Dosje javnega naročila 001946/2020
Naročnik: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE, Titov trg 4, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: IZBIRA IZVAJALCA GRADENJ ZA IZVEDBO INVESTICIJSKIH IN SANACIJSKIH DEL NA OBJEKTU NA NASLOVU LIVADE 6
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.200.922,42 EUR

JN001946/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.03.2020
JN001946/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2020
JN001946/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2020
JN001946/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.04.2020
JN001946/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.04.2020
JN001946/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2020
JN001946/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2020
JN001946/2020-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2020
JN001946/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.12.2020
JN001946/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.01.2021
JN001946/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2021
JN001946/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.05.2021
JN001946/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.05.2021
JN001946/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL) - Popravek, objavljeno dne 10.06.2021
JN001946/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001946/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
Titov trg 4
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Jasmina Guštin Vatovec
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/347840/RD_24-3-2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17142
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZBIRA IZVAJALCA GRADENJ ZA IZVEDBO INVESTICIJSKIH IN SANACIJSKIH DEL NA OBJEKTU NA NASLOVU LIVADE 6
Referenčna številka dokumenta: 261-04/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
IZBIRA IZVAJALCA GRADENJ ZA IZVEDBO INVESTICIJSKIH IN SANACIJSKIH DEL NA OBJEKTU NA NASLOVU LIVADE 6
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZBIRA IZVAJALCA GRADENJ ZA IZVEDBO INVESTICIJSKIH IN SANACIJSKIH DEL NA OBJEKTU NA NASLOVU LIVADE 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko vplivajo na dinamiko izvajanja gradbenih del. O upravičenosti podaljšanja roka izvedbe del odloča naročnik.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji za udeležbo so razvidni iz priložene razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so razvidni iz priložene razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.04.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.04.2020   10:00

Dodatne informacije:
Datum in čas odpiranja prijav: 30. 4. 2020 ob 10:01.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
Titov trg 4
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.03.2020   14:19
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo in zahtevamo, da spremenite finančni pogoj iz SB4 na najmanj SB6. Namreč skladno z razlago pristojnega ministrstva, bonitetna ocena SB6 pomeni nadpovprečno možnost plačevanja.
Zahtevanje pogoja SB4 omejuje konkurenco!

Lep podzrav.

ODGOVOR

POJASNILO: Naročnik je glede na uveljavljeno prakso DKOM, razmere na trgu in zahtevnost predmeta naročila spremenil 7. pogoj (Bonitetna ocena) tako, da se zahteva vsaj bonitetna ocena, ki sodi v zgornjih 60 % ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen po metodologiji Basel II. Popravek RD bo objavljen pri objavi predmetnega javnega naročila v najkrajšem možnem času.


Datum objave: 31.03.2020   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da objavi projektno dokumentacijo in popise del že v 1. fazi ponudbenega postopka.

ODGOVOR

POJASNILO: Naročnik projektne dokumentacije in popisov del v 1. fazi ne bo objavil, saj ne bo ocenjeval finančne sprejemljivosti ponudb. Naročnik bo skladno s točko »6. Informacije o ogledu (obvezen)« izvedel ogled lokacije z vsakim zainteresiranim ponudnikom.
Datum objave: 31.03.2020   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik,

pandemija COVID-19 z dneva v dan poglablja gospodarsko krizo in vedno bolj vpliva na delovanje gospodarskih subjektov, kateri so usposobljeni in imajo še - ob že tako omejenih možnosti še interes in z muko ohranjajo kapacitete za sodelovanje v postopkih javnega naročanja.
S strani ponudnikov, je s tem povezano znatno motena in otežena priprava pravilnih in sprejemljivih ponudb za sodelovanja na aktualnih javnih naročilih., naročnik pa je v konkretnem primeru še dodatno omejil sodelovanje vsem tistim ponudnikom z aktualno bonitetno oceno SB6 navzdol?
Verjetno - v teh kriznih časih naročnik kljub želi - pa čeprav po že napovedani zamudi postopka - pridobiti ustrezno (zadostno število) število pravilnih ponudb in izbrati po merilih najugodnejšega ponudnika.
Zahteva po minimalni bonitetni oceni SB4 je glede na splošno vedenje in primerjavo z stopnjo niže (SB6) nič drugega kot neumesten poskus neenakopravne obravnave ponudnikov. V zadnjem času in zaradi tega "vedenja" ostali javni naročniki ta umetno postavljen pogoj, ki za naročnika v praksi zaradi ostalih pogoje ne pomeni ničesar enostavno opuščajo.
Mnenja smo, da je takšen ukrep v času -ZDAJ- povsem neprimeren in pre-normiran.

