Dosje javnega naročila 002449/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Gradnje: PREUREDITEV PROSTOROV ZA PREHRANO NA OSNOVNI ŠOLI FRANCA ROZMANA STANETA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 536.666,13 EUR

JN002449/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.04.2020
JN002449/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.04.2020
JN002449/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2020
JN002449/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN002449/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.07.2020
JN002449/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002449/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Rok Selinšek
rok.selinsek@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=618
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17581
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREUREDITEV PROSTOROV ZA PREHRANO NA OSNOVNI ŠOLI FRANCA ROZMANA STANETA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
PREUREDITEV PROSTOROV ZA PREHRANO NA OSNOVNI ŠOLI FRANCA ROZMANA STANETA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PREUREDITEV PROSTOROV ZA PREHRANO NA OSNOVNI ŠOLI FRANCA ROZMANA STANETA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok se lahko spremeni izključno v primerih iz 42. točke posebnih gradbenih uzanc, alineje 1,2,3,4,5 in 6
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.07.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2020   09:15
Kraj: e.JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.04.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.04.2020   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za razpisan projekt je poteklo gradbeno dovoljenje, ki sedaj ni več veljavno. Prosimo za odgovor.
LP

ODGOVOR

Investitor je v predpisanem roku upoštevajoč novo veljaven Gradbeni zakon podal pri Upravni enoti pristojni za gradbene zadeve popolno prijavo začetka gradnje in mu je na ta način v veljavi gradbeno dovoljenje do 28.10.2020.

lep pozdrav

Datum objave: 20.04.2020   15:06
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da uskladi popise del s projektno dokumentacijo.
LP

ODGOVOR

Naročnik na tako splošno vprašanje ne more podati odgovora. Naročnik bo podal odgovor na vprašanje po prejemu konkretno navedenih postavk iz popisa del, ki so lahko morebiti predmet uskladitve s projektno dokumentacijo.

lep pozdrav


Datum objave: 22.04.2020   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na trenutno stanje razglašene epidemije v državi pozivamo naročnika k podaljšanju roka za oddajo ponudbe.
Trenutno ni mogoče pridobiti ponudb od izvajalcev in dobaviteljev, saj jih veliko ne dela, tisti ki pa delajo, delajo v zmanjšanem obsegu ali od doma.
V tako kratkem času, kot ga imate predvidenega, iz navedenih razlogov in tudi zaradi prihajajočih praznikov naslednji teden, ni mogoče izdelati celovito in kvalitetno ponudbo.
Prav tako pozivamo naročnika k podaljšanju roka za oddajo vprašanj, saj je v tako kratkem času razpisno dokumentacijo nemogoče podrobno pregledati.

lp

ODGOVOR


Spoštovani.

Naročnik bo rok za oddajo ponudb, podaljšal do 11.5.2020.

lep pozdrav

Datum objave: 22.04.2020   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj in za oddajanje ponudbe, saj so vmes prazniki, poleg tega pa še vedno veliko podjetij dela v zmanjšanem obsegu.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik bo rok za oddajo ponudb, podaljšal do 11.5.2020.

lep pozdrav


Datum objave: 23.04.2020   07:11
VPRAŠANJE
Po pregledu dokumentacije, projekt tudi ni usklajen s požarnim elaboratom in novimi smernicami TSG-1-001: 2019 .
Pozivamo k uskladitvi projektne in tehnične navedene dokumentacije, ter objavo novih popisov del .
Zaradi uskladitve dokumentacije je potrebno ponovno preučiti tudi popis del , ter ustrezno podaljšat rok za oddajo ponudbe!ODGOVOR

»Prosim, če ponudnik specificira pozicije v popisu, ki niso usklajene s projektno dokumentacijo.


VPRAŠANJE

Naročnika pozivamo, da uskladi popise del s projektno dokumentacijo.
Stavbno pohištvo ni usklajeno !

ODGOVOR

»Prosim, če ponudnik specificira pozicije v popisu, ki niso usklajene s projektno dokumentacijo.


Datum objave: 24.04.2020   07:27
VPRAŠANJE
Za predpisan projekt imate sestavljen tim strokovnjakov, projektantov in predstavnikov občine, ki so specializirani za izdelavo dokumentacije in, ki vedo ko pričnejo oziroma prenehajo veljati smernice in predpisi in jih je potrebno upoštevati.
Pozivamo, vas da preučite in izvedete revizijo projekta , ter uskladite projekt s požarnimi smernicami TSG-1-001: 2019 .

