Dosje javnega naročila 002273/2020
Naročnik: VRTEC RADENCI - RADENSKI MEHURČKI, Titova cesta 1, 9252 Radenci
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 114.975,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002273/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.04.2020
JN002273/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2020
JN002273/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.09.2020
JN002273/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2020
JN002273/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
JN002273/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.02.2021
JN002273/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2021
JN002273/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.02.2021
JN002273/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.06.2021
JN002273/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.09.2021
JN002273/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2021
JN002273/2020-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2021
JN002273/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2022
JN002273/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2022
JN002273/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.06.2022
JN002273/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2022
JN002273/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002273/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRTEC RADENCI - RADENSKI MEHURČKI
Titova cesta 1
9252
SI
Radenci
Slovenija
Anton Kolbl
anton.kolbl@guest.arnes.si
+386 25669577
+386 25669571

Internetni naslovi
https://www.vrtec-radenci.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17416
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil, s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje treh (3) let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovski izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlevski izdelki in testenine
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlevski izdelki in testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže junčje, prašičje meso in izdelki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže junčje, prašičje meso in izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15112000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže perutninsko meso in izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjene ribe
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Suho sadje
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Krompir
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Krompir
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331100
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeno sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa in krompirja
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki iz testa in krompirja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sokovi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Razna prehrana
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razna prehrana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO jajca
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.04.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.04.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.04.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.04.2020   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Navajate dva različna roka za oddajo ponudbe.
V navodilih za pripravo je 24.4.2020, na portalu JN pa 29.4.2020.

Kateri je pravilen?

Hvala in lp.

ODGOVOR
Pravilni roki so:
- Datum oddaje ponudb: 29.4.2020 do 12:00 ure
- Javno odpiranje ponudb: 29.4.2020 ob 12:01 uri
- Rok za postavitev vprašanj: 22.4.2020 do 10:00 ure

Datum objave: 15.04.2020   11:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, da dovolite, da dovolite odstopanja gramatur od vaših zahtevanih, saj imamo dobavitelji različna pakiranja živili. Ceno pa bi podali na vašo zahtevano enoto pakiranja. Sprašujemo za sklope: Razna prehrana, Suho sadje in Zamrzjeno sadje in zelenjava.
Prosim vas za čimprejšnji odgovor, da lahko pripravim ponudbo,
Lep pozdrav

ODGOVOR: Točno te gramature želimo, v kolikor teh pakiranj nimate predlagajte zamenjavo pri posameznem artiklu, da vam potrdimo dodatno možnost, saj ne želimo imeti določenih živil v količinah, ki jih ne bomo mogli porabiti.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da v izogib morebitnemu izigravanju ponudnikov v izvedbeni fazi v postopku odpiranja konkurence, združite naslednje artikle:

BRESKVE/NEKTARINE
GROZDJE BELO/GROZDJE RDEČE
KLEMENTINE/MANDARINE/MANDORE
MELONA RJAVA/MELONA RUMENA

tako si boste zagotovili enakovredne ponudbe in vedno dobavljeno blago.

Hvala za razumevanje in lep dan še naprej,

ODGOVOR: Želimo prav te artikle in jih ne nameravamo združevati.
Datum objave: 17.04.2020   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zavedamo se, da želite točno te artikle. Zanima nas kako boste ukrepali, če bo v fazi odpiranja konkurence nek ponudnik podal neobičajno nizko cena za npr. BRESKVE, ker bo višja količina in višjo ceno za NEKTARINE, ker bo nižja količina, in bo ravno zaradi tega izbran kot najugodnejši ponudnik, breskev pa vam ne bo dobavljal.

