Dosje javnega naročila 002224/2020
Naročnik: ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE, Spodnje Gameljne 61A, 1211 Ljubljana - Šmartno
Gradnje: Gradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča v Kobaridu
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 961.802,71 EUR

JN002224/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.04.2020
JN002224/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2020
JN002224/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.07.2020
JN002224/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002224/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE
Spodnje Gameljne 61A
1211
SI041
Ljubljana - Šmartno
Slovenija
Rado Javnornik
rado.javornik@zzrs.si
+386 12443404
+386 12443405

Internetni naslovi
https://www.zzrs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/349040/Dokumentacija_ZZRS_JN_Ribogojnica_Soca.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17362
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Ribištvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča v Kobaridu
Referenčna številka dokumenta: 202-3/2020/1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča v Kobaridu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ribogojnica Soča v Kobaridu
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča V Kobaridu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba investicije se lahko podaljša, če tako odloči naročnik in ne iz razlogov nastalih na strani izvajalca gradnje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644 s polnim naslovom »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei«, sofinancira Evropska unija v okviru finančnega mehanizma LIFE 2016, projekt »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei«.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2020   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.04.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE
Spodnje Gameljne 61A
1211
Ljubljana - Šmartno
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.04.2020   11:07
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

Vezano na trenutno situacijo zaradi Covid 19 je zelo otežena prijava ponudbe do roka kot ste ga predvideli, saj je zaradi sprejetih ukrepov in upoštevanja priporočil Vlade RS praktično nemogoče zagotoviti ustrezno prijavo na javno naročilo v trenutno razpisanem roku. V podjetju je bila sprejeta odločitev o zmanjšanju obsega svojega delovanja na način, da je bilo čim več zaposlenih poslano domov. Enako so ravnali poslovni partnerji in dobavitelji, ki jim razmere to dopuščajo. Naročnika pozivamo, da upošteva izredne razmere, ki so prizadele državo in prestavi rok oddaje ponudbe za vsaj 14 dni ter ustrezno podaljša tudi rok za postavljanje vprašanj preko portala javnih naročil.

Odgovor naročnika:

Zaenkrat rok za prejem ponudb, to je 24. april 2020, ostaja. Naročnik bo o morebitnem podaljšanju roka odločil predvidoma konec prihodnjega tedna, oziroma skladno z odločitvijo vlade o terminih morebitnih omilitev trenutno veljavnih ukrepov.

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije

Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

Ali lahko predložimo referenčno potrdilo, na drugih obrazcih, na katerih so navedeni vsi zahtevani podatki iz obrazca v RD, saj zaradi trenutne situacije (korona virus) težje pridemo do potrjenih referenc.

Odgovor naročnika:

Da, ponudnik lahko predloži referenčno potrdilo na drugem obrazcu. Tudi v navodilu na koncu Obrazca št. 8 Referenčno potrdilo je navedeno: Ponudnik lahko priloži referenčno potrdilo s katerim že razpolaga, v primeru, da referenčno potrdilo vsebuje vse zahtevane podate, kot izhajajo iz Obrazca 8 in je podpisano in žigosano s strani investitorja referenčnega dela.

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije


Datum objave: 14.04.2020   15:45
Odgovor na vprašanje št. 3

Vprašanje ponudnika:

Prosimo za sheme stavbnega pohištva.
Za dosego zahtevanega Ug=0,0 W/m2K je potrebno troslojno steklo. Dvoslojno steklo ima Ug 1,1 W/m2K. Ali se lahko ponudi okna s to zasteklitvijo. V nasprotnem primeru je potrebna troslojna zasteklitev.

Odgovor naročnika:

Sheme stavbnega pohištva so objavljene na spletni strani naročnika Zavoda za ribištvo Slovenije povezava na spletno stran: https://www.zzrs.si/page/javna-narocila/.

V kolikor ponudnik zagotovi navedenim pogojem iz gradbene fizike:
- Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz lesa ali umetnih mas , Umax = 1,300 W/m2K
* OKNO LESEN OKVIR 68 mm, U=1,4, ZASTEKLITEV U=0,90, U = 1,050 W/m2K, Ti = 20 °C,
potem so lahko dvoslojna okna, sicer morajo biti troslojna.

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije

Odgovor na vprašanje št. 4

Vprašanje ponudnika:

Ali je mogoče dobiti načrte za ključavničarska dela ali statiko ali tehnično poročilo iz katere bo razvidno kakšne so ograje, podesti,

Odgovor naročnika:

Celotna projektna dokumentacija PZI projekt, tekstovni in grafični del, je objavljena na spletni strani naročnika Zavoda za ribištvo Slovenije, povezava na spletno stran: https://www.zzrs.si/page/javna-narocila/

naročnik
Zavod za ribištvo Slovenije