Naročnika prosimo, da mejo ustreznosti za sodelovanje, po tem kriteriju iz razpise dokumentacije pomakne, oziroma zniža na sicer povsem primerljivo
bonitetno tveganje (za naročnika) z oceno SB6.
Z upoštevanje argumentov se ob aktualni situaciji naročniku zahvaljujemo.

ODGOVOR

POJASNILO: Naročnik je glede na uveljavljeno prakso DKOM, razmere na trgu in zahtevnost predmeta naročila spremenil 7. pogoj (Bonitetna ocena) tako, da se zahteva vsaj bonitetna ocena, ki sodi v zgornjih 60 % ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen po metodologiji Basel II. Popravek RD bo objavljen pri objavi predmetnega javnega naročila v najkrajšem možnem času.Datum objave: 31.03.2020   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahtevate, da ima ponudnik po bonitetni lestvici bonitetno oceno najmanj SB4. Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede omenjenega pogoja, in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB7, saj je sporen pogoj diskriminatoren in določen prestrogo.

Zakon o javnem naročanju, govori o tem, da lahko naročnik od ponudnikov med drugim zahteva, kot dokaz o njegovem finančni sposobnosti tudi bonitetno oceno, pri čemer pa se mora upoštevati, da morajo biti pogoji v zvezi s tem, v povezavi in sorazmerju s predmetnim javnim naročilom. Pri postavitvi takih pogojev, pa mora upoštevati tudi temeljno načelo javnih naročil, to je enakopravne obravnave med ponudniki, kot določa 7. člen ZJN-3 v drugem odstavku. Namen bonitetne ocene je torej ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika.

Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

S spoštovanjem.

ODGOVOR

POJASNILO:
Glede na zahtevnost predmeta naročila (tako strokovno, ki jo narekuje zahtevnost gradnje, namenska raba objekta idr., kot tudi vrednostno, upoštevajoč pri tem tudi vire financiranja), naročnik ne more prevzeti tveganja iz naslova finančne sposobnosti ponudnika za celovito izvedbo predmeta naročila v določenih rokih.
Na uradni spletni strani AJPES je pri opisu bonitetnih ocen za oceno SB7 navedeno: »Uspešnost poslovanja in sposobnost poravnavanja obveznosti sta pomembno odvisni od ugodnih razmer v makroekonomskem okolju in panogi, subjekt pa lahko hitro zaide v težave.« Glede na trenutne razmere in napovedi UMAR je mogoče pričakovati negativen vpliv epidemije tudi na gradbeno panogo. Ker naročnik ne želi omejevati konkurence, pač pa zagotoviti finančno stabilnega izvajalca, ki bo lahko uspešno izvedel in zaključil predmet javnega naročila, je skladno s prakso DKOM spremenil pogoj 7 (Bonitetna ocena) tako, da se zahteva vsaj bonitetna ocena, ki sodi v zgornjih 60 % ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezne finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen po metodologiji Basel II. Popravek RD bo v najkrajšem možnem času objavljen pri objavi predmetnega javnega naročila.Datum objave: 31.03.2020   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

gradbeništvo je tudi v običajnih razmerah na trgu kot panoga podvrženo večjim tveganjem, v primerjavi z ostalimi gospodarskimi subjekt, kot na primer podjetja , ki se ukvarjajo z t. i. INŽENIRINGOM in so prav zaradi tega pri bonitetnih hišah zaradi metodologije ocenjevanja uvrščena bolje kot pa "PRAVA" gradbena podjetja, katerim je GRADNJA objektov GLAVNA dejavnost.

