Dosje javnega naročila 002161/2020
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Dobava materiala in izvedba storitev za remont ocevja kotla, turbine in generatorja bloka 6
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 22.833.320,64 EUR

JN002161/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 02.04.2020
JN002161/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2020
JN002161/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.05.2020
JN002161/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.07.2020
JN002161/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2020
JN002161/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2020
JN002161/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 29.10.2020
JN002161/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.11.2020
JN002161/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.11.2020
JN002161/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.11.2020
JN002161/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 03.11.2020
JN002161/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 03.11.2020
JN002161/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 03.11.2020
JN002161/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 03.11.2020
JN002161/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 03.11.2020
JN002161/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 03.11.2020
JN002161/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 03.11.2020
JN002161/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2021
JN002161/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2021
JN002161/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 04.01.2022
JN002161/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 23.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002161/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 067-160344
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
http://www.te-sostanj.si
http://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/348432/Dobava_materiala_in_izvedba_storitev_za_remont_ocevja._turbine_in_generatorja_B6.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17271
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava materiala in izvedba storitev za remont ocevja kotla, turbine in generatorja bloka 6
Referenčna številka dokumenta: 40 01-113/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dobava materiala in izvedba storitev za remont ocevja kotla, turbine in generatorja bloka 6
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamenjava LUBECO ocevja na bloku 6
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava LUBECO ocevja na bloku 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava materiala za delno zamenjavo ocevja ponovnega pregrevalnika 1 na bloku 6
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI035 - Zasavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava materiala za delno zamenjavo ocevja ponovnega pregrevalnika 1 na bloku 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba C inšpekcije turbine in generatorja na bloku 6
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50532000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba C inšpekcije turbine in generatorja na bloku 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.05.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 10 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.05.2020   09:00

Dodatne informacije:
Tehnični del dokumentacije ter Zahteve s področja sistema vodenja bodo zaradi velikosti datotek objavljene na spletni strani naročnika.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.04.2020   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da objavi datum in uro ogleda.

Hvala lepa. S spoštovanjem.ODGOVOR
For site visiting will be available date: 30.04.2020 from 09:00 up to 18:00.
All interested bidders must submit their application for the visiting to the following address: javna.narocila@te-sostanj.si.
The customer will, on the basic of the number of applications, make a timetable for the visit of each bidder.

Prior the visit, all interested bidders must check the rules and conditions for entry into the TEŠ area. The deadline is 28.04.2020 up to 12:00. The contact person is Mrs. Irena Kurnik. Her emails is: Irena.kurnik@te-sostanj.si.

Datum objave: 28.04.2020   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo naročnika, da potrdi, da bo za ogled objekta naročnik pripravil potrdila o ogledu, ki bodo del ponudbene dokumentacije.

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Potrdilo o ogledu bo predano po končanem ogledu.Datum objave: 29.04.2020   11:31
VPRAŠANJE
In light of the current, very difficult state of the COVID-19 pandemic, which has to be regarded as a Force Majeure situation, we are kindly asking you to extend the bid submission time period for the duration of 8 (eight) weeks in order to allow us to prepare the offer as required. Please also postpone site visit for 3 weeks.

ODGOVOR
The dead line for submission of tenders shall not be extended.

Justification:
- The deadline has already been extended once.
- In the case of proposed extension of the deadline for submission of bids, the overhaul of unit 6 in 2020 would be seriously jeopardize.
- All interested bidders have already been informed and scheduled to view the site on 30.04.2020.
- All interested bidders who were unable to come due to the coronavirus have authorized a representative in Slovenia to conduct a visit on their behalf.
Datum objave: 07.05.2020   13:40
Dear all,

In order to get as many tenders and understanding COVID situation in World, the Contracting Authority extends the deadline for asking questions on Portal (PJN) to 13.5.2020 and will organize the additional site visit on 11 May 2020 at 9.00 am.

If insterested bidder is unable to come due the Coronavirus thay can authorize a representative in Slovenia to come on the visit on their behalf.

All interested bidders must submit their application for the visiting to the following address: javna.narocila@te-sostanj.si.

Best regards.


