metalum Zorman d.o.o.in jo prav tako dobavi.
Stavek se nanaša na nadzorni sistem biomasnega kotla in je predmet dobave v sklopu biomasnega kotla (pozicije 1 22).


Prosim Naročnika, če prikaže shemo CNS, kjer je nakazano, kaj je v domeni dobavitelja kotla in kaj ostalih (ta del bi moral biti obdelan v SI ali EI načrtu).
V nekaj dneh bo PZI projektna dokumentacija objavljena na spletni strani naročnika. Znotraj te dokumentacije je tudi shema CNS.


Oprema mora biti OMRON ali je lahko druga?
Obstoječi sistem daljinskega sistema je zasnovan na opremi Omron, zato je zaželejno, da je ponujena oprema enaka. Lahko pa ponudnik ponudi enakovredno ali boljšo opremo, ki je kompatibilna z obstoječim sistemom.


Datum objave: 08.04.2020   12:13
Spoštovani,

Krmilnik OMRON ali enakovredno oz. samo OMRON?
Obstoječi sistem daljinskega sistema je zasnovan na opremi Omron, zato je zaželejno, da je ponujena oprema enaka. Lahko pa ponudnik ponudi enakovredno ali boljšo opremo, ki mora biti kompatibilna z obstoječo opremo daljinskega sistema.


Datum objave: 08.04.2020   12:14
Prosimo za projekt strojnih in elektro inštalacij.
V nekaj dneh bo PZI projektna dokumentacija objavljena na spletni strani naročnika. Znotraj te dokumentacije je tudi shema CNS.


Datum objave: 08.04.2020   12:40
PZI dokumentacija je dosegljiva na:
https://wetransfer.com/downloads/dff014787a8dee000d05643fa008011f20200408101854/3fbbb6f7dd624f8d641a34a46c0e445f20200408101948/babff4

Datum objave: 10.04.2020   07:44
VPRAŠANJE
Dober dan,

Je možno objaviti PZI dokumentacijo kotlovnice in PZI vročevoda?

Hvala in lp

ODGOVOR
PZI dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika https://www.js-ptuj.si/javni-razpisi.

Lep pozdravDatum objave: 10.04.2020   10:03
Pozdravljeni,

Prosim vas za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Za katero dimenzijo predizolirane krogelne pipe mora biti prenosni reduktor, oz. skupno število prenosnih reduktorjev?
2. Pri dimenziji predizolirane krogelne pipe pod dimenzijo DN150, se ponavadi uporablja ključ za upravljanje pipe in ne reduktor. Ali se lahko uporablja pri dimenzijah DN125, DN80, DN65, DN50, DN40, DN32 ključ ali se mora zagotoviti reduktor za upravljanje pip?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Prenosni reduktorji so predvideni za dimenzije DN150 in več. Pri manjših dimenzijah se lahko uporabi ključ. Ponudnik izpolni ponudbo skladno s popisom.


Datum objave: 10.04.2020   10:03
Spoštovani
Prosimo za pojasnilo:
SKLOP 2: E TOPLOTNE PODPOSTAJE
Pri toplotnih postajah (KTP) GIAFLEX HEAT nazivne moči 35kW, 80kW in 100kW so v popisu elementi, ki so po našem mnenju neustrezni. Ali v ponudbi upoštevamo ustrezne elemente za navedeno nazivno toplotno moč?

ODGOVOR:
Merodajen podatek za ponudbo toplotne podpostaje je nazivna moč toplotne podpostaje.


Datum objave: 10.04.2020   10:04
Spoštovani.

Pri pregledu PZI dokumentacije elektroinštalacij nismo zasledili enopolnih shem razdelilcev.
Kdaj bodo na voljo?