Iz navedenega imajo t.i. »PRAVA« gradbena podjetja pri bonitetnih hišah po pravilu in v povprečju bonitetne ocene najmanj 2 razreda niže, kot velja to za t. i. INŽENIRING podjetja, katera se pretežno ukvarjajo s posredništvom in njihova glavna dejavnost NI gradnja objektov.

Že pred časom, ko razmere na trgu sploh niso bile primerljive današnjim je bonitetna hiša »AJPES« obnovil lestvico bonitetnih ocen in jo objavil tudi na svoji spletni strani. Ob tem so spremenili in dodali razlago, pojasnilo in dopolnitev bonitetnih ocen. .

Ocena AJPES "SB6" tako - po definiciji - pomeni še vedno NADPOVPREČNO poravnavanje obveznosti, kar je PRIMERLJIVO s prejšnjo oceno SB5, zato bi bilo s stališča enakopravne obravnave ponudnikov, zagotavljanja konkurenčnosti ponudb , prejema zadostnega števila pravilnih in dopustnih ponudb smiselno in pravilno, da naročnik takšna dejstva upošteva in popravi pogoj v razpisni dokumentaciji na bonitetno oceno SB6 (AJPES) oziroma temu primerljivo oceno drugih pooblaščenih bonitetnih hiš, ki ustrezajo.

Ob upoštevanju zadnje aktualne prakse ( v obdobju zadnjih dveh let ) v javnem naročanju, naročniki na splošno uporabljajo mejo SB6 kot povsem primerno in zadostno in/ali takšne - težko primerljive in za naročnika zelo omejene ali celo dvomljivo koristne "varovalke" povsem opuščajo.

Naročnik, pa je v konkretni i razpisni dokumentaciji šel celo korak dlje in od ponudnikov , v konkretnem zahteva celo bonitetno oceno primerljivo AJPES "SB4" !!??

Ob vsem navedenem ne moremo mimo tega, da je naročenih v tem razpisu pogoj "BONITETNA OCENA" očitno izrabil oziroma zlorabil in to povsem v drug namen, kot je zakonodajalec sicer predvidel.

Očitno je namen naročnik, da krog - po njegovem "usposobljenih in primernih " ponudnikov zoži tako, da s tem pogojem zapre možnost sodelovanja vsem konkurenčnim gradbena podjetja. Takšno pre-normiranje je na tem mestu povsem neprimerno in se lahko - po naknadni raziskavi priprave razpisne dokumentacije povežejo tudi z nameni naročnika, ki so sicer v javnem naročanju nedopustni ali celo nezakoniti.

Zaradi dejstva, da je naročnik razpisno dokumentacijo objavil v času, ko je svetovno gospodarstvo in razmere na domačem trgu zaradi nastopa pandemija COVID-19 povsem spremenjene in gradbena podjetja že zaradi te okoliščine poslujejo v izrednih razmerah je takšen povsem neprimerno postavljen pogoj lahko tudi predmet javne obravnave v smislu zadnjih ukrepov vlade v boju proti korona virusu.

Od javnega naročnika, ki ga financira proračun republike Slovenije -na tem mestu in zdaj -zahtevamo, da v nastalih okoliščinah , ta povsem neprimeren in nesorazmeren pogoj iz razpisne dokumentacije v celot umakne ali pa prilagodi tako, da upošteva kot primerno bonitetno oceno primerljivo AJPES - SB6.

Predmetno vprašanje predstavlja predhodno opozorilo po tretjem odstavku 16. člena ZPVPJN, in bomo to kot zainteresiran ponudnik to možnost v slučaju ne-ukrepanja naročnika vsekakor tudi uveljavili.

Lep pozdrav


ODGOVOR

POJASNILO: Naročnik je glede na uveljavljeno prakso DKOM, razmere na trgu in zahtevnost predmeta naročila spremenil 7. pogoj (Bonitetna ocena) tako, da se zahteva vsaj bonitetna ocena, ki sodi v zgornjih 60 % ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen po metodologiji Basel II. Popravek RD bo objavljen pri objavi predmetnega javnega naročila v najkrajšem možnem času.

