Dosje javnega naročila 002294/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Olimpijski center Češča vas, druga faza gradnje - severna tribuna
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 439.151,97 EUR

JN002294/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.04.2020
JN002294/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.04.2020
JN002294/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.04.2020
JN002294/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.04.2020
JN002294/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.05.2020
JN002294/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2020
JN002294/2020-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2020
JN002294/2020-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.05.2020
JN002294/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN002294/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.08.2020
JN002294/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2020
JN002294/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002294/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Olimpijski center Češča vas, druga faza gradnje - severna tribuna
Referenčna številka dokumenta: 431-6/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45220000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Olimpijski center Češča vas, druga faza gradnje - severna tribuna
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Olimpijski center Češča vas, druga faza gradnje - severna tribuna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.05.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.07.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.05.2020   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.04.2020   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz spletnega naslova procurement ni možno prenesti ESPD obrazca.

ODGOVOR
Na spletno stran https://ejn.gov.si/portal/espd naložite dokument ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 20.04.2020   13:46
VPRAŠANJE
Dne 20.04.2020 ste objavili popravek. V popravku je tudi nov popis gradbeno obrtniških del. Popis smo pregledali in ne najdemo v čem se razlikuje od prvotnega popisa. Prosimo za pojasnilo kje je razlika.

ODGOVOR

V načrtu arhitekture in popisu go del (zidarska dela) je spremenjena debelina termoizolacije na tlaku pritličja in strehi (iz debeline 7 cm na 12 cm).
V načrtu strojništva in popisu prezračevanja je dodan rekuperator Lunos (2 komada).

Naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 29.04.2020   15:52
VPRAŠANJE
1/ Popis elektro del, poglavje 8 PRESTAVITEV STEBROV OSVETLITVE DVORANE
V opisu poglavja je samo prestavitev stebrov, v posameznih pozicijah pa 1.Dobava in montaža LED svetilk,
2.Dobava in montaža stebra S2, 3.Dobava in montaža podaljša stebra
Torej ponudimo tudi dobavo in montažo novih svetil in stebrov, ne samo prestavitev?

2/ Kdo je proizvajalec indirektne LED razsvetljave Multiplo LED 402 W? Izvajalec elektro instalacij ne najde dobavitelja, ki bi poznal ta svetila.

3/ Za izdelavo ponudbe potrebujemo dimenzije stebra ST2 poz.2, podaljška stebra poz.3, dimenzije obstoječih stebrov, ki se prestavljajo poz.6, koliko obstoječih svetilk se demontira iz stebrov poz.7, podatek koliko je odklopov, priklopov, predelav povezav v obstoječem razdelilcu poz.8? Vsi našteti niso razvidni iz načrtov in je nemogoče dati realno ponudbo, ker so razlike v ceni lahko prevelike.


ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za podajo vprašanje ter rok za oddajo ponudb in rok za odpiranje ponudb.
naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 04.05.2020   09:57
VPRAŠANJE
Se opravičujemo, vendar ne najdemo odgovora na tri vprašanja, ki ste jih objavili 29.04.2020. Na portalu smo našli samo nove datume za oddajo vprašanj, ponudbe in odpiranja. Ali so kje podani tudi odgovori? Smo iskali tudi na portalu S procurement.

ODGOVOR
Odgovori na vprašanja še niso bili objavljeni, podaljšan je bil rok za oddajo ponudb, odgovori na vsa še neodgovorjena vprašanja bodo objavljeni najkasneje 7.5.2020.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 04.05.2020   09:58
VPRAŠANJE
Ali je v ESPD obrazcu pomotoma odprt oddelek Zaključek, del V: zmanjšanje števila ustreznih kandidatov?

V kolikor je pravilno odprt, prosimo za pojasnilo:
1/ izpolnjuje objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za zmanjšanje števila kandidatov - kateri so ti pogoji ali pravila in katera so dokazila, ki jih vpišemo pod točko 3/

ODGOVOR
Objavljen bo novi obrazec ESPD.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 07.05.2020   09:18
VPRAŠANJE
1/ Popis elektro del, poglavje 8 PRESTAVITEV STEBROV OSVETLITVE DVORANE
V opisu poglavja je samo prestavitev stebrov, v posameznih pozicijah pa 1.Dobava in montaža LED svetilk,
2.Dobava in montaža stebra S2, 3.Dobava in montaža podaljša stebra
Torej ponudimo tudi dobavo in montažo novih svetil in stebrov, ne samo prestavitev?