Datum objave: 13.05.2020   14:36
VPRAŠANJE
Package 3
C inspection of turbine and generator on Unit 6
Lot 7 Highly specialized work assistance to perform services on turbine and generator
For tendered lot, the tenderer must provide in the tender an hourly rate according to the following pattern:
- Regular work from 7:00 to 17:00 11.000 hours..............EUR
- Overtime and night work 5000 hours.............................EUR
- Price for the lot................................................................EUR

Clarification question:
Please clarify at which tendering stage Bidder needs to provide above mentioned prices?


ODGOVOR
Prices must be provided in second stage of the procedure.Datum objave: 13.05.2020   14:37
VPRAŠANJE
Package 2
TECHNICAL SPECIFICATION FOR THE ORDER
2.2.10 Documentation preparation
In attachments to the offer, the tenderer shall provide the following evidence:
- List of WPQR`s which will be used in this project
2.2.12 Technical conditions for selecting the appropriate tenderer
- WPQR for all used base materials and their combinations
- WPS for all base materials and their combinations

Clarification question:
Since above mentioned required documents (WPQR and WPS) are:
- intellectual proprietary and could be disclosed to the Purchaser after contract award
- prepared after contract award during basic design
kindly ask you to confirm that submission of WPQR and WPS are not required at prequalification/tender phase.


ODGOVOR
All requested documentation must be submitted as requested per Tender. WPQR Test certificate could be submitted without Record of weld test and Test results.VPRAŠANJE
Package 1
TECHNICAL SPECIFICATION FOR THE ORDER FOR LUBECO
Article 2.2.10 Documentation preparation
In attachments to the offer, the tenderer shall provide evidence regarding:
- List of WPQR`s which will be used in this project
Article 2.2.12 Technical conditions for selecting the appropriate tenderer
The tender must include:
- WPQR for all used base materials and their combinations
- WPS for all base materials and their combinations

Clarification question:
Since above mentioned required documents (WPQR and WPS) are:
- intellectual proprietary and could be disclosed to the Purchaser after contract award
- prepared after contract award during basic design
kindly ask you to confirm that submission of WPQR and WPS are not required at prequalification/tender phase.


ODGOVOR
All requested documentation must be submitted as requested per Tender. WPQR Test certificate could be submitted without Record of weld test and Test results.

Datum objave: 13.05.2020   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo ali je potrebna kakšna dodatna antikorozijska zaščita cevi za Lubeco. V primeru, da je le ta zahtevana, vas prosimo za objavo specifikacije.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
All pipes and prefabricated tube segments delivered to site shall be protected with prime coat 1 x holding primer Epoxy
nom. DFT 50 m.
All tube ends shall be closed with protection caps.
Datum objave: 15.05.2020   09:46
VPRAŠANJE
Please share with bidders asbestos clearance certificate, verifying that the concentration of asbestos present in any localized atmosphere is below the maximum asbestos exposure limit, determined and prepared according to by Contracting Authoritys National legislation.


ODGOVOR
Unit 6 is azbest free, asbestos clearance certificate is not needed.Datum objave: 15.05.2020   09:48
VPRAŠANJE
SAMPLE AGREEMENT ON THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES FOR THE OVERHAUL OF UNIT 6

Kindly ask to add new article:
COVID-19 VIRUS
The parties acknowledge that the COVID-19 epidemic and government actions in response to it have affected and will continue to affect Contractor/Suppliers ability to deliver goods and services around the world (the COVID-19 Impact). In the event that the COVID-19 Impact affects Contractor/Suppliers ability to deliver on time or at the bid price, , Contractor/Supplier shall be entitled to an equitable adjustment in schedule and price as appropriate, subject to Contractor/Suppliers obligation to work in good faith with Contracting Entity to mitigate the impact on schedule and/or cost.


