Dosje javnega naročila 002316/2020
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Storitve fiksne in mobilne telefonije ter prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter dobava mobilnih naprav
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 209.238,54 EUR

JN002316/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.04.2020
JN002316/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2020
JN002316/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2020
JN002316/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.06.2020
JN002316/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002316/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17425
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve fiksne in mobilne telefonije ter prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter dobava mobilnih naprav
Referenčna številka dokumenta: MOB 2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve fiksne in mobilne telefonije ter prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter dobava mobilnih naprav
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve fiksne in mobilne telefonije ter prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter dobava mobilnih naprav
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.05.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.05.2020   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.04.2020   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.04.2020   13:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za odklenjeno verzijo obrazca predračuna saj ponudniki ne morejo izpolniti omenjenega obrazca v EXCELU, ker je zaklenjen.

Hvala

ODGOVOR
Pojasnilo:
Ponudniki lahko izpolnijo obrazec Predračun, saj so zaklenjene le tiste celice, ki jih ponudnik ne sme spreminjati. Ponudnik izpolnjuje naslednje celice: E21:E24, E29:E32, E34:E38, E40:E43, E48:E51, E57:E59.
Datum objave: 14.04.2020   14:43
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da bo naročnik pri izbranem ponudniku imel sklenjenih 370 naročniških številk ob podpisu pogodbe?

ODGOVOR

Pojasnilo:

Naročnik ima trenutno sklenjenih 287 naročniških razmerij in ocenjuje, da bo imel 370 naročniških razmerij v obdobju treh let.Datum objave: 14.04.2020   14:44
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

naročnik je navedel, da bo izvedel pogajanja pred oddajo javnega naročila ni pa navedel koliko krogov pogajanj bo izvedel. Prosimo za dodatno informacijo koliko krogov pogajanj bo izvedel naročnik.

Hvala

ODGOVOR

Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel:
Naročnik bo pogajanja izvedel najmanj v enem krogu oziroma v toliko krogih, kolikor jih bo štel za smiselne glede na okoliščine po oddaji ponudb. Naročnik pa bo pisno napovedal zadnji krog pogajanj. Ponudbo ponudnika, ki bi svojo ponudbeno ceno zvišal, bo naročnik izločil iz postopka oddaje javnega naročila. Udeležba na pogajanjih ni obvezna. Če se ponudnik v pogajanjih ne bo odzval na naročnikovo povabilo in ne bo predložil nove ali končne ponudbe, bo naročnik kot ponudnikovo končno ponudbo upošteval njegovo zadnjo predloženo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da pred začetkom pogajanj obstoječi protokol pogajanj dopolni s podrobnejšimi navodili, ki bodo v skladu s tem protokolom.

Naročnik ocenjuje, da bo izvedel le en krog pogajanj, vsekakor pa bo pisno napovedal ZADNJI KROG pogajaj.


Datum objave: 15.04.2020   09:48
VPRAŠANJE
Ali mora ponudnik na kakršenkoli način izkazati svojo usposobljenost za ponujeno rešitev, na primer:

- da je v obdobju zadnjih treh let pridobil posel (referenčni uporabnik) z več kot 100 IP telefoni , ki se nahajajo na 5 ali več lokacijah
- da je v obdobju zadnjih treh let pridobil posel (referenčni uporabnik) z 100 ali več mobilnimi telefoniODGOVOR

Ne, ponudniku ni potrebno predložiti takega potrdila.


Datum objave: 15.04.2020   09:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

upoštevajoč trenutno situacijo v državi vas prosimo, da časovne roke podaljšajte vsaj za 14 dni in s tem ponudnikom omogočite pripravo in oddajo ponudb.

ODGOVOR

Naročnik je zelo poenostavil postopek za oddajo ponudbe, ker je že upošteval trenutno situacijo, ponudniku ni potrebno podpisovati nobenih obrazcev, šteje se, da je ponudba veljavna že s tem, da je oddana. Ponudnik priloži BON2 obrazec ali potrdilo vseh poslovnih bank pri katerih ima odprte račune in vse razpisne obrazce. V ponudbeni predračun se vpiše le cene na enoto in % popusta na ponujene mobilne aparate. ZJN-3 pri naročilu male vrednosti ne predpisuje rokov za oddajo ponudb, rok mora biti le sorazmeren z zahtevnostjo predmeta naročila, za katerega pa naročnik ocenjuje, da je ponudnik strokovnjak na področju, ki je predmet naročila in ponudbene cene ter vse obrazce lahko predloži v zahtevanih rokih. Naročniku se tudi izteka veljavna pogodba.
Datum objave: 16.04.2020   07:52
VPRAŠANJE
naročnik je v tehničnih specifikacijah navedel da mora biti pri aparatu priložen pribor zaščitno steklo za telefon, ki pa ni del ponujene opreme proizvajalca zato pozivamo naročnika, da omenjeno zahtevo črta saj interpretacija ni skladna z original priborom aparata.

