Dosje javnega naročila 002235/2020
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitve elektronskega naročanje pacientov na zdravstvene storitve
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 244.195,20 EUR

JN002235/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.04.2020
JN002235/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2020
JN002235/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.08.2020
JN002235/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002235/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nacionalni inštitut za javno zdravje
javna.narocila@nijz.si
+386 56630800
+386 56630808

Internetni naslovi
http://www.nijz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/izvajanje-storitev-elektronskega-narocanja-pacientov-na-zdravstvene-storitve
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17377
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitve elektronskega naročanje pacientov na zdravstvene storitve
Referenčna številka dokumenta: 23K300320
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitve elektronskega naročanje pacientov na zdravstvene storitve
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitve elektronskega naročanje pacientov na zdravstvene storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.05.2020   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.04.2020   08:56
VPRAŠANJE
Lahko uporabimo referenco podizvajalca, ki opravlja predmetne ozirom primerljive storitve v tujini, saj sami nimamo nobene reference, imamo pa pisarno, kjer opravljamo storitev klicnega centra oziroma deluje kot pomoč uporabnikom ?

ODGOVOR


V dokumentu »N-1 Navodila ponudnikom« je v razdelku »5 VELJAVNOST PONUDBE, JEZIK, OBLIKA, VARIANTE IN OPCIJE« navedeno pod »Nastopanje s podizvajalci«:

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz »Navodil ponudnikom« izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Ponudnik lahko pogoj za opravljanje tehnične in kadrovske sposobnosti izpolnjuje skupaj s podizvajalcem.

Ponudnik s sedežem v tuji državi mora izpolnjevati enake pogoje kot ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji. Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

Pojasnilo:

Če ponudnik izpolnjuje pogoje za kadrovske ali tehnične sposobnosti skupaj s podizvajalcem, mora podizvajalec sodelovati v zagotavljanju storitve s svojimi kadrovskimi ali tehničnimi sposobnostmi (odvisno od tega, katere pogoje ponudnik izpolnjuje skupaj s podizvajalcem, kadrovske ali tehnične), in mora izpolnjevati vse pogoje iz »Navodil ponudnikom«.Datum objave: 16.04.2020   08:57
VPRAŠANJE
Ali za vodjo klicnega centra zadostuje certifikat oziroma naziv Predstavnik za stranke (Customer Service Representative CSR) ?

ODGOVOR

V dokumentu V dokumentu »N-1 Navodila ponudnikom« je v razdelku »7 ZAHTEVANA SPOSOBNOST PONUDNIKOV« navedeno pod »7.1 D. Kadrovska in tehnična sposobnost«:

Dokazilo za vodjo klicnega centra: vsaj eden od spodaj naštetih certifikatov iz področja podpore uporabnikom:
HDI Support Center Manager
HDI Support Center Team Lead
HDI Customer Service Representative
ITIL Expert
ITIL 4 Managing ProfessionalDatum objave: 16.04.2020   08:59
VPRAŠANJE
Imamo vzpostavljeno storitev klicnega centra kjer trenutno delujeta dva operaterja. V podjetju imamo zadostno število izobraženih, ter ustrezno certificiranih in kvalificiranih kadrov, katere bi po prejemu odločitve in podpisu pogodbe po potrebi dodelili izvajanju storitev . Ali zadostuje, da sami nimamo nobene reference in bi jo pridobili in uporabili od partnerja iz tujine, kateri pri izvajanju storitve ne bo sodeloval ? Ali mora partner oziroma podizvajalec, ki ga prijavimo tudi sodelovati pri izvedbi opravljanja storitev in v kakšni meri ?

ODGOVOR


V dokumentu »N-1 Navodila ponudnikom« je v razdelku »5 VELJAVNOST PONUDBE, JEZIK, OBLIKA, VARIANTE IN OPCIJE« navedeno pod »Nastopanje s podizvajalci«:

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz »Navodil ponudnikom« izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Ponudnik lahko pogoj za opravljanje tehnične in kadrovske sposobnosti izpolnjuje skupaj s podizvajalcem.

Ponudnik s sedežem v tuji državi mora izpolnjevati enake pogoje kot ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji. Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

Pojasnilo:

Če ponudnik izpolnjuje pogoje za kadrovske ali tehnične sposobnosti skupaj s podizvajalcem, mora podizvajalec sodelovati v zagotavljanju storitve s svojimi kadrovskimi ali tehničnimi sposobnostmi (odvisno od tega, katere pogoje ponudnik izpolnjuje skupaj s podizvajalcem, kadrovske ali tehnične), in mora izpolnjevati vse pogoje iz »Navodil ponudnikom«.