Dosje javnega naročila 002088/2020
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 21.616.842,38 EUR

JN002088/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 31.03.2020
JN002088/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2020
JN002088/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.05.2020
JN002088/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2020
JN002088/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.06.2020
JN002088/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2020
JN002088/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 27.11.2020
JN002088/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002088/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 065-156195
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/348017/za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17206
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-4/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF) in iz Kohezijskih sredstev.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2020   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.04.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.04.2020   08:42
VPRAŠANJE št. 1
Naročnika prosimo za potrditev, da pravilno razumemo referenčni pogoj, ki je določen za Pravnik - strokovnjak za FIDIC pogodbe. Za infrastrukturni projekt se štejejo tudi projekti, ki so vključevali komunalno infrastrukturo, kot so npr. vodovod, kanalizacija, čistilne naprave.

ODGOVOR št. 1

Spoštovani,

Da, pravilno razumete referenčni pogoj, ki je določen za Pravnik strokovnjak za FIDIC pogodbe, in sicer se za infrastrukturni projekt štejejo tudi projekti, ki so vključevali komunalno infrastrukturo. Ponudnike opozarjamo, da mora referenčni projekt izpolnjevati tudi vse ostale zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 28.04.2020   08:02
VPRAŠANJE št. 2
V tabeli 4, Merila je pod tč. 21 zahtevan Nadzornik za tehnološke objekte z vsaj eno referenco, da je izvajal nadzor nad gradnjo vsaj enega tehnološkega objekta tlorisne površne vsaj 60 m2.
Kaj naročnik razume pod termin Tehnološki objekt?
Ali vanje sodijo tudi objekti kot:
tovarna s proizvodno linijo
bencinski servis s podzemnimi rezervoarji in postrojenjem točilnih mest
sortirnica odpadkov s tehnološko opremo za sortiranje različnih vrst odpadkov


ODGOVOR št. 2

Spoštovani,

Da. Pomembno je, da ima strokovnjak izkušnje pri gradnji stavbe, ki je namenjena vgradnji tehnologije oziroma naprav in sistemov.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 3

V zvezi z zahtevami za strokovnjake (tč.2, Kadrovska sposobnost in tč.4, Merila) v razpisni dokumentaciji za »Nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira žel. proge Divača-Koper« in dejstva, da lahko vsak nominiran strokovnjak (iz pogojev in meril) opravlja največ (1) dodatno funkcijo, nas zanima če pravilno razumemo razdelitev funkcij v obrazcu 6:
tč.3
1 nadzornik za predore odsek Divača-Koper opravlja funkcijo 3.1.1. in lahko dodatno tudi 3.1.2,
1 namestnik nadzornika za predore odsek Divača-Koper opravlja funkcijo 3.1.1. in lahko dodatno tudi 3.1.2
1 nadzornik za predore odsek Črni Kal-Koper opravlja funkcijo 3.1.1. in lahko dodatno tudi 3.1.2,
1 namestnik nadzornik za predore odsek Črni Kal-Koper opravlja funkcijo 3.1.1. in lahko dodatno tudi 3.1.2,

oz. tč.6
1 nadzornik za strojne instalacije predorov opravlja funkcijo 6.1. in lahko dodatno tudi 6.1.1
1 namestnik nadzornika za strojne instalacije predorov opravlja funkcijo 6.1.2 in lahko dodatno tudi 6.1.3


ODGOVOR št. 3

Spoštovani,

Tabela (obrazec 6) opredeljuje minimalno zahtevano število strokovnjakov in njihovih funkcij v fazi izvajanja inženirskih storitev, zato vsaj za fazo oddaje ponudbe ni relevantna.
V tabeli je navedeno tudi minimalno število strokovnjakov za posamezne funkcije oziroma naloge. Tako je za nadzor nad gradnjo predorov zahtevano najmanj 10 strokovnjakov in sicer vsaj 4 nadzorniki kot pooblaščeni inženirji, nadzorniki posameznih del in vsaj 6 pomočnikov. Isti nadzornik iz. 3.1.1. seveda ne more biti sam sebi pomočnik 3.1.2. Če pa je mišljeno, da se v organizacijski strukturi imenuje 1 nadzornik npr. za izvedbo del T1, drug za T2 itd. , pa lahko seveda tudi nadzornik za T1 nastopa kot pomočnik za T2, saj se bo delo izvajalo 24/7. Pomembno je, da Inženir zagotovi ustrezne in zadostno število kadrov, pri čemer pa je naročnik določil minimalno število kadrov, ki ga mora zagotavljati Inženir v času izvedbe posamezne vrste del, ki jih nadzira Inženir v vlogi nadzornika po GZ.
Pri strojnih inženirjih je določeno, da morata nadzor izvajati vsaj 2 strokovnjaka. Za funkcijo 6.1 se imenuje enega od obeh (6.1.1 ali 6.1.2) , eden od teh lahko izvaja tudi naloge 6.1.3, saj ta funkcija ni opredeljena ne v pogojih ne v merilih. Seveda pa to ni nujno, Inženir lahko zagotovi tudi več strokovnjakov.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 4

Spoštovani

Prosimo za pojasnilo sledeče zahteve glede referenc kadrov :

3.2.3 Tehnična in Strokovna sposobnost
2. Kadrovska sposobnost

Pozicija 9 Nadzornik za elektro inštalacije predorov - za vgradnjo naprav varnostnega sistema

ali se za referenco izvajanja nadzora upošteva referenca izvajanja strokovnih ocen za izvedbo elektro inštalacij v predorih, ki je vključevala vgradnjo naprav varnostnega sistema?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR št. 4

Spoštovani,

Skladno z zahtevami se kot ustrezna referenca šteje izvajanje nadzora nad izvedbo elektro inštalacij v predorih, ki je vključevala vgradnjo naprav varnostnega sistema. Izvajanje nalog nadzornika del je opredeljeno v Gradbenem zakonu. Izvajanje zgolj strokovnih ocen skladno z opredeljenimi nalogami nadzornika v Gradbenem Zakonu ne zadostuje za priznanje reference za izvajanje nadzora.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 5

Postavljamo vprašanji s področja Geodezija, vprašanji se nanašat na POGLAVJE 6, SPECIFIKACIJA NAROČILA; 3.2. Ekipa Inženirja..., točka viii:

1. Ali je za potrebe gradnje v naravi že vzpostavljena koordinatna osnova, geodetska mreža, ki zagotavlja zanesljiv, kakovosten prenos vseh projektiranih objektov drugewga tira v naravo ? V kolikor geodestka mreža za potrebe izgradnje še ne obstaja, nas zanima, kdo od deležnikov gradnje jo je dolžan zagotoviti? Kakovostna koordinatna osnova, geodetska mreža je pri gradnji nadvse pomembna, saj edina zagotavlja točen prenos projektiranih objektov v naravo in inženirju nudi osnovo za kontrolo nad že zgrajenimi objekti.

2. Ali je za vodjo geodetske službe inženirja zadostna stopnja izobrazbe dipl.inž.geod. in poklicni naziv pooblaščeni inženir s področja geodezije z vsemi potrebnimi izkušnjami? Zaznali smo, da je pri vseh ostalih strokah zadostna izobrazba diplomirani inženir, le pri geodetski dejanvosti je zahteva univerzitetni diplomorani inženir

ODGOVOR št. 5

Spoštovani,

1. Vzpostavitev geodetske mreže ni opredeljena kot naloga Inženirja oziroma nadzornika, zato vprašanje za pripravo ponudbe ni relevantno. Naročnik se zaveda pomena le-tega in se zahvaljuje za mnenje oziroma opozorilo.
2. V razpisni dokumentaciji je v dokumentu »01_RD Nadzor in inženirske storitve« v poglavju 4 , tabela B pod zaporedno številko 28 za izpolnjevanje dodatnih točk po merilih v zvezi zahtevane izobrazbe in poklicne usposobljenosti zahtevano:
- ima strokovno izobrazbo s področja geodezije;
- je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) z aktivnim poklicnim nazivom kot nadzorni inženir (Nz) ali pooblaščeni inženir, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje.

Izobrazba univ.dipl.inž. geodezije tako za oddajo ponudbe in izpolnjevanje meril ni zahtevana.

Specifična zahteva za izobrazbo univ.dipl. inž. je za vodjo geodetske službe navedena v zahtevah za strokovno ekipo Inženirja pri izvajanju storitev v dokumentu »Specifikacija naročila«, kjer pa gre za nenamerno neusklajenost oziroma pomoto. Naročnik bo tudi pri zagotovitvi pogojev pri izvajanju storitev upošteval zahteve iz Razpisne dokumentacije in ta odgovor. Višja stopnja izobrazbe v specifikaciji izobrazbe se tako tudi pri izvajanju storitev ne bo zahtevala.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 28.04.2020   08:37
VPRAŠANJE št. 6
V obrazcu 6 »IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU MINIMALNO ZAHTEVANEGA ŠTEVILA STROKOVNJAKOV/FUNKCIJ« je v tabeli »Minimalna struktura strokovnjakov Inženirja za podporo izvajanja nadzora in drugih inženirskih storitev« navedenih 17 strokovnjakov (struktura 11-26).
Katerih 10 je min. zahtevanih kadrov?


ODGOVOR št. 6

Spoštovani,

Naročnik ne opredeljuje natančno, kateri so oziroma bodo ti kadri, ampak pogojuje, da ima podporna strokovna skupina vsaj 10 strokovnjakov, pri čemer pa mora vsak izpolniti zahteve in pogoje za določeno funkcijo, ki jo bo opravljal. Izbrani ponudnik bo v okviru zahtev, pogojev in omejitev ter ob upoštevanju nominiranih kadrov za izpolnjevanje pogojev in meril, sam imenoval ustrezne strokovnjake, pri čemer pa jih mora za podporne naloge najmanj 10.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 28.04.2020   09:29
VPRAŠANJE ŠT. 7
Dear Sirs,
due to the current global COVID19 emergency, all countries are experiencing a slowdown in some of the activities needed for the preparation of the Proposal (e.g. notary, courier, translations). In order to allow all the Tenderers to submit a competitive bid, we kindly ask you to provide a 3 week postponement of the Bid submission date.

Kind Regards

ODGOVOR ŠT. 7

Spoštovani,

skladno s 36. členom ZJN-3 poteka postopek javnega naročanja v slovenskem jeziku, zato morajo biti vsa vprašanja postavljena v slovenskem jeziku.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 29.04.2020   09:01
VPRAŠANJE št. 8
Dragi Gospodje,

Zelo nas zanima sodelovanje v tem zanimivem projektu.
Zaradi trenutnih nujnih ukrepov COVID-19 vas prosimo za dva tedna odloga roka za oddajo.

Hvala za vašo prijazno pozornost,
Lep pozdrav

ODGOVOR št. 8

Spoštovani,

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 1.6.2020 do 13. ure, prav tako bo podaljšan rok za postavitev vprašanj do 14. 5. 2020 do 10. ure. Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bo objavljen v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 9

Naročnika bi želeli v že zgodnji fazi predmetnega postopka JN dobro verno in v izogib za ponudnike in naročnika neljube revizijske postopke opozoriti na nekaj nepravilnosti oziroma nesorazmernih ter neustreznih in objektivno neupravičljivih zahtev iz raz. dok. iz 3. in 4. poglavja njegovega povabila k oddaji ponudbe (op.: verjetno je slednje mišljeno v množini, saj ne verjamemo, da naročnik pričakuje zgolj eno dopustno ponudbo vnaprej predestiniranega gospodarskega subjekta), in sicer v zvezi s pogoji za sodelovanje/merili za izbiro ponudbe oziroma

Tehnično in strokovno sposobnostjo ponudnikov (točka 3.2.3 z 1. Seznamom referenčnih poslov, ki naj bi dokazovali tehnično usposobljenost ponudnikov) in
točko 2. Kadrovska sposobnost, z zahtevami v zvezi s številnimi kadri različnih strokovnih profilov (oziroma Vodjo nadzora), ki naj bi oziroma bodo izvajali nadzor ter druge naloge na projektu, ki je predmet JN, ter
točkovanjem dodatnih referenc za 1 Vodjo nadzora v tabeli A), kjer so v 4. poglavju navajani posamezni strokovnjaki,
in to zlasti v zvezi z omejujočimi in nepotrebnimi posebnimi dodatnimi zahtevami, da naj gre pri zahtevanih referencah za infrastrukturne projekte po FIDIC pogodbah.

1. Na naročnika torej apeliramo, da iz zgoraj omenjenih zahtev glede referenc umakne posebno zahtevo oziroma zahteve, da so bili referenčni objekti izvedeni oz. opravila inženirjev opravljena zgolj na projektih železniške in cestne infrastrukture (s predori), pri katerih so se uporabljali v raz. dok. izključno navedeni zgolj Splošni (in posebni) pogoji FIDIC.

Take omejujoče zahteve so po našem mnenju, preverjenem pri ekspertih, povsem nepotrebne in tudi v nasprotju s temeljnimi načeli JN, ki veljajo po slovenskem ZJN-3 in acquis communautaire, predvsem načelom sorazmernosti in enakopravne obravnave ponudnikov, med drugim pa v nasprotju z načelom gospodarnosti tudi prekomerno in nedopustno zmanjšujejo ter s stvarno oziroma predmetno diskriminatornimi pogoji omejujejo konkurenco, kar še posebej velja v povezavi z drugimi nedvomno zelo zahtevnimi pogoji, ki jih je naročnik tudi sicer predpisal za predmetni postopek JN in sodelovanje ponudnikov.

Izpustitev teh posebnih zahtev - ob dejstvu, da se razpisani nadzor in druge inženirske storitve glede na v raz. dok. objavljen vzorec pogodbe o izvedbi JN nesporno ne bo odvijal po »FIDIC pogodbi«, na upravičenost takih zahtev pa dejstvo, da se bo gradnja 2. tira predvidoma odvijala po pogodbi z uporabo enih od splošnih pogojev FIDIC, ne more vplivati nikakor ne pomeni, da ponudbe ponudnikov, ki z referencami ne bi izkazovale izvedbo projektov oziroma opravljanje del po »FIDIC pogodbah«, ne bi ustrezale predmetu JN ter potrebam in upravičenim zahtevam naročnika. Splošni pogoji FIDIC se sicer pogosto in tudi vse bolj pogosto res uporabljajo pri raznih gradbenih in drugih projektih, vendar še zdaleč ne izključno le-ti, pač pa tudi številni drugi, prav tako uspešno uporabljeni v bogati poslovni praksi; v Sloveniji pa je to bilo vsaj do nedavnega še toliko bolj redko, tako da se s tem v našem primeru še dodatno zelo zoži krog potencialnih ponudnikov ... Nadzor in druge inženirske storitve pri gradnjah prometnih infrastrukturnih objektov se v skladu s projektno dokumentacijo med drugim vedno izvaja(jo) po merodajnih nacionalnih predpisih, gradbeni zakonodaji, običajih in uzancah ter ob uporabi tudi drugih ustreznih oziroma »enakovrednih« pogodbenih podlag, nikakor ne zgolj Splošnih pogojev FIDIC.

2. Usposobljenost za izvajanje kvalitetnega nadzora in drugih inženirskih storitev pri predmetnem JN torej gotovo ni potrebno dokazovati z referencami ponudnikov in kadrov (Vodje nadzora) z izvedenimi projekti, pri katerih so bile uporabljene pogodbe FIDIC, pač pa bo ta nadzor brez dvoma enako kvalitetno opravljen s sicer ustrezno usposobljenimi inženirji oziroma vodji nadzora. To bi bilo potrebno kvečjemu in kot je to določeno v 4. poglavju, B) Dodatni strokovnjaki za Pravnika pod št. 30, pri čemer pa za njegovo usposobljenost in izkušnje (reference), uspešno delo oziroma ustrezno poznavanje FIDIC pogodb ni potrebno, da se zahtevane reference tega strokovnjaka omeji

(a) zgolj na izvajanje pravnih storitev pri izvajanju (nad)gradenj infrastrukturnih objektov, saj se v te reference lahko ustrezno vključi na primer vsaj tudi sodelovanje pri pripravi razpisov za razne gradnje oziroma dobave opreme in montaže, vključno z raznimi projekti na ključ,

(b) prav tako pa tudi ne na zgolj infrastrukturne projekte in

(c) projekte v vrednosti vsaj 50 M EUR.

Za potrebno dokazovanje usposobljenost pravnika pri projektih, pri katerih se uporabljajo splošni in posebni pogoji FIDIC, namreč ni potrebno omejevati zgolj na storitve pri samem izvajanju del, po drugi strani pa je tudi Splošnih pogojev FIDIC več vrst (razlike med njimi niso tako velike), ti se uporabljajo se za različne posle, vrednosti projektov pa nimajo bistvenega vpliva na strukturo teh poslov, pogodbene substrate in še manj na njihovo poznavanje pogojev FIDIC.


ODGOVOR št. 9

Spoštovani,

1. Zahtevani pogoji točke 3.2.3 "tehnična in strokovna zmogljivost", 1. Seznam zahtevanih referenčnih poslov (tehnična sposobnost), podtočka a) so sorazmerni predmetu naročila. Vse izvajalske pogodbe so ali bodo pripravljeni na podlagi določil FIDIC (tudi za glavna gradbena dela, kjer sočasno potekata javni naročili, za katere je predvidena sklenitev pogodbe in izvajanje del po FIDIC določilih), prav tako je projekt sofinanciran iz skladov EU, predvideno je sofinanciranje s kreditom EIB in komercialnimi bankami. Izkušnje z izvajanjem inženirskih storitev po določilih FIDIC in aktivnosti pri sodelovanju z EU investitorji so za naročnika pomembni, zato pogoja ne bo spreminjal.
Izkušnje po FIDIC določilih so zahtevane le za osnovno referenco pod točko a), medtem ko za ostale reference niso obvezne.

2. Zahtevani pogoji točke 3.2.3 "tehnična in strokovna zmogljivost", 2. kadrovska sposobnost so sorazmerni predmetu naročila. Vse izvajalske pogodbe so ali bodo pripravljeni na podlagi določil FIDIC (tudi za glavna gradbena dela, kjer sočasno potekata javni naročili, za katere je predvidena sklenitev pogodbe in izvajanje del po FIDIC določilih). Izkušnje po FIDIC so kot pogoj zahtevane le za vodjo nadzora, medtem ko za ostale zahtevane kadre, s katerimi ponudnik izpolnjuje pogoje, niso obvezne. Zaradi navedenega naročnik pogoja ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 10

Naročnika prosimo za potrditev, da se za ustrezen referenčni posel pri strokovnem kadru: Pravnik strokovnjak za FIDIC pogodbe šteje izvajanje pravnih storitev pri izvajanju gradnje ali nadgradnje infrastrukturnega projekta po določilih FIDIC v vrednosti vsaj 50 mio EUR, pri čemer je pravnik - strokonjak za FIDIC pogodbe že zaključil z izvajanjem pravnih storitev, čeprav infrastrukturni projekt še ni bil predan v uporabo oziroma obratovanje. Poudarjamo, da referenčni posel pravnika- strokovnjaka za FIDIC pogodbe ne more biti vezan na zaključek infrastrukturnega projekta ampak mora biti vezan na zaključek izvajanja pravnih storitev po sklenjeni pogodbi oziroma naročilu.


ODGOVOR št. 10

Spoštovani,

Projekti oziroma dela in storitve morajo biti zaključene, kot zaključek predmetnih del bo naročnik smatral izdano potrdilo o izvedbi ali drugo enakovredno potrdilo, ki izkazuje sprejem in izročitev referenčnega dela. Glede na potrebo po pravnih storitvah v okviru izvedbe pogodbenih del, naročnik zahteva referenčna dela, ki so vključevala pravne storitve skozi celotno obdobje izvedbe projekta. Ker gre za referenčna dela, v okviru meril (kjer dopolnjevanje ponudb ni dopustno) mora ponudnik za priznanje reference v okviru meril že v sami ponudbi predložiti vsa dokazila. Dokazno breme je na ponudniku, v primeru dvoma se referenca v okviru meril ne prizna.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 11
Spoštovani,

Glede na to, da:

(i) je priprava ponudb za predmetni razpis že sama po sebi glede na predmet in vrednost javnega naročila ter predvideno trajanje projekta zelo zahtevna,
(ii) da predložitev dopustnih in kvalitetnih ponudb za predmetno javno naročilo zahteva vključitev in angažman velikega števila usposobljenih profesionalnih kadrov različnih profilov z zahtevano ustrezno izobrazbo, sposobnostmi, referencami in drugimi pogoji ter druge (tudi precej »težke«) zahteve in izpolnjevanje razpisnih pogojev naročnika,
(iii) kar bo med drugim seveda vplivalo na številne (dodatne) aktivnosti, ki bodo predvsem potrebne tudi za sodelovanje konzorcijskih partnerjev in pripravo skupnih ponudb (v nasprotnem primeru to precej in nesorazmerno zmanjša število potencialnih usposobljenih ponudnikov, konkurenco, zmanjšuje ekonomičnost in učinkovitost javnega naročanja ),
(iv) podobno pa velja tudi za potencialne tuje ponudnike in partnerje v konzorcijih, ki so med drugim morali tudi sami prevajati obširno in zahtevno razpisno dokumentacijo, ki je bila objavljena zgolj v slovenskem jeziku (kar sicer ni prevladujoča praksa pri tako zahtevnih in velikih projektih javnega naročanja),
(v) ob vsem tem pa je še pandemija Covid-19 zelo otežila samo delo potencialnim ponudnikom, komunikacije in postopke pridobivanja zahtevanih dokazil,
predlagamo naročniku, da čimprej ustrezno podaljša z razpisno dokumentacijo predpisane roke, tj., da
(1) v poglavju 1 Povabila k oddaji ponudb določen rok za predložitev ponudb podaljša do najmanj 26. 6. 2020 in temu ustrezno tudi spremeni
(2) dan, določen za odpiranje ponudb
ter
(3) v Poglavju 2, točka 2.2.2 predpisane roke za pridobivanje dodatnih informacij oz. predložitve zahtev za pojasnila razpisne dokumentacije, in sicer do 11. 6. 2020 ter (4) rok za objavo naročnikovih odgovorov 18. 6. 2020.
--------------------------------


ODGOVOR št. 11

Spoštovani,

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 1.6.2020 do 13. ure, prav tako bo podaljšan rok za postavitev vprašanj do 14. 5. 2020 do 10. ure. Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bo objavljen v najkrajšem možnem času.
Gre za končni rok za oddajo ponudb, ki ga naročnik dodatno ne bo podaljševal.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 29.04.2020   10:57
VPRAŠANJE št. 12

1. V poglavju 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost navajate seznam zahtevanih referenčnih poslov, kjer med ostalim navajate, katere zahtevane reference mora Ponudnik izpolniti sam, katere pa lahko izpolni s podizvajalci. Prosimo, da spremenite zahtevo na način, da bo tudi zahtevo pod točko e) možno dokazovati s podizvajalci, saj v nasprotnem primeru menimo, da gre za omejevanje konkurence.