ODGOVOR:
V PZI načrtu električnih inštalacij shema št. 20, Blok shema NN razvoda, so vrisani vsi razdelilniki, z vsemi močnostnimi povezavami, ki so tudi dimenzionirane. Ponudnik ponudi svojo opremo, kot na primer tipi elektromotornih pogonov, ventilov, frekvenčnih regulatorjev,... Ponudnik obnove kotlovnice mora biti strokovno usposobljen, da izvede finalizacijo vezalnih shem na ponujene elemente. Izdelava oz. finalizacija vezalnih shem je zajeta v popisih del. V primeru že pripravljenih enopolnih shem v PZI dokumentaciji, bi bile le-te narejene na splošno opremo in bi jih bilo potrebno pred izvedbo del prilagoditi na ponujeno opremo.


Datum objave: 10.04.2020   10:17
Spoštovani
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek predračun naloži OBR-4, iz katerega pa ni razvidno, za kateri sklop ponudnik oddaja ponudbo.
Ponudniki po odpiranju ponudb ne bomo vedeli, ali se konkurenca prijavlja samo na en sklop in na kateri ali na oba sklopa.
Glede na to, da je razpis zasnovan po sklopih, predlagamo naročniku ustrezno korekcijo obrazca predračuna/ponudbe (OBR-4).

ODGOVOR:
OBR-4 je dopolnjen - preverite zadnjo verzijo na spletni strani naročnika. Tabela je dopolnjena s sklopom, za katerega ponudnik oddaja ponudbo.

Datum objave: 10.04.2020   10:18
10. 4. 2020 - SPREMEMBA obrazca OBR-4a_Sklop 1 - popisi del.

Ponudnike pozivamo, da si shranijo popravljeno verzijo dokumenta.

Datum objave: 14.04.2020   10:32
Pozdravljeni,

Prosimo za dodatno obrazložitev odgovora glede prenosnega reduktorja pri podzemnih predizoliranih krogelnih pipah dimenzije DN 150 na vročevodu.
Vprašanje:
Ali prav razumemo, da v ponudbi ni potrebno pri kroglenih pipah upoštevati dobave prenosnega reduktorja, temveč samo ustrezen podaljšek vretena?

hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Za posluževanje vseh krogelnih pip zadostuje en ključ in en prenosni reduktor.
Pomembno je, da se skupaj s pipo dobavi podaljšek, kot je opisano v popisih.
Uporabo reduktorja ali ključa za posamezne dimenzije določi proizvajalec ventila in se lahko razlikuje glede na izbrano opremo.


Datum objave: 14.04.2020   10:34
Pozdravljeni

Kolikšna je predvidena debelina toplotne izolacije cevi in debelina ALU oklepov pri podpostajah?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Pri temperaturi vode nad 50 °C mora biti debelina izolacije najmanj enaka notranjemu premeru cevi pri toplotni prevodnosti 0,035 W/(mK) po SIST ISO 8794:1997; pri ceveh z notranjim premerom, večjim od 100 mm, mora biti debelina toplotne izolacije najmanj 100 mm, oziroma skladna s SIST EN12241:2008. Standardne dimenzije ALU pločevine so od fi 80mm do fi500mm za odgovarjajoče debeline pločevine 0,6mm do 1,0mm.


Datum objave: 14.04.2020   12:00
Pozdrav,

Vsled dogajanj pri nas in po svetu prosim, da se podaljša rok za ddajo ponudbe za vsaj tri tedne. Na ta del podaj ti odgovor prosim.

Prosim tudi, da sporočite možnost ogleda in termin kdaj se bo izvedel?

ODGOVOR:
V roku dneva ali dveh bo naročnik objavil možen ogled lokacije z navodili.


Datum objave: 14.04.2020   12:01
Spoštovani,

Vprašanja, ki so vezana na Detektor za priklop ožičenja in vezavo na centralni digitalni merilni sistem v toplarni (POGLAVJE 5 - Postavka 13, POGLAVJE 6 - Postavka 10, POGLAVJE 8 - Postavka 10):
- Koliko kanalni morajo biti detektorji? Posebej definirano v vseh treh postavkah?
- Ker se detektorji povežejo na centralni digitalni merilni sistem v toplarni, prosim za določitev zahtevanega komunikacijskega protokola?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Detektorji morajo biti 8 kanalni (4 zanke) za vse tri postavke enako. Povezava LAN.


