Dosje javnega naročila 900042/2020
Naročnik: BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA 
Storitve: Storitve cestnega prevoza
ZJNPOV: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 120.000,00 EUR

JN42/2020 - Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV), objavljeno dne 30.03.2020
JN42/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.06.2020
JN105/2020 - Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO2 - ZJNPOV), objavljeno dne 07.08.2020
JN105/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2020
Zahtevek za revizijo
    JN42/2020 Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA OBRAMBNEM IN VARNOSTNEM PODROČJU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Storitve

Storitve cestnega prevoza

Datum objave: 30. 3. 2020
Številka objave: JN42/2020


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, Slovenska cesta 35, Kontakt: Primož Simončič, Danilo Kodrin, Mirjana Prelić, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14719755/+386 14719505/+386 14719501. Telefaks +386 12515516. E-pošta javna.narocila@bsi.si.
Internetni naslovi: http://www.bsi.si
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: IZVEDBA IN VAROVANJE PREVOZOV GOTOVINE TER DRUGIH VREDNOSTNIH POŠILJK
II.2)VRSTA NAROČILA Storitve.
II.3)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvedba in varovanje prevozov gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
II.4)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
II.5)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.6)VARIANTE SO DOPUSTNE: ne.
II.7)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU ALI OKVIRNEM SPORAZUMUII.7.1)Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.7.2)Informacije o okvirnem sporazumuOcenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.8)TRAJANJE NAROČILA OZIROMA OKVIRNEGA SPORAZUMA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA PREVOZ BANKOVCEV TER DRUGIH VREDNOSTNIH POŠILJK
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA PREVOZ KOVANCEV TER DRUGIH VREDNOSTNIH POŠILJK
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja bančna garancija
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacijIII.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.1.6)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcemIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski registerPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski registerIII.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve)Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve)III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve)Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve)III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2)FAZE POSTOPKA IN UPORABA POGAJANJ ALI E-DRAŽBEIV.2.1)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.2.2)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.2.3)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2.4)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)ROK ZA PREJEM PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 17. 4. 2020
Čas: 10:00
IV.4)JEZIKI, V KATERIH JE TREBA VLOŽITI PONUDBE ALI PRIJAVE ZA SODELOVANJE Uradni jeziki EU: SL
IV.5)MINIMALNI ČASOVNI OKVIR, V KATEREM MORA PONUDNIK ZAGOTAVLJATI VELJAVNOST PONUDBE Trajanje v mesecih: 7 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.6)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 17. 4. 2020
Čas: 10:45
IV.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: https://www.bsi.si/razpisi/javna-narocila
IV.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
IV.9)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:IV.10)ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 10. 4. 2020
Čas: 10:00
IV.11)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 3. 2020
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA ZA IZBOR IN NAČIN IZVEDBE POSTOPKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN105/2020, Storitve: Storitve cestnega prevoza; datum objave: 7. 8. 2020

.


O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.04.2020   08:14
VPRAŠANJE
Vljudno prosim za informacijo, kaj konkretno pomeni podpisana kopija certifikata o licenci za prevoz in varovanje gotovine in podpisana kopija veljavnega dovoljenja za čezmejne prevoze. Ali to pomeni, da je na kopiji potreben podpis zakonitega zastopnika ponudnika?

ODGOVOR
Zadošča kopija popisanega certifikata o licenci za prevoz in varovanje gotovine in kopija podpisanega veljavnega dovoljenja za čezmejne prevoze.