2. Glede na trenutno situacijo zaradi pandemije COVID-19 virusa in oteženega poslovanja ter obsežnega dela pri pripravi in pridobitvi vse potrebne ponudbene dokumentacije, zaradi obsežnih zahtev RD, zahteve po sodno overjenih prevodih dokumentov v tujem jeziku, je rok za oddajo ponudbe 15.5.2020 nerealno kratek, zato prosimo naročnika za podaljšanje roka najmanj za 60 dni.

3. Menimo, da je administrativno limitirana vrednost ponudb v Poglavju 1 nerealno nizko ocenjena glede na obsežne zahteve storitev, ki jih bo potrebno v okviru izvajanja nadzora in drugih inženirskih storitev pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper opraviti, zato predlagamo, da se ta omejitev v popravku razpisne dokumentacije odpravi, prav tako lahko vzpodbuja sum o nepristranosti postopka izbire, saj so lahko nekateri ponudniki, ki so v posredni ali neposredni lasti države v privilegiranem položaju in skozi druge pogodbe nadomestijo manjkajoča finančna sredstva za izvajanje storitev predmetnega razpisa

4. Ugotavljamo neusklajenosti in nejasnosti glede števila in referenc kadrov med zahtevami iz tč. 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost / podtočka 2. Kadrovska sposobnost ter zahtevami iz Obrazec 6 . Izjava ponudnika o zagotavljanju minimalno zahtevanega števila strokovnjakov/funkcij ter v Poglavju 4 : Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila, kaj pomenijo dodatne reference, kaj pomenijo dodatni strokovnjaki. Terminologija ni enotna v navedenih poglavjih, ampak se pojavljajo različni opisi glede zahtev. Prosimo naročnika da naveden nejasnosti odpravi


ODGOVOR št. 12

Spoštovani,

1. Dela pod točko e) so ključna za izvedbo predmeta javnega naročila, izjemno pomembna in zahtevna. Zahteva je skladna z določilom četrtega odstavka 81. člena ZJN-3 zato je naročnik ne bo spreminjal. Ponudnik lahko to izvaja sam ali pa s partnerjem v skupnem nastopu, zato se ponudnikom s tem ne omejuje konkurence.
2. Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 1.6.2020 do 13. ure, prav tako bo podaljšan rok za postavitev vprašanj do 14. 5. 2020 do 10. ure. Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bo objavljen v najkrajšem možnem času.
3. Naročnik v skladu s svojo strategijo objavlja za vsa javna naročila tudi limitirano vrednost. Vrednost je določena na osnovi analize cen in trga storitev za inženirske in podobne storitve na trgu, cene obsega potrebnih storitev ter predvidenega časa izvajanja posameznih vrst del. Po mnenju naročnika je limitirana vrednost ustrezna in je ne bo spreminjal.
4. Vprašanje ni razumljivo, saj ne navaja, kakšne naj bi bile nejasnosti. Razpisna dokumentacija v smislu kadrov najprej določa strokovnjake za izpolnjevanje pogojev, da je ponudba dopustna. V nadaljevanju so v okviru meril navedeni v posebni tabeli še dodatni kadri, ki sicer za dopustnost ponudbe niso nujni, se pa upoštevajo pri točkovanju, tako kot tudi dodatne reference kadrov, s katerimi ponudnik izpolnjuje pogoje.
Obrazec 6 določa minimalno kadrovsko strukturo ekipe izbranega ponudnika, torej ekipo izvajalca, ki jo bo moral zagotoviti izvajalec v fazi izvajanja pogodbe. Zahtevana organizacijska struktura upošteva kadre, navedene kot pogoj in merila, vendar pa bo moral ponudnik poleg teh kadrov zagotavljati še druge kadre, kot navedeno v specifikaciji naročila in prilogi, ki pa v fazi izvedbe javnega naročila (izbora izvajalca) niso relevantni.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 13
Naročnika pozivamo, da umakne določbo, ki je navedena v poglavju 3.1.1 Podizvajalci, in skladno s katero mora ponudnik kot podizvajalca priglasiti tudi delodajalca kadra, ki ga priglaša v okviru kadrovske sposobnosti. Skladno z 81. členom ZJN-3 delodajalec kadra namreč ni podizvajalec, saj neposredno ne bo izvajal del pri predmetnem javnem naročilu, ampak bo le posodil ponudniku svoj kader, to pa ustreza pojmu subjekta, na kapacitete katerega se ponudnik sklicuje. Naročnika pozivamo, da dopusti, da ponudniki, ki priglasijo kader, ki je zaposlen pri tretjem gospodarskem subjektu, ki ne bo izvajal nobenih del pri javnem naročilu, le posodil bo svoj kader, ta gospodarski subjekt priglasijo le kot subjekt, na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje, kot to določa 81. člen ZJN-3.

ODGOVOR št. 13

Spoštovani,

Zahteva naročnika v točki 3.2.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (podtočka 2. Kadrovska sposobnost) je »Če ponudnik navaja kader, ki je zaposlen pri drugem delodajalcu oziroma je ta kader nominiran kot fizična oseba, mora ponudnik delodajalca, pri katerem je navedeni kader zaposlen, oziroma ta kader kot fizično osebo v ponudbi navesti kot podizvajalca (in zanj predložiti ESPD obrazec ter obrazec 1A in 1B).«, pri čemer pa morajo biti upoštevana tudi določila Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Zahteva je skladna s prakso Državne revizijske komisije (glejte sklep št. 018-232/2017), zato naročnik določila ne bo umaknil.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 29.04.2020   11:11
VPRAŠANJE št. 14
Spoštovani Naročnik 2TDK,

Vljudno prosimo za odgovore/pojasnila na naslednja vprašanja:

VPRAŠANJE 1

Zaradi trenutne globalne krize na področju zdravja (CoVid-19) je priprava ponudb za mednarodne in slovenske ponudnike nedvomno zelo težavna in se je upočasnila. Iz teh razlogov vas prosimo, da preložite datum predložitve ponudb za 60 dni.

VPRAŠANJE 2
S sklicevanjem na § 3.2.3 "tehnična in strokovna zmogljivost" in zlasti za zaporedna točka a) odstavka "1. Seznam zahtevanih referenčnih projektov (tehnična sposobnost" je navedeno, da je treba tehnično in strokovno sposobnost ponudnika dokazati z vsaj enim izvedenim projektom železniške ali cestne infrastrukture v okviru določb pogodb FIDIC, z investitorjem iz EU, ki ga sofinancira EU ali EIB ali EBRD.

Zaradi pomembnosti in velikosti projekta je zanimanje od strani podjetja iz vse Evrope. Posebna zahteva za reference s pogodbo FIDIC se zdi posebna, neobičajna, redka in tudi nesorazmerna, ki se nanaša na podobne ogromne infrastrukturne projekte v Evropi. Dobro je znano, da so številna evropska in mednarodna podjetja uspešno sodelovala pri pomembnih železniških ali cestnih infrastrukturnih projektih, ki jih v celoti ali delno financira Evropska skupnost ali EIB ali EBRD, z enakovredno vlogo nadzora gradnje in inženirja Naročnika vendar v okviru evropskih/nacionalnih predpisov in tudi ob uporabi drugih podobnih pogodb/splošnih pogojev.
Naročnika vljudno prosimo, da v razpisni dokumentaciji briše posebne zahteve v zvezi s FIDIC pogodbe.

VPRAŠANJE 3
S sklicevanjem na zahteve glede "tehnične in strokovne zmogljivosti" kadrov, reference in stroge zahteve v zvezi s pogoji glede pogodbo FIDIC, Naročnika 2TDK prosimo, da spremeni te posebne zahteve, in sprejme/upošteva kot ustrezne reference širši spekter pomembnih evropskih projektov in drugih tipov pogodb. Predlaga se, da se npr. kot pogoj upošteva naslednje: "pogodba FIDIC ali enakovredna (kar potrdijo naročniki referenčnih projektov)" ter da se omogoči sklicevanje na projekte v državah EU, EEA in OECD.

VPRAŠANJE 4
S sklicevanjem na § 3.2.3 "tehnična in strokovna zmogljivost" in zlasti na točko b) odstavka "1. Seznam zahtevanih referenčnih poslov (tehnična zmogljivost)"navedeno je, da je treba tehnično sposobnost podjetja pri nadzoru na kraju samem dokazati s projektom, v katerem so bili predori zgrajeni s tehnologijo »
The New Austrian Tunneling Method« (NATM).
Dobro je znano in sprejeto, da nova avstrijska tehnologija/metoda gradnje predorov NATM, ki bo verjetno najbolj ustrezala ponudnikom iz določenih držav, še zdaleč ni edina in pomeni več različnih možnih pogojev. Naročniku predlagamo, da potrdi, da se pri tem pogoju lahko upoštevajo tudi reference za tunele, zgrajene tudi po drugih metodah, kot npr. konvencionalna metoda s polnim profilom izkopa in/ali deljena metoda izkopavanja, ki so tudi ustrezne za take projekte in Naročnika.

VPRAŠANJE 5
S sklicevanjem na § 3.2.3 "tehnične in strokovne zmogljivosti" in zlasti odstavka "2. Kadrovske zmogljivosti" je navedeno, da za upoštevanje reference za Nadzornika / Inženirja / Vodja Nadzora mora biti dokazano z vsaj enim projektom prometne infrastrukture v okviru FIDIC pogodbe. Naročnika prosimo, da briše to posebno zahtevo v zvezi s FIDIC pogodb.

VPRAŠANJE 6.1
V zvezi s sklicevanjem na "tehnične in strokovne zmogljivosti" in stroge zahteve, povezane s pogoji FIDIC pogodbe upravljavca nadzora, predlagamo Naročniku 2TDK, da spremenite to posebno zahtevo kot sledi : "FIDIC pogodbo ali enakovredno (kar potrdijo naročniki referenčnih projektov) ter da se omogoči sklicevanje v državah EU, EEA in OECD.

VPRAŠANJE 6.2
S sklicevanjem na § 3.2.3 "tehnične in strokovne zmogljivosti" in zlasti odstavka "1. Seznam zahtevanih referenčnih transakcij (tehnična zmogljivost)", Naročnika prosimo za pojasnilo ali se za obdobje 10/15/20 let upošteva, da so bili projekti zaključeni v zadnjih 10/15/20 letih, vendar so se začeli pred referenčnim obdobjem in ali se takšne projekte ( ki so štartali pred navedenim obdobjem) tudi upošteva pri priznanih referencah.

VPRAŠANJE 7
Veliko pomembnih evropskih projektov, ki izpolnjujejo zahteve, opredeljene v § 3.2.3 "tehnične in strokovne zmogljivosti" in zlasti odstavka "1. Seznam zahtevanih referenčnih transakcij (tehnična zmogljivost)", je trenutno v teku. Naročnika prosimo za pojasnilo ali so projekti, opravljeni večji del v zadnjih 10/15/20 letih, vendar niso bili v celoti zaključeni v trenutku priprave ponudb, tudi lahko sprejeti.

VPRAŠANJE 8
S sklicevanjem na § 3.2.3 "tehnična in strokovna zmogljivost" in zlasti za zaporedna točka a) odstavka "1. Seznam zahtevanih referenčnih transakcij (tehnična zmogljivost)" lastnik se prosi, da sprejme možnosti, da bi referenčne projekte lahko financirali ne le EU, temveč tudi organi ali vlade drugih držav OECD.

Se zahvaljujemo vnaprej za pojasnila/odgovore.


ODGOVOR št. 14

Spoštovani,

1. Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 1.6.2020 do 13. ure, prav tako bo podaljšan rok za postavitev vprašanj do 14. 5. 2020 do 10. ure. Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bo objavljen v najkrajšem možnem času.
2. Na vprašanje je naročnik že odgovoril, in sicer glejte odgovor št. 9, datum objave 29.4.2020 09:01.
3. Na vprašanje je naročnik že odgovoril, in sicer glejte odgovor št. 9, datum objave 29.4.2020 09:01.
4. Vsi predori so predvideni za gradnjo po NATM metodi, ki je široko razširjena in je glede na geološke razmere, še posebej v krasu, kjer so pričakovani tudi t.i. kraški pojav, najbolj primerna pri gradnji predorov drugega tira. Izkušnje inženirja pri gradnji s to metodo so zato potrebne in za naročnika zelo pomembne. Zaradi navedenega naročnik ne bo spreminjal navedenih pogojev.
5. Na vprašanje je naročnik že odgovoril, in sicer glejte odgovor št. 9, datum objave 29.4.2020 09:01.
6.1 Na vprašanje je naročnik že odgovoril, in sicer glejte odgovor št. 9, datum objave 29.4.2020 09:01.
6.2 Da. Pomembno je, da so projekti zaključeni v zahtevanem obdobju, medtem ko sam pričetek izvedbe ne vpliva na izpolnjevanje pogojev.
7. Projekti oziroma dela in storitve morajo biti zaključene. Pri tem bo naročnik upošteval kot ustrezne tiste reference, kjer je bilo pridobljeno potrdilo o prevzemu oz. potrdilo o prevzemu za odsek (ali drugo enakovredno potrdilo), pri čemer morajo referenčna dela izpolnjevati vse ostale zahteve naročnika.
Dokazno breme za izkazovanje ustreznosti je na strani ponudnika.
8. Glede na dejansko predvideno financiranje projekta iz skladov EU in finančnih ustanov EU se zahteva ne spreminja.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 04.05.2020   15:26
VPRAŠANJE št. 15
Spoštovani!
Ali lahko, v poglavju 3.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost tč. 2. Kadrovska sposobnost en strokovnjak pokriva 2 področji (npr. tč. 13 in 15)?
Hvala za odgovor

ODGOVOR št. 15

Spoštovani,

Odgovor je NE. Strokovnjak v zvezi opravljanja nalog in izpolnjevanja pogojev iz poglavja 3.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost tč. 2. Kadrovska sposobnost, lahko pokriva le eno področje. (Opomba: Ta strokovnjak pa lahko v času izvajanja storitev pokriva še eno dodatno področje v okviru zagotavljanje minimalne organizacijske strukture, ki pa ni navedeno v tabelah za izpolnjevanje pogojev in/ali meril, če tudi za to področje izpolnjuje vse zahteve).

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 16

Ali lahko potrdite, da bodo za strokovnjaka Nadzornik za elektronapajalno postajo veljavne tudi reference, ki se nanašajo na lahke železnice, kjer so taki sistemi vsekakor najbolj pogosti?
Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR št. 16
Spoštovani,

Odgovor je DA, ob izpolnjevanju vseh preostalih pogojev, določenih v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 17

Spoštovani,
glede na različne okoliščine, ki so izven nadzora Ponudnika in ki bi lahko vplivale na realizacijo projekta, predlagamo, da Naročnik omeji odgovornost Ponudnika na pogodbeno vrednost in da razreši Ponudnika odgovornosti za posredne in / ali posledične škode. To bi v celoti ustrezalo standardom, predvidenim v pogodbah in temelječih na FIDIC-u (še posebej, ker ima Ponudnik vlogo Inženirja po FIDIC-u).

ODGOVOR št. 17

Spoštovani,

Naročnik ne soglaša z omejitvijo odgovornosti. Odgovornost izvajalca se bo presojala skladno z določili Obligacijskega zakonika.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 18

V Vzorcu pogodbe je Naročnik v 5. členu zapisal, da si Naročnik pridržuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, ne da bi imel pravico do uveljavitve dodatnih stroškov, če taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg naloge. Ponudnik meni, da ta odstavek ni potreben in bi ga bilo potrebno ustrezno dopolniti, tako da se glasi: Naročnik si pridržuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, ne da bi imel pravico do uveljavitve dodatnih stroškov, če taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg naloge in ne bodo predstavljale naročila dodatnih storitev.

ODGOVOR št. 18

Spoštovani,

naročnik pogodbe v tem delu ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 19
Spoštovani!
V Vzorcu pogodbe je Naročnik v 6. členu napisal, da »Izvajalec kot strokovnjak s področja predmeta pogodbe nosi odgovornost za vse napake in vso škodo, ki bo nastala kot posledica izvedenih del.« Ponudnik meni, da Naročnik v tem primeru od Ponudnika zahteva vso odgovornost, s čimer se ne strinja, saj je/naj bi bila odgovornost Ponudnika lahko samo v vrednosti njegovih storitev. Zato Ponudnik predlaga, da se v vzorec ponudbe doda stavek, ki bo omejil odgovornost Ponudnika na vrednost storitve. V izogib nesporazumom Ponudnik zato predlaga, da se zadnji stavek spremeni na način: »Izvajalec, kot strokovnjak s področja predmetne pogodbe, nosi odgovornost za vse napake in vso škodo, ki bodo nastale kot posledica z njegove strani izvedenih del.«
Lep pozdrav

ODGOVOR št. 19

Spoštovani,

Zadnji odstavek 6. člena vzorca pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec, kot strokovnjak s področja predmetne pogodbe, nosi odgovornost za vse napake in vso škodo, ki bodo nastale kot posledica z njegove strani izvedenih del.«

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 20
Glede na Vzorec pogodbe se lahko pogodbeno obdobje podaljša brez posledic za Ponudnika (npr. kazen zaradi zamude) le ob ustreznem soglasju z Naročnikom. Prosimo Vas za potrditev, da bo Naročnik tako soglasje podal, če zamuda in/ali podaljšanje pogodbenega roka ne bosta nastala iz razlogov na strani Ponudnika.

ODGOVOR št. 20
Spoštovani,

Naročnik potrjuje vaše razumevanje.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 21

Pozdravljeni
V Vzorcu ponudbe prihaja do zmede pri uporabljeni terminologiji, saj Naročnik uporablja tèrmin Izvajalec tako za Ponudnika kot tudi za izvajalca gradbenih del. Da ne bi prišlo do nesporazuma, Ponudnik predlaga Naročniku uporabo FIDIC terminologije: Naročnik, Inženir in Izvajalec.

ODGOVOR št. 21

Spoštovani,

naročnik meni, da so zapisi v pogodbi dovolj jasni in popravek vzorca pogodbe zaradi navedenih poimenovanj ni potreben.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 22
V Vzorcu pogodbe je Naročnik v 4. členu zapisal, da bo Izvajalec del po tej pogodbi uveden v delo po izboru izvajalca za izvedbo gradnje objektov drugega tira železniške proge odsek 1: Divača Črni Kal ali izvajalca za izvedbo gradnje objektov drugega tira železniške proge odseka 2: Črni Kal Koper, in sicer, kar bo prej.
Ker Pogodba za nadzor pokriva oba odseka nas zanima, kako bo Naročnik ravnal s Pogodbo, če pride do težav pri podpisovanju pogodbe za izvedbo gradnje na enem od odsekov in kako se bo to manifestiralo pri Pogodbi za nadzor, z vidika potrebnih resursov in pri angažmaju istih strokovnjakov na projektu.


