Dosje javnega naročila 002074/2020
Naročnik: OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
Gradnje: Izvajanje rednih letnih asfalterskih del in ostalih popravil na občinskih cestah v občini Gorenja vas - Poljane v letu 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 253.971,38 EUR

JN002074/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.03.2020
JN002074/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2020
JN002074/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.08.2020
JN002074/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002074/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
Poljanska cesta 87
4224
SI
Gorenja vas
Slovenija
Boštjan Kočar
bostjan.kocar@obcina-gvp.si
+386 45183103

Internetni naslovi
https://www.obcina-gvp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina-gvp.si/sl/publications/izvajanje-rednih-letnih-asfalterskih-del-in-ostalih-popravil-na-obcinskih-cestah-v-obcini-gorenja-vas-poljane.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17258
I.6 Glavna področja dejavnosti
Ceste


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje rednih letnih asfalterskih del in ostalih popravil na občinskih cestah v občini Gorenja vas - Poljane v letu 2020
Referenčna številka dokumenta: 4300-02/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233220
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba asfalterskih del, ki obsegajo sanacijo obstoječih asfaltnih vozišč in krpanje asfaltnih površin v sklopu rednega vzdrževanja dotrajanih odsekov cest. Kot investicijsko vzdrževanje se izvaja asfaltiranje makadamskih vozišč odsekov občinskih cest in asfalterska dela na sanacijah usadov.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba asfalterskih del, ki obsegajo sanacijo obstoječih asfaltnih vozišč, asfaltiranje makadamskih občinskih cest in izdelavo grbin.

Sanacija zajema predvsem redno vzdrževanje dotrajanih odsekov cest (krpanje asfalta, preplastitve obstoječih asfaltov in sanacije manjših usadov). Kot investicijsko vzdrževanje se izvaja asfaltiranje makadamskih vozišč odsekov občinskih cest in asfalterska dela na sanacijah večjih usadov.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.04.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.04.2020   10:00
Kraj: Portal EJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.04.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.04.2020   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kako zavarovanje zahtevate za resnost ponudbe?

lp

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da predložitev zavarovanja za resnost ponudbe ni zahtevana.