Datum objave: 14.04.2020   12:01
Spoštovani,

Zaradi kompleksnosti projekta, specifike del, obsega demontažnih del in lažje priprave ponudbe, zaželeno bi bilo opraviti ogled lokacije. Ali naročnik predvideva izvedbo ogleda?

S spoštovanjem

ODGOVOR:
Naročnik bo v dnevu ali dveh objavil možen termin ogleda in navodila.


Datum objave: 14.04.2020   12:02
Pozdravljeni

Objavljena elektro dokumentacija ni objavljena v celoti. Ali razpolagate s celoto in lahko objavite projekte tako kotlovnice kot pod postaje?

Hvala

ODGOVOR:
Naročnik razpolaga z dokumentacijo, ki je objavljena. Ponudnik ponudbi opremo skladno s popisom del.

Lep pozdrav


Datum objave: 14.04.2020   12:12
Žal se zaradi razglašene svetovne pandemije in tudi od razglasitve epidemije v Sloveniji (Slovenija je 12. marca ob 18.00 uri razglasila epidemijo), ki se po pravnih standardih obravnava kot višja sila, srečujemo z vrsto nepričakovanih in "nepreprečljivih" težav pri izdelavi ponudbe za predmetno javno naročilo.
Tako v tujini kot v veliki meri tudi pri nas, je življenje v poslovnem smislu zamrlo, tako da v tem trenutku praktično ni mogoče pridobiti ponudb za vso vitalno opremo, ki je predmet razpisa.
Prosimo, da se zaradi trenutnih razmer v svetu in pri nas (posledica višje sile) podaljša oddaja ponudbe za predmetni razpis vsaj do 15.05.2020.

Hvala in veliko zdravja želimo.

ODGOVOR:
Z izvedbo JN smo vezani na rok za oddajo prijave na razpis DOLB. Glede na navedeno roka več ne moremo podaljševati, saj bo rok zamujen, razpis pa postal brezpredmeten. Glede na to, da je že sicer bil postavljen relativno dolg rok za oddajo ponudb, ocenjujemo, da je ta zadosten, kljub okoliščinam. Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.

Datum objave: 14.04.2020   12:13
Zdravo

Glede na razpisno dokumentacijo vas prosimo za termin ogleda?

Zaželjeno bi bilo tudi podaljšanje roka za oddajo ponudbe, ker verjamemo, da želite pridobiti čim več konkurenčnih ponudb?

Pozdrav

ODGOVOR:
Z izvedbo JN smo vezani na rok za oddajo prijave na razpis DOLB. Glede na navedeno roka več ne moremo podaljševati, saj bo rok zamujen, razpis pa postal brezpredmeten. Glede na to, da je že sicer bil postavljen relativno dolg rok za oddajo ponudb, ocenjujemo, da je ta zadosten, kljub okoliščinam. Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.

Datum objave: 14.04.2020   12:13
Pozdrav,

Vsled dogajanj pri nas in po svetu prosim, da se podaljša rok za ddajo ponudbe za vsaj tri tedne.

Prosim tudi, da sporočite možnost ogleda in termin kdaj se bo izvedel?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Z izvedbo JN smo vezani na rok za oddajo prijave na razpis DOLB. Glede na navedeno roka več ne moremo podaljševati, saj bo rok zamujen, razpis pa postal brezpredmeten. Glede na to, da je že sicer bil postavljen relativno dolg rok za oddajo ponudb, ocenjujemo, da je ta zadosten, kljub okoliščinam. Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.

Datum objave: 14.04.2020   12:13
Pozdravljeni,

Koliko prenosnih reduktorjev je predvideno za posamezni ventil? Ali se posamezno vgradi za vsak ventil, ali samo 1 kos za vse DN150 ventile?

ODGOVOR:
Za popolnoma vse podzemne armature celotnega projekta je predviden eden prenosni reduktor in en T-ključ.