ODGOVOR št. 22

Spoštovani,

V primeru istih strokovnjakov na obeh projektih mora Inženir potrebne strokovnjake angažirati takoj, ko bo to potrebno in v obsegu, kot bo potrebno. Obseg storitev Inženir prilagaja dejanskim potrebam projekta v okviru zahtev za storitve po tem javnem naročilu.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 23
Pozdravljeni!
V Vzorcu pogodbe je Naročnik v 2. členu napisal: »Naročnik si pridržuje pravico, da določenih del po pogodbi ne naroči. Za dela, ki ne bodo naročena izvajalec ni upravičen do plačila.
Ponudnik poziva naročnika, da to pogodbo spremeni na način, da bo ta skladna z Obligacijskim zakonikom in se bo glasila: »Naročnik si pridržuje pravico, da določenih del po pogodbi ne naroči. Za dela, ki ne bodo naročena izvajalec ni upravičen do plačila, razen v kolikor je izvajalec že pričel z izvajanjem teh del in so mu nastali stroški pri izvajanju ali je utrpel drugo škodo

Hvala za odgovor
Lep pozdrav


ODGOVOR št. 23

Spoštovani,

Naročnik predmetnega pogodbenega določila ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 04.05.2020   15:31
VPRAŠANJE št. 24
V Vzorcu ponudbe je Naročnik v 10. členu napisal, da bo »Naročnik izvajalcu (oz. podizvajalcu) plačal opravljena dela za postavke, ki so podane v pavšalnem znesku (1 komplet): sorazmerno deležu izvedenih gradbenih in elektro-strojnih ter drugih del, za katere se izvajajo inženirske storitve po tej pogodbi.« Ponudnik meni, da tak način plačila za storitve ni pravičen, ker storitev in vrednost te nista nujno sorazmerni z opravljenim delom. Ponudnik (inženir) mora biti za svojo storitev ustrezno plačan, neodvisno od tega, kako Izvajalec izpolnjuje svojo pogodbo z Naročnikom. Ponudnik tudi predlaga, če Naročnik želi plačevati pavšalni znesek za posamezno storitev, da to plačuje v enakih mesečnih anuitetah, kar pomeni ceno pavšalnih postavk, deljeno z 72 meseci.

ODGOVOR št. 24

Spoštovani,

Plačilo sorazmerno deležu izvedenih del je bolj prilagojeno načrtovanim poteku del, saj se vsa dela ne bodo izvajala istočasno in enako intenzivno. V prvem delu bodo tako prevladovala predvsem gradbena dela, v drugem pa sledijo vsa inštalacijska dela, ki bodo potekala sočasno v krajšem obdobju. Plačilo v pavšalnih zneskih zato ni primerno, naročnik pa predmetnega določila ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 05.05.2020   12:14
VPRAŠANJE št. 25
Naročnika prosimo za pojasnilo, zakaj inženir ne bo izvajal svojih obveznosti skladno z določili Bele FIDIC knjige, kot je to običajno pri projektih, pri katerih izvajalec dela (gradnjo) izvaja po FIDIC pogodbi. Navedeno bi bilo edino pravilno in tudi skladno s konceptom FIDIC pogodb. Ni utemeljeno, da z inženirjem ni sklenjena pogodba po BELI FIDIC knjigi, saj je temeljna FIDIC pogodba, ki ureja pooblastila, pristojnosti, upravičenja, obveznosti in pravice inženirja BELA Fidic knjiga. Naročnika pozivamo, da pogodbo, kakršna je sedaj v osnutku in je sestavni del Razpisne dokumentacije, nadomesti z Belo FIDIC knjigo.


ODGOVOR št. 25

Spoštovani,

Gre za odločitev naročnika, vprašanje pa ni relevantno za pripravo dopustne ponudbe.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 05.05.2020   14:24
VPRAŠANJE št. 26
Spoštovani,
vljudno prosimo, da objavite dokmentacijo iz RD: Priloga 1 - Projektantski terminski plan v MS Projectu, ker je v sklopu RD objavljena v zapisu pdf, katerege uporaba pa je za potrebe kvalitetetne priprave ponudbe omejena.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR št. 26

Spoštovani,

Vsi podatki, ki so relevantni za pripravo dopustne ponudbe so razvidni iz objavljenega dokumenta.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 27

Spoštovani,
v zvezi z veliko administrativno dokumentacijo, ki jo je treba predložiti, in kritičnimi vprašanji, ki jih je povzročila zapora COVID-19, prosimo za podaljšanje za najmanj tri tedne.
hvala za prijazno pozornost,
prisrčen pozdrav

ODGOVOR št. 27

Spoštovani,

Trenutne razmere so že upoštevane pri določitvi roka za oddajo ponudbe ter pri podaljšanju, ki je že objavljeno.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 28
Spoštovani!
V poglavju 3.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost tč. 2. Kadrovska sposobnost tč. 17 Sekretar je zahtevano, da ima vsaj 15 let delovnih izkušenj pri izvajanju svetovalnih in/ali inženirskih storitev na področju načrtovanja ali izvajanja novogradenj/nadgradenj/rekonstrukcij, v okviru katerih je tudi vodil izvajanje svetovalnih in inženirskih storitev. Skladno z opisom v Specifikaciji naročila so v poglavju 3.2. Ekipa inženirja za podporo izvajanja nadzora in drugih inženirskih storitev podrobneje opredeljene naloge Sekretarja projekta. Skladno z opredelitvijo nalog ter glede na ostale zahteve strokovnjakov ekipe za podporo razumemo naloge sekretarja, kot naloge vodje projekta v operativnem smislu z nalogami, kot jih vodje projektov opravljajo tudi na strani naročnikov. Investitorja prosimo za pojasnilo ali pravilno razumemo, da bo kot ustrezno referenco štel delovne izkušnje pri izvajanju svetovalnih in/ali inženirskih storitev na področju načrtovanja ali izvajanja novogradenj/nadgradenj/rekonstrukcij, v okviru katerih je bil strokovnjak vodja projekta na strani naročnika in vodil izvajanje svetovalnih in Inženirskih storitev.
Lep pozdrav

ODGOVOR št. 28

Spoštovani,

Da, pravilno razumete.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 29
Pozdravljeni!
V Vzorcu pogodbe je Naročnik v 6. členu napisal, da mora »Izvajalec na zahtevo naročnika nemudoma zamenjati neustrezen kader.« Ponudnik meni, da mora Naročnik že v vzorcu pogodbe opredeliti, kdaj se bo kader štel za neustrezen in bo naročnik zahteval zamenjavo takega kadra. Naročnika pozivamo, da ustrezno korigira 6. člen osnutka pogodbe.
Lep pozdrav

ODGOVOR št. 29

Spoštovani,

Peti odstavek 6. člena pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec mora spremljati strokovno delo svojega kadra in voditi evidenco o izvedenih nalogah posameznika. Evidenca o izvedenih nalogah posameznika je sestavni del poročila o opravljenem delu, ki je obvezna priloga mesečne situacije. V kolikor naročnik ugotovi, da posamezen kader svojih nalog tudi po predhodnem opozorilu, ne opravlja pravočasno, kvalitetno ali skladno s pogodbo in navodili, mora izvajalec na poziv naročnika v roku, določenem v pozivu, zamenjati takšen neustrezen kader.«

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 06.05.2020   12:06
VPRAŠANJE št. 30

VPRAŠANJE št. 1
Ponudnik mora za dokaz tehnične in strokovne sposobnosti predložiti v ponudbi Obrazec 2A: Potvrdilo o referenčnem delu in Obrazec 5: Potrdilo o referenčnem delu za kader.
Prosimo Naročnika naj pojasni, ali bo sprejel Potvrdila o referenčnem delu za pondunika i za kader ki niso izdana na naročnikovem obrazcu, vendar vsebujejo vse elemente, predpisane v obrazcih 2A in 5.

VPRAŠANJE št. 2
Pod Kadrovska sposobnost, Ponudnik mora za izvedbo projekta zagotoviti ustrezno projektno skupino, v okviru katere pa vsaj nasledne kadre, ki izpolnjujejo spodaj navedene zahteve:
- Ima vsaj 15 ali 10 let delovnih izkušenj pri izvajanju inženirskih del na področju načrtovanja ali izvajanja gradenj.
Naročnika prosimo za potrditev, da pravilno razumemo referenčni pogoj, da bo sprejel delovne izkušnje kot FIDIC inženir ali nadzorni inženir med izvajanjem gradnje?


ODGOVOR št. 30

Spoštovani,

1. Da, Naročnik bo kot ustrezna štel tudi referenčna potrdila, ki niso na potrjena na predpisanih obrazcev, v kolikor so v njem vsebovani podatki, ki so potrebni za presojanje ustreznosti zahtevane reference.
2. Da, kot delovne izkušnje se priznajo tako izkušnje FIDIC inženirja kot tudi nadzornega inženirja med izvajanjem gradnje.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 31

Spoštovani!
Prosimo za odgovor na sledeča vprašanja
Inženir bo sklenil pogodbo z Izvajalcem / Izvajalci po pravilih FIDIC. V zvezi s tem imamo nekaj vprašanj:
a. Pogodba temelji na kateri verziji FIDIC-a: FIDIC 2017 ali starejša izdaja, kot je npr. izdaja 1999 (FIDIC Red Book: Conditions of Contract for Construction for building and engineering works designed by the Employer, first edition 1999)?
b. Katera verzija FIDIC-a je merodajna? Angleška ali prevod v slovenski jezik?
c. Ali se bodo dela izvajala samo po rdeči FIDIC knjigi (FIDIC Red Book)?
d. Zaradi boljšega razumevanja vloge Inženirja na projektu, vezane na FIDIC, vas prosimo za vpogled v Posebne pogoje (»Special conditions«).
Hvala za odgovore in lep pozdrav

ODGOVOR št. 31

Spoštovani,

Uvodoma pojasnjujemo, da inženir ne bo sklenil pogodbe z izvajalcem/izvajalci po pravilih FIDIC, pogodbe po pravilih FIDIC bo sklepal naročnik.

a) Pogodbe bodo temeljile na verziji 1999.
b) Merodajna je angleška verzija.
c) Naročnik bo imel sklenjenih več pogodb, nekatere bodo po rdeči, nekatere pa po rumeni FIDIC knjigi.
d) Določila še niso na voljo. Za pripravo ponudbe so merodajne vse naloge in obveznosti Inženirja podane v razpisni dokumentaciji, podrobneje tudi v Specifikaciji naročila.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 07.05.2020   10:15
VPRAŠANJE št. 32
V Vzorcu pogodbe je Naročnik v 3. členu napisal, da Izvajalec ni upravičen do povečanega obračuna izvedenih storitev, razen v primeru, ko se skupni rok izvajanja vseh storitev podaljša za več kot 8 mesecev in sicer zgolj za izvedbo storitev, ki jih opravi po tem roku. Naročnika pozivamo, da navedeno določbo umakne, saj je v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja in načelom enake vrednosti dajatev, ki sta temeljni načeli obligacijskega prava. Kadar je vzrok za podaljšanje roka izvedbe na strani naročnika, pa četudi se rok podaljša za manj kot 8 mesecev, je izvajalec upravičen do povračila stroškov, ki jih je utrpel zaradi podaljšanja roka. Ponudnik mora imeti pravico do plačila izvedenih storitev če pride do podaljšanja pogodbe, in sicer sorazmerno z angažmajem v navedenem razdobju


ODGOVOR št. 32

Spoštovani,

navedeni odstavek se briše iz 3. člena vzorca pogodbe.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 07.05.2020   10:32
VPRAŠANJE št. 33
»V točki 3.2.3 točka 2 na strani 15 je podana zahteva, da vsaj 5 strokovnjakov inženirija aktivno govori slovenski jezik.
Glede na zelo obsežen projekt in zelo kratke roke bi morala biti komunikacija med naročnikom in izvajalcem inženirjem v slovenskem jeziku. Zato dajemo pobudo da se za kader, predviden po organigramu ekipe inženirja predvidi oz. zahteva znanje slovenskega jezika.«


ODGOVOR št. 33

Spoštovani,

Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal. Uradni jezik na projektu je slovenski. Vsi sodelujoči na projektu morajo poskrbeti za nemoteno sporazumevanje, po potrebi tudi z zagotavljanjem tolmača ali prevajalca.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 34
Spoštovani
Prosimo za razlago:
Na delovanje Ponudnika vplivajo različni dejavniki (uspešnost Izvajalca gradbenih del, državne inštitucije, lastniki zemljišč itd.). Kljub svoji pristojnosti kot FIDIC-inženir Ponudnik ne bo mogel popolnoma preprečiti prekinitve gradbenih del, neizpolnitve ali nepravilne izvedbe in zamude, ki bi lahko nastale kot posledica delovanja tretjih oseb. Glede na navedeno in po pregledu pogodbe Ponudnik prosi za naslednjo razlago:

a) V skladu z 10. členom Vzorca pogodbe se plačilo Ponudniku izvede sorazmerno z deležem zaključenih gradbenih, elektro in drugih del. Na podlagi izkušenj lahko Ponudniku, ki izvaja nadzor, tudi če je Izvajalec gradbenih, elektro in drugih del delno ali v celoti ustavil svoja dela, še vedno nastanejo stroški. Ali lahko pojasnite, če se Ponudniku plačajo morebitni stroški, ki nastanejo zaradi neizvajanja ali / in nepravilne izvedbe gradbenega podjetja in ki presegajo predvideni proračun iz ponudbe?

b) Kljub natančni oceni in oceni tveganja se med projektom vedno lahko zgodijo tako nepredvidljivi dogodki kot dogodki, ki jih je mogoče pripisati tretjim osebam. To lahko povzroči dodatne stroške in pride do zahteve za podaljšanje pogodbenega obdobja. Glede na to je nenavadno, da se po 3. členu pogodbe količnik poveča samo v primeru, če se pogodbeni rok podaljša za več kot osem (8) mesecev in izključno za storitve, opravljene po osmih (8) mesecih. Menimo, da bi bilo potrebno povečanje predvidenega proračuna tudi v primeru, če pogodba ne bo podaljšana oziroma bo podaljšana za manj kot osem (8) mesecev.

Prosimo za pojasnilo, ali je lahko Ponudnik upravičen do dodatnega plačila v primeru povečanja proračuna, predvidenega v popisu količin (seveda zaradi okoliščin, ki jih ni moč pripisati Ponudniku), tudi če pogodba ne bo podaljšana oziroma ali bo podaljšana za manj kot osem (8) mesecev.

Hvala za pojasnilo


ODGOVOR št. 34


Spoštovani,

a) V primeru neizvajanja del se ne predvidevajo plačila stroškov Inženirja za storitve, ki se obračunavajo sorazmerno napredovanju del. Glede nepravilne izvedbe del pa je ravno vloga Inženirja, da prepreči, da do tega ne pride, zato tudi v tem primeru obračun ni predviden.

b) Predmetno določilo je naročnik brisal iz 3. člena vzorca pogodbe (glejte odgovor št. 32, Datum objave: 07.05.2020 10:15).

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 07.05.2020   12:28
VPRAŠANJE št. 35

1. V točki 3.2.3 Tehnična in strokovna usposobljenost se zahteva, da vsaj 5 strokovnjakov inženirja aktivno govori slovenski jezik in sicer:
1 x - vodja nadzora ali drug nadzornik, smer izobrazbe gradbeništvo ali geotehnologija in rudarstvo
2 x nadzornik, smer izobrazbe strojništvo ali elektrotehnika
1 x sekretar
1 x koordinator ustrezna smer, strokovnjak za izvajanje podpornih aktivnosti

Glede na to,da je v točki 2.2. Specifikacije naročila navedeno, da Inženir združuje funkcijo nadzornika po GZ in funkcijo Inženirja po FIDIC sprašujemo, v katerem jeziku bo potekalo sporazumevanje med izvajalcem del in Inženirjem. V kolikor bo to slovenski jezik, je navedeno število strokovnjakov, ki morajo govoriti slovenski jezik podcenjeno.
2. V specifikaciji naročila, točka 2.3 Obseg storitev inženirja je navedeno, da je inženir dolžan pred prijavo gradnje poskrbeti, da na podlagi podatkov izvajalca in projektne dokumentacije PZI zagotovi Varnostni načrt in Načrt gospodarjenja z odpadki ter Elaborat ravnanja z viški materialov, ki so priloge Prijave o pričetku gradnje.
Sprašujemo, kdo krije stroške izdelave Varnostnega načrta, Načrta gospodarjenja z odpadki ter Elaborata ravnanja z viški materialov?
3. V specifikaciji naročila, točka 2.3 Obseg storitev inženirja, podčlen ii) je navedeno, da po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti in pridobitvi uporabnega in obratovalnega dovoljenja oziroma po izpolnitvi vseh pogojev za to, je možno pričeti postopek za prevzem del s strani Naročnika, kot je to določeno v poglavju 10 FIDIC.
Opozarjamo, da pridobivanje uporabnega in obratovalnega dovoljenja ne sodi med obveznost izvajalca del, ki bi morala biti izpolnjene pred izdajo Potrdila o prevzemu del. Zahteva je v nasprotju z določili podtočke 10.1 FIDIC, rdeča knjiga, zato predlagamo, da se jo črta in besedilo podčlena ii), točke 2.3 Obseg storitev, ustrezno popravi.
4 V osmem odstavku 10 člena Vzorca pogodbe je navedeno, da je rok plačila 30 dni, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po potrditvi računa oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo. Navedeno določilo je v nasprotju z 11. členom Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), ki določa, da plačilni rok ne sme biti daljši od 30 dni od dneva prejema računa. Prosimo, da navedeno določilo popravite, da bo v skladu z zakonsko predpisanim rokom za plačilo opravljenih storitev.
5. Katero opremo in objekte bo naročnik dal inženirju v brezplačno uporabo za namen opravljanja razpisanih storitev?
6. V poglavju 1. Razpisne dokumentacije je navedeno, da je limitirana vrednost javnega naročila 18.965.760,00 EUR brez DDV in, da bo Ponudba, ki bo presegla limitirano vrednost, ocenjena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka. Opozarjamo, da je navedeno določilo v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A), ki v 29. točki prvega odstavka 2. člena določa, da je ponudba nedopustna, kadar presega višino zagotovljenih sredstev naročnika.
Ocenjena vrednost javnega naročila ni kriterij za presojanje dopustnosti ponudb. Odločilni kriterij za presojanje dopustnosti posamezne ponudbe je višina zagotovljenih sredstev naročnika , ki predstavlja odločilni kriterij za presojanje dopustnosti posamezne ponudbe..
Iz investicijskega programa, ki je objavljen na spletni strani naročnika, nedvoumno izhaja, da so za zadevno javno naročilo zagotovljena sredstva v bistveno višjem znesku od ocenjene vrednosti naročila, ki je navedena v poglavju 1. Razpisne dokumentacije.
Naročnika prosimo, da črta sporno določilo glede dopustnosti posamezne ponudbe ali naj uskladi limitirano vrednost javnega naročila z višino zagotovljenih sredstev opredeljenih v finančnih načrtih naročnika.
7. V obrazcu 6. razpisne dokumentacije je navedena minimalna struktura strokovnjakov Inženirja za izvajanje nadzora i koordinacijo varnosti in zdravja pri delu, ter minimalna struktura strokovnjakov Inženirja za podporo izvajanja nadzora in drugih inženirskih storitev. V tretjem odstavku 11. člena vzorca pogodbe je navedeno, da se pogodbena kazen zaračuna tudi v primeru neizpolnjevanja minimalnih zahtev po številu in usposobljenosti strokovnjakov inženirja, za vsak dan zamude po postavljenem roku v pozivu naročnika v višini 5.000,00 EUR.
Glede na zgoraj navedeno pomeni, da inženir mora imeti minimalno število strokovnjakov iz obrazca 6 vse od uvedbe v delo do dokončanja predmete naročila, kar verjetno ni bil namen naročnika.
Predlagamo, da se tretji odstavek 11. člena pogodbe spremeni tako, da se glasi:
Pogodbena kazen se zaračuna tudi v primeru, če naročnik ugotovi, da inženir ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti iz razloga nezadostnega števila strokovnega kadra, in sicer za vsak dan zamude, po postavljenem roku v pozivu naročnika, v višini 5.000,00 EUR.
8. V zadnjem odstavku 3. člena pogodbe je navedeno:
» Cene so fiksne in nespremenljive za celoten čas trajanja pogodbe«
Glede na to, da je nemogoče oceniti gibanje cen v celotnem obdobju izvajanja predmeta javnega naročila in ocenjeno podražitev vključiti v ponudbeno ceno predlagamo, da se zadnji odstavek 3. člena pogodbe spremeni in se glasi:
Pogodbena cena se bo usklajevala na predlog izvajalca, in sicer enkrat letno. Kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti se uporabi indeks cen, ki ga uradno objavlja statistični urad RS, EUROSTAT, pri čemer se denarne obveznosti do 31.12.2021 ne smejo revalorizirati. Prva valorizacija se opravi v januarju 2023 za odprte obveznosti naročnika na dan 31.12.2021.

ODGOVOR št. 35

Spoštovani,

1. Uradni jezik na projektu je slovenski. Vsi sodelujoči na projektu morajo poskrbeti za nemoteno sporazumevanje, po potrebi tudi z zagotavljanjem tolmača ali prevajalca.

2. Vsi navedeni dokumenti za fazo projektiranja so sestavni del PZI in bodo predani tako izvajalcem gradbenih in inštalacijskih del kot Inženirju. Varnostni načrt za fazo izvajanje del na podlagi dejanskih podatkov in predvidene tehnologije, kar zagotovi izvajalec gradbenih oziroma inštalacijskih del, izdela Inženir oziroma koordinator za varnost in zdravje pri delu, druga dva dokumenta pa Izvajalec gradbenih oziroma inštalacijskih del.