Kot ponudnik smo vas primorani opozoriti na neskladje, kar smo tudi storili, kot investitor pa ste primorani upoštevati zakonodajo in predpise !

ODGOVOR


Projektna dokumentacija je izdelana skladno z veljavnim gradbenim dovoljenjem, ter požarnim elaboratom, ki je pripravljen na podlagi veljavne zakonodaje, v času izdelave projektne dokumentacije faza PGD (maj 2015).

Datum objave: 24.04.2020   07:28
VPRAŠANJE
Še enkrat pozivamo k neskladju

Stavbno pohištvo ni usklajeno - sheme in popisi, ter spremljajoča projektna dokumentacija!ODGOVOR

Naročnik na tako splošno vprašanje ne more podati odgovora. Naročnik bo podal odgovor na vprašanje po prejemu konkretno navedenih postavk iz popisa del, ki so lahko morebiti predmet uskladitve s projektno dokumentacijo.


Datum objave: 24.04.2020   07:28
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali lahko ponudnik kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe ponudi bančno garancijo namesto izvršnice ?

ODGOVOR


Lahko.

Datum objave: 28.04.2020   12:37
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi trenutnih izrednih razmer v državi naročnika pozivamo, da spremeni razpisno dokumentacijo v delu ki govori o garanciji za resnost in sicer tako, da ponudnikom omogoči predložitev garancije za resnost (od banke ali zavarovalnice) v elektronski obliki, v obliki scana ob oddaji ponudbe.
Večina naročnikov je namreč to v zadnjem času omogočila, saj je tako zmanjšano tveganje okužb, elektronska oblika pa je ravno tako ustrezna.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani.

Ponudniki lahko kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predloži izvršnico ali bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalci.

V kolikor bodo ponudniki predložili finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja morajo upoštevati naslednje:

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP), (v tem primeru se lahko ponudbi priloži bančna garancija, katero banka izda in podpiše, jo v PDF formi posreduje ponudniku ta pa jo nato elektronsko priloži ponudbi) oziroma v kolikor bo ponudnik za zavarovanje resnosti ponudbe priložil ustrezno kavcijsko zavarovanje, se bo za ustrezno upošteval priložen skeniran izvod originala kavcijskega zavarovanja.


S tem odgovorom, naročnik dopolnjuje dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v delu finančnih zavarovanj.

lep pozdrav
Datum objave: 29.04.2020   15:45
VPRAŠANJE
Prosimo, da napišete do kdaj naj velja bančna garancija za resnost ponudbe, ker se v razpisni dokumentaciji pojavlja več različnih datumov.

ODGOVOR

Veljavnost ponudbe mora biti do 30.7.2020. Do tega datuma mora veljati tudi finančno zavarovanje za resnost ponudbe.


Datum objave: 06.05.2020   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

KUHINJSKA OPREMA

Ali lahko tehnično dokumentacijo za ponujene izdelke predložimo samo za aparate, za nevtralno opremo, ki se izdeluje po meri pa podamo izjavo, da bo izdelana v skladu z zahtevanimi tehničnimi karakteristikami iz popisa ?

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR


kataloge, skice in slike s tehničnimi karakteristikami je potrebno priložiti k ponudbi za kompletno ponujeno opremo, saj so osnova za ugotavljanje tehnične ustreznosti ponujene opreme.

Datum objave: 06.05.2020   09:45
VPRAŠANJE
Glede demontaže obstoječe opreme prosimo za info kje se skladišči obstoječa oprema?
Ali mora ponudnik izvesti tudi dostavi v začasno skladišče?

ODGOVOR

obstoječo opremo, ki je v kuhinji, ponudnik deponira v šolskih prostorih po predhodnem dogovoru z vodstvom šole.

Datum objave: 06.05.2020   09:45
VPRAŠANJE
Ali lahko tehnično dokumentacijo za ponujene izdelke predložimo samo za aparate, za nevtralno opremo, ki se izdeluje po meri pa podamo izjavo, da bo izdelana v skladu z zahtevanimi tehničnimi karakteristikami iz popisa?

ODGOVOR

kataloge, skice in slike s tehničnimi karakteristikami je potrebno priložiti k ponudbi za kompletno ponujeno opremo, saj so osnova za ugotavljanje tehnične ustreznosti ponujene opreme.