2/ Kdo je proizvajalec indirektne LED razsvetljave Multiplo LED 402 W? Izvajalec elektro instalacij ne najde dobavitelja, ki bi poznal ta svetila.

3/ Za izdelavo ponudbe potrebujemo dimenzije stebra ST2 poz.2, podaljška stebra poz.3, dimenzije obstoječih stebrov, ki se prestavljajo poz.6, koliko obstoječih svetilk se demontira iz stebrov poz.7, podatek koliko je odklopov, priklopov, predelav povezav v obstoječem razdelilcu poz.8? Vsi našteti niso razvidni iz načrtov in je nemogoče dati realno ponudbo, ker so razlike v ceni lahko prevelike.


ODGOVOR

1) Da, potrebno bo ponuditi tudi novih svetil in stebrov.

2) Gre za indirektna LED svetila. Zaradi obstoječih svetilk in njihove nadgradnje so zaželene svetilke kot na primer Laser Led, moči 402W, barve LEDic 4000K, ter z svetlobnim izkoristkom min. 130lum/W, dobavitelja Duol d.o.o., Brezovica pri Ljubljani.

3) - Doda se dva nova stebra, ki sta enaka obstoječemu tip stebra ST2 (višine 5.00m), s to razliko da bodo na vrhu 4 reflektorji.
- Prestavi se stebra ST6, ter ju poviša za 100cm iz višine 5.40m na višino 6.40m.
- Iz obstoječih stebrov ST6 se bo demontiralo po 3 reflektorje na steber (torej bo potem skupno 5kom po stebru)
- Na nova stebra ST2 se montira po 4 reflektorje (3 reflektorje iz stebrov ST6, ter 1 dodaten nov reflektor)
- Kar se tiče prekabliranja, bo potrebno pripraviti delavniški načrt, ki ga bo potrdil naročnik. Vsekakor je navedeno postavko v tem momentu mogoče oceniti pavšalno.


V zvezi z navedenim bo objavljen popravek popisa del v naslednjih postavkah:
B. FASADA IZ PANELOV
Postavka 1., količina se spremeni iz 255,80m2 na 181,00m2.
Postavka 3., količina se spremeni iz 32.80m2 na 107,60m2.

F. PODOPOLAGALSKA DELA
Postavki 1. in 9., spremenjeno na sintetična talna obloga na bazi neoprena (brez navedbe kot na primer)

G. ALU OKNA IN VATA
Postavki 1. in 2., spremenjeno na običajne Alu profile (brez navedbe kot na primer Schuco)
H. NOTRANJA VRATA
Postavki 1. in 2., spremenjeno na klasična notranja vrata (brez dodatnih zahtev utopljeni panti,)

Objavljen bo popravek vzorca pogodbe (rok izvedbe je podaljšan iz 31.8 na 20.9.2020).

naročnik Mestna občina novo mestoDatum objave: 14.05.2020   10:09
Naročnik ponudnike obvešča, da je v sistemu S-Procurement objavil popravek Popis del z naslednjimi spremembami:

AD 1
- A. Ključavničarska dela, postavka 9. Ograja se iz inoxa spremeni v Fe, pleskano.
- D. Keramičarska dela, postavke 2., 3., 4. in 5.: keram. ploščice (ni zahtevan format 60/60cm)
- F. Podopolagalska dela, postavke 1., 9.: namesto neoprenske gume 3mm je PVC talna obloga
- F. Podopolagalska dela, postavke 4., 5., 6., 8.: ni potrebe po vezani plošči iz tršega lesa (bukev), lahko je navadna vezana plošča

AD 2
- v popisu so popravki zaradi pripomb udeleženca razpisa
- v popisu je odstranjena celotna postavka 9 Prestavitev stebrov osvetlitve dvorane

AD 3, AD 4
- v popisih so popravki zaradi pripomb udeleženca razpisa

naročnik Mestna občina Novo mesto