3. Izbrani Inženir bo izvajal naloge v skladu s pogodbeni določili FIDIC (SPP in PPP) in Pogodbe. Opisi v Specifikaciji naročila so namenjeni predvsem podrobnejši opredelitvi obsega nalog in vloge Inženirja pri tem. V vprašanju potencialni ponudnik navaja neskladje opisa postopka s predvidenim po FIDIC, kar pa sicer ni osnovni namen navedenih točk v specifikaciji naročila, ampak je to predvsem določitev, kaj vse je naloga Inženirja. Ker v primeru neskladja dokumentov med pogodbenimi določili in opisi v Specifikaciji naročila veljajo pogodbena določila in ker navedeno neskladje opisa nalog po mnenju naročnika ne vpliva na obseg in vlogo Inženirja, sprememba opisa kot predlagano, ne vpliva na pripravo ponudbe in zato v tej fazi ni smiselna

4. Osmi odstavek 10. člena vzorca pogodbe se spremeni tako, da se glasi: »Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo do 15. v mesecu za pretekli mesec. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku petnajst (15) dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Rok plačila je 30 dni, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.«

5. V specifikaciji naročila (str. 51) je navedena oprema, s katero mora razpolagati Inženir. Prostore s pohištvom (pisarne in sejno sobo) zagotavlja po zahtevah naročnika Izvajalec del vsake pogodbe (zahteve podrobneje opredeljene v Splošnih tehničnih pogojih razpisne dokumentacije za izvajanje gradbenih del, dostopna na spletni strani naročnika).

6. Vrednost postavke v IP ne zajema zgolj izvajanje Inženirskih storitev skladno s tem javnim naročilom, ampak tudi druge inženirske storitve (kot npr. »super nadzor«, Inženir za premostitvene objekte čez dolino Glinščice, Inženir za gradnjo dostopnih cest, ipd.), zato primerjava med vrednostjo v IP in ocenjeno vrednostjo naročila ni ustrezna in ni relevantna.

7. Tretji odstavek 11. člena vzorca pogodbe se spremeni tako, da se glasi »Pogodbena kazen se zaračuna tudi v primeru, če naročnik ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti iz razloga nezadostnega števila strokovnega kadra, in sicer za vsak dan zamude, po postavljenem roku v pozivu naročnika za dopolnitev kadrov, v višini 5.000,00 EUR.«

8. Dikcija o nespremenljivosti cen se briše, dodata se nova odstavka v 3. členu vzorca pogodbe, ki se glasita:
»Cena se lahko prvič spremeni po preteku enega leta od sklenite pogodbe, in ko kumulativno povečanje cen življenjskih potrebščin, kot ga je objavil Statistični urad Republike Slovenije, preseže 4 % vrednosti, šteto od preteklega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prejšnjega odstavka tega člena.«

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 07.05.2020   14:57
VPRAŠANJE št. 36
VPRAŠANJA ZA RAZPIS ZA NADZOR ZA 2TDK

1 RD stran 15. Vzorec pogodbe 7. člen
V točki 3.2.3., točka 2 na strani 15 je navedena zahteva, da vsaj 5 strokovnjakov inženirja aktivno govori slovenski jezik.
Menimo, da določilo ni v skladu s pogoji FIDIC, zato predlagamo, da naročnik slovenskemu jeziku nameni večjo težo.

2 Terminski plan, vzorec pogodbe 4. člen
V priloženem terminskem planu je rok izvedbe 5 let (01.05.2020 do 15.05.2025).
V razpisni dokumentaciji in 4. Členu vzorca pogodbe pa je rok 72 mesecev. Kateri rok je pravi?
V kolikor je pravi rok 72 mesecev, nam prosimo pojasnite, kako se bo vršil obračun po končani izgradnji maja 2025?

3 10. člen vzorca pogodbe
Situacija je odvisna od situacije izvajalca GOI del. Zato je rok do 10. v mesecu za pretekli mesec prekratek.
Predlagamo rok 10 dni po potrditvi situacije izvajalca GOI del.
4 V 3. členu je navedeno:
»Izvajalec JE NI opravičen do , LE RAZEN v primeru
Kaj je pravilno? Prosimo za popravek.

5 Določba 3. člena, ki navaja, da izvajalec ni/je opravičen do povečanja obračuna izvedenih storitev, razen v primeru, da se skupni rok izvajanja vseh storitev podaljša za več kot 8 mesecev.
Mnenja smo, da je določilo neprimerno in sicer zaradi naslednjega:
- Nalaga nerazumno velik riziko inženirju v delu na katerega inženir nima vpliva.
- Nedoločeno je kaj oziroma katere stroške naj se upošteva v morebitno podaljšanje.
- Podaljšanje roka v različnih fazah izvajanje celotnega projekta pomeni tudi različne stroške za Inženirja. Podaljšanje časa izgradnje enega od predorov pomeni za pripravo finančnega dela ponudbe povsem drugačne vhodne podatke kakor v primeru podaljšanja pogodbe iz naslova izgradnje npr GSMR .
- Vključevanje takega dodatnega stroška v finančni del ponudbe ni in ne more biti skrito v posamezne s predračunom predvidene sklope.
Mnenja smo, da je potrebno v ponudbenem predračunu enoznačno določiti/dodati obseg dodatnih stroškov (na primer št. ur in vrednost urne postavke) v primeru podaljšanja pogodbenega roka. Samo tako podane ponudbe bodo transparentne in med seboj primerljive.


6 Pogodba, 4. člen.
Inženir lahko pripravi terminski plan samo na osnovi izvajalčevega terminskega plana. V celotni razpisni dokumentaciji ni zaslediti nobenih definiranih vmesnih rokov.
Vmesni roki morajo biti določeni že v RD, kasnejši vmesni roki pomenijo spremembo RD.

7 Pogodba, 5. člen:
Opažamo, da manjkajo nekatera določila v zvezi z obvezami naročnika.
Jasno mora biti namreč definirano, da inženir ni odgovoren za pogodbene obveze ostalih izvajalcev, ki jih je angažiral naročnik (projektant, monitoringi, spremljave,.) in jih ne nadzira oziroma se ne vključuje v njihovo izvajanje pogodbenih obvez.

8 Pogodba, 6. člen, 7. odstavek
Izvajalec (Inženir) ne more nositi odgovornosti za vse napake in vso škodo, ki bo nastala kot posledica izvedenih del.
Predlagamo, da se ta odstavek črta.

9 Pogodba, 7. člen i - angleški jezik.
Naročnik naj natančno navede koliko bo prevodov oziroma komunikacije v angleškem jeziku zaradi angažiranja prevajalcev in tolmačev. V kateri točki predračuna naj izvajalec zajame te stroške, mogoče v točki 8.?
Hkrati naročnika naprošamo za pojasnilo, kakšne so obveze izvajalca GOI del po aktivnem znanju slovenščine, saj je od tega odvisna tudi zahteva naročnika, da poteka komunikacija tudi v angleškem jeziku.

10 Predračun
Ali prav razumemo, da bodo za Sklop 2, Sklop 3 in Sklop 4 iz ponudbenega predračuna sklenjene le tri ločene pogodbe?

11 Ker vse tri pogodbe najverjetneje ne bodo sklenjene istočasno, nas zanima, kako se bo vršil obračun pri postavkah za Sklop 5 in Sklop 6 iz ponudbenega predračuna v tem primeru?

12 Ali bodo predračuni izvajalcev gradbenih del sestavljeni po enakih sklopih ( in podsklopih), kot je sestavljen predračun v tem razpisnem postopku? V nasprotnem primeru so zelo verjetni zapleti pri obračunu po tem razpisu.

13 Specifikacija naročila, 2.3 a
Inženir ob uvedbi lahko preda le tisto dokumentacijo, ki jo je predhodno pridobil od naročnika.
Postopki in terminologija niso usklajeni s podčlenom 8.1 SPP.
Elaborat zakoličbe izdela projektant zakoličbo pa izvede izvajalec v prisotnosti inženirja.
Prosimo za proučitev in popravek.

14 SN, 2.3 b
V točki 2.3.b bi bilo pravilneje:
Naročnik (inženir) preda izvajalcu gradbenih del Elaborat o zakoličbi. Projektant je dolžan predati izvajalcu gradbenih del osnovne elemente za izvedbo zakoličb ( poligonske točke in višinske reperje). Na osnovi terenskega ogleda osnovnih elementov za zakoličbo se sestavi zapisnik o prevzemi teh elementov.
Prosimo za proučitev in popravek.

15 SN, 2.3 c
Kdaj izda naročnik pisno pooblastilo? Predlagamo, da takoj po podpisu in veljavnosti pogodbe.

16 SN, 2.3 d
Varnostni načrt, Načrt gospodarjenja z odpadki in Elaborat ravnanja z viški materialov so del projektne dokumentacija in jih ne pripravlja inženir.
V kolikor izvajalec spremeni katerega od dokumentov mora pred pričetkom del za spremembo(e) pridobiti soglasje naročnika (in inženirja).
Prosimo za proučitev in popravek.

17 SN, 2.3 h
Skladno s 65. členom GZ je za označbo, varnost, zadolžen izvajalec del. Inženir preverja skladnost s projektnimi rešitvami in zakonodajo.
Prosimo za proučitev in popravek.

18 SN, 2.3 j
Inženir ne more zagotoviti izvedbo ukrepov OVS, GD soglasij, saj niso odvisna od njega. Za to so, oziroma bodo sklenjene ločene pogodbe, ki v RD niso navedene. Lahko in mora pa inženir opozoriti na nespoštovanje navedenih zahtev, oziroma zahteva dokazila od izvajalca za spoštovanje teh zahtev (na primer: pogodbe med izvajalcem in izvajalcem monitoringov).
Menimo, da je člen odveč, zadevno je navedeno v 2.3 cc.
Prosimo za proučitev in popravek.

19 SN, 2.3 m,SN, 2.3. zadnji odstavek
Zakaj mora inženir razpolagati s potrebno opremo za kontrolo svetlega profila železniške proge, če je za meritve zadolžen izvajalec, inženir pa pri meritvah zagotavlja prisotnost. Zanima nas, kakšno opremo ima v mislih naročnik?
V zadnjem odstavku točke 2.3. je navedena zahteva po razpolaganju z geodetsko opremo. Menimo, da je naloga nadzora, da kontrolira, ne pa da izvaja meritve. Prosimo za pojasnilo, zakaj je torej potrebna navedena geodetska oprema.

20 SN, 2.3 p
Zakaj je določena prisotnost predstavnikov zunanje kontrole? Praviloma se vodijo ločeno koordinacije z predstavniki zunanje kontrole.
Prosimo za proučitev in popravek.

21 SN, 2.3 q
Inženir ne potrjuje generalnega terminskega plana, ki ga izdela in preda Izvajalec, nanj poda le morebitne pripombe.
Prosimo za proučitev in popravek.

22 SN, 2.3 v
Zanima nas, zakaj mora BIM modele vsebinsko pregledovati inženir? Inženir pregleda vhodne podatke spremenjene količine in skladnost projektnih rešitev sprememb. Po BEP jih pregleduje in potrjuje BIM manager, s katerim ima pogodbo naročnik.
Člen je odveč, zadevno je navedeno v 2.3 dd.
Prosimo za proučitev in popravek.

23 SN, 2.3 y
Menimo, da se v tej točki obveze in zadolžitve prepletajo z obveznostmi izvajalca. Ravnanje z materialom (odpadki, vgradnja, mineralna surovina, ) je obveznost izvajalca, zato tega ne more usklajevati in koordinirati inženir. Inženir kontrolira ustreznost, oziroma skladnost ravnanja z materialom glede na projekt in soglasja.
Prosimo za proučitev in popravek.

24 SN, 2.3 z
Inženir ne more biti zadolžen za koordinacijo in usklajevanje izdelave PID in DZO, ker je to obveza izvajalca.
Prosimo za proučitev in popravek.

25 SN, 2.3 kk
Določilo ni v skladu z določili SPP (FIDIC rdeča knjiga).
Predlagamo, da naročnik uskladi to točko s FIDIC.

Najlepše se vam zahvaljujemo za odgovore.


ODGOVOR št. 36

Spoštovani,

1. Na vprašanje je naročnik že odgovoril, in sicer glejte odgovor št. 33, Datum objave: 07.05.2020 10:32.

2. Priložen terminski plan je ocenjen projektantski plan, ki je informativne narave. Ponudnik upošteva rok naveden v 4.členu, to je predvidoma 72 mesecev. Predviden potek obračuna je razviden iz določil razpisne dokumentacije in opomb ponudbenega predračuna, kar velja tudi v primeru, da se izvedba gradbenih in inštalacijskih del v celoti konča pred tem rokom. V tem primeru bo Inženir tudi opravil večidel storitev. Za še potrebne storitve v zvezi zaključevanja pogodb za izvajanje del, pridobivanja potrebnih dovoljenj, predaje v obratovanje je predvidena posebna postavka ponudbenega predračuna pod št. 7 ter sprostitev zadržanih sredstev ob zaključku vseh pogodbenih obveznosti.

3. Naročnik je spremenil osmi odstavek 10. člena vzorca pogodbe tako, da se glasi:
»Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo do 15. v mesecu za pretekli mesec. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku petnajst (15) dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Rok plačila je 30 dni, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.«

4. Odstavek, ki ga navajate je črtan iz pogodbe (glejte odgovor št. 32, Datum objave: 07.05.2020 10:15).

5. Odstavek, ki ga navajate je črtan iz pogodbe (glejte odgovor št. 32, Datum objave: 07.05.2020 10:15).

6. Vprašanje ni razumljivo. V 4. členu vzorca pogodbe je določeno, da terminski plan izvajanja storitev sledi dinamiki izvajanja del ter da bo izvajalec inženirske storitev upošteval tudi vmesni rok, ki jih v času izvajanja storitev določi naročnik. Slednja zahteva se nanaša na roke za posamezne storitve, ki niso v naprej natančno načrtovane kot npr. priprava posebnih poročil na zahtevo financerjev ali ob posebnih oziroma izrednih dogodkov, priprava pravnih mnenj v zvezi izvajanja aktivnosti ali glede odškodninskih zahtevkov ipd..

7. Nikjer v pogodbi tudi ni navedeno, da izvajalec je odgovoren za pogodbene obveze ostalih naročnikovih izvajalcev, zato naročnik pogodbe v delu obveznosti naročnika ne bo spreminjal.

8. Naročnik je spremenil dikcijo. Glejte odgovor št. 19, Datum objave: 04.05.2020 15:26.

9. Uradni jezik za vse izvajalce del in storitev na projektu je slovenski. Zahteva po uporabi angleškega jezika se nanaša predvsem na »tretje« udeležence, kot so predstavniki sofinancerjev, EU, ipd.

10. Glavnina del je predvidena, da se odda s tremi javnimi naročili. Naročnik za oddajo gradbenih del že vodi dva postopka po omejenem postopku, za večidel inštalacijskih del pa je predvideno še eno javno naročilo. Poleg tega je za posamezne manjše sklope predvideno, da bo potrebno in upravičeno skleniti še več manjših naročil, predvsem to velja za posege povezane s spremembami in nadgradnjami obstoječe javne železniške infrastrukture.

11. Obračun točk 5 in 6 je vezan na delež opravljenih storitev po točkah 2 do 4 in je določljiv, tudi če vse pogodbe še niso sklenjene.

12. Da. Predračun storitev sledi oddaji del in ločitvi del na sklope.

13. in 14. Izbrani Inženir bo izvajal naloge v skladu s pogodbeni določili FIDIC (SPP in PPP) in Pogodbe. Opisi v Specifikaciji naročila so namenjeni predvsem podrobnejši opredelitvi obsega nalog in vloge Inženirja pri tem. V vprašanju potencialni ponudnik navaja neskladje opisa postopka s predvidenim po FIDIC, kar pa sicer ni osnovni namen navedenih točk v specifikaciji naročila, ampak je to predvsem določitev, kaj vse je naloga Inženirja. Ker v primeru neskladja dokumentov med pogodbenimi določili in opisi v Specifikaciji naročila veljajo pogodbena določila in ker navedeno neskladje opisa nalog po mnenju naročnika ne vpliva na obseg in vlogo Inženirja, sprememba opisa kot predlagano, ne vpliva na pripravo ponudbe in zato v tej fazi ni smiselna.

15. Pooblastilo se preda takoj po podpisu in veljavnosti pogodbe.

16. Varnostni načrt, Načrt gospodarjenja z odpadki in Elaborat ravnanja z viški materialov so del projektne dokumentacija PZI in bodo predani izvajalcem in Inženirju. Izdelani so za fazo načrtovanja v PZI. Pred pričetkom del se dopolnijo s konkretnimi podatki, kjer potrebno. Varnostni načrt v fazi izvajanja del izdela koordinator (skladno z Uredbo za zagotavljanje varnosti in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih) na podlagi VN iz faze PZI, dopolnitve ostalih dveh dokumentov izdela izvajalec. Za spremembe mora pridobiti tudi soglasje naročnika in inženirja.

17. Zahteva pod točka 2.3 h) je skladna s 65. členom GZ. Inženir preveri skladnost s projektnimi rešitvami in zakonodajo ter po potrebi ukrepa oziroma poda izvajalcu dodatne zahteve ter s tem, po izvedbi zahtev s strani izvajalca, poskrbi, da je izvajalec gradbišče ustrezno označil in uredil. Popravek ni potreben.

18. Z opisom je določeno, da Inženir z nadzorom nad izvajanjem del ter podajanjem zahtev ali prepovedi ter obveščanjem naročnika ali pristojnih organov zagotavlja, da so predpisani ukrepi izvedeni. Ni pa določeno, da Inženir sam izvaja te ukrepe oziroma izvajanje naroča drugim izvajalcem. Za naročilo izvedbe ukrepov je oziroma bo poskrbel naročnik. Po mnenju naročnika zato popravek ni potreben.

19. Za nekatere aktivnosti izvajalcev, ki so po oceni naročnika zelo pomembne, zahteva tudi neodvisno kontrolo, za kar je deloma zadolžen tudi Inženir. Zahteve ostajajo. Merilne naprave morajo izpolnjevati zahteve za te naprave, kjer te zahteve za merilno opremo obstajajo in veljajo, kot to velja za geodetsko opremo.

20.Tudi v kolikor bodo vodene ločene koordinacije v zvezi izvajanja kontrole kakovosti in predstavniki zunanje kontrole ne bodo tedensko prisotni na rednih koordinacijah z izvajalcem, to ne vpliva na obseg zahtevanih storitev oziroma bo tudi tak način skladen z zahtevami te razpisne dokumentacije. Naročnik zaradi navedenega zahteve ne bo spreminjal.

21. Izbrani Inženir bo izvajal naloge v skladu s pogodbeni določili FIDIC (SPP in PPP) in Pogodbe. Opisi v Specifikaciji naročila so namenjeni predvsem podrobnejši opredelitvi obsega nalog in vloge Inženirja pri tem. V vprašanju potencialni ponudnik navaja neskladje opisa postopka s predvidenim po FIDIC, kar pa sicer ni osnovni namen navedenih točk v specifikaciji naročila, ampak je to predvsem določitev, kaj vse je naloga Inženirja. Ker v primeru neskladja dokumentov med pogodbenimi določili in opisi v Specifikaciji naročila veljajo pogodbena določila in ker navedeno neskladje opisa nalog po mnenju naročnika ne vpliva na obseg in vlogo Inženirja, sprememba opisa kot predlagano, ne vpliva na pripravo ponudbe in zato v tej fazi ni smiselna.

22. Člen 2.3 v) ni v neskladju s členom 2,3 dd) oziroma ga dopolnjuje, Popravek v tej fazi ni potreben, saj ne spreminja obsega zahtevanih storitev.

23. Glede na specifiko oziroma obseg problematike naročnik zahteva, da ima Inženir aktivnejšo vlogo pri teh aktivnostih, ki jih sicer res izvaja izvajalec v skladu z relevantno dokumentacijo. Poleg tega bo istočasno delo izvajalo več izvajalcev, zato je tudi pomembna koordinacija in usklajevanje aktivnosti, od Inženirja pa se zahteva, da v skupini strokovnjakov za podporo zagotovi ustreznega strokovnjaka v ta namen. Naročnik zahtev ne bo spreminjal.

24. Glede na specifiko oziroma obseg problematike naročnik zahteva, da ima Inženir aktivnejšo vlogo pri teh aktivnostih, saj bo končno dokumentacijo DZO izvajalo več izvajalcev, prav tako PID za večji del del izdeluje projektant PZI, del pa tudi izvajalčevi projektanti (na objektih in sistemih, kjer se izvede dela po načelu »projektiraj in izvedi«), zato je tudi pomembna koordinacija in usklajevanje aktivnosti, od Inženirja pa se zahteva, da v skupini strokovnjakov za podporo zagotovi ustreznega strokovnjaka v ta namen. Naročnik zahtev ne bo spreminjal.

25. Izbrani Inženir bo izvajal naloge v skladu s pogodbeni določili FIDIC (SPP in PPP) in Pogodbe. Opisi v Specifikaciji naročila so namenjeni predvsem podrobnejši opredelitvi obsega nalog in vloge Inženirja pri tem. V vprašanju potencialni ponudnik navaja neskladje opisa postopka s predvidenim po FIDIC, kar pa sicer ni osnovni namen navedenih točk v specifikaciji naročila, ampak je to predvsem določitev, kaj vse je naloga Inženirja. Ker v primeru neskladja dokumentov med pogodbenimi določili in opisi v Specifikaciji naročila veljajo pogodbena določila in ker navedeno neskladje opisa nalog po mnenju naročnika ne vpliva na obseg in vlogo Inženirja, sprememba opisa kot predlagano, ne vpliva na pripravo ponudbe in zato v tej fazi ni smiselna.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 07.05.2020   15:34
VPRAŠANJE št. 37
Spoštovani,
nekatere slovenske številke so potrebne za vpis v slovenski strokovni register.
ker je zagotovljen prosti pretok poklicev v Evropi in strokovnjak, registriran v evropskem registru, ima pravico biti vpisan v drug evropski register,
v zvezi z veliko upravno dokumentacijo, ki jo je treba predložiti, in kritičnimi vprašanji, ki jih je naložila zapora COVID-19,
Prosimo za možnost, da bi ob oddaji nagrade lahko vpisali mednarodne strokovnjake v slovenski register in zaenkrat poslali dokazilo o njihovi registraciji v evropski register svoje države porekla.
hvala za prijazno pozornost,
prisrčen pozdrav

ODGOVOR št. 37

Spoštovanje,

Vprašanje ni jasno, prosimo da ga postavite bolj natančno, da bo naročnik lahko podal ustrezen odgovor. V kolikor se vaše vprašanje nanaša na vpis v IZS, se vpis zahteva šele po izboru izvajalca (skladno z določili razpisne dokumentacije).