Lep pozdrav


Datum objave: 14.04.2020   13:05
Pozdravljeni

V tabelah je navedena dobava programske opreme za krmilnike in CNS s cenovno postavko, katero pa zagotovi naročnik.
Ali smemo na tej točki pustiti vrednost 0,00 ?

ODGOVOR:
Naročnik ne dobavi programske in/ali strojne opreme. Ponudnik na tej toči lahko ponuditi vrednosti 0,00 EUR, če bo storitev brezplačna.

Lep pozdrav


Datum objave: 15.04.2020   11:42
OGLED KOTLOVNICE Sklop 1:
Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da bo možen ogled kotlovnice v ponedeljek 20. 4. 2020, ob 9. uri, na lokaciji Volkmerjeva cesta 20, 2250 Ptuj. Ogled je potrebno predhodno prijaviti na e-poštni naslov franci.voglar@jsp.si. Prijavo lahko pošljete najkasneje do petka 17. 4. 2020, do 13. ure.

V prijavi navedite sledeče:
Naziv podjetja
Področje, ki ga želite podrobno ogledati (strojno, elektro, gradbeno, drugo oz. vsa področja)
Imena oseb (največ 2 osebi)


Glede na situacijo povezano s koronavirusom (COVID-19), vas pozivamo, da dosledno upoštevate navodila in v času ogleda nosite zaščitno masko in zaščitne rokavice. Naročnik bo poskrbel za razkužilo.

V kolikor bo zainteresiranih ponudnikov več, bo naročnik le-te obvestil o točni uri ogleda (predvidoma bodo ogledi potekali na vsako uro, po potrebi tudi več oz. manj). Naročnik bo zainteresirane obvestil preko maila iz katerega bo poslan zahtevek za ogled.

Lep pozdrav


Datum objave: 23.04.2020   11:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za pojasnilo povezano s sklopom 2, predmetnega javnega naročila in sicer:

Pozicije 13, 29, 45, 61, 93, 110, 126, 142.
Programiranje krmilnika:
- programirabje na nivoju krmilnika izvede naročnik
- programiranje na nivoju nadzornega programa vključno z grafičnim vmestnikom zagotovi naročnik

Ali lahko na teh pozicijah pustimo vrednost 0,00 EUR? (Velja za vsako pozicijo oz. toplotno postajo)

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!

Na predmetnih pozicijah je lahko znesek 0,00 EUR, če je storitev ponujena brezplačno. Storitev je potrebno naročiti pri naročniku.

Lep pozdravDatum objave: 24.04.2020   11:49
VPRAŠANJE
Na strani 14/18, je v 20. točki zahtevana količina za dimnik 2 kosa.

Je ta količina ustrezna glede na to, da je predmet dela 1 kotel 6,5 MW, biomasni kotel pa je predmet druge specifikacije ?Hvala za odgovor

ODGOVOR
Spoštovani!

Količina je pravilna.

Lep pozdravDatum objave: 24.04.2020   11:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za pojanilo ali se pozicije dobavljajo in sicer;
3.4.2.12.9 Licenca za enega uporabnika programskega orodja CX-One V4.x, za
Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8 (32 in 64 bit), (zahteva CD-je ali DVD,
CXOne-CD-EV4 ali CXOne-DVD-EV4 kos 1

3.4.2.12.10 CX-One V4.x programska opreme za Windows 2000/XP/Vista/Windows
7/8/10 (32 in 64 bit), ki jo dobite na 1x DVD, (zahteva registracijsko
številko CXOne-Alxx-EV4- (xx)) kos 1

3.4.2.12.11 CX-SUPERVISOR-V3 CX-Supervisor razvojna verzija, zahteva
CX-Supervisor-RUN-ME-V3 ali CX-Supervisor-RUN-PLUS-V3 delovno verzijo z USB
ključem kos 1

3.4.2.12.12 CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V3 CX-Supervisor PLUS Runtime verzija (z
USB ključem) kos 1

Pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani!

Vse pozicije se dobavijo.