Datum objave: 31.03.2020   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika prosimo, da kot ustrezno boniteto dovoli tudi bonitetno oceno SB7.

Navedeno je skladno z določili Zakona o javnih naročilih in splošno prakso pri ostalih naročnikih.
S to oceno naročnik ne bi bil oškodovan, ker je SB7 povprečna ocena.

S trenutnimi zahtevami naročnik po nepotrebnem močno omejuje konkurenco in to v času zelo zaostrenih gospodarskih razmer, ki so posledica koronavirusa.

Naročnika tako prosimo, da prošnji, glede na razmere doma in po svetu, ugodi.

Hvala.


ODGOVOR

POJASNILO:
Glede na zahtevnost predmeta naročila (tako strokovno, ki jo narekuje zahtevnost gradnje, namenska raba objekta idr., kot tudi vrednostno, upoštevajoč pri tem tudi vire financiranja), naročnik ne more prevzeti tveganja iz naslova finančne sposobnosti ponudnika za celovito izvedbo predmeta naročila v določenih rokih.
Na uradni spletni strani AJPES je pri opisu bonitetnih ocen za oceno SB7 navedeno: »Uspešnost poslovanja in sposobnost poravnavanja obveznosti sta pomembno odvisni od ugodnih razmer v makroekonomskem okolju in panogi, subjekt pa lahko hitro zaide v težave.« Glede na trenutne razmere in napovedi UMAR je mogoče pričakovati negativen vpliv epidemije tudi na gradbeno panogo. Ker naročnik ne želi omejevati konkurence, pač pa zagotoviti finančno stabilnega izvajalca, ki bo lahko uspešno izvedel in zaključil predmet javnega naročila, je skladno s prakso DKOM spremenil pogoj 7 (Bonitetna ocena) tako, da se zahteva vsaj bonitetna ocena, ki sodi v zgornjih 60 % ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezne finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen po metodologiji Basel II. Popravek RD bo v najkrajšem možnem času objavljen pri objavi predmetnega javnega naročila.Datum objave: 31.03.2020   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika prosimo, da spremeni pogoj za bonitetno oceno na SB7. S tem bo naročnik razširil krog ponudnikov in navsezadnje tudi konkurenčnost. Veliko je namreč kvalitetnih ponudnikov, ki imajo/imamo SB7, a se zaradi vašega pogoja ne moremo prijaviti na razpisano delo.

Glede na napisano ter predvsem na alarmantne zadeve doma in po svetu, ki se tudi že kažejo v gospodarstvu, menimo, da je sprememba ocene na SB7 opravičena in tudi ugodnejša odločitev za naročnika.

S spoštovanjem,


ODGOVOR

POJASNILO:
Glede na zahtevnost predmeta naročila (tako strokovno, ki jo narekuje zahtevnost gradnje, namenska raba objekta idr., kot tudi vrednostno, upoštevajoč pri tem tudi vire financiranja), naročnik ne more prevzeti tveganja iz naslova finančne sposobnosti ponudnika za celovito izvedbo predmeta naročila v določenih rokih.
Na uradni spletni strani AJPES je pri opisu bonitetnih ocen za oceno SB7 navedeno: »Uspešnost poslovanja in sposobnost poravnavanja obveznosti sta pomembno odvisni od ugodnih razmer v makroekonomskem okolju in panogi, subjekt pa lahko hitro zaide v težave.« Glede na trenutne razmere in napovedi UMAR je mogoče pričakovati negativen vpliv epidemije tudi na gradbeno panogo. Ker naročnik ne želi omejevati konkurence, pač pa zagotoviti finančno stabilnega izvajalca, ki bo lahko uspešno izvedel in zaključil predmet javnega naročila, je skladno s prakso DKOM spremenil pogoj 7 (Bonitetna ocena) tako, da se zahteva vsaj bonitetna ocena, ki sodi v zgornjih 60 % ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezne finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen po metodologiji Basel II. Popravek RD bo v najkrajšem možnem času objavljen pri objavi predmetnega javnega naročila.Datum objave: 01.04.2020   11:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

popravka popisa se ne da odpreti. Povezava ne deluje

Lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnika prosimo, da objavi delujočo povezavo do spremenjene razpisne dokumentacije.
Hvala.
Lepo pozdravljeni,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

prišlo je do napake pri objavi priloge. Nova objava je v teku.