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 10.05.2020   10:22
VPRAŠANJE št. 38
Spoštovani!

»Ali mora ponudnik v primeru, da priglasi za strokovnjaka fizično osebo, ki je delno (za 50 %) zaposlena pri ponudniku, delno (za 50 %) pa pri drugem gospodarskem subjektu, ta drug gospodarski subjekt tudi priglasiti kot podizvajalca.«

ODGOVOR št. 38

Spoštovani,

V kolikor bo ta strokovnjak (fizična oseba) vsa dela v povezavi s predmetnim javnim naročilom opravil po pogodbi, ki jo ima s ponudnikom, potem drugega gospodarskega subjekta ni potrebno še dodatno nominirati kot podizvajalca.
V kolikor bo strokovnjak (fizična oseba) določena dela v povezavi s predmetnim javnim naročilom opravil tudi po pogodbi, ki jo ima z drugim gospodarskim subjektom, pa je potrebno kot podizvajalca nominirati tudi ta drugi gospodarski subjekt. Prav tako je potrebno drugi gospodarski subjekt nominirati kot podizvajalca, če bo ta drugi gospodarski subjekt opravljal kakšna dela v povezavi s predmetnim javnim naročilo za ponudnika.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 10.05.2020   10:28
VPRAŠANJE št. 39
VPRAŠANJE A

S sklicevanjem na § 3.2.3 "tehnične in strokovne zmogljivosti" in zlasti odstavka "2. Kadrovske zmogljivosti", je navedeno, da »Zahteva za strokovnjaka, da je izvajal nadzor na referenčnem projektu pomeni, da je bil na referenčnem projektu imenovan in je izvajal naloge, kot so bile s predpisi opredeljene za odgovornega nadzornika ali odgovornega nadzornika posameznih del oziroma so za pooblaščenega inženirja za nadzor nad posameznimi deli ali kot so z določili FIDIC predvidena za strokovnjaka Inženirja, pooblaščenega za izvajanje nalog Inženirja za določen obseg in vrsto del.« Naročnika prosimo, da pojasni, če zahteva po FIDIC nadzoru za ključne strokovnjake (št.1 v tabeli Vodja nadzora) lahko izpolnimo z enim ali več referenčnih projektov za isto vlogo, vendar so se izvajali z uporabo alternativnega pogodbenega sistema nadzora pri izvajanju projektov, ki je enakovreden FIDIC.

VPRAŠANJE B

S sklicevanjem na § 3.2.3 "tehnične in strokovne zmogljivosti" in zlasti odstavka "2. Osebja", prosimo Naročinka da pojani da je vlogo ključnega osebja ( npr. Št. 1 vodja nadzora ) lahko izpolni strokovnjak ki je zaposlen pri podizvajalcu ponudnika ali samostojni svetovalec ki ima sklenjeno pogodbo s ponudnikom.

VPRAŠANJE C

S sklicevanjem na § 2,3. 3 ("ESPD" obrazec za vse companys) je navedeno, da " Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje".
Lastnika prosimo, da potrdi, da je treba v razpisni dokumentaciji predložiti samo ESPD. Poleg tega se od lastnika zahteva, da določi čas, ki je na voljo ponudnikom, da predloži navedena zahtevana dokazila.ODGOVOR št. 39

Spoštovani,

A) Ne, za ključnega strokovnjaka št. 1 Vodja nadzora se zahteva en ali več referenčnih projektov, ki so se izvajali v skladu s FIDIC pogodbami. Alternativni pogodbeni sistemi nadzora pri Vodji nadzora zato ne bodo šteli kot ustrezna referenca.
Za ostale zahtevane kadre, s katerimi ponudnik izpolnjuje pogoje, pa reference z izvedbo po FIDIC pogodbah niso obvezne.
Na podobno vprašanje je naročnik že odgovoril, zato glejte tudi odgovor št. 9, datum objave 29.4.2020 09:01.

B) Da, v kolikor je to skladno z določili razpisne dokumentacije ter določili Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

C) V sami ponudbi se kot dokazilo za neobstoj razlogov za izključitev in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje zahteva predložitev ESPD obrazca ter ostalih obrazcev kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji (obrazec 2, 3 in 6).
Dokazila bo naročnik zahteval v fazi pregleda ponudb, rok za predložitev le-teh pa bo ustrezno določen v pozivu, ki ga bo ponudnik prejel od naročnika.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 10.05.2020   10:38
VPRAŠANJE št. 40

Vezano na zahtevo 2.3.8 Zahtevano zavorvanje za resnost ponudbe,
vljudno prosimo Naročnika za pojasnilo, ali lahko predložimo bančno garancijo tuje banke s sedežem v Švici, izdano v skladu z švicarsko zakonodajo ( Uniform Rules) preko korespondenčne slovenske banke ?

ODGOVOR št. 40

Spoštovani,

Garancija mora v celoti ustreza zahtevam naročnika (po vsebini, višini, času veljavnosti, načinu vnovčite tj. vseh elementih kot izhajajo iz razpisne dokumentacije).

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 10.05.2020   10:54
VPRAŠANJE št. 41

V poglavju 3.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost tč. 2. Kadrovska sposobnost tč. 17 Sekretar je zahtevano, da ima vsaj 15 let delovnih izkušenj pri izvajanju svetovalnih in/ali inženirskih storitev na področju načrtovanja ali izvajanja novogradenj/nadgradenj/rekonstrukcij, v okviru katerih je tudi vodil izvajanje svetovalnih in inženirskih storitev. Glede na dejstvo, da je pri 90% strokovnjakov zahtevano, da izpolnjevanje pogoja vsaj 10 let delovnih izkušenj vas prosimo, da se tudi za kader v tč. 17 Sekretar zahteva, da ima vsaj 10 let delovnih izkušenj pri izvajanju svetovalnih in/ali inženirskih storitev na področju načrtovanja ali izvajanja novogradenj/nadgradenj/rekonstrukcij, v okviru katerih je tudi vodil izvajanje svetovalnih in inženirskih storitev.


ODGOVOR št. 41

Spoštovani,

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer v Navodilu ponudnikom za pripravo ponudbe, v točki 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, podtočki 2. Kadrovska sposobnost pod zaporedno številko 17 »Sekretar« se zahteva spremeni tako, da se glasi:

» - ima vsaj 10 let delovnih izkušenj pri izvajanju svetovalnih in/ali inženirskih storitev na področju načrtovanja ali izvajanja novogradenj/nadgradenj/rekonstrukcij v okviru katerih je tudi vodil izvajanje svetovalnih in inženirskih storitev.«

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 10.05.2020   11:08
VPRAŠANJE št. 42

VPRAŠANJE št. 1
V Vzorcu pogodbe, 3. člen naročnih zahteva nasledni pogoji:
Izvajalec je ni upravičen do povečanega obračuna izvedenih storitev le, razen v primeru, da se skupni rok izvajanja vseh storitev podaljša za več kot 8 mesecev in sicer zgolj za izvedbo storitev, ki jih opravi po tem roku.
Glede na to, da naročnik v predlogu pogodbe ni določil načina izračuna storitve nadzora v primeru podaljšanja roka za izvedbo del, ki so predmet nadzora, za več kot 8 mesecev, predlagamo, da naročnik doda naslednje določbo:
"V primeru podaljšanja roka za dokončanje za več kot 8 mesecev, ki ga ne povzroči izvajalec, se izračuna na podlagi povprečne pogodbene mesečne cene izvajalčeve storitve nadzora, ki jo dobimo tako, da delimo skupno pogodbeno ceno na pogodbeno trajanje storitev."

VPRAŠANJE št. 2
Pod 2.3.8 Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe, naročnih zahteva nasledni pogoji:
Naročnik bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe:
e) izbrani naročnik zavarovanja v roku 15 delovnih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe ni izkazal vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) za vse kadre za katere je tako določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in jih predložil v kopiji naročniku.
Če upoštevamo, da izvajalec ima inženirjev iz drugih držav EU, prosimo, da se rok za vpis za vse kadre v IZS podaljša na 30 delovnih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe.
S spoštovanjem,

ODGOVOR št. 42

Spoštovani,

1. Odstavek, ki ga navajate je črtan iz pogodbe (glejte odgovor št. 32, Datum objave: 07.05.2020 10:15).

2. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer v Navodilu ponudnikom za pripravo ponudbe, Točka 2.3.8 Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe, se v šestem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Naročnik bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe:
a) če ponudnik po roku za oddajo ponudb umakne ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti ali
b) če ponudnik na poziv naročnika ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe ali
c) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom ali
d) če ponudnik ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe ali
e) izbrani ponudnik v roku 30 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe ni izkazal vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) za vse kadre za katere je tako določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in jih predložil v kopiji naročniku.«

Posledično se spremeni tudi vzorec zavarovanja za resnost ponudbe. Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 10.05.2020   11:21
VPRAŠANJE št. 43
Spoštovani, prosimo za odgovor na sledeče vprašanja / pripombe:

1. Vezano na RD , Poglavje 3.2.3, prosimo potrdite da navedba »Referenčnih potrdil naročnikov referenčnih del (za gospodarski subjekt in za kadre) v ponudbi ni potrebno prilagati« velja za Obrazec 2A in Obrazec 5. Ta potrdila bo ponudnik predložil kasneje na posebno zahtevo Naročnika 2TDK.

2. Osnutek Pogodbe VIII. PLAČILNI POGOJI, čl. 10 določa :
- pri postavkah, ki so podane v pavšalnem znesku (1 komplet): sorazmerno deležu izvedenih gradbenih in elektro-strojnih ter drugih del, za katere se izvajajo inženirske storitve po tej pogodbi,
- pri postavki, kjer je obračunska enota mere 1 (ena) ura pogodbenega dela: glede na dejansko opravljeno količino del, pri čemer pa skupno število ur po ponudbenem predračunu ne sme biti preseženo.

Prosimo pojasnite, ali bo plačilo pavšalnih zneskov izvršeno mesečno v skladu z napredovanjem postavk navedenih obrazcu 05-Ponudbeni predračun?

3. Generalna pripomba na osnutek Pogodbe Vljudno predlagamo Naročniku 2TDK da premislite možnost plačila 10% avansa za pokritje stroškov mobilizacije projekta.

4. Vezano na RD, Poglavje 3.2.3.2 Vljudno prosimo naročnika 2TDK da potrdite, da je za mednarodne strokovnjake Ponudnika, ki niso člani IZS , možno in dovoljeno predložiti v Ponudbi izjavo Ponudnika, s katero potrjuje, da v primeru da bo izbran, bodo navedeni strokovnjaki včlanjeni v IZS.

5. Vezano na RD, Poglavje 1 Z ozirom na trenutno mednarodno situacijo zaradi pandemije COVID19, je večina administrativnih aktivnosti upočasnjena zaradi zaprtja in/ali ustavitve večine gospodarskih dejavnosti7panog. Iz tega razloga in ker priprava kvalitetne ponudbe zahteva poleg ostalih oteženih postopkov tudi sodno overjene prevode, pridobitev bančnih garancij, ipd. vljudno prosimo preložitev roka za oddajo ponudbe za najmanj 4 tedne.


ODGOVOR št. 43

Spoštovani,

1. Da, referenčnih potrdil za gospodarski subjekt in kadre (zgolj v primeru izkazovanja pogoja) ni potrebno prilagati v sami ponudbi. V kolikor pa gre za reference kadrov za točkovanje v okviru meril pa se zahtevajo potrjena referenčna potrdila (obrazec 5) že v sami ponudbi.

2. Plačilo se izvaja mesečno za storitve, ki so se izvajala v preteklem mesecu, in sicer sorazmerno deležu izvedenih gradbenih oziroma inštalacijskih del oziroma tako, kot je navedeno v opombah ponudbenega predračuna.

3. Naročnik ne bo spreminjal določil v povezavi s plačili.

4. Izjava je del obrazca 3 oziroma obrazca 4 in kot taka zadostuje.

5. Trenutne razmere so že upoštevane pri določitvi roka za oddajo ponudbe ter pri podaljšanju, ki je bilo že objavljeno.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 10.05.2020   11:47
VPRAŠANJE št. 44
Naročnika prosimo, da pojasni določila glede zahtevanih referenc za kadre navedene v poglavju 3.2.3.2 v navezavi na seznam naveden v obrazcu 6.

V seznamu iz poglavja 3.2.3.2 navajate 20 pozicij z navedenimi referenčnimi zahtevami glede posameznih pozicij, v obrazcu 6 pa navajate zahtevano število za posamezne pozicije.

Kot primer navajamo poz. 2 iz 3.2.3.2 Nadzornik za predore Odsek Divača Črni Kal z zahtevo:

2 Nadzornik za predore - odsek Divača Črni Kal - ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva, ali geotehnologije in rudarstva;
- je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) z aktivnim poklicnim nazivom kot nadzorni inženir (Nz) ali pooblaščeni inženir, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje;
- ima vsaj 10 let delovnih izkušenj pri izvajanju inženirskih del na področju načrtovanja ali izvajanja gradenj;
- ima vsaj eno referenco, da je izvajal nadzor nad gradnjo vsaj enega cestnega ali železniškega predora minimalne dolžine 2000 m. (Kot dolžina se šteje dolžina ene predorske cevi.)

ki se po našem razumevanju navezuje na Obrazec 6 v poz. 3 : Predori min 10 strokovnjakov kot sledi

3 Predori - min. 10 strokovnjakov
3.1 Pomočnik vodje nadzora za gradnjo predorov * 1
3.1.1 nadzornik gradnje predorov 4
3.1.2 pomočnik nadzornika za gradnjo predorov 6

Naše všrašanje je ali morajo vsi strokovnjaki iz obrazca 6 izpolnjevati referenčno zahtevo iz 3.2.3.2 t.j da je izvajal nadzor nad gradnjo vsaj enega cestnega ali železniškega predora minimalne dolžine 2000 m. (Kot dolžina se šteje dolžina ene predorske cevi.) ali se bodo upoštevale za nadzornike in pomočnike tudi reference iz naslova izvedbe in/ali projektrianja za enakovredne objekte kot npr. odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant, odgovorni vodja del, odgovorni vodja posameznih del ipd.

Enako pojasnilo prosimo tudi za ostale stroke ( premostitveni objekti, zemeljska dela in drugi gr. Objekti, strojne instalacije, elektroinstalacije.)

ODGOVOR št. 44

Spoštovani,

Obrazec 6 določa obveznosti izbranega izvajalca že v fazi izvajanja storitev in sicer za minimalno organizacijsko strokovno skupino, ki jo bo moral zagotavljati izvajalec storitev v fazi izvajanja del. Za vse strokovnjake se ne zahteva izpolnjevanje enakih pogojev, kot so navedeni v zahtevah 3.2.3.2. Te pogoje morajo izpolnjevati le strokovnjaki navedeni v razpisni dokumentaciji, ki pa so predvideni kot ključni del strokovne skupine Inženirja v fazi izvajanja storitve.
Glejte tudi odgovor št. 3 Datum objave: 28.04.2020 08:02.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 10.05.2020   12:11
VPRAŠANJE št. 45
V točki 2.3.8 razpisne dokumentacije, alineja e) je zahtevan 15-dnevni rok od prejema poziva k podpisu pogodbe za predložitev dokazila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS. Informacija, ki smo jo pridobili s strani IZS je, da ta postopek traja najmanj 30 dni. Zaradi zagotavljanja enakopravnosti ponudnikov iz EU Naročnika pozivamo, da zaradi trajanja administrativnega postopka za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), podaljša rok za predložitev dokazil o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev na 40 dni.
Lepo pozdravljeni

ODGOVOR št. 45

Spoštovani,

Rok za predložitev dokazil je podaljšan na 30 koledarskih dni (glejte odgovor št. 42, Datum objave 10.05.2020 11:08).
Ponudnik lahko prične z vpisom že prej oziroma najkasneje ob pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila (izbora ponudnika), s čimer mu bo zaradi postopka priprave in potrditve vsebine pogodbe pri naročniku (pred dejanskim prejemom poziva za podpis pogodbe) tako omogočeno dovolj časa za vpis v IZS.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 10.05.2020   12:17
VPRAŠANJE št. 46
Pozdravljeni
V vzorcu pogodbe, 6.členu, zadnji odstavek, piše: »Izvajalec kot strokovnjak s področja predmeta pogodbe nosi odgovornost za vse napake in vso škodo, ki bo nastala kot posledica izvedenih del.« Menimo, da je ta dikcija napisana presplošno OZIROMA JE NAPAKA. Skladno s slovensko zakonodajo (Obligacijski zakonik) vsako pogodbeno razmerje temelji na načelu, da se je vsakdo dolžan vzdržati ravnanja, ki drugemu lahko povzroči škodo, v kolikor pa le-to povzroči, jo je dolžan povrniti. Pravico do odškodnine zagotavljajo že zakonska pravila in ni potrebno, da bi bila ta urejena s pogodbo. Predlagamo, da se ta stavek umakne iz pogodbe.
Lep pozdrav

ODGOVOR št. 46

Spoštovani,

Zadnji odstavek 6. člena vzorca pogodbe je naročnik spremenil (glejte odgovor št. 19, Datum objave: 04.05.2020 15:26) in ga dodatno ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 12.05.2020   12:43
VPRAŠANJE št. 47
Z vidika zahtevane enakopravnosti obravnave ponudnikov se nam zdi močno sporen in eklatantno diskriminatoren v dokumentu »02 Osnutek pogodbe« naveden razlog za unovčevanje »zavarovanj« za resnost ponudbe s povsem nerealnim 15-dnevnim rokom za izkazovanje zahtevanih vpisov kadrov v imenik IZS. Postopki vpisa v IZS so po naših izkušnjah zahtevni predvsem za tuje »enakopravno obravnavane« ponudnike in trajajo po več mesecev. Zato predlagamo, da to določilo iz Osnutka pogodbe izbrišete.

ODGOVOR št. 47

Spoštovani,

Razlogov za unovčitev zavarovanja za resnost ponudbe v vzorcu pogodbe ni, zato določila ni mogoče brisati.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 12.05.2020   12:50
VPRAŠANJE št. 48

1. Vprašanje (limit)

V Poglavju 1 je navedena limitirana vrednost javnega naročila. Menimo, da je glede na vsa opravila, ki jih mora izvajalec oz. nadzornik izvesti, podcenjena za najmanj 30 %.
V skladu z razpisno dokumentacijo smo v kalkulacijo zajeli obvezo, da:
ima izvajalec angažiranih najmanj 31 + 10 kadrov,
je izvajalec dolžan izvajati dela še najmanj 8 mesecev po zaključku roka 72 mesecev,
da je izvajalec dolžan zagotavljati stalno pristnost strokovnjaka ekipe za izgradnjo predorov vse dni v tednu preko celega leta (24/7), kar pomeni več stroškov za dodatke za terensko, praznično in nočno delo,
da dvig življenskih stroškov (inflacija) ni upoštevan (po naši oceni znaša od 1,5 2 % letno oz. od 9,3 10,4 % v šestih letih),
so v ponudbenem predračunu zajete tudi druge potrebne storitve (pod točko 8), za katere naj bi se izbrani izvajalec z naročnikom pogajal o številu ur, potrebnih za izvedbo,
da so v specifikaciji naročila navedene tudi nekatere obveznosti, ki jih običajno izvaja izvajalec GOI del,
ni opredeljena količina prevodov oz. tolmačenj v angleščino (lahko to znese 1000 EUR/dan, lahko je minimalno)
naročnik oz. izvajalec GOI del inženirju ne daje na razpolago prostorov in opreme za delo, kar je sicer običaj,

Predlagamo, da naročnik ponovno prouči vrednost naročila, poveča limitirano vrednost ter zmanjša obveznosti inženirja.

2. Vprašanje (obračun)

V ponudbenem predračunu je v Opombi 7. navedeno:
»Izvajalec je upravičen do povečanega obračuna izvedenih storitev le v primeru, da se skupni rok izvajanja vseh storitev podaljša za več kot 10 % in sicer le za izvedbo storitev, ki jih opravi po tem roku.«
V 3. členu pogodbe pa je navedeno:
»Izvajalec je ni upravičen do povečanega obračuna izvedenih storitev le razen v primeru, da se skupni rok izvajanja vseh storitev podaljša za več kot 8 mesecev in sicer zgolj za izvedbo storitev, ki jih opravi po tem roku.«

Prosimo za pojasnilo oz. odpravo nejasnosti. V kolikor je rok izvedbe 72 mesecev, znaša 10 % 7,2 meseca, v pogodbi pa znaša podaljšanje roka 8 mesecev.