ODGOVOR
Your proposal in unacceptable. In case of unforeseen circumstances and in case of force majeure the Contracting Entity and the Tenderer (the Contracting Parties) will act in accordance with the provisions of the Contract.Datum objave: 15.05.2020   09:50
VPRAŠANJE
SAMPLE AGREEMENT ON THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES FOR THE OVERHAUL OF UNIT 6

Kindly ask to add new article:
Environmental matters
Contractor/Supplier has no responsibility or liability for the pre-existing condition of Contracting Entitys equipment or the Site. Prior to Contractor/Supplier starting any work at Site, Contracting Entity will provide documentation that identifies the presence and condition of any Hazardous Materials existing in or about Contracting Entitys equipment or the Site that Contractor/Supplier may encounter while performing under this Contract. Contracting Entity shall disclose to Contractor/Supplier industrial hygiene and environmental monitoring data regarding conditions that may affect Contractor/Suppliers work or personnel at the Site. Contracting Entity shall keep Contractor/Supplier informed of changes in any such conditions.
Contractor/Supplier shall notify Contracting Entity if Contractor/Supplier becomes aware of: (i) conditions at the Site differing materially from those disclosed by Contracting Entity, or (ii) previously unknown physical conditions at Site differing materially from those ordinarily encountered and generally recognized as inherent in work of the character provided for in the Contract. If any such conditions cause an increase in Contractor/Supplier's cost of, or the time required for, performance of any part of the work under the Contract, an equitable adjustment in price and schedule shall be made.
If Contractor/Supplier encounters Hazardous Materials in Contracting Entitys equipment or at the Site that require special handling or disposal, Contractor/Supplier is not obligated to continue work affected by the hazardous conditions. In such an event, Contracting Entity shall eliminate the hazardous condition(s). Contractor/Supplier may suspend Work and may remove its personnel from Site or delay Site mobilization. Contractor/Suppliers Work at the Site will remain suspended until Contracting Entity has eliminated exposures to Hazardous Materials(s) and has issued clearance certificate(s) to Contractor/Supplier verifying that the concentration of Hazardous Materials present in any localized atmosphere is below the maximum exposure limits for each Hazardous Material. The maximum exposure limit(s) shall be determined based on the most stringent limit imposed from Contractor/Suppliers requirements, Contracting Entitys requirements, local legislation, or the home country legislation of any Contractor/Suppliers personnel assigned to work at the Site. Contractor/Supplier shall be entitled to an equitable adjustment of the price and schedule to compensate for any increase in Contractor/Suppliers cost of, or time required for, performance of any part of the work. Contracting Entity shall properly store, transport and dispose of all Hazardous Materials introduced, produced or generated in the course of Contractor/Suppliers work at the Site.
Contracting Entity shall indemnify Contractor/Supplier for any and all claims, damages, losses, and expenses arising out of or relating to any Hazardous Materials which are or were (i) present in or about Contracting Entitys equipment or the Site prior to the commencement of Contractor/Suppliers work, (ii) improperly handled or disposed of by Contracting Entity or Contracting Entitys employees, agents, contractors or subcontractors, or (iii) brought, generated, produced or released on Site by parties other than Contractor/Supplier.

"Site" means the premises where Products are used or Services are performed, not including Contractor/Suppliers premises from which it performs Services.

Hazardous Materials means any toxic or hazardous substance, hazardous material, dangerous or hazardous waste, dangerous good, radioactive material, petroleum or petroleum-derived products or by-products, or any other chemical, substance, material or emission, that is regulated, listed or controlled pursuant to any national, state, provincial, or local law, statute, ordinance, directive, regulation or other legal requirement of the United States (U.S.) or the country of the Site.ODGOVOR
Your proposal in unacceptable. For the entire duration of implementing the contract, the Contractor is obliged to strictly comply with all applicable regulations governing the environmental protection in Slovenia. The Contracting Entity and the Tenderer will act in accordance with the provisions of the Contract.Datum objave: 15.05.2020   09:51
VPRAŠANJE
SAMPLE AGREEMENT ON THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES FOR THE OVERHAUL OF UNIT 6
Article 10. WARRANTY PERIODS AND OBLIGATIONS DURING THE WARRANTY PERIOD