Lep pozdravDatum objave: 24.04.2020   12:23
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za tolmačenje izpolnitve predračuna zaradi navedbe v razpisni dokumentaciji naročnika:
»Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.«

Vprašanje izpolnjevanja se pojavlja v naslednjih postavkah:
OBR-4b_sklop 2
c. TOPLOVOD T1, T2 in T3 - strojni in elektro del
pri več postavkah z naslovom Pena iz polystirena (EPS) je pripisana opomba: Pena iz polystirena (EPS) je že vključena v pozicijah, spojk in fitingov kateri se zalivajo. Cena je kot takšna zajeta v pozicijah spojk in fitingov!
Vprašanje: Ali vpišemo ceno 0 EUR glede na to, da je cena pene že zajeta v pozicijah spojk in fitingov, ki se zalivajo.

OBR-4b_sklop 2
E. TOPLOTNE PODPOSTAJE - ELEKTRO DEL - postavka se ponovi v vsaki podpostaji
Programiranje krmilnika: - programiranje na nivoju krmilnika izvede naročnik, - programiranje na nivoju nadzornega programa vključno z grafičnim vmesnikom zagotovi naročnik
Vprašanje: Kaj vpišemo v predračun, ker izvedbo glede na navedeno izvede/zagotovi naročnik.

OBR-4b_sklop 2
Postavki »Izdelava dokumentacije za prometno zaporo cestišča in pločnika med gradnjo« in »Izdelava geodetskega posnetka« se ponavljata po posameznih sklopih toplovoda, kot tudi v sklopu F. SPLOŠNO
Vprašanje: V izogib dvojnega vrednotenja iste stvari prosimo za navedbo, kje ovrednotimo postavki v delu SPLOŠNO ali po posameznih odsekih? Kaj vpišemo v delu, kjer se postavka ne ovrednoti, saj bo ovrednotena v drugem delu?


ODGOVOR
Spoštovani!

Odgovor na 1. vprašanje:
Ponudnik vpiše ceno 0,00 EUR.

Odgovor na 2. vprašanje:
Storitev je potrebno naročiti pri naročniku.

Odgovor na 3. vprašanje:
Ponudnik ovrednoti postavke po posameznih odsekih. Kjer postavka ni ovrednotena se vpiše vrednost 0,00 EUR.

Lep pozdravDatum objave: 24.04.2020   12:39
VPRAŠANJE
Pozdrav,
Vezano na sklop 2, elektro del;
Pri posamezni toplotni postaji je potrebno upoštevati sodelovanje izvajalca pri zagonu sistema in testiranju delovanja krmilnika (vhodov in izhodov) - koliko časa je potrebno za to predvideti?
Pri posamezni toplotni postaji je potrebno upoštevati programiranje krmilnika. Ali razumemo pravilno da programirabje na nivoju krmilnika izvede naročnik sam in mi v listi cen upoštevamo 0,00 EUR? Ali razumemo pravilno da programiranje na nivoju nadzornega programa vključno z grafičnim vmestnikom zagotovi naročnik in mi v listi cen upoštevamo 0,00 EUR?
Pozicija Izdelava vezalne sheme razdelilca R-TP, ki jo izdela ponudnik krmilja na potrjeno krmilno opremo. Shemo mora pred vezavo razdelilca potrditi naročnik in nadzor. Ali razumemo pravilno, da izvajalec del prejme vezalne sheme razdelilca skupaj z PZI dokumentacijo?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!

Odgovor na 1. vprašanje:
Iz popisa je razvidno število črpalk, senzorjev, motornih pogonov, Čas za preverjanje je odvisen od kvalitete izvedbe del in ustreznega označevanja vseh kablov. Vsak ponudnik sam oceni potreben čas za preverjanje.

Odgovor na 2. in 3. vprašanje:
Vrednost je lahko 0,00 EUR, če se storitev ponudi brezplačno. Storitev je potrebno preveriti in naročiti pri naročniku.

