Dosje javnega naročila 005616/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Razvoj in vzdrževanje platforme za vodenje sistema odprtih podatkov
ZJN-3: Odprti postopek

JN005616/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005616/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 177-426413
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17406
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razvoj in vzdrževanje platforme za vodenje sistema odprtih podatkov
Referenčna številka dokumenta: 4300-6/2020, ODPOP-3/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Razvoj in vzdrževanje platforme za vodenje sistema odprtih podatkov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvoj in vzdrževanje platforme za vodenje sistema odprtih podatkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 31
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operacije POK, iz aktivnosti odprti podatki.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih ponudnikom v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.10.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.10.2020   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.10.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.09.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.09.2020   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani , prosimo za objavo razpisne dokumentacije na navedeni povezavi.
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je objavljena.Datum objave: 01.10.2020   13:04
2. VPRAŠANJE
Spoštovani, pri navedbah referenc za dokazovanje tehničnih sposobnosti so navedene opcije implementacije/vzdrževanja/razvoja določenega orodja. Obstoječe tri opcije bi se običajno razumelo kot sodelovanje pri razvoju uradnih različic orodij, kar bi bil izjemno omejevalen kriterij. Menimo, da se dejansko upošteva tudi postavitev in uporaba orodja pri referenčnem projektu? Kaj naj torej označimo pri npr. raziskovalnem projektu, kjer se je kot del vsebine namestilo in uporabljalo referenčno orodje?

Ob tem bi imeli še vprašanje: če je takšen projekt že zaključen in se orodje ne uporablja več, ali šteje kot veljavna referenca, če obstajajo poročila, da se je orodje uporabljalo na projektu? Pogoj, da je orodje "dano v produkcijo", je namreč težje aplicirati v kontekstu raziskovalnih projektov, ki imajo omejeno trajanje.

ODGOVOR
Pri raziskovalnem projektu, kjer se je kot del vsebine namestilo in uporabljalo referenčno orodje označite, da gre za implementacijo.

Naročnik bo, ob izpolnjevanju ostalih zahtev iz navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe (v nadaljevanju: navodila), v skladu z zadnjim odstavkom točke 9.1.2 navodil, upošteval že zaključene projekte. Projekte, ki so še v izvajanju pa bo naročnik upošteval le, če so orodja, ki se zahtevajo za izpolnjevanje določenega pogoja, dani v produkcijo.

Ponudniku ni potrebno predložiti poročil, da se je orodje uporabljalo na projektu. Naročnik bo v skladu s točko 9.1.2 navodil ustreznost referenčnih projektov za izpolnjevanje tehničnih pogojev oziroma sposobnosti iz točke 9.1.2 navodil preverjal pri kontaktni osebi referenčnega naročnika, ki jo bo ponudnik vpisal v obrazec ESPD.