Dosje javnega naročila 008484/2019
Naročnik: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Blago: MASKE ZAŠČITNE - RESPIRATOR FFP1
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 65.367,60 EUR

JN008484/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.12.2019
JN008484/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.02.2020
JN008484/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.03.2020
JN008484/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008484/2019-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
Jerneja Kemperle
javnanarocila@rlv.si
+386 38996196

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MASKE ZAŠČITNE - RESPIRATOR FFP1
Referenčna številka dokumenta: št.: 207-NP-1185-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava blaga: »MASKE ZAŠČITNE - RESPIRATOR FFP1«. Ponudniki morajo ponuditi celotno specifikacijo predmeta naročila.
V kolikor ponudba ne bo zajemala celotne dobave blaga bo naročnik takšno ponudbo izključil iz postopka javnega naročila kot nedopustno.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 53.580,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18142000
18143000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: VELENJE, na naslovu naročnika in skladno z določili v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008484/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 05.12.2019


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.02.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Število prejetih ponudb MSP-jev: 7
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 7

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
RECON podjetje za zastopanje, uvoz, izvoz, d.o.o. Madarjeva 14, Velenje
Madarjeva ulica 14
3320
SI
Velenje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 67.210,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 53.580,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.03.2020