Se opravičujemo za nevšečnosti.

Lep pozdrav.


Datum objave: 01.04.2020   11:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika prosimo, da ponovno objavi povezavo oziroma odpravi težavo glede dostopa do popravljene razpisne dokumentacije, saj podana povezava (https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/348422/RD_popravek_#1.zip), 01.04.2020 do 11:25 ne deluje.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

prišlo je do napake pri objavi priloge. Nova objava je v teku.

Se opravičujemo za nevšečnosti.

Lep pozdrav.

Datum objave: 03.04.2020   17:21
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika prosimo, da spremeni pogoje izdaje bonitetne ocene. Na slovenskem trgu delujejo bonitetne agencije, ki uporabljajo tudi drugo metodo, ki je prav tako merodajna.
V kolikor ima naročnik sum o neplačevanju podizvajalcem, za to obstajajo finančni vzvodi, kot naprimer nominacija ali / in člen v pogodbi, ki poleg Zakona o javnem naročanju, glavnemu izvajalcu narekuje plačilo obveznosti do podizvajalcev.
Tako naročnik ne bo nikakor v slabši poziciji, kvečjemu bo omogočil povprečnemu slovenskemu podjetju, da se prijavi na predmetni razpis.

Dodatni pogoj, ki ga je naročnik uporabil je tudi višina reference. Z zahtevano višino reference, povprečno bonitetno oceno, naročnik kvečjemu pridobi na konkurenčnosti ponudb in prepreči (kartelne) dogovore med le-nekaj podjetji, ki se lahko prijavijo na razpis.

S spoštovanjem,

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnika prosimo, da za ustrezno bonitetno oceno upošteva tudi oceno, ki sodi v zgornjih 60 % ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija, vendar ne nujno po metodologiji Basel II.
Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ponudnik razpolaga z bonitetno oceno, ki ustreza zgornjih 60%. Ima oceno 5, pri čemer je razredov 10. Zanima nas ali jo bo naročnik upošteval, kljub temu, da je uporabljena druga merodajna metodologija?

Z omejevanjem metodologije naročnik omejuje hiše / agencije, ki lahko podajo tako oceno, kar se nam kot ponudniku, posebno v teh časih ne zdi smotrno in konkurenčno. Tako naročnika prosimo, da upošteva ocene tudi hiš / agencij, ki uporabljajo druge metode in merodajne podatke.

S spoštovanjem,

ODGOVOR

Pojasnilo:
Metodologija Basel II je standard, po katerem se ugotovi verjetnost nastanka dogodka neplačila, neodvisno od zakonodaje posamezne države, v kateri ima ponudnik sedež. Naročnik je skladno z ZJN-3 in prakso DKOM določil metodologijo, na podlagi katere bo presojal izpolnjevanje finančnega pogoja. Naročnik ponudnike ne omejuje pri izbiri finančne institucije, ki izdela ponudnikovo bonitetno oceno. Z določitvijo enotne metodologije naročnik zagotavlja enakopravno obravnavo ponudb skladno s temeljnimi načeli javnega naročanja in določbami ZJN-3.Datum objave: 06.04.2020   14:50
VPRAŠANJE
Ali lahko referenčna potrdila priložimo na drugačnih obrazcih z enako vsebino?
Obrazec OBR_Udeležba ni jasno sestavljen. pod točko II.Lastniška struktura ponudnika, podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika imate navedeno FIRMA PONUDNIKA. Tu bi morala biti navedeno NAZIV PRAVNE OSEBE

ODGOVOR

POJASNILO:
Da. Ponudnik lahko predloži referenčna potrdila in OBR-Udeležba, pripravljene na drugem ali lastnem obrazcu, v kolikor je iz slednjega razvidno izpolnjevanje pogoja v celoti. Naročnik si pridržuje pravico v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, zahtevati predložitev dodatnih dokazil.