Odgovor na 4. vprašanje:
Po definiranju in potrditvi strojne opreme, se vezalne sheme izdelajo na točno vgrajeno opremo, to storitev ovrednoti ponudnik. V kolikor ponudnik ni strokovno usposobljen, lahko izdelavo shem naroči pri zunanjem ponudniku (projektantu). Sheme pregleda naročnik in nadzor.

Lep pozdravDatum objave: 29.04.2020   14:33
VPRAŠANJE
Pozdrav,

Sklop 1-pozicija Odklop objekta iz omrežja električnega napajanja, plinske napeljave in odklop objekta iz omrežja vodovodnega - kanalizacijskega napajana. Oračun po dejanskih stroških, ob potrebi odklopa-Ali je za posamezen energen odklop potreben?

Zunanja ureditev - pozicija Dobava in postavitev kontejnerja-vsebnik za nevarne snovi za pasivno skladiščenje vnetljivih snovi.
Dimenzij : VxŠ xG = 2585 x 4075 x 2875mm - Ali omenjeni kontejner ostane v lastništvu Naročnika?
Dobava mobilnega lovilnega bazena za pretakališče MP 5000 5m3 dimenzij 8,50 x 3,5m - Ali omenjeni bazen ostane v lastništvu Naročnika?
Sklop 2- Zakupnina in eventualna odškodnina za zakup - uporabo zemljišča v času gradnje. Ali razumemo pravilno, da izvajalec pri tej in ostalih postavkah ki se ponavljajo ne bo imel stroškov zakupnine in eventualnih odškodnin za nakup?


lp


ODGOVOR
Pozdravljeni!

Odgovor na 1. vprašanje:
Gre za odklope, ki so potrebni pri izvedbi posameznih del za varno delo na gradbišču.
Odgovor na 2. vprašanje:
Da, kontejner ostane v lastništvu naročnika.
Odgovor na 3. vprašanje:
Da, bazen ostane v lastništvu naročnika.
Odgovor na 4. vprašanje:
Da, izvajalec oz. ponudnik ne bo imel na zemljiščih stroškov zakupnine in eventualnih odškodnin za nakup.

Lep pozdravDatum objave: 30.04.2020   11:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za pojasnilo naslednjih postavk in sicer (sklop 1 - obseg elektro del);
- 3.4.2.3.6 pozicija - ferkvenčni pretvornika 11kW, npr. tip Q2V-A4031-AAA, Omron, ali zajema samo montažo?
- 3.4.2.6.2 pozicija - Dostopna točka WIFI, notranja montaža, kaj je potrebno vključiti v omenjeni poziciji?
- 3.4.2.6.16 pozicija - Pridobitev sistemske garancije za vso pasivno kabelsko infrastrukturo tipa FTP cat. 6E v trajanju vsaj 20 let, kaj oz. kateri strošek je potrebno vključiti v omenjeni poziciji?
-3.4.2.6.17 pozicija - GSM router, ojačevalnik in univerzalna antena z kablom (biomasa), kaj oz. kateri strošek je potrebno vključiti v omenjeni poziciji?
-3.4.2.8.10 pozicija - Sabotažno stikalo, kaj oz. kateri tip je potrebno vključiti v omenjeni poziciji?
- 3.4.2.12.2 pozicija - Stroški gradbišča (zavarovanje, smeti/odpad, voda, prevozi), prosimo če specificirate katere in koliko stroškov je potrebno upoštevati?
- 3.4.2.12.3 pozicija - Sodelovanje z ostalimi udeleženci pri gradnji: osebje kotlovnice, izvajalci gradbenih del, strojnih in tehnoloških inštalacij, prosim če specificirate katere in koliko stroškov je potrebno upoštevati?
- 3.4.2.12.4 pozicija - Priklopi večjih tehnoloških porabnikov (fazna razporeditev/smer vrtenja, preverba podanih podatkov): 2*toplovodni kotel 25kW; razdelilnik biomase 42,1kW; ferkvenčno regulirani el. motorji/črpalke-2*22kW, 2*15kW, 2*11kW, 1*7,5kW, 5*5,5kW. Ostali priklopi manjših porabnikov, tipal temperature, nivoja,..., prosim če specificirate natančno katere porabnike je potrebno priklopiti.
- pri razdelilnikih je potrebno upoštevati - izdelava vezalnih risb razdelilnika po dejansko izdobavljeni opremi, ali izvajalec del ne prejme PZI dokumentacije oz. kaj je mišljeno pod to pozicijo?