Datum objave: 06.05.2020   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. prosimo za info kakšen po garancijskem roku na opremo je zahtevan. V RD je navedeno 3 leta v tehničnem popisu pa 5 let.

2. Ali lahko predložimo prospekte samo za naprave, za opremo po meri pa priložimo izjavo, da bo oprema izdelana v skladu z zahtevami v popisu.?

ODGOVOR


1. prosimo za info kakšen po garancijskem roku na opremo je zahtevan. V RD je navedeno 3 leta v tehničnem popisu pa 5 let.
ODGOVOR: garancijski rok za vso opremo - to je pohištveno in tehnološko kuhinjsko opremo, je 5 let.

2. Ali lahko predložimo prospekte samo za naprave, za opremo po meri pa priložimo izjavo, da bo oprema izdelana v skladu z zahtevami v popisu.?
ODGOVOR: kataloge, skice in slike s tehničnimi karakteristikami je potrebno priložiti k ponudbi za kompletno ponujeno opremo, saj so osnova za ugotavljanje tehnične ustreznosti ponujene opreme.


Datum objave: 06.05.2020   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisih navajate za opremo jedilnice, da ponudimo:
Stol jedilniški, kot npr. IKEA Vilmar, art.št. 198.897.48. ter Miza jedilniška dim.120x75x v.75 cm, podnožje kovinsko kromirano, mizna plošča bukev ultrapas + masivni bukov nalimek, kot Atlas oprema tip JM-1.
Ker želimo ponuditi enakovredno opremo, ki jo navajate kot npr., smo iskali slike in tehnične karakteristike navedenih stolov in miz.
Na žalost ne pri IKEI in ne pri ATLAS OPREMI nismo našli navedenih artiklov stolov in miz.
Ker želimo ponuditi enakovredno opremo in predvsem pa, da ne bi prišlo, do težav ob dobavi opreme vas prosimo, da objavite sliko jedilniškega stola 198.897.48. od IKE in sliko mize od Atlas opreme za tip JM-1 oziroma natančnejši opis navedenih artiklov.

Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR

artiklov IKEA Vilmar in miza Atlas JM-1 ni več v ponudbi. Kot pomoč bo naročnik na svoji spletni strani objavil sliko jedilniškega stola IKEA VILMAR , lahko se ponudi podoben artikel. Za mizo ostajajo v veljavi opis in dimenzije: Miza jedilniška dim. 120x75x75(v) cm, podnožje kovinsko, kromirano, mizna plošča bukev ultrapas + masivni bukov nalimek,


Datum objave: 06.05.2020   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika obveščamo da pri strojnih instalacijah (vodovod) postavka 17, pitnik ni zajet v predračun.
Zanima nas ali je to napaka v popisu.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik je objavil nov korigiran popis del, v katerem je v zavihku strojnih instalacij pri poglavju vodovod postavka 17 zajeta. Prav tako je v novem popisu del v zavihku strojnih instalacij pri poglavju D plin, interna plinska instalacija za postavke 1, 2, 3, 4, 6 in 7 upoštevano, da do kuhinje vodi plinska cev DN40 in ne DN25 in so zato takšnih dimenzij tudi vsi ventili, preboji, prehodi in cevna prijemala, kar je dodano pri navedenih postavkah.

Datum objave: 06.05.2020   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

OPREMA KUHINJE

POZICIJA: L 3 : ali lahko ponudimo plinsko prekucno ponev s priključno močjo plina 15,2kW, porabo plina (U.N.P) 1,17 kg/h , porabo plina (zem.plin) 1,54 m3/h in priključkom plina: R ¾ , s tem da ostale karakteristike ustrezajo popisu ?

POZICIJA :L.6 : ali lahko ponudimo električni štedilnik z močjo grelnih plošč: 4x 2,5 kW in priključno močjo 10 kW, s tem da ostale karakteristike ustrezajo opisu ?


Hvala lepa, lep pozdrav.

ODGOVOR


POZICIJA: L 3 : ali lahko ponudimo plinsko prekucno ponev s priključno močjo plina 15,2kW, porabo plina (U.N.P) 1,17 kg/h , porabo plina (zem.plin) 1,54 m3/h in priključkom plina: R ¾ , s tem da ostale karakteristike ustrezajo popisu ?
ODGOVOR: ponudi se plinska prekucna ponev po opisu, ki ga je naročnik podal v specifikaciji opreme.

