Dosje javnega naročila 002092/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Izgradnja vodovoda in kanalizacije Ždinja vas 1. etapa
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 557.632,27 EUR

JN002092/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.04.2020
JN002092/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.04.2020
JN002092/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.04.2020
JN002092/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2020
JN002092/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.07.2020
JN002092/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002092/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja vodovoda in kanalizacije Ždinja vas 1. etapa
Referenčna številka dokumenta: 434-5/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja vodovoda in kanalizacije Ždinja vas 1. etapa
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja vodovoda in kanalizacije Ždinja vas 1. etapa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.04.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.04.2020   13:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.04.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2020   11:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Je dovoljeno, da zahtevana referenca (izgradnja vodohrana prostornina vsaj 100m3 - 2 primerljivi naročili) izhaja iz ene pogodbe?
Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Referenca lahko izhaja iz ene pogodbe, če ta vključuje gradnjo vsaj dveh vodohranov, kot je zahtevano v navodilih.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 08.04.2020   11:32
VPRAŠANJE
Lahko zahtevane reference izhajajo iz enega projekta?

ODGOVOR

Zahtevane reference lahko izhajajo iz enega projekta, v primeru vodohrana sta morala biti v okviru enega projekta izvedena vsaj dva, kot je zahtevano v navodilih.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 15.04.2020   13:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pri dobavi materiala imate tehnične zahteve za cevi iz nodularne litine kjer je navedeno tudi, da mora biti spoj "VRS". Cevi z "VRS" spojem se vgrajujejo 3 pred in 3 po krivini. Ali se lahko ponudijo cevi s sidrnimi nerazstavljivim spojem?

ODGOVOR
Ponudnik za odseke sidranja cevi ponudi cevi z razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS ali enakovreden razstavljivi sidrni spoj).

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 22.04.2020   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V popisu so navedene sledeče skupne količine NL cevi:
- DN100 Tyton - 78m
- DN125 Tyton - 925m
- DN125 VRS - 108m

Hkrati navajate, da je 3 cevi pred krivino (MMK-jem) in 3 cevi po krivini treba vgraditi VRS spoj. Kakšne so potem končne količine Tyton in VRS spojev? V popisu smo namreč našteli 4 MMK-je DN100 (torej se rabi 24 spojev VRS, kar je 144m VRS cevi, ki jih ni posebej napisanih v popisu) ter 26 MMK-jev DN125 (kar prinese 156 spojev VRS, za skupno 936m VRS cevi - v popisu pa je 108m VRS DN125).

V dokumentaciji ne vidimo shem, ki so omenjene v popisu, tako da ne moremo dati natančne ocene. Prosimo da navedete točne količine potrebnih cevi, po dimenzijah in spojih. Problem bi bil sicer rešen, če bi se lahko dalo sidrna tesnila namesto VRS spoja.

Za odgovor se vam vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR

Razstavljivi sidrni spoji (kot npr. VRS ali enakovreden sidrni spoj) so predvideni na treh večjih lomih trase.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 22.04.2020   10:17
Naročnik bo objavil montažne sheme vodovoda Brezovica in vodovoda Ždinja vas.

naročnik Mestna občina Novo mesto