ODGOVOR

Naročnik umika to zahtevo, spremenil bo Tehnične specifikacije, jih objavil na svoji spletni strani in objavil Popravek - OBRAZEC EU 14
Datum objave: 16.04.2020   07:57
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo da ponudniki pri mobilnih aparatih tipa A ponudijo 1 aparat s certifikatom odpornosti 1 aparat pa z zahtevo dual SIM z preostalimi enakovrednimi karakteristikami ?


ODGOVOR

Naročnik bo to zahtevo umaknil, temu ustrezno popravil dokument Tehnične specifikacije in zahteval le 1 model aparata za posamezni tip (A, B, C).
Datum objave: 16.04.2020   08:06
VPRAŠANJE
Ponudnik prosi naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudbe ter roka za postavitev vprašanj, skladno s priporočili Direktorata za javno naročanje, ki svetuje naročnikom, »da pri javnih naročilih, ki so že objavljena na portalu javnih naročil, pa njihova oddaja v tem trenutku ni nujna, podaljšajo rok za oddajo oziroma odpiranje ponudb, vključno z rokom za zastavljanje vprašanj potencialnih ponudnikov« in še »Primerno je, da naročnik poleg roka za oddajo oziroma odpiranje ponudb ustrezno podaljša tudi rok za zastavljanje vprašanj potencialnih ponudnikov. Menimo, da je primerno, da naročnik rok za oddajo oziroma odpiranje nenujnih javnih naročil podaljša za ustrezno obdobje, vsaj za obdobje treh tednov, pri čemer lahko seveda, glede na stanje razmer ob (novem) roku za oddajo oziroma odpiranje ponudb, le-tega ponovno podaljša, če za to (še vedno) obstaja potreba.« Skladno z navedenim prosimo, da ustrezno podaljšate roke, saj bo na ta način omogočeno sodelovanje čim širšega kroga ponudnikov in tako tudi predložitev čim bolj konkurenčnih ponudb, kar je verjetno tudi cilj in želja naročnika. Kljub temu da ste že poenostavili postopek za oddajo ponudbe, v trenutnih razmerah vso poslovanje teče počasneje in ponudniki potrebujejo več časa za pridobitev vseh podatkov, potrebnih za pripravo kvalitetne in ustrezne ponudbe. Skladno z navedenim ponudnik ponovno prosi naročnika za ustrezno podaljšanje rokov v predmetnem postopku.

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 14.5.2020 do 9:00 ure in rok za zastavljanje vprašanj do 29.04.2020 do 8:00 ure in objavil obrazec Popravek EU 14.
Datum objave: 17.04.2020   10:17
VPRAŠANJE
Ali je rok 5 delovnih dni za podpis in vračilo pogodbe podaljšljiv, v kolikor ga ponudnik ne bi mogel spoštovati zaradi objektivnih oz. opravičljivih razlogov (npr. odsotnost podpisnikov)? Ali bo naročnik ponudnika v primeru zamude še dodatno pozval na podpis pogodbe, ali ponudnika takoj zadenejo sankcije?

ODGOVOR

Spoštovani,

glede na razmere, ki bodo v času, ko se bo z izbranim ponudnikom podpisovala pogodba, bomo seveda dogovorili razumen rok za podpis pogodbe.Datum objave: 17.04.2020   10:18
VPRAŠANJE
Ponudnik prosi naročnika, da pojasni v kakšnem roku po podpisu pogodbe je potrebno priložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Iz navodil ponudnikom izhaja rok 5 delovnih dni, iz 12. člena vzorca pogodbe pa je ta rok 10 delovnih dni od sklenitve pogodbe.

ODGOVOR

Rok za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 10 delovnih dni od sklenitve pogodbe.


Datum objave: 17.04.2020   10:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

pri količini mobilnih telefonov piše v poglavju 4.3 količina tipa A telefon je 300, tipa B pa 240.
Nadalje v poglavju 4.4 piše količina 580 tipa A in B. Kolikšna je predvidena količina telefonovo tipa A in tipa B: 540 ali 580?

