Dosje javnega naročila 002176/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Storitve: Redno in investicijsko vzdrževanje ekoloških merilnih sistemov in merilne opreme proizvajalcev Horiba Ltd, Magee Scientific in WTW v mreži avtomatskih merilnih postaj ARSO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 142.086,62 EUR

JN002176/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.04.2020
JN002176/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2020
JN002176/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.05.2020
JN002176/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002176/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Matoz Ravnik
gp.arso@gov.si
+386 14784000

Internetni naslovi
http://www.arso.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/
ESPD: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17315
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Redno in investicijsko vzdrževanje ekoloških merilnih sistemov in merilne opreme proizvajalcev Horiba Ltd, Magee Scientific in WTW v mreži avtomatskih merilnih postaj ARSO
Referenčna številka dokumenta: 43015-7/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je redno in investicijsko vzdrževanje merilne opreme proizvajalcev Horiba, Magee Scientific in WTW, ki je vkljucena v obstojeco avtomatsko merilno mrežo ARSO.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38344000
50411000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega narocila je redno in investicijsko vzdrževanje merilne opreme proizvajalcev Horiba, Magee Scientific in WTW, ki je vkljucena v obstojeco avtomatsko merilno mrežo ARSO. Namen je tudi strokovna podpora in sodelovanje pri pripravi celovite dokumentacije za izvedbo, uporabo in vzdrževanje ekoloških merilnih sistemov za spremljanje kakovosti zunanjega zraka in voda v ARSO merilni mreži.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.04.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.04.2020   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.04.2020