Datum objave: 08.04.2020   22:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika ponovno pozivamo, da že v prvi fazi postopka objavi popise del in projektno dokumentacijo glede na to, da je že v tej fazi obvezen ogled. Ogled brez te dokumentacije ni smiseln.ODGOVOR

POJASNILO: Naročnik projektne dokumentacije in popisov del v 1. fazi ne bo objavil, saj ne bo ocenjeval finančne sprejemljivosti ponudb, za izkazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev za priznanje sposobnosti pa le-ti niso potrebni. Naročnik bo skladno s točko »6. Informacije o ogledu (obvezen)« izvedel ogled lokacije z vsakim zainteresiranim ponudnikom.


Datum objave: 08.04.2020   22:24
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da omogoči dokazovanje referenc za vodjo del, tako da bodo veljavne reference v obdobju zadnjih 10 let. Na ta način bo naročnik dobil usposobljen kvaliteten kader in več konkurenčnih ponudb.

S spoštovanjem,

ODGOVOR

POJASNILO: Naročnik je ugodil in spremenil 10. Pogoj (Vodja del). Vse spremembe so barvno označene. Popravek RD bo v najkrajšem možnem času objavljen pri objavi predmetna naročila.


Datum objave: 14.04.2020   12:22
VPRAŠANJE
Veza: perdlog pogodbe... / III. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA / 4. člen
(Vrednost pogodbe)

...
Cene na enoto za pogodbena, morebitna presežna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika.
===================

Spoštovani naročnik,

zahtevamo takojšen popravek v zgoraj navedenem 4. členu pogodbe, ker je nezakonit.

Izbrani izvajalec na dan podpisa pogodbe nikakor ne more prevzeti fiksnost cen za NEPREDVIDENA in DODATNA DELA, saj na dan oddaje ponudbe ponudnikom za NEPREDVIDENA in DODATNA dela niso poznane tehnične specifikacije. Za TA dela ponudniki niso v stanju formirati enotnih cen, še manj pa garantirati fiksnost takšnih nedoločenih vrst del do konca gradnje.

Javni naročnikom NI dopuščeno in nimajo zakonske osnove, da i razpisno dokumentacijo pripravijo tako, da ne upošteva že sprejete in veljavne zakonodaje. Naročnik v nobenem primeru ni upravičen, da izbranemu izvajalcu onemogoči uveljavljanje zahtevka po 655. členu OZ.

"Določilo o nespremenljivosti cen 656. člen /(1) Če je bilo dogovorjeno, da se cena za dela ne bo spremenila, ko bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za elemente, na podlagi katerih je bila določena, lahko izvajalec kljub takemu pogodbenemu določilu zahteva spremembo, če so se cene za elemente toliko zvišale, da bi morala biti cena za dela več kot za deset odstotkov višja. ..."

Takšna pogodba je še posebej neuravnotežena za izvajalca v času, ko so zaradi izrednih razmer (pandemija) razmere na trgu delovne sile, materialov in proizvodov povsem nepredvidljive. Zahtevamo takojšen popravek v 4 členu predlagane pogodbe

Predmetno vprašanje predstavlja predhodno opozorilo po tretjem odstavku 16. člena ZPVPJN, in bomo to kot zainteresiran ponudnik to možnost v slučaju ne-ukrepanja naročnika vsekakor tudi uveljavili.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pogodba o izvedbi javnega naročila se skladno s pravno doktrino šteje za javno ali upravno pogodbo. Že iz same narave le-te izhaja, da so temeljna načela obligacij podrejena varovanju javnega interesa in gospodarnemu ravnanju s proračunskimi sredstvi. Naročnik je določila iz vzorca pogodbe oblikoval sorazmerno tveganjem, ki jih prevzema, zaradi česar posledično predmetne določbe iz vzorca pogodbe ne bo spremenil.
Datum objave: 15.04.2020   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na to, da je postopek dvofazen, prosimo za potrditev, da bo možno tehnična vprašanja zastavljati tudi po oddaji prijave in objavi popisov del.

ODGOVOR

Da. Naročnik bo v povabilu k oddaji ponudbe (2. faza) določil rok, v katerem bo ponudnikom omogočeno postavljati vprašanja, vezana na popise del in PZI dokumentacijo.