Lep pozdravODGOVOR

Predvidena količina telefonov tipa A in tipa B je 580, kot izhaja iz ponudbenega predračuna.


Datum objave: 17.04.2020   10:27
VPRAŠANJE
Ali je mogoče oceniti možna odstopanja od predvidenega obsega nakupa mobilnih aparatov. Ponudniki namreč lahko dajo optimalno ponudbo le v primeru, da so količine jasne. Iz tabele v Tehničnih specifikacijah izhaja količina 550 mobilnih aparatov, iz predračuna pa 590. Ponudnik prosi za opredelitev količine mobilnih aparatov, ki jih naročnik namerava kupiti v času veljavnosti pogodbe. Če naročnik ne ve točne številke zaradi prilagajanja dejanskim potrebam, naj vsaj opredeli možno odstopanje od količine iz predračuna. Le tako lahko ponudniki pripravijo optimalno ponudbo, saj ceno prilagajajo glede na količino mobilnih aparatov. Kakšno je torej prevideno odstopanje od navedenih količin pri nakupu mobilnih aparatov za vsak razred?

ODGOVOR

Količina ocenjenih mobilnih aparatov je 590, kot je navedena v ponudbenem predračunu. Naročnik ocenjuje (ob trenutnem številu zaposlenih in planu zaposlitev v naslednjih letih), da bo v času veljavnosti pogodbe kupil 590 aparatov. Naročnik je poizkušal čimbolj natančno predvideti ocenjene količine za obdobje treh let in ocenjuje, da je lahko odstopanje v rangu do 10%.

Datum objave: 17.04.2020   10:32
VPRAŠANJE
Ali je mogoče oceniti možna odstopanja od predvidenega obsega storitev za predmetno javno naročilo. Ponudniki namreč lahko dajo optimalno ponudbo le v primeru, da so ocenjeni odstopi od okvirnih količin.

ODGOVOR

Naročnik je poskušal čimbolj natančno oceniti obseg storitev in ocenjuje morebitna odstopanja od predvidenega obsega storitev za predmetno javno naročilo v rangu do 10%.


Datum objave: 20.04.2020   09:22
VPRAŠANJE
V dokumentaciji "IZJAVA PONUDNIKA GLEDE IZPOLNJEVANJA OBVEZNIH TEHNIČNIH ZAHTEV" je pod točko 139 zahtevano: "Ponudnik zagotavlja varnost za dostop dopodatkov z uporabo SIM kartic in spreverjanjem uporabniškega imena in gesla".
Prosimo za konktretnejšo razlago kaj točno naj bi to pomenilo.

ODGOVOR

Naročnik besedilo 2. alineje v točki 4.2 Prenos podatkov telemetrija (dokument Tehnične specifikacije) zahtevo:

- zagotovljena varnost za dostop do podatkov z uporabo SIM kartic in s preverjanjem uporabniškega imena in gesla

zamenjuje z zahtevo:

- zagotovljena varnost za dostop do podatkov z uporabo SIM kartic. Povezava M2M poleg naslova APN lahko zahteva tudi uporabniško ime in geslo.
Datum objave: 20.04.2020   09:38
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da naročnik predvideva sklenitev 370 naročniških razmerij in nakup 590 mobilnih aparatov. Ali je prišlo do pomote ali je to odstopanje pravilno?

ODGOVOR

Naročnik je ocenil, da bo v 3 letnem obdobju zamenjal več aparatov, kot bo imel sklenjenih naročniških razmerij.


Datum objave: 21.04.2020   11:06
VPRAŠANJE
V Tehničnih specifikacijah pod točko 9. Tehnična podpora naročnik zapiše, da mora ponudnik zagotavljati servisno službo 24 ur dnevno. Ponudnik prosi za razlago, kaj je mišljeno pod pojem servisne službe. Pooblaščeni servisi namreč niso odprti 24 ur dnevno, prav tako je omenjena zahteva pretirana, zato ponudnik prosi, da naročnik ustrezno spremeni besedilo v tem delu.

ODGOVOR

Zahteva v točki 9. dokumenta Tehnične specifikacije se nanaša na vse storitve JN: storitve fiksne in mobilne telefonije in storitve internetnih povezav.
Zahteva se ne nanaša na pooblaščene servise za mobilne aparate, temveč je mišljena servisna služba ponudnika, ki ima kritično opremo na zalogi, tako da je nadomestljiva ob prijavi napake, kot je opredeljeno v tabeli 11. dokumenta Tehnične specifikacije.

