Dosje javnega naročila 002173/2020
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prenova ostrešja na zgradbi naročnika na naslovu Hajdrihova 28 v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002173/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.04.2020
JN002173/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2020
JN002173/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002173/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Jamova cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dekanat
urska.prusnik@fgg.uni-lj.si
+386 14768514
+386 14250681

Internetni naslovi
http://www.fgg.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/348798/4_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17314
I.4 Vrsta javnega naročnika
Fakulteta
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova ostrešja na zgradbi naročnika na naslovu Hajdrihova 28 v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: 402-6/2020-14
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova ostrešja na zgradbi
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova ostrešja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2020   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.04.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.04.2020   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na vaš razpis zahtevate samo referenco za postavljanje ostrešja v izmeri 500 m2 + razponi lepljencev.
Takih referenc je dejansko zelo malo in stem precej omejujete krog ponudnikov.
Vljudno vas naprošamo, da zmanjšajte zahtevek pri referenci na 300m2 strešne konstrukcije z leplnjenci, saj boste na podlagi tega pridobili večji krog ponudb.

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Naročnik pogoja ne bo spreminjal.Datum objave: 06.04.2020   10:32
VPRAŠANJE
ali mora biti celotno ostrešje 500m2 iz lepljencev za referenčno potrdilo?

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 06.04.2020   12:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ni nam povsem jasno zakaj omejujete reference za ostrešje na lepljen les. Pri sami izvedbio bi pomembno ali je klasično ostrešje ali ostrešje iz lepljencev. Izvedba se vedno izvaja po PZI, kvaliteta materiala pa ni važna. Čudno, da niste delili še na smrekov les ali ....... in iz katerega gozda mora bit.

l.p.ODGOVOR
Naročnik pogoja ne spreminja.Datum objave: 10.04.2020   10:10
VPRAŠANJE
Prosimo, da naročnik objavi sheme pritrjevanja lesene konstrukcije in sheme zavetrovanja, ki so nujno potrebne glede ne predvidene razpone lepljenih nosilcev.

Varnostni načrt mora izdelati investitor in ga predhodno objaviti, da lahko izvajalec prilagodi kalkulacijo cene storitev vezanih na ponudbo.

ODGOVOR

Sheme pritrjevanj in stikovanj lesenih elementov so natančno obdelane v načrtih detajlov (A do H) v projektu. Morda je vprašanje glede detajla stikovanja elementov v žloti, kjer se stikuje več elementov, kar pa je treba izvesti v okviru delavniških načrtov in po potrditvi naročnika.

Zavetrovanje strešne konstrukcije je izvedeno z vgradnjo OSB plošč preko celotne površine strešine. Dodatnega zavetrovanja po statični-stabilitetni preveritvi konstrukcije na obtežbo z vetrom ni potrebno. Tudi brez te stabilizacije so pomiki konstrukcije zaradi horizontalne obtežbe znatno pod dopustnimi pomiki. Kako pa bodo plošče pritrjene na konstrukcijo pa je stvar obdelave v delavniškem načrtu, ki mora biti predhodno potrjen s strani naročnika.

Varnostni načrt bo izveden skladno s projektom montaže in izvedbe, ki ga pripravi izvajalec. Odločitev o načinu izvedbe je prepuščena izvajalcu, ustreznost pa bo potrdil naročnik po predložitvi projekta organizacije gradnje.Datum objave: 15.04.2020   19:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim, če lahko naročnik objavi oceno investicije?

Hvala in lp

ODGOVOR

Naročnik ocenjene vrednosti ne bo objavil.


Datum objave: 16.04.2020   10:20
Pri ogledih gradbišča je bilo izpostavljeno tudi vprašanje dodatne zaščite lesene konstrukcije.

V projektni dokumentaciji in po popisu del ni predvideno, da se konstrukcija dodatno ščiti, ker se predvideva, da bo na suhem in prezračevana.

Datum objave: 17.04.2020   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, če naročnik potrdi barvo strešne kritine - valovitke. Ali gre za naravno sivo - nebarvano valovitko ali svetlo sivo - Vulkanit N6326?

Hvala in lp

ODGOVOR

Glede na kulturovarstvene pogoje je treba material poenotiti z že zamenjanimi strehami na ostalem kompleksu stavb, kjer je bila po popisu del uporabljena kritina s komercialno oznako: Eternit valovitka V5-P-U, kar pa mora ponudnik preveriti pri ogledu gradbišča.


Datum objave: 17.04.2020   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v RD piše: Če izbrani ponudnik pogodbe ne bo podpisal v roku 5 delovnih dni od poziva, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe, če je zahtevano, in od takšnega ponudnika zahteval povračilo vse nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Vendar nikjer v RD ni navedeno nič drugega o zavarovanju za resnost ponudbe. Ali pravilno razumemo, da ga ni potrebno predložiti?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Zavarovanja za resnost ponudbe ni potrebno predložiti. Ponudnike pa opozarjamo, da so v primeru umika ponudbe vseeno odškodninsko odgovorni za škodo, ki nastane naročniku.