Dosje javnega naročila 002251/2020
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Delovna sila za izvedbo del v času remonta bloka 6
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN002251/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 07.04.2020
JN002251/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.05.2020
JN002251/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2020
JN002251/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 10.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002251/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 070-167590
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
http://www.te-sostanj.si
http://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/349024/Delovna_sila_za_izvedbo_del_v_času_remonta_bloka_6.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17360
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Delovna sila za izvedbo del v času remonta bloka 6
Referenčna številka dokumenta: 40 01-116/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98512000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Delovna sila za izvedbo del v času remonta bloka 6
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: REMONT KOTLA IN KOTLOVSKIH VENTILOV
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Delovna sila za izvedbo del v času remonta bloka 6 - REMONT KOTLA IN KOTLOVSKIH VENTILOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: TOPLOTNA IZOLACIJA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Delovna sila za izvedbo del v času remonta bloka 6 - TOPLOTNA IZOLACIJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: VARILSKA DELA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Delovna sila za izvedbo del v času remonta bloka 6 - VARILSKA DELA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: STROJNA OBDELAVA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Delovna sila za izvedbo del v času remonta bloka 6 - STROJNA OBDELAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: REMONT KURILNEGA IN DOGOREVALNEGA SISTEMA
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Delovna sila za izvedbo del v času remonta bloka 6 - REMONT KURILNEGA IN DOGOREVALNEGA SISTEMA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: REMONT TURBINE
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Delovna sila za izvedbo del v času remonta bloka 6 - REMONT TURBINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: REMONT SISTEMA VODA - PARA
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Delovna sila za izvedbo del v času remonta bloka 6 - REMONT SISTEMA VODA - PARA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 10 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.05.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.04.2020   16:19
VPRAŠANJE
Dear Sir, please for information.
At what date can documentation be issued proving the conditions of the tender? (e.g., tax administration, bankruptcy, court records ...). How old can the documentation be?
Thank you in advance.


ODGOVOR
Not more than 90 days.Datum objave: 04.05.2020   08:36
VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam,

We would kindly like to request a clarification of point 8.1.2., item no. 2, of tender documentation.

If a foreign bidder is registered in its home state for production and performing maintenance on steam turbines, does he need to be additionally registered for rental of labour?

Kind regards.


ODGOVOR
Dear all,

because the Contracting Authority has the need for rental of labour in accordance with sloveninan legislation the Contractor must be registered for rental of labour (ZUTD Act).

Best regards,.


VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam.

We would kindly like to request a clarification of article 8.1.2., point 2. of tender documentation.

It is stated that the bidder has to be registered for renting labour to another subject. Can you please clarify what does this imply?

Is it enough for a foreign company to be registered for production of steam turbines and their maintenance in its home state (not Slovenia)?

ODGOVOR
Dear all,

because the Contracting Authority has the need for rental of labour in accordance with sloveninan legislation the Contractor must be registered for rental of labour (ZUTD Act).

Best regards.

Datum objave: 06.05.2020   06:58
VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam,

Considering that the works are to be made in 2021, and the current restrictions because of COVID-19. will you accept a written statement that the bidder is in the process of registration in Slovenian Evidenca tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku as a proof for item no. 2, point 8.1.2. of tender documentation.

Kind regards.


ODGOVOR
Dear all,

The Contracting Authority accepts your proposal. The Tenderer must as a proof for recognition of ability and qualifications to provide the goods/services specified in the procurement documents (in 1st stage od procedure) for bullet 3 of point 8.1.2 of Genaral part of Documentation (Dokazilo, da je ponudnik registriran skladno z ZUTD) submit a proof that the tenderer is already registered; or written statement that the tenderer is in the process of registration at Ministry of work (MDDSZ) in Slovenian Register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku.

The tenderer must be registered in accordance with ZUTD Act on time of submission of the tender price (public opening of tenders in the 2nd stage of the procedure). The proof of successful registration in accordance with ZUTD Act must be provided through e-JN System with the tender price (2nd stage of the procedure).

In order to get as many tenders, the Contracting Authority extends the deadline for submitting tenders for 1st stage of procedure to 15.6.2020 and the deadline for asking questions on Portal (PJN) to 5.6.2020.