3. Vprašanje (prostori)

V razpisni dokumentaciji nismo zasledili obveznosti naročnika ali izvajalca GOI del, da izvajalcu nadzora oz. inženirju zagotovi ustrezne postore in opremo za delo, kar je sicer običjano.
Nasprotno, v 15. členu vzorca pogodbe je navedena zahteva, da mora Izvajalec (inženir) pooblaščenim osebam naročnika, ki izvajajo pregled, zagotoviti ustrezne pogoje dela, zlasti primeren prostor in ostalo administrativno in tehnično podporo.

Ali bo naročnik zagotovil prostore in opremo za delo nadzora oz. inženirja ter pooblaščenih oseb naročnika?

4. Vprašanje (angleški jezik)

V 7. členu pogodbe je navedena zahteva (i) po komunikaciji v slovenskem jeziku, na zahtevo naročnika pa tudi v angleškem jeziku.
Zanima nas, koliko bo te komunikacije, saj je strošek le-te, še zlasti če je pisna, lahko zelo obsežen in povzroči veliko dela in stroškov. Predlagamo, naj te stroške opredeli v predračunu kot pavšal in določi plačilo na enoto npr. ura tolmača, stran prevoda, itd.

5. Vprašanje (opcija ponudbe in garancije)

V točki 2.3.8. je navedeno, da mora biti zavarovanje za resnost ponudbe v veljavi do 9.10.2020, v obrazcu 7, Ponudba pa, da »je veljavnost naše ponudbe najmanj 4 mesece po izteku roka za predložitev ponudb.«
Prosimo za preveritev oz. uskladitev rokov.

6. Vprašanje (strokovnjaki za predore)

Med minimalnimi zahtevami za sestavo ekipe inženirja (Specifikacija naročila, točka 3.1., iii) ) je navedena zahteva, da morajo tudi pomočniki nadzornika za gradnjo predorov imeti izkušnje pri gradnji predorov ali drugih podzemnih objektih.
Ker je teh strokovnjakov sorazmerno malo, predlagamo, da se omogoči tudi vključitev strokovnjakov, ki imajo izkušnje pri gradnji geotehničnih objektov.

7. Vprašanje (KVD)

Na strani 55 Specifikacije naročila, točka 3.1. x) je navedena zahteva za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu zelo nejasna. Navajam:
»imeti morata (VEN in najmanj 5 let delovnih) izkušnje pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del na področju večjih gradbenih objektov in gradnje železniških prog.«
Prosimo za proučitev in popravke, saj izkušnje pri projektiranju in izvajanju gradbenih del zanju nista ustrezni referenci.

8. Vprašanje (garancija)

Zaradi trenutnih razmer oziroma razglašene epidemije so banke pričele izdajali elektronsko podpisane bančne garancije. Zanima nas, ali je elektronsko podpisana bančna garancija za resnost ponudbe za predmetni razpis ustrezna?

9. Vprašanje (obseg ponudbe)

Ob pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da bo ponudbena dokumentacija zelo obsežna, zlasti ker zajema tudi življenjepise kadrov, diplome itd.

Prosimo naročnika za navodilo, kaj storiti v primeru, da ponudba presega 100 MB kot je maksimalni obseg ponudbe na Portalu JN.

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR št. 48

Spoštovani,

1. Zahteve za podaljšan rok 8 mesecev je naročnik umaknil ter uvedel valorizacijo skladno s predpisi. Za delo na terenu bo imel Inženir na voljo opremljene prostore na gradbišču (2 lokaciji, ena za odsek 1 in eno za odsek 2). Limitirane vrednosti naročnik ne bo spreminjal.

2. Predmetno določilo je naročnik brisal iz 3. člena vzorca pogodbe (glejte odgovor št. 32, Datum objave: 07.05.2020 10:15).

3. Za delo na terenu bo imel Inženir na voljo opremljene prostore na gradbišču ( 2 lokaciji, ena za odsek 1 in eno za odsek 2).

4. Naročnik je na vprašanje že odgovoril, glejte odgovor št. 36, Datum objave: 07.05.2020 14:57.

5. Zahtevana veljavnost ponudbe ni enaka zahtevani veljavnosti garancije za resnost ponudbe, naročnik dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

6. Naročnik dokumentacije (v delu, ki ga navajate) ne bo spreminjal.

7. Zahteva je ustrezna in se razume tako, da imata strokovnjaka izkušnje pri izvajanju nalog koordinatorja v fazi projektiranja ali gradnje večjih gradbenih objektov in gradnje železniških prog, kar bosta izvajala tudi pri tem projektu.

8. Da, v kolikor v celoti zahteva vsem zahtevam naročnika (po vsebini, višini, času veljavnosti, načinu vnovčite tj. vseh elementih kot izhajajo iz razpisne dokumentacije).

9. Za zadeve, ki se nanašajo na tehnični del oddaje ponudbe (ki je izključno v domeni portala e-JN) prosimo potencialne ponudnike naj se obrnejo na tehnično pomoč portala e-JN.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 12.05.2020   14:59
VPRAŠANJE št. 49

Spoštovani!
Naročniku predlagamo, da umesti v pogodbo klavzulo o višji sili.
Lep pozdrav

ODGOVOR št. 49

Spoštovani,

višja sila je v pogodbenih določilih že upoštevana, in sicer je v zadnjem odstavku 4. člena vzorca pogodbe določeno:

»Do podaljšanja pogodbenega roka brez posledic za izvajalca (kot je na primer unovčitev bančne garancije, zaračunanje pogodbene kazni in podobno) lahko pride le ob soglasju naročnika in v primerih višje sile, ki jo kot taka priznava sodna praksa, ali če naročnik izvajalcu ne predloži vseh tistih podatkov, ki so nujno potrebni za izvedbo naloge.«

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 12.05.2020   15:01
VPRAŠANJE št. 50

Spoštovani!
V pogodbi je navedeno, da mora ponudnik v svoji ceni upoštevati, da se lahko rok podaljša za 8 mesecev in da mora to podaljšanje biti vključeno v ceni. Naročnika prosimo, glede na to, da razpolaga z informacijami, kjer že v danem trenutku predvideva podaljšanje za 8 mesecev, da nam poda informacijo ali naj pri naši kalkulaciji cene upoštevamo podaljšanje za 8 mesecev za celoten tim strokovnjakov ali le za del tima. V tem primeru prosimo za informacijo kalkulacijske osnove za kakšen del tima naj upoštevamo podaljšanje za 8 mesecev, katerega smo glede na priloženo pogodbo dolžni upoštevati. V kolikor te informacije ne dobimo je natančna in enolična kalkulacija ponudbene cene nemogoča. Posledično to pomeni, da je to prepuščeno špekulaciji posameznih ponudnikov.
Glede na velikost in resnost projekta in glede na to, da je iz današnjega vidika nemogoče predvideti vse možne scenarije (upoštevajoč situaciji, v kateri se trenutno nahajamo) predlagamo, da se dikcija, kjer je navedeno, da mora ponudnik v svoji ceni upoštevati morebitno podaljšanje za 8 mesecev (III. POGODBENA VREDNOST DEL) črta.
Predlagamo tudi, da se pri obračunu del ponudnika upoštevajo fiksni mesečni pavšalni zneski, ki niso vezani na realizacijo temveč na finančni plan. Pri projektih, kot je predmetni bo ves čas gradnje potreben celoten tim, obseg njegovega dela, pa ni sorazmeren obračunu gradbenega izvajalca. Na primer bodo obračuni v času izkopa predorov višji kot kasneje pri finalizaciji, kjer je dejansko obseg dela za inženirja vsaj enak, če ne višji, kot pri grobih gradbenih delih. Na ta način tudi naročnik v začetni fazi preplača ponudnika, kar dejansko tudi pomeni neprimerno rabo finančnih sredstev javnega naročnika.
Lep pozdrav


ODGOVOR št. 50

Spoštovani,

Pogodbeno določilo, ki ga navajate je naročnik črtal iz vzorca pogodbe (glejte odgovor št. 32, Datum objave: 07.05.2020 10:15).
Glede dinamike plačil pa glejte odgovor št. 24, Datum objave: 04.05.2020 15:31.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 12.05.2020   15:04
VPRAŠANJE št. 51

V 10.členu pogodbe se predvideva plačevanje izvajalcu (inženirju, nadzoru) sorazmerno deležu izvedenih gradbenih in elektro-strojnih del. Če pride do prekinitve gradbenih in/ali elektro-strojnih del in ustavitve realizacije za določeno obdobje zaradi razlogov, ki niso v sferi ponudnika predmetnih del, na primer zaradi , nesposobnosti, slabe kvalitete, počasnega dela izvajalcev gradbenih/elektro/strojnih del, to pomeni, da ponudnik predmetnih del (inženir, nadzor) v tem obdobju ne bo plačan, četudi bo imel s tako situacijo (slaba izvedba) še več dela. Če je to obdobje daljše (več mesecev), je to za ponudnika nevzdržno, saj ima celotno ekipo v tem obdobju v pripravljenosti in/ali čakanju. Predlagamo Naročniku, da se izvajalcu (inženirju, nadzoru) plačuje mesečni pavšal skladen s finančnim planom ali 72 mesecev v enakomernih deležih.

ODGOVOR št. 51

Spoštovani,

Naročnik predmetnega pogodbenega določila ne bo spreminjal, glejte tudi odgovor št. 24, Datum objave: 04.05.2020 15:31.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 13.05.2020   08:21
VPRAŠANJE št. 52
Spostovani,

Glede na veliko stevilo vprasanj in nejasnih ter pavsalnih odgovorov ter upostevajoc da prakticno nobene pripombe in priporocila niste pripravljeni upostevati, je nedvombo, da je razpisna dokumentacija milo receno slabo pripravljena, ponudniki so postavljeni v neenakopraven polozaj. Utemeljeno sklepamo, da je razpis prirejen za favoriziranega drzavnega ponudnika kar je ponoven primer koruptivnega nacina vodenja investicije. Predlagamo, da v izogib revizijam in pritozbam razpis razveljavite, popravite in ponovno objavite z novimi, korektnimi in strokovnimi pogoji.

Lep pozdrav

ODGOVOR št. 52

Spoštovani,

razpisna dokumentacija ni prirejena in je pripravljena na način, da upošteva tako načelo enakopravne obravnave ponudnikov kot načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Postavljene zahteve so sorazmerne predmetu naročila. Ob tem dodajamo, da je portal e-naročanje namenjen pojasnjevanju dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za potrebe priprave dopustne ponudbe.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 53

Pozdravljeni,

V RD smo zasledili neusklajenost zahtev med posameznimi dokumenti.

Kot primer navajamo zahtevo iz dokumenta »01_RD - Nadzor in inženirske storitve«, kjer je v poglavju 3.2.3, točka 2 Kadrovske zahteve za poz. 17 sekretar zahtevano sledeče :

- ima vsaj 15 let delovnih izkušenj pri izvajanju svetovalnih in/ali inženirskih storitev na področju načrtovanja ali izvajanja novogradenj/nadgradenj/rekonstrukcij v okviru katerih je tudi vodil izvajanje svetovalnih in inženirskih storitev.

V dokumentu »06_Specifikacija naročila nadzor in inženirske storitve« pa je za isto pozicijo v poglavju 3.2. Ekipa inženirja za podporo izvajanja nadzora in drugih inženirskih storitev, navedeno:

i) Sekretar projekta poleg vodje nadzora je predstavnik Inženirja po pogodbi za vodenje, spremljanje in koordinacijo vseh inženirskih storitev Strokovnjak mora imeti izkušnje pri vodenju projektne skupine Inženirja na večjem in kompleksnejšem gradbenem projektu s področja prometne infrastrukture. Poklic vsaj inž. tehniške stroke. Zadolžen tudi za vso korespondenco, zapisnike in vodenje pisarne Inženirja.

Prosimo da potrdite da velja zahteva iz poglavja 3.2.3 Točka 2 iz dokumenta 01_RD - Nadzor in inženirske storitve in da zahtevo »s področja prometne infrastrukture« umaknete iz RD.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR št. 53

Spoštovani,

Za pripravo dopustne ponudbe velja zahteva poglavja 3.2.3 Točka 2 Kadrovska sposobnost iz Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe. Zahteva bo usklajena tudi s Specifikacijo naročila.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 54

V Poglavju 3.2.3, točka 2. Kadrovska sposobnost v seznamu ustrezne projektne skupine kadrov, katere mora zagotoviti ponudnik in za katere so podane zahteve za 20 strokovnjakov, je navedeno :

Poz. 17. Sekretar
Poz 20. Koordinator ** - strokovnjak za izvajanje podporne aktivnosti izvajanja nadzora
Pod tabelo je opomba :
** Ponudnik navede enega od predvidenih strokovnjakov, ki so predvideni za izvajanje t.i. podpornih storitev, kot opredeljeno v obrazcu 6.

V obrazcu 6 je Sekretar naveden v seznamu strokovnjakov Inženirja za izvajanje t.i. podpornih storitev izvajanja nadzora in drugih inženirskih storitev.

Iz navedenega sledi, da za poz. 17 in za poz. 20 iz seznama v točki 2. lahko imenujemo eno in isto osebo.

Prosimo naročnika za potrditev

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR št. 54

Spoštovani,

Ponudnik mora za vse funkcije navedene v pogojih in merilih navesti različne strokovnjake, torej mora za navedeni funkciji imenovati dva strokovnjaka, saj nikjer v poglavju 3.2.3 ni navedeno, da je dovoljeno za izpolnjevanje pogojev imenovati dvakrat ali večkrat isto osebo, tudi če izpolnjuje pogoje. Dve funkciji lahko isti strokovnjak opravlja šele v fazi izvajanja storitev, če druga funkcija ni navedena med pogoji ali merili v razpisni dokumentaciji, kar pa za primer iz vprašanja ne velja. Zahteva je razvidna tudi iz obrazcev za kadre, kjer se zahteva posamezen obrazec za vsak kader, kot tudi iz opombe obrazca 6.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 55

Predlagamo da naročnik še enkrat skrbno pregleda sedanje besedilo osnutka pogodbe o izvedbi JN in poskrbi za uravnoteženost porazdelitve rizikov med pogodbeni stranki in da zato v zvezi z nekaterimi klavzulami v korist obeh strank npr. uporabi glede tega priznano ureditev po Splošnih pogojih FIDIC, da se tako naročniku zagotovi nižje ponudbene cene, (potencialni) ponudniki/izvajalci pa se izognejo pricingu neupravičenih/neobičajnih/vnaprej težko ocenjenih rizikov.
Take spremembe sedanjega osnutka pogodbe bi zagotavljale skladnost s temeljnimi načeli JN, zlasti načelu ekonomičnosti, konkurence in sorazmernosti, omogočilo bi se gladko odvijanje posla, preprečilo pa bi se tudi neskladnosti s temeljnimi načeli merodajnega OZ, urejanje obligacijskih razmerij v nasprotju s kogentnimi predpisi in moralnimi načeli, zagotovilo bi se zahtevano enakopravnost strank in spoštovanje načela vestnosti in poštenja (glej zlasti 1. in 3.-5. čl. OZ), s tem pa bi se lahko tudi izognili nekaterim upravičenim revizijskim zahtevkom in ev. zamudam pri postopku predmetnega JN.

Med takimi klavzulami so v osnutku pogodbe zlasti:
a) nejasna določba 3/3 čl. (verjetno zaradi tipkovnih napak/neskrbnega stipuliranja);
b) glede vmesnih rokov je v 4/3 čl. ena od nedopustnih možnosti, da tudi naročnik po svoji polni diskreciji le-te določi povsem unilateralno in brez omejitve na njihovo upravičenost/razumnost, pogodba pa v drugih členih za kršitve izvajalca/zamude tudi za te primere določa nesorazmerne in prestroge sankcije (glej o tem inter alia tudi 3. al. 9/1 čl.);
c) enako velja za določbo 4/4 čl., ki za dokončanje del/predajo Končnega poročilo zahteva, da je to predhodno potrjeno s strani naročnika, pri čemer za to potrjevanje ni določena časovna/razumna omejitev, tako da lahko naročnik to tudi neupravičeno ne izda in s tem odlaša, in to tudi nesorazmerno in onkraj vsakega razumnega/potrebnega roka;
d) določba (predvsem) zadnjega odstavka 6. čl. močno odstopa od poslovnih običajih in uveljavljene prakse o odškodninski odgovornosti izvajalca, ki ne vsebuje nobenih omejitev, ne sorazmernih zneskovnih, ne posebnih rokovnih, ne na vrsto škode (npr. na gmotno škode) in ne na obseg odgovornosti (npr. za naklep in veliko malomarnost); neomejena odgovornost izvajalcev vsaj pri resnih ponudnikih ni običajna in upravičljiva, draži ponudbene cene, onemogoča ali prekomerno otežuje zagotovitev ustreznih zahtevanih varščin ;
e) določbo 7/1d) člena bi glede upoštevanja obveznih eventualnih dodatnih navodil naročnika, ki se nanašajo na izvajanje del, veljalo omejiti na smiselna/ustrezna navodila, ki izvajalcu (vsaj brez ustrezne odmene za njih) ne povzročajo prekomernih stroškov, ki jih npr. ni mogel predvideti;
f) iz RD pa tudi niso jasne obveznosti izvajalca, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti naročnika it tč. z) in aa) 7/1 čl. v zvezi s sofinanciranjem projekta iz evropskih sredstev in predpisov, ki urejajo področje izvajanje kohezijske politike;
g) določbe 9. čl. o (i) (predolgem) roku veljavnosti performance garancije, ki ne omogočajo (tudi) sukcesivne izdaje večih instrumentov zavarovanja, ki bi pokrivali to celotno obdobje, (ii) za predložitev zahteve za plačilo npr. ne zahtevajo opomina/naknadnega roka za odpravo ev. napak (kot je to npr. po Splošnih pogojih FIDIC) in (iii) kot »trigger event« navajajo tudi zamude vmesnih rokov, ki jih lahko po sedanjem besedilu tudi izključno po svoji diskreciji postavlja tudi sam naročnik, (iv) v nasprotju s kogentnimi predpisi o JN in prepovedi zlorabe pravic (ter to tudi v zelo kratkem roku 10 dnih, od česar je treba odbiti tudi 3 dni, ko ima naročnik po izdaji zahteve možnost, da odlaša z obvestilom o predložitvi zahteve za plačilo garancije) določena obveznost izvajalca, da honorirano performance garancijo nadomesti z enako novo, kar (v) omogoča in celo spodbuja t. i. unfair calling naročnika, s kakršnim imajo mnogi, grde izkušnje na nekaterih problematičnih in po taki praksi znanih trgih Srednega Vzhoda, kar še posebej velja za (vi) določbo v zadnjem stavku 9/5 člena, ki ob zgolj taki predloženi zahtevi naročnika za honoriranje garancije (ki je zahtevano brezpogojna in izdana na zahtevo), unovčuje pa se lahko npr. tudi zvijačno, naročnika že per se upravičuje do enostranskega odstopa od pogodbe, ne da bi za to imel vsebinsko upravičljive razloge.
h) določba 5. al. 17/5 čl. o pactum de non cedendo je v eklatantnem nasprotju s temeljnim načelom enakopravnosti strank in kogentno normo o učinkovanju cesije pri gospodarskih pogodbah kljub tej prepovedi cediranja, ki sicer upnikom/izvajalcem omogoča marsikdaj nujno in koristno (re)financiranje danih dobaviteljskih kreditov, brez rizikov za cesusa;
i) nesorazmerno visoke so določene pogodbene kazni po 11. čl.;
j) določba 23/1 čl. osnutka pogodbe o sklenitvi pogodbe, zlasti 2. al., ki kot razvezne pogoje predpisuje pravnomočne odločitve o kršitvah obveznosti izvajalcev po merodajnih predpisih delovnega prava (v zvezi s plačili za delo, nedovoljenem opravljanju del po civilnopravnih pogodbah ipd.), je nesorazmerna in gre preko kogentnih določb ZJN-3 o razlogih za izključitev gospodarskih subjektov iz postopka JN iz 75. čl., in s sankcijo učinkovanja omenjenega resolutivnega pogoja iz 3/2 čl., ki (tudi zgolj za kršitve izvajalca) določa, da morajo pri izvajanju JN »gospodarski subjekti izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava«, pri čemer so s tako določbo posebej diskriminirani domači izvajalci/podizvajalci, saj ta odstavek ne zajema kršitev predpisov tudi drugih nacionalnih prav (npr. glede angažmana raznih podjemnikov, s katerimi bi bilo treba skleniti delovno razmerje, kakor je to npr. določeno v slovenski zakonodaji).

ODGOVOR št. 55

Spoštovani,

a) določilo je brisano iz vzorca pogodbe (glejte odgovor št. 32, Datum objave: 07.05.2020 10:15).

b) Naročnik spreminja vzorec pogodbe, in sicer se tretji odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec se zavezuje pri izvajanju prevzetih storitev slediti terminskemu planu, ki ga bosta uskladila z naročnikom, upoštevajoč dejansko dinamiko gradnje, kot tudi vmesnim rokom, skladno z dogovori na usklajevalnih sestankih.«

c) Naročnik predmetnega pogodbenega določila ne bo spreminjal.

d) zadnji odstavek 6. člena je zaradi večje jasnosti spremenjen (glejte odgovor št. 19, Datum objave: 04.05.2020 15:26) in ga naročnik ne bo dodatno spreminjal.

e) Naročnik predmetnega pogodbenega določila ne bo spreminjal.

f) Naročnik od ponudnikov zahteva, da imajo izkušnje pri izvajanju projektov, ki so sofinancirani s strani EU inštitucij in s tem poznajo obseg potrebnih storitev. Po izkušnjah naročnika so to predvsem občasno sodelovanje Inženirjevega osebja pri nadzoru inštitucij nad projektom, npr. pri obiskih gradbišča in sestankih in priprava poročil ali pojasnil o poteku projekta, ipd.

g) Vprašanje ni povsem jasno zato naročnik ne more podati konkretnega odgovora. Prosimo, da podate ali konkretni predlog spremembe določila ali postavite vprašanje in definirate kje je nejasnost v določilu.

h) Naročnik predmetnega pogodbenega določila ne bo spreminjal, določilo je skladno z veljavno zakonodajo.

i) Naročnik določila predmetnega pogodbenega določila ne bo spreminjal, saj pogodbene kazni niso nesorazmerno visoke. Gre za pavšalno in neargumentirano trditev.

j) Naročnik predmetnega pogodbenega določila ne bo spreminjal, določilo je skladno z veljavnim ZJN-3 (glejte četrti odstavek 67. člena ZJN-3).