Kindly ask to update Article with paragraph:
This Article 10 provides the exclusive remedies for all claims based upon the failure of or defect in Products or Services, whether the claim is based in contract, negligence, statute, or any tortious/extra-contractual liability theory, strict liability or otherwise. The foregoing warranties in this Article 10 are exclusive and are in lieu of all other warranties, conditions and guarantees whether written, oral, implied or statutory. NO IMPLIED OR STATUTORY WARRANTY, OR WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY, QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLIESODGOVOR
Unacceptable. The Article 10 of the Contract stays unchanged.Datum objave: 15.05.2020   09:51
VPRAŠANJE
SAMPLE AGREEMENT ON THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES FOR THE OVERHAUL OF UNIT 6
Article 10. WARRANTY PERIODS AND OBLIGATIONS DURING THE WARRANTY PERIOD
Kindly ask to change paragraph:
The Contractor/Supplier shall be responsible for remedying damages, defects or shortcomings which result from the proven non-compliance of materials or hidden defects, even after the warranty period expires, but no more than 5 years after the final acceptance of the works.

Into:
The Contractor/Supplier shall be responsible for remedying damages, defects or shortcomings which result from the proven non-compliance of materials , even after the applicable original warranty period expires, but no more than 3 years after the provisional acceptance of the works.

ODGOVOR
The Article 10 of the Contract stays unchanged.Datum objave: 15.05.2020   09:53
VPRAŠANJE
SAMPLE AGREEMENT ON THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES FOR THE OVERHAUL OF UNIT 6
Article 10. WARRANTY PERIODS AND OBLIGATIONS DURING THE WARRANTY PERIOD
Kindly ask to change paragraph:
The warranty period for replaced parts of equipment/service provided starts running as of the date of incorporating them, and the warranty period for the repaired parts of equipment shall be adequately extended from the time when the defect occurred until it is remedied.

Into:
The warranty period for replaced parts of equipment/service provided starts running as of the date of incorporating them, and the warranty period for the repaired parts of equipment shall be adequately extended from the time when the defect occurred until it is remedied. Warranty period and Contractor/Suppliers responsibilities set forth here for such replaced parts or equipment/service provided shall end no later than eighteen (18) months after the expiration of the applicable original warranty period.

ODGOVOR
Your proposal in unacceptable. The Article 10 of the Contract stays unchanged.


Datum objave: 15.05.2020   09:57
VPRAŠANJE
SAMPLE AGREEMENT ON THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES FOR THE OVERHAUL OF UNIT 6
Article 10. WARRANTY PERIODS AND OBLIGATIONS DURING THE WARRANTY PERIOD
Kindly ask to change paragraph:
Subject to terms and conditions listed below, the Contractor/Supplier undertakes to remedy for free any shortcomings or defects which result from defects, shortcomings or non-compliance of materials, workmanship, assembly procedures, or which are identified during the inspection procedure.

Into:
Subject to terms and conditions listed below, the Contractor/Supplier undertakes to remedy for free shortcomings or non-compliance of materials, workmanship, assembly procedures, or which are identified during the inspection procedure. Contractor/Suppliers warranty obligations exclude the repair or replacement of any damaged parts or Products other than the initially failing part which caused the damage.

ODGOVOR
Your proposal is unacceptable.Datum objave: 15.05.2020   10:04
VPRAŠANJE
Please agree to provide all technical documents regarding the Steam turbine (Steam Turbine Handbook, Work reports, Inspection reports, drawings, etc) for bidders who will qualify for the second round if they will requested this documents.
Please provide a list of all such documents that will be provided in the first round.


ODGOVOR
Client documentation is avaliable.

Datum objave: 15.05.2020   10:20
VPRAŠANJE
SAMPLE AGREEMENT ON THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES FOR THE OVERHAUL OF UNIT 6
Article 7. CONTRACTUAL PENALTY
Kindly ask to change paragraph:
Apart from the contractual penalty, the Contractor/Supplier is also obliged to indemnify the Contracting Entity for any damage, but no more than up to the total contractual price with VAT, that the Contracting Entity might suffer on account of Contractor/Supplier violating their obligations assumed under this Agreement. Such limitation does not apply to damage resulting from misconduct or gross negligence.