Za odgovor se Vam vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR
Naročnik bo ravnal v skladu z 10. členom okvirnega sporazuma.Datum objave: 17.04.2020   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ker ne dovolite odstopanja gramatur vam posredujemo vprašanje:
Sklop 14. Razna prehrana
1 Ajvar 1000g Ali lahko ponudimo 680gr pakiranje?
2 Bazilika 14g Ali lahko ponudimo 15gr pakiranje?
3 Bučno seme 100g Ali lahko ponudimo 100gr pakiranje?
4 Cimet mleti 38 g Ali lahko ponudimo 70gr pakiranje?
5 Čaj bebe 40g Ali lahko ponudimo 30gr pakiranje?
12 Čaj lipa Ali lahkg ponudimo 10gr pakiranje?
13 Čaj lipa 40g Ali lahko ponudimo 30gr pakiranje?
19 Čaj zeleni 30g Ali lahko ponudimo 40gr pakiranje?
21 Čičerika v zrnju 1/1 Ali lahkg ponudimo 500gr pakiranje?
22 Čičerika sterilizirana 300g, v stekl. emb., enakovred. Natureta Ali lahko ponudimo 400gr pakiranje?
23 Čokolada jedilna 200g Ali lahko ponudimo 200gr pakiranje?
27 Čokoladni namaz dvobarvni 750g enakovr. Linolada Ali lahko ponudimo 900gr pakiranje?
29 Džem brusnični, 100% sadni, brez sladil, z manj sladkor., 450g Ali lahko ponudimo 300gr pakiranje?
30 Džem jagodni, 100% sadni, brez sladil, z manj sladkor., 450g Ali lahko ponudimo 330gr pakiranje?
31 Džem marelični, 100% sadni, brez sladil, z manj sladkor., 450g Ali lahko ponudimo 330gr pakiranje?
32 Fižol beli steriliziran 850g Ali lahko ponudimo 850gr pakiranje?
33 Fižol rjavi steriliziran 850g Ali lahko ponudimo 800gr pakiranje?
35 Gobe suhe 0,25 kg Ali lahko ponudimo 50gr pakiranje?
37 Gorčica 1000 g Ali lahko ponudimo 700gr pakiranje?
38 Grisini 200g Ali lahko ponudimo 125gr pakiranje?
39 Grisini s sezamom 200g Ali lahko ponudimo 170gr pakiranje?
45 Keksi polnozrnati 200g* Grancereale razl.sorte Ali lahko ponudimo 250gr pakiranje?
49 Kisle kumarice 670g v stekleni embalaži Ali lahko ponudimo 670gr pakiranje?
50 Klinčki celi 34 g Ali lahko ponudimo 50gr pakiranje?
51 Klinčki mleti 34 g Ali lahko ponudimo 20gr pakiranje?
52 Kokosova moka 200g Ali lahko ponudimo 250gr pakiranje?
53 Kompot ananas 3100g Ali lahko ponudimo 3060gr pakiranje?
55 Kompot breskev 800g Ali lahko ponudimo 820gr pakiranje?
56 Kompot hruška 2400g Ali lahko ponudimo 2500gr pakiranje?
57 Kompot hruška 800g Ali lahko ponudimo 820gr pakiranje?
58 Kompot jagoda 2600g Ali lahko ponudimo 2500gr pakiranje?
59 Kompot marelica 2600g Ali lahko ponudimo 2500gr pakiranje?
60 Kompot marelica 800g Ali lahko ponudimo 820gr pakiranje?
61 Kompot sadna solata 800g Ali lahko ponudimo 822gr pakiranje?
62 Kompot višnjev brez koščic 800g Ali lahko ponudimo 680gr pakiranje?
63 Korneti vaflji prazni 100g Ali lahko ponudimo 4,312kg pakiranje?
65 Koruzni kosmiči 500 g brez dodanega sladkorja Ali lahko ponudimo 750gr pakiranje?
78 Majaron 100 g Ali lahko ponudimo 220gr pakiranje?
79 Majoneza 800 g Ali lahko ponudimo 620gr pakiranje?
88 Muskatni orescek 20g Ali lahko ponudimo 38gr pakiranje?
89 Olive brez koščic vložene 850 g Ali lahko ponudimo 920gr pakiranje?
98 Olje za cvrtje 5l Ali lahko ponudimo 2 l pakiranje?
101 Pašteta Argeta Junior 90g Ali lahko ponudimo 95gr pakiranje, ker 90gr ne obstaja??
105 Paradižnik pelati v tetrapaku 800 g Ali lahko ponudimo 500gr pakiranje?
108 Poper 30 g Ali lah ponudimo 20gr pakiranje?
119 Riževi vaflji s čokolado 50g Ali lahko ponudimo 65gr pakiranje?
120 Rožičeva moka 250g Ali lahko ponudimo 200gr pakiranje?
121 Sardine v oljčnem olju 115g Ali lahko ponudimo 105gr pakiranje?
122 Sezam 200 g Ali lahko ponudimo 200gr pakiranje?
123 Skuša v mediteranskem olju 125 g Ali lahko ponudimo 110gr pakiranje?
124 Skuša z zelenjavo 125g Ali lahko ponudimo 125gr pakiranje?
126 Sladkor v prahu 500 g Ali lahko ponudimo 500gr pakiranje?
127 Slivov pekmez 800g Ali lahko ponudimo 850gr pakiranje?
128 Soda bikarbona 40 g Ali lahko ponudimo 20gr pakiranje?
129 Leča rdeča, suha 500g Ali lahko ponudimo 500gr pakiranje?
130 Leča zelena, suha 500g Ali lahko ponudimo 500gr pakiranje?
131 Leča rjava, suha 500g Ali lahko ponudimo 500gr pakiranje?
132 Soja suha 500g, brez GSO Ali lahko ponudimo 250gr pakiranje in sicer kosmiče sojine, ker soje ne tržimo?
135 Sojin desert okus čokolada/ vanilija; 115gx2 Ali lahko ponudimo 4x125g pakiranje?
140 Timijan 100 g Ali lahko ponudimo 215gr pakiranje?
141 Tuna v oljčnem olju 1705g Ali lahko ponudimo1730g pakiranje?