POZICIJA :L.6 : ali lahko ponudimo električni štedilnik z močjo grelnih plošč: 4x 2,5 kW in priključno močjo 10 kW, s tem da ostale karakteristike ustrezajo opisu ?
ODGOVOR: ponudi se električni štedilnik po opisu, ki ga je naročnik podal v specifikaciji opreme.


Datum objave: 06.05.2020   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da objavite načrt za tehnološke opreme kuhinje.

Hvala lepa, lep pozdrav.

ODGOVOR

pod opombo številka 2 v popisu kuhinjske tehnološke opreme je navedeno, da je dolžan izbrani dobavitelj tehnološke opreme kuhinje pripraviti projekt tehnološke opreme z mikrolokacijami priključkov za izvajanje del na objektu.

Datum objave: 06.05.2020   09:54
VPRAŠANJE

Spoštovani,
za pripravo konkurenčne ponudbe potrebujemo številne ponudbe materialov in storitev. Ob uvedenih ukrepih vsled epidemije virusa pri ponudnikih teh materialov in storitev nastajajo težave pri pridobivanju njihovih ponudb.
Prosimo naročnika, da upošteva posledice razglasitve epidemije virusa pri nas in v državah dobaviteljev in času primerno podaljša rok za oddajo ponudb, ter s tem omogoči potencialnim ponudnikom prijavo, naročniku pa večjo konkurenčnost, ki je temelj javnega naročanja.
Lep pozdrav


ODGOVOR

prvotni rok za oddajo ponudb je bil v ta namen že podaljšan in se več ne podaljšuje.


Datum objave: 06.05.2020   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

OPREMA KUHINJE
POZICIJA F.8: ali lahko ponudimo lupilnico krompirja dim. 440x495x1000 mm s kapaciteto polnjenja 15 kg in kapaciteto lupljenja 350 kg/h, s tem da ostale karakteristike ustrezajo popisu?
POZICIJA L.14: ali lahko ponudimo parnokonvekcijsko pečico dim. 892x1010x1875 mm s priključno močjo plina 48 kW in priključno močjo elektrike 2,8 kW, s tem da vse ostale karakteristike ustrezajo popisu?
POZICIJA P.2: ali lahko ponudimo hladilnik s kapaciteto 340 l in z ostalimi karakteristikami kot po popisu?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

OPREMA KUHINJE
POZICIJA F.8: ali lahko ponudimo lupilnico krompirja dim. 440x495x1000 mm s kapaciteto polnjenja 15 kg in kapaciteto lupljenja 350 kg/h, s tem da ostale karakteristike ustrezajo popisu?
ODGOVOR: ponudi se lupilec krompirja po opisu, ki ga je naročnik podal v specifikaciji opreme.
POZICIJA L.14: ali lahko ponudimo parnokonvekcijsko pečico dim. 892x1010x1875 mm s priključno močjo plina 48 kW in priključno močjo elektrike 2,8 kW, s tem da vse ostale karakteristike ustrezajo popisu?
ODGOVOR: ponudi se parnokonvekcijsko pečico po opisu, ki ga je naročnik podal v specifikaciji opreme.
POZICIJA P.2: ali lahko ponudimo hladilnik s kapaciteto 340 l in z ostalimi karakteristikami kot po popisu?
ODGOVOR: ponudi se hladilnik po opisu, ki ga je naročnik podal v specifikaciji opreme.


Datum objave: 06.05.2020   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisih za strojne instalacije (zavihek SID_1), poglavje A Vodovod, postavka št. 17 (Pitnik...) manjka specifikacija za enoto, količino in matematična formula za vrednost.
Prosimo za korekcijo popisa.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Korekcija popisa je bila izvedena in objavljena na spletni strani MOM


Datum objave: 06.05.2020   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

OPREMA KUHINJE
Ali lahko tehnično dokumentacijo za ponujene izdelke predložimo samo za aparate, za nevtralno opremo, ki se izdeluje po meri pa podamo izjavo, da bo izdelana v skladu z zahtevanimi tehničnimi karakteristikami iz popisa?

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

kataloge, skice in slike s tehničnimi karakteristikami je potrebno priložiti k ponudbi za kompletno ponujeno opremo, saj so osnova za ugotavljanje tehnične ustreznosti ponujene opreme.