Into:
The Contractor/Supplier will be liable to the Contracting Entity for any damage, including the contractual penalty, but no more than up to the total contractual price with VAT, that the Contracting Entity might suffer on account of Contractor/Supplier violating their obligations assumed under this Agreement. Such limitation does not apply to damage resulting from misconduct or gross negligence. The Contractor/Supplier shall not be liable to the Contracting Authority for any indirect or consequential damages, unless caused by gross negligence or by a willful act. The maximum liability hereunder shall be limited to the 100% of the Contract Price, unless such liability has arisen due to damage resulting from misconduct or gross negligence.

ODGOVOR
Your proposal in acceptable. The Contracting Entity will add to the article:
The Contractor/Supplier shall not be liable to the Contracting Authority for any indirect or consequential damages, unless caused by gross negligence or by a willful act. The maximum liability hereunder shall be limited to the 100% of the Contract Price, unless such liability has arisen due to damage resulting from misconduct or gross negligence.
Datum objave: 15.05.2020   10:21
VPRAŠANJE
SAMPLE AGREEMENT ON THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES FOR THE OVERHAUL OF UNIT 6
Article 7. CONTRACTUAL PENALTY
Kindly ask to change paragraph:
The amount of the contractual penalties shall be defined on the basis of contractual prices determined under Section 3 hereof, depending on the time of implementing the contractual obligations. The contractual penalty shall correspond to 0.5% of the contractual value for each day of delay with a maximum total amount of contractual penalty corresponding to 15% of the total contractual value.

Into:
The amount of the contractual penalties shall be defined on the basis of contractual prices determined under Section 3 hereof, depending on the time of implementing the contractual obligations. The contractual penalty shall correspond to 0.5% of the contractual value for each day of delay with a maximum total amount of contractual penalty corresponding to 10% of the total contractual value.


ODGOVOR
Your proposal is unacceptable.

Datum objave: 15.05.2020   10:22
VPRAŠANJE
SAMPLE AGREEMENT ON THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES FOR THE OVERHAUL OF UNIT 6
Article 7. CONTRACTUAL PENALTY
Kindly ask to change paragraph:
In case a different contractor/supplier is hired, the original Contractor/Supplier shall also pay to the Contracting Entity, in addition to the contractual penalty, the costs of the invoice of the other contractor/supplier increased by 8% of handling costs incurred by the Contracting Entity.

Into:
In case a different contractor/supplier is hired, the original Contractor/Supplier shall also pay to the Contracting Entity, in addition to the contractual penalty, the costs of the invoice of the other contractor/supplier increased by 2% of handling costs incurred by the Contracting Entity.


ODGOVOR
Your proposal is unacceptable.Datum objave: 15.05.2020   10:23
VPRAŠANJE
SAMPLE AGREEMENT ON THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES FOR THE OVERHAUL OF UNIT 6
Article 7. CONTRACTUAL PENALTY
Kindly ask to change paragraph:
The Contracting Parties agree that if the Contractor/Supplier fails to meet their obligations under this Agreement within the agreed time limit or if the Contracting Entity finds out that the Contractor/Supplier will not be able to meet the obligations imposed on them by the Contracting Entity, the Contractor/Supplier shall pay the contractual penalty within 8 days of the date on the invoice, and provided the Contractor/Supplier fails to meet their obligations within the given time limit, the Contracting Entity may, at the expense of the Contractor/Supplier, hire a different contractor/supplier, and demand the difference between the purchase price defined in the Agreement and the purchase price in the covering purchase.

Into:
The Contracting Parties agree that if the Contractor/Supplier fails to meet their obligations under this Agreement within the reasonable agreed time limit or if the Contracting Entity proves that the Contractor/Supplier will not be able to meet the obligations imposed on them by the Contracting Entity, the Contractor/Supplier shall pay the contractual penalty within 8 days of the date on the invoice, and provided the Contractor/Supplier fails to meet their obligations within the given time limit, the Contracting Entity may, at the expense of the Contractor/Supplier, hire a different contractor/supplier, within the limit of the purchase price defined in the Agreement. Payment of contractual penalty shall be in full and final settlement of any and all liability of the Contractor/Supplier for failing to meet their obligations under the Contract and shall be Contracting Entitys sole and exclusive remedy for failing to achieve the performance, delivery and/or completion guarantee.