Datum objave: 21.04.2020   11:32
VPRAŠANJE
V 8. členu Vzorca pogodbe naročnik nejasno zapiše rok za odpravo reklamacije v primeru nepravilnosti pri količinskem ali kakovostnem prevzemu. Najprej zapiše, da je rok za odpravo največ 10 dni od dneva dobave, potem pa, da je rok za rešitev reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev največ 2 delovna dneva od izdaje pisnega obvestila o reklamaciji. Kakšni so torej predvideni roki za opravo reklamacije, tako za količinska kot kakovostna odstopanja?

ODGOVOR

Naročnik je popravil Vzorec pogodbe in sicer 3. odstavek 8. člena, tako, da se glasi:

(3) V primeru o ugotovljenih kakovostnih odstopanjih se izvajalec obveže brezplačno odpraviti le-te v roku največ deset (10) dni od dneva dobave. V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je izvajalec dolžan dostaviti naročniku novo napravo ali ostalo opremo, ki je predmet te pogodbe, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je izvajalec dolžan povrniti nastalo škodo.Datum objave: 21.04.2020   11:33
VPRAŠANJE
V 11. členu Vzorca pogodbe je naročnik zapisal, da je čas za odpravo napak za opremo največ 10 koledarskih dni od trenutka prijave napake (garancijsko popravilo). V tako kratkem roku je aparat zelo težko dostaviti do servisa, postaviti diagnozo, zagotoviti morebitne potrebne rezervne dele ter napako odpraviti. Izvajalec mora naročniku za čas odprave napake v vsakem primeru zagotoviti nadomestni aparat enakovredne kvalitete, zato je še toliko bolj nerazumen tako kratek rok za odpravo napak. Predlagamo, da se rok ustrezno popravi, npr. na 45 dni, kot je sicer tudi zakonski rok za odpravo napake v garancijski dobi.

ODGOVOR

Naročnik je popravil vzorec pogodbe, 3. odstavek 11. člena, tako, da je čas za odpravo napak za opremo, največ 45 koledarskih dni od trenutka prijave napake.


Datum objave: 21.04.2020   11:35
VPRAŠANJE
Naročnik je v vzorcu pogodbe predvidel visoke pogodbene kazni. Sporna je predvsem pogodbena kazen za odpravo reklamacij in izvedbo garancijskih popravil, saj pri garancijskih popravilih naročnik že tako ali tako zahteva od ponudnika, da zamenja mobilni aparat z novim, če napake ne odpravi v roku. Ponudnik ne razume, zakaj je dodatno potrebna še pogodbena kazen v višini 2% od skupne okvirne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan (vendar največ 10%). To torej pomeni nov mobilni telefon in dodatno še pogodbena kazen. Navedena pogodbena kazen je povsem nesorazmerna in lahko za ponudnike predstavlja veliko breme. Ponudnik predlaga naročniku, da ponovno pregleda določilo o pogodbeni kazni in ga ustrezno spremeni.

ODGOVOR

Naročnik je popravil 3. odstavek 15. člena Vzorca pogodbe, tako da ta glasi:

Če izvajalec ne upošteva rokov, določenih v 8. in 11. členu te pogodbe, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini 2% od posamezne vrednosti mobilnega aparata, ki je predmet reklamacije, brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar največ 10 % od okvirne pogodbene vrednosti brez DDV.

Verzijo čistopisa Vzorca pogodbe bo naročnik objavil na svoji spletni stani, tam kjer je objavljena dokumentacija za predmetno JN, in sicer po roku za potek odgovorov na vprašanja.


Datum objave: 23.04.2020   07:27
VPRAŠANJE
Naročnik je popravil Vzorec pogodbe in sicer 3. odstavek 8. člena, tako, da se glasi:
(3) V primeru o ugotovljenih kakovostnih odstopanjih se izvajalec obveže brezplačno odpraviti le-te v roku največ deset (10) dni od dneva dobave. V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je izvajalec dolžan dostaviti naročniku novo napravo ali ostalo opremo, ki je predmet te pogodbe, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je izvajalec dolžan povrniti nastalo škodo.

Popravljena določba je povsem enaka prejšnji določbi 3. odstavka 8. člena Vzorca pogodbe, tako da ponudnik prosi naročnika, da ponovno pregleda določbo in jo ustrezno prilagodi.


ODGOVOR
Pozdravljeni.

Popravljena določba tretjega odstavka 8. člena pogodbe ni enaka prejšnji določbi pogodbe, ker je naročnik v omenjeni določbi črtal količinska odstopanja, ki so opredeljena v četrtem odstavku 8. člena pogodbe.