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 13.05.2020   08:24
VPRAŠANJE št. 56

Ker se bodo aktivnosti za SKLOP-u 3 v skladu z Terminskim planom izvajale šele od leta 2022 naprej, ponudnik predlaga Naročniku, da omogoči predložitev dokazil o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) za strokovnjake, ki bodo izvajali nadzor nad deli na SKLOPU 3 šele po podpisu pogodbe za izvajanje del za SKLOP 3.

ODGOVOR št. 56

Spoštovani,

Naročnik določil Razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji IZS ne bo dodatno spreminjal.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 13.05.2020   09:23
VPRAŠANJE št. 57
Spoštovani

V okviru razpisne dokumentacije je podana zahteva da morajo biti reference potrjene s strani naročnika referenčnega dela, ki ni ponudnik v tej ponudbi ali njegov partner, če nastopa s partnerji, in ne podizvajalec.
Ali lahko razumemo, da so ustrezne tudi reference za dela na javni železniški infrastrukturi, ki so potrjene s strani naročnika, ki je hkrati tudi ponudnik ali njegov partner, v kolikor je naročnik referenčnega projekta v vlogi naročnika izvajanja del na javni železniški infrastrukturi na podlagi državne zakonodaje in so reference hkrati potrjene tudi s strani državnega organa pristojnega za železniško infrastrukturo, ki je na izvedenih projektih nastopal kot financer.

Lep pozdrav

ODGOVOR št. 57

Spoštovani,

V primeru, da je skladno z zakonodajo ponudnik kot naročnik izvajal s svojimi kadri tudi funkcije, kot zahtevano za kadre v okviru pogojev in meril v tem javnem naročilu, lahko ponudnik priloži tudi referenčna potrdila državnega organa pristojnega za železniško infrastrukturo, ki je na izvedenih projektih nastopal kot financer, saj ta v takem primeru predstavlja tudi dejanskega naročnika del.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 13.05.2020   15:08
VPRAŠANJE št. 58
1. 3.2.4 Navodila ponudnikom
Naročnika pozivamo, da natančno definira kaj pomeni skrben pregled podizvajalca. Ali pravilno razumemo, da je potrebno v okviru skrbnega pregleda preveriti zlasti lastništvo družbe podizvajalca, morebitne pretekle poslovne in druge odnose z naročnikom, finančno poslovanje v zadnjih 3 letih in reference?
Nadalje naročnika pozivamo, da natančno definira na kakšen način naj se preverjajo poslovni in drugi odnosi z naročnikom (kriteriji), kaj sploh pomeni drugi odnosi z naročnikom, kriterije za pregled finančnega poslovanja podizvajalca, reference v kakšnem obsegu, za katero obdobje.
V točki navajate, da mora biti skrben pregled opravljen v skladu s Smernicami OECD - pozivamo vas, da smernice objavite, prav tako, da definirate kaj razumete pod drugo dobro poslovno prakso.
Pozivamo vas, da definirate čemu bodo služili podatki o izvedenem skrbnem pregledu oz. na kakšen način rezultate skrbnega pregleda uporabiti. Ali bo naročnik zahteval, da ga ponudnik izvajalec seznani z rezultati? Kaj storiti, v kolikor rezultati niso zadovoljivi? Ali to pomeni zavrnitev nominacije podizvajalca. V tem primeru naročnika pozivamo, da definira minimalni vstopni prag za nominacijo.
2. 3. člen pogodbe, točka 2.3.5 Navodila
Naročnika pozivamo, da glede na dejstvo, da se bodo pogodbena dela izvajala več let (vsaj 72 mesecev), določilo o fiksnosti in nespremenljivosti cen spremeni oz. črta in določi način valorizacije pogodbene cene skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja.
3. 2.3.5 Navodil, 3. člen vzorca pogodbe
Naročnika pozivamo, da pojasni (ob smiselni uporabi pravil cenovnih klavzul po OZ - cena na enoto, skupaj dogovorjena cena, ključ v roke), na kakšen način je določena cena za izvedbo storitev v predmetnem javnem naročilu.
4. 2.3.5 Navodil, 3. člen vzorca pogodbe
Naročnik naj pojasni zadnji odstavek točke 2.3.5 Navodila ponudnikom in sicer ali pravilno razumemo, da moramo pri oblikovanju ponudbene cene torej dejansko upoštevati obdobje izvajanja storitev 80 mesecev.
Kdaj lahko pride do podaljšanja roka (brez posledic za izvajalca) je namreč definirano v zadnjem odstavku 4. člena vzorca pogodbe le v primeru višje sile in če naročnik izvajalcu ne predloži vseh tistih podatkov, ki so nujni za izvedbo naloge. Ali pravilno razumemo določila pogodbe, do podaljšanja roka torej ne more priti v nobenem drugem primeru? Iz prakse izhaja, da so primeri oz. razlogi, ko prihaja do podaljšanja rokov izvajanja storitve lahko zelo različni. Že iz SPP FIDIC za izvedbo gradbenih del izhaja, da je izvajalec gradnje upravičen do podaljšanja pogodbenih rokov v več kot 10 različnih primerih. V večini teh primerov ima izvajalec gradnje tudi pravico zahtevati povračilo stroškov in koristi. Podaljšanje roka izvedbe na strani izvajalca gradnje pomeni (ne sicer vedno, v veliko primerih pa da) tudi podaljšanje izvajanja storitev za inženirja-nadzornika.
Po izpostavljenih določilih dokumentacije predmetnega javnega naročila pa so možni primeri podaljšanja roka izvajanja storitev Inženirja-Nadzornika omejeni na minimum, poleg tega zahtevate, da prevzema tveganja izvajanja storitev v podaljšanem roku brez plačila, kljub temu, da bodo razlogi za morebitno podaljšanje izvajanja storitve povsem izven njegove sfere. Nerazumno dolgo je tudi obdobje 8 mesecev, ko naj bi izvajalec izvajal storitve brez povečanega plačila. Naročnika pozivamo, da utemelji zakaj ravno 8 mesecev?
Nadalje naj naročnik pojasni kaj pomeni, da izvajalec ni upravičen do »povečanega obračuna storitev« - ali se to nanaša izključno na obračun storitev ali tudi morebitne druge stroške, ki jih lahko utrpi izvajalec?
Naročnika pozivamo, da določilo črta v vseh dokumentih razpisne dokumentacije (Navodilo, Vzorec pogodbe), saj s tovrstnimi določili prelaga na Inženirja-Nadzornika nesorazmerno tveganje, kar je v nasprotju tako z osnovnim izhodiščem FIDIC, ki temelji na pravični in uravnoteženi razporeditvi tveganja/koristi med Naročnikom in Izvajalcem (zlata pravila FIDIC) kot tudi s temeljnimi načeli obligacijskega prava.
Izpostavljena določila dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (tč. 2.3.5 Navodil, 3. člen vzorec pogodbe, ki je trenutno kot je zapisan povsem nejasen, vendar sklepamo, da je naročnik želel zapisati enako kot v točki 2.3.5 Navodil) tako dajejo jasno sporočilo, da je v interesu naročnika, da prenese tveganja, ki bi jih moral nositi sam, na izvajalca in da neupravičeno izkorišča položaj naročnika pri oblikovanju pogodbenih določil.
5. 4. člen vzorec pogodbe
V zadnjem odstavku 4. člena vzorca pogodbe je določeno, da lahko pride do podaljšanja roka brez posledic za izvajalca v primeru višje sile, ki jo kot taka priznava sodna praksa, ali če naročnik izvajalcu ne predloži vseh tistih podatkov, ki so nujno potrebni za izvedbo naloge. Naročnika pozivamo, da določilo spremeni oz. dopolni na način, da bo izvajalec upravičen do podaljšanja roka tudi v primeru morebitnega podaljšanja roka izvajanja gradbenih del ali v primeru morebitne zamude na strani izvajalca gradbenih del oz. v drugih primerih, ki so posledica okoliščin, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.
Izpodbijano določilo namreč postavlja izvajalcu storitev nadzora nerazumne pogoje za izvrševanje njegovih pravic in izpolnjevanje obveznosti
6. 2.3.8 Navodil, vzorec garancije za resnost
V točki 2.3.8 Navodil je naročnik pod točko a) kot razlog za unovčenje med drugim zapisal »ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ..«
Naročnika pozivamo, da povsem jasno in določno opredeli tiste primere sprememb ponudbe, ki bi bile lahko razlog za unovčenje. Vsakršna sprememba ponudbe v času veljavnosti nikakor ne more biti razlog za unovčenje garancije.
Nadalje je določilo v neskladju z besedilom točke 1 v vzorcu garancije za resnost ponudbe v delu, ki opredeljuje razloge za unovčitev garancije. Naročnika pozivamo, da besedilo Navodil in vzorca garancije uskladi.
Nadalje naj jasno navede katere primere šteje kot nedopustne spremembe ponudbe zaradi katerih bi bila lahko unovčena garancija za resnost ponudbe.
7. 5. člen vzorca pogodbe
Naročnik naj pojasni (in navede primer navodila) kaj pa je šteti kot bistven vpliv na obseg naloge glede na določilo zadnjega odstavka 5. člena vzorca pogodbe.
8. 7. člen vzorca pogodbe
Točka m) 7. člena vzorca pogodbe za katera gradiva je mišljeno, da se bodo sproti predajala v pregled naročniku in dopolnjevala po njegovih zahtevah?
9. 7. člen vzorca pogodbe
Naročnik naj pojasni obveznost izvajalca določeno v točki aa) 7. člena vzorca pogodbe, » ..da bo izvajal vse druge zahteve naročnika, ki izhajajo iz pogodb o sofinanciranju projekta in iz predpisov, ki urejajo področje izvajanja kohezijske politike« določilo je povsem pavšalno in na njegovi podlagi ni mogoče ugotoviti za kakšno vrsto in obseg nalog sploh gre in jih je potrebno vključiti v pogodbeno ceno. Posledično bodo ponudbe v tem delu povsem neprimerljive, kar je z vidika ZJN-3 nesprejemljivo.
10. 9. člen vzorca pogodbe
Naročnika pozivamo, da določilo 9. člena vzorca pogodbe spremeni na način, da lahko pride do unovčitve bančne garancije (pri vseh unovčitvenih razlogih) šele v primeru, če tudi po opozorilu oz. pozivu naročnika izvajalec storitve ne opravi skladno s pogodbo, zahtevami rd, ali specifikacijami, ne izpolni obveznosti v naknadnem roku, krši zaupnost podatkov.
4. odstavek naj se posledično črta. Po splošnih pravilih obligacijskega prava ima izvajalec tako v primeru zamude, kot izpolnitve z napako pravico, da napako odpravi oz. storitve opravi z zamudo, po tem ko mu je naročnik dal na voljo naknadni rok za izpolnitev ali odpravo napake. Temu naj sledi tudi pravica naročnika, da unovči garancijo za dobro izvedbo. Pravica unovčenja brez opomina ne prispeva k doseganju uspešnih/ejših rezultatov projekta in tudi sicer ni običajna praksa pri naročnikih, da si pridržujejo tovrstno pravico.
Tretja alineja prvega odstavka naj se dopolni na način, da lahko pride do unovčenja garancije, če pogodba preneha veljati zaradi zamude iz razlogov na strani izvajalca in ne v vsakem primeru, kot to izhaja iz zapisnega določila. Določilo, kot je zapisano je nesprejemljivo, saj izvajalec Inženir-Nadzornik ne more prevzemati odgovornosti za izpolnitev obveznosti drugih deležnikov (naročnika, izvajalca gradnje)
Nadalje naj se črta besedilo v isti alineji » .. ali če bo izvajalec prišel v zamudo rokov, ki so dogovorjeni s pogodbo«, saj je za te primere določena pogodbena kazen. Kumulacija več zavarovanj je nerazumna in kot taka nesprejemljiva, niti ni v pogodbi jasno določeno kateri institut (po primarnosti) bo naročnik uporabil in pod kakšnimi pogoji.
11. 11. člen vzorca pogodbe
Naročnika se poziva, da definira na kakšen način bo zaračunana pogodbena kazen v primeru iz drugega in tretjega odstavka 11. člena vzorca pogodbe.
Nadalje se naročnika poziva, da v zvezi z določilom tretjega odstavka 11. člena definira kriterije/zahteve po katerih se bo presojala usposobljenost strokovnjakov Inženirja.
12. 13. člen vzorca pogodbe
13. člen pogodbe, zadnji odstavek, naj se spremeni tako, da opravičljivi razlogi za zamenjavo kadra, kot so navedeni v tem določilu veljajo le za zamenjavo kadra, s katerim je izvajalec v okviru meril dosegel dodatne točke, ne pa tudi za ostali kader. Za zamenjavo ostalega kadra, s katerim je ponudnik izkazoval izpolnjevanje pogojev za sodelovanje pa naj se določi, da je za zamenjavo potrebno le soglasje naročnika (seveda ob izpolnjevanju ostalih pogojev za navedeni kader, kot so bili določeni v času oddaje ponudbe), brez dodatnih pogojev. Tekom izvajanja pogodbe in glede na predvideni čas izvajanja naročila lahko pride do različnih drugih situacij in nastopa okoliščin, ki terjajo zamenjavo kadra, kar pa bo, upoštevaje vsebino določbe kot izhaja iz predmetnega odstavka, nemogoče in bo tako izvajalcu kot naročniku lahko povzročalo nepotrebne težave pri izvajanju pogodbe.
13. 24. člen vzorca pogodbe
Naročnika se poziva, da pojasni določila Koncesijske pogodbe, na katero se sklicuje v 24. členu, zlasti kateri so pogodbeno določeni možni primeri predčasnega prenehanja Koncesijske pogodbe. Nadalje naj pojasni ali iz Koncesijske pogodbe izhaja zaveza koncedenta, da bo v primerih kot jih opisuje 24. člen prevzel pravice in obveznosti naročnika storitev Inženirja-Nadzornika.
14. Ponudbeni predračun
Naročnik naj jasno in nedvoumno pojasni kako bo postopal v primeru, da bo prišlo do potrebe po izvedbi storitev, ki po vsebini sodijo pod postavko 8 iz ponudbenega predračuna Druge potrebne storitve, količina ur predvidenih za te storitve (10.560) pa je izčrpana. Ali bo izvedel nov postopek oddaje storitev po ZJN-3?
Naročnik naj vsaj primeroma navede za katere storitve gre v tem primeru?
15. Specifikacija naročila, SN 2.3.
Naročnik naj glede na določilo točke 2.3, poglavje 2 Specifikacije naročila pojasni koliko izvajalcev del in izvajalcev spremljajočih dejavnosti bo izbral za izvedbo vseh potrebnih del.
16. SN 2.3. o)
Naročnik naj jasno in nedvoumno pojasni katere storitve in v kakšnem obsegu naj bi zagotavljal izvajalec v okviru točke o) 2.3. Obseg storitev Inženirja poglavje 2 Specifikacije naročila. Naročnik naj pojasni za katere storitve gre v tem primeru?


ODGOVOR št. 58

Spoštovani,

1. Naročnik bo odgovor podal v prihodnjih dneh, vsekakor v zakonsko določenem roku.

2. Naročnik je predmetno pogodbeno določilo črtal ter uvedel valorizacijo ponudbene cene (glejte odgovor št. 35, Datum objave št. 07.05.2020 12:28.

3. Obligacijski zakon ureja predvsem pogodbena razmerja in cenovne klavzule med naročnikom in izvajalcem del pri gradbenih pogodbah. Pri izvajanju storitev pri gradnji del se pavšalni znesek uporablja pogosto, tako pri pogodbah z izvajalci del in sicer za izvajanje storitev v okviru pogodbenih del (npr. izdelava PID, DZO, meritve in preizkusi kot 1 komplet pri pogodbah, kjer se sicer obračunavajo dela po cenah na enoto), kot tudi npr. pri projektiranju, kjer se praviloma oddajajo kompleti npr. Izdelava PZI za določen objekt.
Podobno je predvideno tudi v tem javnem naročilo, saj je predmet izvajanje storitev in ne izvajanje gradbenih del. V okviru 1 kompleta se zato zahtevajo storitve kot opredeljeno v vzorcu pogodbe in specifikaciji naročila.
Ob smiselni uporabi cenovnih klavzul OZ je zato 1 komplet primerljiv s ključem v roke za to določeno postavko in zajema vsa presežna, manjkajoča in nepredvidena dela, ne pa tudi dodatna dela. Skladno z javno objavljenim investicijskim programom in PGD dokumentacijo je pri gradnji predorov T1 in T2 potrebno upoštevati, da se izvajajo v kraškem območju, zato so tam že tako s PGD kot tudi PZI dokumentacijo predvideni zastoji in »urejanje« kraških pojavov, kar je upoštevano tako v oceni stroškov kot tudi v projektantskem terminskem planu. Poleg tega pa se za vsa dela predvideva vključiti v izvajalske pogodbe tudi določen delež nepredvidenih del, kar je prav tako skladno z investicijskim programom in PGD dokumentaciji, ki sta javno dostopna na spletni strani naročnika (slednja, to je PGD dokumentacija, je tudi priloga te razpisne dokumentacije).

4. Predmetno določilo je naročnik črtal iz pogodbe (glejte odgovor št. 32, Datum objave: 07.05.2020 10:15), posledično je črtano to določilo tudi iz točke 2.3.5 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

5. Predmetno določilo pogodbe se tolmači na način, da bo izvajalec upravičen do podaljšanja roka tudi v primeru morebitnega podaljšanja roka izvajanja gradbenih del ali v primeru morebitne zamude na strani izvajalca gradbenih del oz. v drugih primerih, ki so posledica okoliščin, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.

6. Naročnik je spremenil dikcijo točke 2.3.8 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe (glejte odgovor št. 42, Datum objave: 10.05.2020 11:08).
Nedopustna sprememba ponudbe je tista sprememba, ki jo kot tako opredeljuje veljavna javno-naročniška zakonodaja oziroma praksa Državne revizijske komisije.

7. Gre za standardno dikcijo v pogodbi, primere navodil pa je nemogoče vnaprej napovedati. Navodila, ki pomenijo bistven vpliv na obseg naloge se presojajo od primera do primera, v primeru nestrinjanja med naročnikom in izvajalcem pa se presojajo iz vidika naročil dodatnih del.

8. Mišljeno so gradiva, ki jih izdeluje Inženir po FIDIC in ostala gradiva, ki jih bo izdeloval Inženir v skladu s Specifikacijo naročila (kot npr. razna poročila).

9. Naročnik od ponudnikov zahteva, da imajo izkušnje pri izvajanju projektov, ki so sofinancirani s strani EU inštitucij in s tem pozna ter lahko oceni obseg potrebnih storitev. Po izkušnjah naročnika so to predvsem občasno sodelovanje Inženirjevega osebja pri nadzoru inštitucij nad projektom, npr. pri obiskih gradbišča in sestankih in priprava poročil ali pojasnil o poteku projekta, ipd.

10. Določila, za katere se predlaga sprememba izhajajo iz zahteve o brezpogojnosti garancije in jih naročnik lahko uporabi, torej so možnost in ne obveznost naročnika. Ker je seveda tudi naročniku v interesu, da izvajalec zaključi pogodbo in da je le-ta izvedena s čim manj nesoglasji in spori, je unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po primarnosti zadnja faza in bo naročnik vsekakor prej poskušal z opozorili, pozivi na izpolnitev in dodatnimi roki za izpolnitev ter odpravo napak ter uveljavljanjem drugih mehanizmov (kot npr. pogodbene kazni) odpraviti vzroke za unovčitev garancije, preden bo unovčil bančno garancijo. Navedeno je tudi v interesu naročnika, ker mora tako dejanje v nadaljevanju ustrezno pojasniti in upravičiti. Zaradi navedenega, predvsem pa zaradi pomembnosti projekta naročnik predmetnega člena v pogodbi ne bo spreminjal.

11. Usposobljenost se bo preverjala tako, da bo naročnik preveril, ali kader izpolnjuje zakonske zahteve in zahteve iz razpisne dokumentacije za izvajanje nalog, za katere je posamezni strokovnjak zadolžen oziroma imenovan.
Naročnik bo izvajalcu izstavil račun oz. zahtevek za pogodbeno kazen. Naročnik bo opravil pobot terjatev za pogodbeno kazen z obveznostmi, ki jih ima do izvajalca.

