Dosje javnega naročila 008172/2019
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Storitve: RTP IZOLA STROKOVNI NADZOR OB IZGRADNJI 110 KV STIKALIŠČA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 280.539,00 EUR

JN008172/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.11.2019
JN008172/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.01.2020
JN008172/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.04.2020
JN008172/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008172/2019-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RTP IZOLA STROKOVNI NADZOR OB IZGRADNJI 110 KV STIKALIŠČA
Referenčna številka dokumenta: 28-S/NMV/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71350000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Strokovni nadzor ob izgradnji 110 kV stikališča. Natančnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 229.950,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71356100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008172/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 22.11.2019


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.01.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 235.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 229.950,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2020