Datum objave: 15.04.2020   17:25
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da v primeru skupnega nastopa, potrdi da zadostuje ogled objekta samo enemu izmed partnerjev.
Namreč partnerji so med seboj neomejeno solidarno odgovorni.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Kandidati so dolžni k prijavi predložiti s strani naročnika potrjen obrazec OBR-Potrdilo o udeležbi na ogledu. V primeru skupne prijave zadostuje, da kandidat k prijavi predloži potrdilo enega (kateregakoli) partnerja.Datum objave: 20.04.2020   12:13
VPRAŠANJE
Veza: Datum objave: 14.04.2020 12:22
.
ODGOVOR
Pogodba o izvedbi javnega naročila se skladno s pravno doktrino šteje za javno ali upravno pogodbo. Že iz same narave le-te izhaja, da so temeljna načela obligacij podrejena varovanju javnega interesa in gospodarnemu ravnanju s proračunskimi sredstvi. Naročnik je določila iz vzorca pogodbe oblikoval sorazmerno tveganjem, ki jih prevzema, zaradi česar posledično predmetne določbe iz vzorca pogodbe ne bo spremenil.

==============

Z odgovorom naročnika se ne strinjamo.. Ugovor - v vprašanju zainteresiranega ponudnika - ni v ničemer povezan z varovanjem javnega interesa in gospodarnem ravnanju naročnika, kot to navaja naročnik, ampak je očitna kršitev veljavnega zakona o javnem naročanju. Vzrok je izključno na s strani naročnika, ki je razpisno dokumentacijo v tem delu pripravil nezakonito, in v odgovoru ponudniku razloge za to tudi povsem napačno utemeljil.

Naročnika sprašujemo saj popise del še niso objavljeni ali obstaja za vsako postavko t. i. »Nepredvidenih l in »Dodatnih del « podrobna tehnična specifikacija (opis s količino in enoto mere ) na osnovi katere lahko ponudniki primerljivo kalkulirajo in ponudijo fiksne enotne cene ?

Že iz narave opisa «nepredvidena- « in »dodatna-» v besedilu pogodbe domnevamo, da to ni (-ne bo ) in takšne vrste del niso / ne bodo opisane in specificirane v popisu del, ki ga prejmejo vabljeni ponudniki v 2 fazi naročila. V kolikor se motimo prosimo naročnika za vsebinski odgovor sicer pa zahtevamo izbris in popravek nezakonito pripravljene razpisne dokumentacije v ugovarjanjem delu.

Ponavljamo, da ponudniki ne morejo ponuditi nečesa »nepredvidenega« in nečesa ( »dodatnega« ) po enotnih cenah. Naročnik je obvezan, da upošteva zakon o javnem naročanju, ki mu nalaga da med ostalim poda natančne tehnične specifikacije za vse kar je vključeno v ponudbeno ceno in se nanaša na predmet javnega naročila.

Ponavljamo Predmetno vprašanje predstavlja predhodno opozorilo po tretjem odstavku 16. člena ZPVPJN, in bomo to kot zainteresiran ponudnik to možnost v slučaju ponovne zavrnitvi ali ne-ukrepanja naročnika uveljavili.

l.p.


ODGOVOR

Pojasnilo na postavljeno vprašanje je bilo že podano.


Datum objave: 20.04.2020   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji na strani 15 pri poglavju »Kandidatu k prijavni dokumentaciji v fazi oddaje prijave ni potrebno priložiti dokumentov« je pod točko 21. navedena PZI dokumentacija.

Prosimo za obrazložitev, kaj je mišljeno s točko 21? Kdaj in kaj mora ponudnik s tem v vezi predložiti?ODGOVOR


Ponudniku k prijavni dokumentaciji ni potrebno priložiti PZI dokumentacije.

Datum objave: 20.04.2020   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da umakne zahtevo da ponudniki že v fazi prijave predložijo obrazec OBR-Udelezba tudi za podizvajalce (zahtevan pod točko 3., str. 15 v RD), glede na to, da se načeloma izjava o lastništvu zahteva, ko se podpisuje pogodba z izbranim ponudnikom.