Datum objave: 23.04.2020   07:36
VPRAŠANJE
Naročnik je popravil Vzorec pogodbe in sicer 3. odstavek 8. člena, tako, da se glasi:
(3) V primeru o ugotovljenih kakovostnih odstopanjih se izvajalec obveže brezplačno odpraviti le-te v roku največ deset (10) dni od dneva dobave. V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je izvajalec dolžan dostaviti naročniku novo napravo ali ostalo opremo, ki je predmet te pogodbe, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je izvajalec dolžan povrniti nastalo škodo.

Popravljena določba je povsem enaka prejšnji določbi 3. odstavka 8. člena Vzorca pogodbe, tako da ponudnik prosi naročnika, da ponovno pregleda določbo in jo ustrezno prilagodi.


ODGOVOR

Naročnik v tem delu ne bo uskladil pogodbe s predlaganim besedilom, saj gre lahko za reklamacijo večjega števila mobilnih aparatov in je določilo : » vendar največ 10% od okvirne pogodbene vrednosti brez DDV« ustrezno. Gre le za določitev maksimalne višine pogodbene kazni, ki se v primeru spoštovanja pogodbenih določil, ne bo uporabila.


Datum objave: 23.04.2020   10:04
VPRAŠANJE
Naročnik je popravil 3. odstavek 15. člena Vzorca pogodbe, tako da ta glasi:
Če izvajalec ne upošteva rokov, določenih v 8. in 11. členu te pogodbe, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini 2% od posamezne vrednosti mobilnega aparata, ki je predmet reklamacije, brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar največ 10 % od okvirne pogodbene vrednosti brez DDV.
v povezami z zgoraj napisanim predlagamo, da se določba uskladi in se zadnji del popravi na: » vendar največ 10% od posamezne vrednosti mobilnega aparata, ki je predmet reklamacije, brez DDV.«ODGOVOR

Naročnik v tem delu ne bo uskladil pogodbe s predlaganim besedilom, saj gre lahko za reklamacijo večjega števila mobilnih aparatov in je določilo : » vendar največ 10% od okvirne pogodbene vrednosti brez DDV« ustrezno. Gre le za določitev maksimalne višine pogodbene kazni, ki se v primeru spoštovanja pogodbenih določil, ne bo uporabila.

Datum objave: 23.04.2020   10:04
VPRAŠANJE
Naročnik je popravil 3. odstavek 15. člena Vzorca pogodbe, tako da ta glasi:
Če izvajalec ne upošteva rokov, določenih v 8. in 11. členu te pogodbe, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini 2% od posamezne vrednosti mobilnega aparata, ki je predmet reklamacije, brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar največ 10 % od okvirne pogodbene vrednosti brez DDV.
Verzijo čistopisa Vzorca pogodbe bo naročnik objavil na svoji spletni stani, tam kjer je objavljena dokumentacija za predmetno JN, in sicer po roku za potek odgovorov na vprašanja.
Predlagamo, da se določba uskladi in se zadnji del popravi na: » vendar največ 10% od posamezne vrednosti mobilnega aparata, ki je predmet reklamacije, brez DDV.«

ODGOVOR

Naročnik v tem delu ne bo uskladil pogodbe s predlaganim besedilom, saj gre lahko za reklamacijo večjega števila mobilnih aparatov in je določilo : » vendar največ 10% od okvirne pogodbene vrednosti brez DDV« ustrezno. Gre le za določitev maksimalne višine pogodbene kazni, ki se v primeru spoštovanja pogodbenih določil, ne bo uporabila.


Datum objave: 28.04.2020   15:04
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

ali bo naročnik objavil vse dokumente z popravki, ki so bili po 16.4.2020(že objavljenem popravku)?

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo po vseh podanih vprašanjih na odgovore na svoji spletni strani objavil dokumenta Vzorec pogodbe in Tehnične specifikacije.


Datum objave: 30.04.2020   08:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v tehnični dokumentaciji pod 2. ŠIROKOPASOVNI INTERNETNI PRIKLJUČKI zahtevate "da so fizične povezave zagotovljene preko ethernet optične, SHDSL ali xDSL tehnologije,"

Ali je lahko povezava zagotovljena tudi preko kabelskega interneta oziroma koaksialnega kabla? Ta tehnologija je popolnoma enakovredna ostalim.