Sklop 8. Suho sadje
5 Lešniki celi 200g Ali lahko ponudimo 180g pakiranje?
7 Mandlji- jedrca 200g Ali lahko ponudimo 75g pakiranje?
11 Suhe fige 250 g Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
12 Suhe marelice BK 250 g Ali lahko ponudimo 180g pakiranje?
13 Suho sadje mešano 300g Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
Lep pozdrav,


ODGOVOR

12. čaj lipa - ponudite med 05 kg in 1,5 kg pakiranjem
63. korneti vaflji prazni - ponudite količino do 1,5 kg
123. Skuša v mediteranskem olju - želimo prav to pakiranje 125g

Vse ostale postavke lahko ponudite kot ste podali v predlogu ( sklop Razna prehrana in sklop Suho sadje) in ustrezno preračunate na željeno količino.Datum objave: 17.04.2020   10:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnila:

Sklop 5. Sveže junčje, prašičje meso in izdelki
10 Prekajena sv. vrat BK - Ali je za kuhanje?
11 Prekajena šunka BK - Ali je za kuhanje?
12 Prešana šunka- varovalna mesnina - Prosimo za opis artikla.
14 Svinjsko ledje-ribica brez kosti - Ali povprašujte po svinjski pljučni ali laksu?
15 Svinjsko mleto meso - Ali je iz stegna ali plečeta? Odločite se za eno.
16 Svinjsko pleče - Ali je brez kosti?

Sklop 5. Sveže perutninsko meso in izdelki
1 Piščančja bedra 250g/kos - Ali je s kostjo in kožo?
1 Piščančja bedra 250g/kos - Ali povprašujete po celem bedru, zg. del in krača skupaj?
3 Piščančja pašteta poltrajna - Kaj je mišljeno s poltrajna?
8 Piščančje prsi - Ali so s kostjo in kožo?
10 Piščančji file BK - Ali so prsi?
11 Piščanec celi - Ali je za peko?
14 Puranji file - Ali so prsi?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
Sklop 4. Sveže junčje, prašičje meso in izdelki
10: gotov izdelek za uživanje
11: gotov izdelek za uživanje
12: Živilo z zmanjšano količino maščob in nasičenih maščob
14: laks
15: stegno
16: DA

Sklop 5. Sveže perutninsko meso in izdelki
1: DA
1: DA
3: Pasterizirana mesnina
8: DA
10: Piščančja prsa brez kosti in kože
11: DA
14: Puranja prsa brez kosti in kožeDatum objave: 21.04.2020   08:56
VPRAŠANJE
Sklop 11 zamrznjeno sadje in zelenjava
artikel 1: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (kar je običajno pakiranje za zamrznjeno zelenjavo in sadje)?
artikel 2: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (kar je običajno pakiranje za zamrznjeno zelenjavo in sadje)?
artikel 3: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (kar je običajno pakiranje za zamrznjeno zelenjavo in sadje)?
artikel 4: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (kar je običajno pakiranje za zamrznjeno zelenjavo in sadje)?
artikel 6: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (kar je običajno pakiranje za zamrznjeno zelenjavo in sadje)?
artikel 7: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (kar je običajno pakiranje za zamrznjeno zelenjavo in sadje)?
artikel 8: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (kar je običajno pakiranje za zamrznjeno zelenjavo in sadje)?
artikel 9: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (kar je običajno pakiranje za zamrznjeno zelenjavo in sadje)?
artikel 10: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (kar je običajno pakiranje za zamrznjeno zelenjavo in sadje)?
artikel 11: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (kar je običajno pakiranje za zamrznjeno zelenjavo in sadje)?
artikel 12: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (kar je običajno pakiranje za zamrznjeno zelenjavo in sadje)?
artikel 13: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (kar je običajno pakiranje za zamrznjeno zelenjavo in sadje)?
artikel 14: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (kar je običajno pakiranje za zamrznjeno zelenjavo in sadje)?
artikel 15: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (kar je običajno pakiranje za zamrznjeno zelenjavo in sadje)?
artikel 18: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg (kar je običajno pakiranje za zamrznjeno zelenjavo in sadje)?


ODGOVOR
Pod sklop 11 zamrznjeno sadje lahko ponudite 2,5 kg pakiranje in ustrezno preračunate na željeno EM.Datum objave: 21.04.2020   08:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, če pri sklopu 16. eko mleko in mlečni izdelki pri artiklih pod zaporedno številko 2.3.in 4 k nazivu dodate ... - iz kefirnih zrn.
Le tako boste prejeli primerne ponudbe, kjer bodo izdelki kakovostni in slovenskega porekla.

ODGOVOR
Se upošteva.Datum objave: 21.04.2020   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kdaj bo objava na portalu EJN?

Hvala za odgovor.

lp

ODGOVOR
Spoštovani,
objava je dosegljiva na: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17416Datum objave: 24.04.2020   08:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na trenutno situacijo razglašene pandemije s strani države (korona virus), vas prosimo, da umaknete zahtevo po oddaji podpisane in žigosane razpisne dokumentacije.
Z digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju izkazujemo svojo identiteto, jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija ne rabi bit žigosana in fizično podpisana.