Zahteva, da obrazce priložijo ponudniki tudi za podizvajalce ni skladna z naročnikovim obrazcem, saj je le-ta pripravljen za ponudnika, sam obrazec je že poimenovan »PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA«ODGOVOR

Obrazec OBR-Udeležba je namenjen preveritvi obstoja okoliščin, ki ustvarjajo ali bi lahko ustvarjali (navidezno) nasprotje interesov ali omejitve poslovanja med gospodarskim subjektom in naročnikom. Ponudniki lahko v ta namen predložijo tudi na lastnem obrazcu pripravljeno lastniško strukturo, iz katere so razvidni vsi podatki, zahtevani na OBR-Udeležba.


Datum objave: 20.04.2020   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Na obrazcu »PODATKI O VSEH PODIZVAJALCIH« so zahtevana polja za vpis količine in vrednosti del katere bodo prevzeli podizvajalci. Glede na to, da ni objavljenih popisov del in projektne dokumentacije, ponudniki v fazi prijave ne moremo navest zahtevanih podatkov.

Naročnika prosimo, da popravi obrazec in umakne zahteve, ki se nanašajo na količino in vrednost izvedenih del.


ODGOVOR

Ponudniki v prijavi nominirajo podizvajalce, v kolikor s slednjimi izkazujejo izpolnjevanje referenčnih ali drugih pogojev. Ponudniki lahko polja, ki se nanašajo na količino in vrednost del pustijo prazna.


Datum objave: 20.04.2020   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika vljudno prosimo, za podaljšanje roka oddaje prijave zaradi razmer v državi, saj imamo ponudniki težave s pravilno pripravo zahtevanih dokumentov in težave s kontakti s podizvajalci.


ODGOVOR


Glede na to, da komunikacijske poti v danih izrednih razmerah niso omejene v obsegu, ki bi onemogočal pripravo prijave dokumentacije, slednja pa v prvi fazi predmetnega postopka ni zahtevna niti obsežna, naročnik roka za oddajo prijave ne bo podaljšal.

Datum objave: 20.04.2020   15:16
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika prosimo, da spremeni razpisno dokumentacijo v točki C) Pogoji za ugotavljanje sposobnosti točka 8. Pogoj (Referenčni pogoj), tako da dovoli izbor po enotni klasifikaciji vrst objektov
CC-SI 12 Nestanovanjske stavbe.

Omejevanje reference samo na klasifikacijo CC-SI 126 na Stavbe splošnega družbenega pomena po nepotrebnem omejuje konkurenco med ponudniki.
Na ta način bo naročnik dobil več usposobljenih kvalitetnih izvajalcev in več konkurenčnih ponudb.
S spoštovanjem.


ODGOVOR


Naročnik je na podlagi vprašanja spremenil referenčni pogoj za gospodarski subjekt in vodjo del. Vse spremembe so barvno označene. Naročnik obrazcev OBR-Referenčni posli ne bo spremenil, si pa pridržuje pravico v fazi preverjanja in ocenjevanja prijav zahtevati predložitev dodatnih dokazil ali pojasnil, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogoja. Spremenjena dokumentacija bo v najkrajšem možnem času objavljena na portalu e-narocanje.

Datum objave: 21.04.2020   15:53
Naročnik je dne 21.04.2020 objavil popravek, ki obsega spremembo referenčnega pogoja za gospodarski subjekt in vodjo del. Naročnik je z namenom spodbujanja konkurence želel ugoditi zahtevi ponudnika in razširiti pogoj glede klasifikacije objektov iz skupine CC-126 na skupino CC-12, vendar v tem primeru opredeliti najmanj zahtevnost gradnje, ki je sorazmerna predmetu naročila.

Posledično naročnik pojasnjuje, da se zahtevnost gradnje, kot je opredeljena s kriterijem "primerljivi objekt" v popravku z dne 21.04.2020, ne zahteva, v kolikor bo iz referenčnega potrdila gospodarskega subjekta in vodje del razvidno, da se objekt uvršča v skupino CC-126. V tem primeru naročnik šteje, da so referenčna dela primerljiva predmetu naročila že glede na klasifikacijo objekta.