ODGOVOR

Naročnik dopušča, da je povezava zagotovljena tudi preko kabelskega interneta v kolikor ponudnik zagotavlja zahtevane hitrosti in v kolikor ni možno zagotoviti ethernet optične, SHDSL ali xDSL tehnologije.Datum objave: 30.04.2020   08:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v tehnični dokumentaciji zahtevate "ponudnik bo takoj po priklopu posameznih širokopasovnih povezav ali telefonskih priključkov v sodelovanju z naročnikom poskrbel, da se odpovedo trenutne pogodbe ali naročnine, aktivna oprema trenutnega ponudnika pa se vrne trenutnemu ponudniku,"
Ponudnik ne more v vašem imenu odpovedovati vaših naročnin v kolikor gre za prehod na drugo tehnologijo. Npr iz trenutnega ADSL na optiko novega ponudnika. Odpoved razmerja uredi v tem primeru naročnik sam.
V kolikor gre pa za prehod iz obstoječega VDSL na VDSL pri novem ponudniku, je pa seveda to možno urediti z ustreznim obrazcem za prehod med operaterji.

ODGOVOR

Naročnik bo aktivno sodeloval pri vseh aktivnostih v zvezi s prenosom naročniškega razmerja in uredil vse, za kar novi ponudnik ne bo imel pristojnosti.Datum objave: 30.04.2020   08:46
VPRAŠANJE
V tehnični dokumentaciji zahtevate od ponudnika: "da bo zagotovil instalacijo bakrenih ali optičnih vodnikov od lastne infrastrukture do poslovnega prostora naročnika,"

Prosimo, če se dopolni ta del, da se lahko zagotovi instalacijo še z koaksialnim kablom

ODGOVOR

Naročnik bo upošteval ponudnikov predlog in dopolnil tehnično dokumentacijo.


Datum objave: 30.04.2020   08:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v tehnični dokumentaciji za internetne povezave zahtevate naslednje:
"Ponudnik mora zagotoviti:
- zmožnost vpogleda v statistiko tehničnih parametrov povezave v realnem času,
- zmožnost vpogleda v poročila s pregledom povezljivosti in paketne izgube,
- obveščanje o izpadu posameznega širokopasovnega priključka na elektronski naslov ali preko SMS sporočila na določeno mobilno telefonsko številko naročnika,"

Prosimo za opis kako ima naročnik trenutno to urejeno na VDSL povezavah.ODGOVOR

Naročnik je mnenja, da ni dolžan ponudniku opisovati obstoječe tehnične rešitve.Datum objave: 30.04.2020   08:48
VPRAŠANJE
1. "Omrežje za IP telefonijo je ločeno od obstoječega DATA omrežja - kjer obstoječe naprave to omogočajo z različnimi virtualnimi omrežji, drugod z dodatnimi stikali"
Vprašanje: Ali je omrežje za IP telefonijo fizično ločeno od obstoječega DATA omrežja oz. ali se uporabljajo ista stikala z VLAN-i? Nikjer ni točno določeno število potrebnih stikal. Ali je na glavni lokaciji več komunikacijskih prostorov?
Prosimo za specifikacijo števila potrebnih stikal po portih na posamezno lokacijo.
2. "Ponudnik ponudi ustrezna POE stikala s podporo WLAN, katera bodo uporabljena tudi za vzpostavitev telefonije"
Vprašanje: Torej se bodo ta stikala uporabljala tudi za potrebe brezžičnega omrežja oz. napajanja dostopnih točk?
3. "Naročnik bo mesečno najemnino za opremo za postavitev sistema IP telefonije, LAN omrežja in tehnično podporo plačeval v mesečni obrokih, kot bo to izhajalo iz ponudbe izbranega ponudnika."
Vprašanje: Torej se poleg IP telefonije vzdržuje tudi vaše podatkovno LAN omrežje?


ODGOVOR

1.) Omrežje za IP telefonijo je ločeno ob obstoječega DATA omrežja. Naročnik vztraja, da ostane pri takem načinu ureditve. Glede števila potrebnih stikal lahko ponudnik to predvidi glede na število telefonskih priključkov, navedenih v točki 3.3 v dokumentu Tehnične specifikacije.
Pri tem naročnik dodaja, da je na lokaciji Rožna ulica 39, 1330 Kočevje stavba v dveh etažah, medtem, ko so na ostalih lokacijah zaposleni locirani znotraj iste etaže.

2.) POE Stikala se bodo uporabljala izključno za napajanje stacionarnih telefonov. Brezžične dostopne točke ima naročnik že urejene.

3.) Vzdrževanje podatkovnega LAN omrežja ni predmet tega razpisa.