Hvala za odgovore in zdravja želimo.

ODGOVOR
Pozdravljeni!

Odg. št. 1: Vsi ferkvenčni pretvorniki so zajeti v popisu strojnih inštalacij. Zajeta je samo montaža in vezava.
Odg. št. 2: Dostopno točko ali sprejemno-oddajno mesto (npr. antena Huawei, Mikrotronik). Kabel je v poziciji 3.4.2.6.4.
Odg. št. 3: Uporabiti je potrebno vse elemente istega proizvajalca (kabel, vtičnice, paneli). Dela izvedejo monterji, ki so strokovno usposobljeni za delo s to opremo, potem od dobavitelja/proizvajalca opreme izvajalec prejme sistemsko garancijo za pasivni del ožičenja.
Odg. št. 4: Za spremljanje delovanja kotla je zahtevana permanentna dvosmerna komunikacija (npr. tip SECOMEA, Sitemanager).
Odg. št. 5: Potrebno je predvideti sabotažno stikalo, ki je dobavljiv pri ponudnikih tehničnega varovanja.
Odg. št. 6: Vsak strokovno usposobljen izvajalec, mora vedeti kateri stroški nastanejo pri organizaciji gradbišča. Znana je lokacija in predviden čas izvedbe del. Za naročnika ni potrebno upoštevati nobenih stroškov.
Odg. št. 7: V ponudbi je predviden čas izvajalca, ki je odvisen od strokovne usposobljenosti. Boljše, kot je izvajalec usposobljen in boljša kot bo koordinacija izvajalca na gradbišču, manj časa bo potrebnega za uskladitve.
Odg. št. 8: Ob že naštetem: kalorifer (obstoječi do 1kW) - 2x; obtočna črpalka (obstoječa do 1kW) - 1x; črpalke odpadnih vod (obstoječe do 2kW) - 3x; omarico kompresorja (4kW) - 1x; mehčalna naprava vode - 1x; loputa za dovod zraka - 9x; kalorimeter - 9x; ventili - 10x; tipala temperature, tlaka, nivoja - 58x.
Odg. št. 9: Vezalne sheme razdelilcev so energetsko pripravljene, prav tako so pripravljeni popisi del za opremo razdelilcev. Do potrditve vse opreme, ki jo dobavlja izvajalec (tipi pogonov ventilov, motornih loput, črpalk itd.) je potrebno izdelati vezalne sheme razdelilcev. Izdelavo shem izvede izvajalec. Če za to izvajalec ni strokovno usposobljen, lahko izdelavo shem, naroči pri projektantu ali drugem usposobljenem izvajalcu. Ker se dela pričnejo z izkopom gradbene jame in nato z gradbenimi deli, je dovolj časa za izdelavo shem in razdelilcev.

Lep pozdravDatum objave: 30.04.2020   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosim za pojasnitev glede lokacije požarnih sektorjev in eventuelnih evakuacijskih poti.

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Pozdravljeni!

S požarno študijo še naročnik ne razpolaga, saj je študija še v pripravi.

Lep pozdravDatum objave: 30.04.2020   11:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V popisu elektroinštalacijskih del, t.č. 3.4.2.6.17 je navedeno: GSM router, ojačevalnik in univerzalna antena s kablom (biomasa).
Kakšne so tehnične zahteve (komunikacija, način prenosa podatkov: podatkovna povezava, SMS sporočanje,...).

Hvala lepa.

ODGOVOR
Pozdravljeni!

Za spremljanje delovanja kotla je zahtevana permanentna dvosmerna komunikacija, (npr. tip SECOMEA, Sitemanager).

Lep pozdrav