Best regards.
Datum objave: 11.05.2020   08:30
VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam,

Our company, Tvornica turbina d.o.o., as legal successor of ex.Jugoturbina is a manufacturer and overhaul company for Steam turbines of various brands. As such we are officially registered and certified for these activities in our country.

In accordance with your previous clarifications, we have started the procedure for registration of our company in Slovenia in Evidenca tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku in accordance with ZUTD.

However, as we have just found out we cannot be registered as a personnel rental company (i.e."za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku"). Furthermore such request in your tender is highly unusual since special skills, training, tools and experience is necessary for servicemen executing overhauling jobs on Steam turbines. All of which we of course have, and standard personnel renting agencies do not!

Therefore, we kindly request that the requirement stated in the point 8.1.2. of tender 2. Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku skladno z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD)., be removed from the tender. This limits the possible number of participant in the tender substantially, and is very much unusual as a requirement for works on turbines.

Please note that we have extensive experience in completing contracts for steam turbine overhauls produced by various manufacturers in Slovenia, and currently we have been awarded a significant contract for general overhaul and modernization of 42 MW turbine in TE-TOL Ljubljana.

We hope that you will make modification in tender documentation as requested, since our company is more than capable to competitively offer the requested services.

Kind regards,

Damir Schiller - Managing DirectorODGOVOR
Dear all,

depending on the need for hiring labor, the Contracting Authority cannot waive the requirement for registration in accordance with ZUTD Act. Following with slovenian legislation in the field of labor law, the Contracting Authority is obliged to ensure compliance with the ZUTD Act when hiring workers. The requirement is related to the subject of the contract and consequently proportionate. In this part, the procurement documentation remains unchanged.

The Contracting Authority also highlights that procurement documentation allows all forms of the tenderer's performance, such as solo performance, the performance in the form of a joint tender, also the use of subcontractors, etc.

Best regards.
Datum objave: 26.05.2020   07:25
VPRAŠANJE
pozdravljeni

naše vprašanje je sledeče: v točki 8.1.2. Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti piše, da mora biti Ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku skladno z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD).

Iz tega sklepamo, da gre za storitev zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku. Dokaz za to je informacija v Tehničnemu delu dokumentacije (navajamo):" Glede na to, da gre v naročilu za najem delovne sile, morajo ponudniki izpolnjevati pogoje, ki jih narekuje ZUTD." (konec navedka). Prav tako se v primeru evidentiranja delovnega časa uporablja naročnikov sistem (navajamo): "Število opravljenih ur bo obračunano po dejansko opravljenih delovnih urah, evidentiranih z naročnikovim sistemom ŠPICA."(konec navedka). Naročnik tudi zagotavlja vodenje delavcev in vso delovno opremo in (skoraj) vsa delovna orodja.

V tem primeru morajo biti izpolnjeni številni pogoji, med drugimi upoštevanje uporabnikove kolektivne pogodbe, internih aktov, sistematizacije in ostalih dokumentov in s tem posledično zagotavljanje enakovrednih pogojev pri plači in dodatkih k plači. Neupoštevanje le tega vodi v subsidiarno odgovornost uporabnika.

Nikjer nismo zasledili podatke v zvezi s plačo in dodatki k plači za posamezna delovna mesta. Ti podatki so ključni za pripravo urnih postavk. Prosimo za sledeče informacije:
- osnovna bruto plača za posamezno delovno mesto
- znesek malice na dan
- način obračunavanja prevoza
- višina dodatka na delovno dobo
- višina dodatkov za delo v neugodnem delovnem času
- morebitni zneski oz. načini obračunavanj rednih stimulacij, nagrad ipd.
- višina (predvidenega) regresa za leto 2020
- vsi ostali neimenovani dodatki k plači, ki se jih ali bi se jih lahko upoštevalo.

Prosim za odgovor.


ODGOVOR
Spoštovani,

obveščamo vas, da so se okoliščine pri naročniku spremenile tako, da predmet naročila v razpisani obliki in vsebini naročnik ne potrebuje več.

V skladu z navedenim je naročnik sprejel Sklep o ustavitvi postopka javnega naročila.

Lep pozdrav.