ODGOVOR
The Contracting Entity will add to the article 7:
The Contractor/Supplier shall not be liable to the Contracting Authority for any indirect or consequential damages, unless caused by gross negligence or by a willful act. The maximum liability hereunder shall be limited to the 100% of the Contract Price, unless such liability has arisen due to damage resulting from misconduct or gross negligence.
Datum objave: 15.05.2020   10:24
VPRAŠANJE
SAMPLE AGREEMENT ON THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES FOR THE OVERHAUL OF UNIT 6
Article 5. OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR/SUPPLIER
Kindly ask to change paragraph:
The Contractor/Supplier as a professional with long-standing experience hereby states that they have carefully inspected the technical part of the documentation of the Contracting Entity which shall form the basis for the implementation of works/supplies under this Agreement, that the documentation is free of any errors or shortcomings, that the tender was prepared on the basis of such documentation, and further represents and as a professional warrants that the tender submitted considers all quantities and types of services as well as all costs necessary for the implementation/supply under this Agreement, and that they are responsible and shall cover the costs for any potential unforeseen or excessive services required for the implementation of works/supplies under this Agreement.

Into:
The Contractor/Supplier as a professional with long-standing experience hereby states that they have carefully inspected the technical part of the documentation of the Contracting Entity which shall form the basis for the implementation of works/supplies under this Agreement, that the documentation is free of any errors or shortcomings, that the tender was prepared on the basis of such documentation, and further represents and as a professional warrants that the tender submitted considers all quantities and types of services as well as all costs necessary for the implementation/supply under this Agreement"


ODGOVOR
The Article 5 of the Contract stays unchanged.Datum objave: 15.05.2020   10:24
VPRAŠANJE
SAMPLE AGREEMENT ON THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES FOR THE OVERHAUL OF UNIT 6
Article 4. TIME LIMIT FOR THE IMPLEMENTATION/SUPPLY OF GOODS
Kindly ask to change paragraph:
On an account of potential unforeseen circumstances, the time limit for the implementation/supply may be postponed or extended for so many days as such circumstances have lasted. This, however, may not cause any changes concerning the obligations of the Contractor/Supplier or the value of the Agreement.

Into:
On an account of potential unforeseen circumstances, the time limit for the implementation/supply may be postponed or extended for so many days as such circumstances have lasted. This, however, may not cause any changes concerning the obligations of the Contractor/Supplier or the value of the Agreement. If any such potential unforeseen circumstances occurs, the schedule for Contractor/Suppliers performance shall be adjusted accordingly and dates or times stated in the schedule for performance and/or completion of the Services shall be extended by the amount of time lost by reason of the event plus such additional time as may be needed to overcome the effect of the event. If acts or omissions of the Contracting Entity or its contractors or suppliers cause the delay, Contractor/Supplier shall also be entitled to an equitable price adjustment.


ODGOVOR
The Article 4 of the Contract stays unchanged.Datum objave: 15.05.2020   10:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na Razpisno dokumentacijo »C Inspection of turbine and generator on unit 6« je za Lot 5 NDT (Non-destructive Testings) potrebno navesti reference za obdobje v zadnjih 6-ih letih (točka 6. razpisne dokumentacije). V točki 9. tehnične dokumentacije pa je navedeno, da naj ponudnik navaja reference za zadnjih 10 let. Prosimo za pojasnilo za katero obdobje se navajajo reference.
Hvala in LP


ODGOVOR
Reference se navedejo za obdobje zadnjih 10 let.Datum objave: 15.05.2020   10:27
VPRAŠANJE
Package 3
C inspection of turbine and generator on Unit 6
Article 2.1.1.10 Steam- & Hydraulic System and Components
S90 Trip Unit Replacement
Delivery of 1 pcs complete overhauled tripping unit

Clarification question
Please clarify if Bidders have to quote new tripping unit or overhaul of existing spare tripping unit.


ODGOVOR
Existing repalced with overhauled
Delivery of 1 pcs complete overhauled tripping unit
Datum objave: 15.05.2020   12:07
A correction of the Sample agreement can be found on the Contracting Authority's website.