12. Zadnji odstavek 13. člena vzorca pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec ključnih kadrov, ki jih je navedel v ponudbi in s katerimi je izkazoval izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ali v okviru meril dosegel dodatne točke, ne sme zamenjati, razen iz opravičljivih razlogov (kot npr. smrt, bolezen, prenehanje delovnega razmerja). Predlagani novi kader, ki bo nadomestil predhodni ključni kader, mora izpolnjevati iste pogoje (vključno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je moral izpolnjevati zamenjani strokovnjak, za kar izvajalec naročniku predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev, zahtevanih v dokumentaciji o izvedbi predmetnega naročila, za novo predlagani kader. Sprememba kadra se izvede ob predhodnem pisnem soglasju naročnika, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi.«

13. Koncesijska pogodba je objavljena na spletni strani naročnika in kot taka dostopna vsem zainteresiranim.

14. Naročnik je v specifikaciji naročila, točka 1.4. navedel možne primere dodatnega naročila za nadzor. Naročnik bo postopal skladno z upošteval določila ZJN-3.

15. Glavnina predvidenih del je predvidena, da se odda s tremi javnimi naročili. Naročnik za oddajo gradbenih del že vodi dva postopka po omejenem postopku, za večidel inštalacijskih del pa je predvideno še eno javno naročilo. Poleg tega je za posamezne manjše sklope predvideno, da bo potrebno in upravičeno skleniti še več manjših naročil, predvsem to velja za posege povezane s spremembami in nadgradnjami obstoječe javne železniške infrastrukture.

16. Iz opisa v točki o) je razvidno, da bo moral Inženir zagotavljati pravne storitve svetovanja v povezavi z izvajanjem storitev skladno s FIDIC določili in v zvezi z odškodninskimi zahtevki do naročnika.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 19.05.2020   11:44
VPRAŠANJE št. 59
Spoštovani,

Naročnika prosimo, da upoštevate trenutno situacijo zaradi pandemije COVID-19 virusa in oteženega poslovanja ter obsežnega dela pri pripravi in pridobitvi vse potrebne ponudbene dokumentacije, zaradi obsežnih zahtev RD, zahteve po sodno overjenih prevodih dokumentov v tujem jeziku, ter še posebej glede na množico vprašanj in odgovorov, v katerih med ostalim napovedujete popravek oz. spremembo RD, in Vas prosimo za dodatno podaljašnje roka za oddajo ponudbe za najmanj 30 dni od objave popravka RD.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR št. 59

Spoštovani,

Naročnik je zaradi razmer že podaljšal rok za oddajo ponudb in ga ne bo dodatno podaljševal.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 60

Spoštovani!
Kljub temu, da je naročnik rok za prejem ponudb podaljšal do dne 1.6.2020, naročnika pozivamo, da rok podaljša najmanj do 15. 6. 2020. Zaradi epidemije koronavirusa je izredno oteženo pridobivanje kakršnekoli dokumentacije, kot tudi koordiniranje in usklajevanje s potencialnimi partnerji / podizvajalci. Rok za prejem ponudb mora omogočiti tudi tujim gospodarskim subjektom, ki so zainteresirani za oddajo ponudbe v predmetnem postopku javnega naročila, da oddajo ponudbo, to pa je mogoče le z ustreznim podaljšanjem roka za prejem ponudb. V drugih državah EU kot tudi državah tretjega sveta so razmere različne, v nekaterih državah se šele sedaj zaostrujejo ukrepi zaradi nastopa epidemije koronavirusa, kar onemogoča potencialnemu ponudniku, da bi pravočasno, do 1.6.2020 oddal ponudbo, ki bi bila lahko označena za dopustno. Glede na vse navedeno naročnika pozivamo, da rok za prejem ponudb podaljša, tako da je rok za prejem ponudb ne prej kot 15. junija 2020.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR št. 60

Spoštovani,

Naročnik je zaradi razmer že podaljšal rok za oddajo ponudb in ga ne bo dodatno podaljševal.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 19.05.2020   12:01
VPRAŠANJE št. 61
V odgovoru na vprašanje št. 58, 12 je naročnik objavil spremembo zadnjega odstavka 13. člena vzorca pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec ključnih kadrov, ki jih je navedel v ponudbi in s katerimi je izkazoval izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ali v okviru meril dosegel dodatne točke, ne sme zamenjati, razen iz opravičljivih razlogov (kot npr. smrt, bolezen, prenehanje delovnega razmerja). Predlagani novi kader, ki bo nadomestil predhodni ključni kader, mora izpolnjevati iste pogoje (vključno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je moral izpolnjevati zamenjani strokovnjak, za kar izvajalec naročniku predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev, zahtevanih v dokumentaciji o izvedbi predmetnega naročila, za novo predlagani kader. Sprememba kadra se izvede ob predhodnem pisnem soglasju naročnika, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi.«

Po pregledu osnovnega besedila vzorca pogodbe ugotavljamo, da je identično. Naročnika prosimo za preveritev odgovora.

ODGOVOR št. 61

Spoštovani,

vaša ugotovitev ni ustrezna, ne gre za identično dikcijo, dodano je »kot npr.«, kar pomeni, da razlogi niso omejeni zgolj in samo na v nadaljevanju naštete razloge.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 62
Točka 3.2.3.2. Kadrovska sposobnost, kader št. 17 - sekretar
Kot predstavnik naročnika v Direkciji za infrastrukturo oz. javni uslužbenec sem vodil izvajanje svetovalnih in inženirskih storitev za večji in kompleksnejši gradbeni projekt. Ali je tovrstna referenca ustrezna za izvajanje nalog »sekretarja«?

ODGOVOR št. 62

Spoštovani,

Da, v povezavi s tem glejte tudi vprašanje in odgovor št. 28, Datum objave: 05.05.2020 14:24.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 19.05.2020   15:38
VPRAŠANJE št. 63

Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji so navedeni vsi že pridobljeni dokumenti za projekt (projektna dokumentacija, gradbena dovoljenja, delni OVS), nikjer pa ni omenjene Odločitve o podpori, Pogodbe o sofinanciranju
Vprašanje 1: Ali so kohezijska in druga evropska sredstva odobrena oz. v kakšni fazi je dokumentacija za sofinanciranje projekta?

V sklopu opisa del ekipe Inženirja za podporo izvajanja nadzora in drugih inženirskih storitev je opredeljen tudi koordinator za pripravo finančnih in drugih poročil sofinancerjev EU. Opis del med specifikacijami navaja: xiii) Koordinator za pripravo podatkov in gradiv za vloge, gradiva in poročila inštitucijam EU, ki sofinancirajo projekt (skladi EU, Evropska investicijska banka, EBRD .), je strokovnjak, ki je zadolžen, da v sodelovanju z naročnikom in drugimi udeleženci pri gradnji, pripravlja gradiva za potrebe sodelovanja in poročanja sofinancerjem EU.
Vprašanje 2: Prosim za podrobnejšo specifikacijo del, ki jo opravlja koordinator in za kakšno vrsto poročanj gre, kako pogosta so ta poročanja oz. kakšna je ocenjena poraba ur. Zajemajo ta dela tudi pripravo vloge za pridobivanje sofinancerskih sredstev, delo z IS e-MA in/ali vlaganje zahtevkov za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada?

Med referencami za Strokovnjaka za pripravo finančnih in drugih poročil sofinancerjem EU (Evropska skupnost, EIB, EBRD) se zahteva, da ima vsaj eno referenco pri pripravi vlog za sofinanciranje in pri koriščenju ter poročanju sofinancerjem iz EU (skladi EU, EIB, EBRD) za vsaj en projekt prometne infrastrukture v vrednosti najmanj 20 mio EUR z DDV.
Vprašanje 3: Ustreza tudi ekvivalentna referenca komunalne infrastrukture s tehnološkim objektom?


ODGOVOR št. 63

Spoštovani,

1. Operacijo delno financira Evropska unija iz dveh virov:
- V okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) - Grant Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2017/1483609 Transport Sector, Action No. 2017-SI-TM-0016-W
- V okviru Kohezijskega sklada bodo sredstva predvidoma zagotovljena v prvi polovici leta 2020 z izdajo Odločitve o podpori s strani Evropske komisije, s katero se odobri finančni prispevek posameznemu načinu izbora operacije. Vloga za sofinanciranje je v fazi potrjevanja pri Evropski Komisiji.

2. Gre za sodelovanje z naročnikom, ki mu bo strokovnjak služil kot pomoč pri pripravi gradiv predvsem za poročanje sofinancerjem (mesečno, kvartalno, polletno in letno), pri morebitnih terenskih ogledih in obiskih sofinancerjev (predvidoma dvakrat letno) ter pri drugih občasnih aktivnostih glede na potrebe naročnika in sofinancerja. Zato je porabo ur v tem trenutku težko oceniti, se jo pa da predvideti iz navedenega nabora nalog. Dela strokovnjaka ne predvidevajo priprave vloge za pridobivanje sofinancerskih sredstev, ne predvidevajo dela z IS e-MA in ne predvidevajo vlaganja zahtevkov za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada te aktivnosti bo izvedel naročnik, strokovnjak pa bo vključen kot pomoč naročniku pri izvedbi navedenih aktivnosti.

3. Da, takšna referenca ustreza. Naročnik v poglavju 4: Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila, v tabeli B) Dodatni strokovnjaki, pri zaporedni številki 25 »Strokovnjak za pripravo finančnih in drugih poročil sofinancerjem EU (Evropska skupnost, EIB, EBRD)« pri zahtevah spreminja drugo alinejo tako, da se le-ta glasi:
» - ima vsaj eno referenco pri pripravi vlog za sofinanciranje in pri koriščenju ter poročanju sofinancerjem iz EU (skladi EU, EIB, EBRD) za vsaj en projekt infrastrukture v vrednosti najmanj 20 mio EUR z DDV.«

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 19.05.2020   16:06
VPRAŠANJE št. 64
Spoštovani,

Prosimo vas, da glede zahtev za posamezne strokovnjake v dokumentu 06_Specifikacija naročila_nadzor in inženirske storitve, v točki 3.2. Ekipa inženirja za podporo izvajanja nadzora in drugih inženirskih storitev, na strani 57/59 iz zahtev za pozicijo:
vii) Koordinator za dokumentaciji
črtate zahtevo Poklic : univ.dipl.inž.grad.,
Mnenja smo, da je omejevanje na poklic iz področja gradbeništva nepotrebno in nekorektno, saj bo dokumetacija iz vseh področij in je pomembno, da ima Koordinator za dokumentacijo bogate izkušnje s področja izdelave in koordinacije projektne dokumentacije v vseh fazah ter da pozna upravne postopke pri zahtevnih projektih.

Zahteva naj vključuje: Poklic : dipl. inž. tehnične stroke. ( ali gradbene, ali elektro ali strojne) , poklicni naziv : pooblaščeni inženir. Strokovnjak mora imeti izkušnje pri projektiranju in koordinaciji projektne dokumentacije zahtevnih projektov v vseh fazah ter pri upravnih postopkih.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR št. 64

Spoštovani,

Za pripravo dopustne ponudbe predlog ni relevanten. Naročnik bo pri imenovanju koordinatorja dopustil tudi, da bo ta gradbene, elektro ali strojne stroke, ob izpolnjevanju drugih zahtev.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 21.05.2020   11:53
VPRAŠANJE št. 65
Spoštovani,
iz vašega odgovora izhaja, da je za izvajanje del merodajna angleška verzija FIDIC pogodb. Ker je skladno s pogodbo z inženirjem (predvidevamo tudi z izvajalcem) za razreševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani, ki odloča po slovenskem pravu in uporablja uradni jezik- slovenščino, nas zanima ali je z navedbo »merodajna angleška verzija« mišljeno, da se bosta za delo uporabljala uradna prevoda Gospodarske zbornice Slovenije, Združenje inženirsko svetovalnih podjetji, ki ima pravice za prevajanje FIDIC pogodb s strani FIDIC - International Federation of Consulting Engineers, World Trade Center II - Geneva Airport, P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland.

Glede na to, da se lahko odgovor različno interpretira, nas zanima ali se bo uporabljala:
- RDEČA KNJIGA - Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1.izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI,1. prevod v slovenski jezik l.2002, prevedena s strani ZSI iz Conditions of Contract for Construction (First Ed. 1999) For Building and Engineering Works designed by the Employer (Red book) in
- RUMENA KNJIGA - Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec , 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002, prevedeno s strani ZSI iz Conditions of Contract for Plant & Design-Build (First Ed, 1999). For Electrical & Mech. Plant & For Building & Engineering Works Designed by the Contractor ( Yellow Book)

ali ne.


ODGOVOR št. 65

Spoštovani,

Da, pri delu se bosta uporabljali navedeni knjigi v slovenskem jeziku, predvsem RDEČA knjiga. V povezavi s predhodnim odgovorom (odgovor št. 31), ki ga navajate pa je mišljeno, da bo pri razreševanju sporov v primeru neskladja med slovensko in angleško verzijo za razlago merodajna angleška verzija.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 66

3.2.4 Navodila ponudnikom
Naročnika pozivamo, da natančno definira kaj pomeni skrben pregled podizvajalca. Ali pravilno razumemo, da je potrebno v okviru skrbnega pregleda preveriti zlasti lastništvo družbe podizvajalca, morebitne pretekle poslovne in druge odnose z naročnikom, finančno poslovanje v zadnjih 3 letih in reference?
Nadalje naročnika pozivamo, da natančno definira na kakšen način naj se preverjajo poslovni in drugi odnosi z naročnikom (kriteriji), kaj sploh pomeni drugi odnosi z naročnikom, kriterije za pregled finančnega poslovanja podizvajalca, reference v kakšnem obsegu, za katero obdobje.
V točki navajate, da mora biti skrben pregled opravljen v skladu s Smernicami OECD - pozivamo vas, da smernice objavite, prav tako, da definirate kaj razumete pod drugo dobro poslovno prakso.
Pozivamo vas, da definirate čemu bodo služili podatki o izvedenem skrbnem pregledu oz. na kakšen način rezultate skrbnega pregleda uporabiti. Ali bo naročnik zahteval, da ga ponudnik izvajalec seznani z rezultati? Kaj storiti, v kolikor rezultati niso zadovoljivi? Ali to pomeni zavrnitev nominacije podizvajalca. V tem primeru naročnika pozivamo, da definira minimalni vstopni prag za nominacijo.


ODGOVOR št. 66

Naročnik pojasnjuje, da gre za manjkajoči odgovor na vprašanje pod točko 1. vprašanja št. 58 (Datum objave: 13. 05. 2020 15:08) na katerega podaja naročnik naslednji odgovor:

V točki 3.2.4 (Podizvajalci) Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe se črta drugi stavek.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 24.05.2020   11:04
VPRAŠANJE št. 67

Ali pravilno razumemo, da mora biti vsak v ponudbi imenovani strokovnjak zaposlen za polni delovni čas, ne pa npr. delno upokojen ali pa delno zaposlen pri enem, delno pa pri drugem gospodarskem subjektu?

ODGOVOR št. 67

Spoštovani,

Strokovnjak mora izpolnjevati zahteve iz tabele poglavja 2.3.2, način ureditve zaposlitve ni predpisan. Zahtevan je takšen angažma kadra, da bodo naloge in zahteve nemoteno realizirane, kar pomeni da mora ponudnik ponuditi kader, ki bo to časovno sposoben ob upoštevanju omejitev po veljavni zakonodaji. Skladno z zapisanim to po mnenju naročnika pomeni, da mora ponudnik ponuditi večidel kadre, ki so zaposleni za polni delovni čas. To velja posebej za vse inženirske storitve, za katere je potrebna dnevna prisotnost na gradbišču zaradi potrebnega pregleda izvedene faze del in odobritve nadaljevanja del ipd.. Poleg tega je potrebno upoštevati, da se v skladu s specifikacijo naročila storitev za nadzornike zahteva v času izvajanja del, da vsaj 3x tedensko pregledajo dela in vpišejo ugotovitve v gradbeni dnevnik. Prav tako so ob zaključku obračunskega obdobja glede na obseg posamezne vrste del oziroma obsega izvedenih del večinoma potrebna celodnevne aktivnosti, kar tudi lahko zahteva, da so nadzorniki zaposleni za polni delovni čas.
Siceršnje delovnopravno razmerje med ponudnikom in kadrom naročnika ne zadeva, dokler je v okviru veljavne zakonodaje oziroma ureditev zaposlitve v času izvajanja inženirskih storitev mora biti skladna z delovnopravno zakonodajo ter zahtevami GZ in ZAID.

V izogib nejasnosti in za zagotovitev primernosti ter primerljivosti ponudb zato naročnik zahteva, da ponudniki v ponudbi glede na predviden obseg in načrtovano intenzivnost del ponudijo pretežno kadre s polnim delovnim časom oziroma zahteva to za večinski del (cca 75% ) nominiranih kadrov ter enako zahtevo postavlja tudi za vse kadre izbranega ponudnika v času izvajanja storitev.
,
Glede na gornje pojasnilo oziroma jasnejšo zahteve za kadre, ki v formalnem smislu dopolnjujejo zahteve za ponudnike bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb za obdobje cca 3 tednov.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 27.05.2020   09:21
VPRAŠANJE št. 68
V povezavi z odgovorom na vprašanje št. 38 prosimo za pojasnilo, ali je lahko strokovnjak fizična oseba, ki je pri ponudniku zaposlen za polovični delovni čas, imenovan na eno izmed zahtevanih delovnih mest v projektnem timu (zaporedna številka iz tabele 1-20), s katerimi ponudnik izkazuje, kadrovsko sposobnost iz točke 2. Razpisne dokumentacije.


ODGOVOR št. 68

Spoštovani,

V povezavi z zastavljenim vprašanjem glejte odgovor št. 67, Datum objave 24. 05. 2020 11:04.
Če obseg zahtevanega angažmaja zadostuje polovičnemu delovnemu času, potem ta kader šteje za ponudnikov kader in se ga kot fizične osebe podizvajalca (upoštevaje pojasnilo 38) ne prijavlja prijavi se ga zgolj kot zaposlen kader.

Glede na podane odgovore in pojasnila naročnik dodatno zahteva, da ponudniki v Obrazec 3: IZJAVA PONUDNIKA O NOMINIRANIH KADRIH IN IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH ZAHTEV ZA POGOJE in v obrazec 4: IZJAVA PONUDNIKA O NOMINIRANIH KADRIH IN IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH ZAHTEV ZA MERILA v okencu »Zaposlen pri Vrsta delovnega razmerja (zaposlen za določen ali nedoločen čas« navede še podatek ali gre za zaposlitev za poln delovni čas ali skrajšan delovni čas.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 27.05.2020   09:23
Glede na podane odgovore in pojasnila naročnik dodatno zahteva, da ponudniki v Obrazec 3: IZJAVA PONUDNIKA O NOMINIRANIH KADRIH IN IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH ZAHTEV ZA POGOJE in v obrazec 4: IZJAVA PONUDNIKA O NOMINIRANIH KADRIH IN IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH ZAHTEV ZA MERILA v okencu »Zaposlen pri... Vrsta delovnega razmerja (zaposlen za določen ali nedoločen čas...« navede še podatek ali gre za zaposlitev za poln delovni čas ali skrajšan delovni čas.

Datum objave: 28.05.2020   10:35
VPRAŠANJE št. 69
Iz Obrazca 3: IZJAVA PONUDNIKA O NOMINIRANIH KADRIH IN IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH ZAHTEV ZA POGOJE in Obrazca 4: IZJAVA PONUDNIKA O NOMINIRANIH KADRIH IN IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH ZAHTEV ZA MERILA razpisne dokumentacije izhaja, da je med drugimi podatki potrebno navesti tudi, kje je ključni kader zaposlen ter vrsta njegovega delovnega razmerja.
Glede na navedeno prosimo za pojasnilo ali morajo biti vsi ključni kadri, ki so nominirani v ponudbi, zaposleni pri posameznih gospodarskih subjektih oz. fizičnih osebah(s.p.-jih ), kot izhaja iz obrazcev ter ali imajo lahko tudi status upokojenca.


ODGOVOR št. 69

Spoštovani,

Delovnopravno razmerje med ponudnikom in kadrom naročnika ne zadeva, dokler je v okviru veljavne zakonodaje. V času oddaje ponudbe je dovoljeno, da ima posamezni nominirani kader tudi status upokojenca pri čemer pa je potrebno upoštevati tudi omejitve in pojasnila, kot je navedeno v odgovoru št. 67, Datum objave: 24.05.2020 11:04. Glede priglasitve fizičnih oseb kot podizvajalcev se upošteva pojasnila oziroma objavljene odgovore predhodnih vprašanj ob upoštevanju prakse DKOM.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 08.06.2020   14:35
VPRAŠANJE št. 70
Spoštovani,

glede določil jezika ponudbe tč. 2.3.1. prosimo za pojasnilo/odobritev ali so lahko življenjepisi tujih strokovnjakov predloženi v tujem jeziku - angleški, nemški , hrvaški ? Glede na obsežno dokumentacijo prosimo da uraden sodni prevod v fazi ponudbe ne bi bil potreben. Prosimo za potditev oz odoboritev našega predloga.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR št. 70

Spoštovani,

Naročnik bo kot ustreznega sprejel tudi delno preveden (uraden sodni prevod) življenjepis, in sicer v tistem delu, ki se nanaša na izobrazbo ter delovne izkušnje (torej del, ki izkazuje izpolnjevanje naročnikovih zahtev).

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 19.06.2020   14:02
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je podaljšal rok za oddajo ponudb do 29. 6. 2020 do 11. ure.