Dosje javnega naročila 002331/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
Blago: NABAVA TERMODEZINFEKTORJEV S PRIPADAJOČO OPREMO V SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002331/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.04.2020
JN002331/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002331/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250
SI
Brežice
Slovenija
Anica Hribar
info@sb-brezice.si
+386 74668106

Internetni naslovi
https://www.sb-brezice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/349718/Objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/349718/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17468
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA TERMODEZINFEKTORJEV S PRIPADAJOČO OPREMO V SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE
Referenčna številka dokumenta: 411-4/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33191000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
PREDMET JAVNEGA NAROČILA JE NABAVA 2 TERMODEZINFEKTORJE S PRIPADAJOČO OPREMO, KI JO SESTAVLJAJO ETAŽNI VLOŽNI VOZIČKI ZA PRANJE INŠTRUMENTOV, TRANSPORTNI VOZIČKI TER 10 DIN KOŠARE ZA PRANJE INŠTRUMENTOV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33191000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
II.2.4 Opis javnega naročila
PREDMET JAVNEGA NAROČILA JE NABAVA 2 TERMODEZINFEKTORJE S PRIPADAJOČO OPREMO, KI JO SESTAVLJAJO ETAŽNI VLOŽNI VOZIČKI ZA PRANJE INŠTRUMENTOV, TRANSPORTNI VOZIČKI TER 10 DIN KOŠARE ZA PRANJE INŠTRUMENTOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.04.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.04.2020   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.04.2020   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Referenčni seznam, ki ga moramo priložiti navaja seznam
referenc za točno določen tip termodezinfektorjev (Glede na vaše podane zahteve).
Smo eden glavnih dobaviteljev dezinfekcijskih strojev s Sloveniji z lastno
servisno ekipo in znanjem. Sprašujemo ali bodo kot ustrezne sprejete reference za dobavo,
montažo in servisiranje istovrstne opreme (Dezinfektorji in termodezinfektorji) in ne točno take
(z istimi specifičnimi lastnostmi) kot jih zahteva predmetno JN. Namreč glede na potrebe se vsak
naročnik/uporabnik lahko odloči za določen tip dezinfektorja/termodezinfektorja, gre pa zaistovrstno
opremo.

ODGOVOR


Spoštovani,

Referenca je po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik v preteklosti že uspešno izvedel naročilo, v obsegu in kakovosti, ki sta primerljiva novemu javnemu naročilu, za katerega ponudnik oddaja ponudbo. Torej lahko ponudnik odda reference za primerljivo istovrstno opremo.

Lep pozdrav!

Datum objave: 16.04.2020   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na trenutno situacijo in kratek čas od objave javnega naročila vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo vprašanj in oddajo ponudbe.

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani,

roki za oddajo ponudb in oddajo vprašanj ostajajo nespremenjeni.

Lep pozdrav!


Datum objave: 16.04.2020   13:07
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
ponudili bi opremo svetovno znanega proizvajalca, ki ustreza vašim tehničnim zahtevam.
Prosimo vas, da lahko navedemo reference proizvajalca na trgu EU, katerih je res ogromno.
Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik zahteva reference ponudnika.

Lep pozdrav!


Datum objave: 16.04.2020   13:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zaradi omenjene prostorske omejitve želimo ponuditi ustrezen termodezinfektor z naslednjimi
dimenzijami:
Zunanje dimenzije: višina 1840mm širina 900mm globina 800mm, z dimenzijami komore:
višina 690mm širina 630mm globina 660mm - volumen komore 286l.
Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zaradi omenjene prostorske omejitve želimo ponuditi ustrezen termodezinfektor z naslednjimi
dimenzijami:
Zunanje dimenzije: višina 1840mm širina 900mm globina 800mm, z volumnom komore 286l.
Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR

NAROČNIK NE BO SPREMENIL TEJHNIČNIH SPECIFIKACIJ.

Lep pozdrav!

Datum objave: 16.04.2020   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za podrobnejšo obrazložitev ali navedene zunanje dimenzije v tehničnih
zahtevah naročnika vključujejo tudi servisni prostor?
Hvala.
Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR


ZUNANJE DIMENZIJE VKLJUČUJEJO TUDI SERVISNI PROSTOR.

Lep pozdrav!


Datum objave: 16.04.2020   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovan naročnik,

naše vprašanje se navezuje na odstavek dodatne karakteristike (dokument tehnične zahteve naročnika). Zapisali ste, da termodezinfektor mora biti opremljen s sistemom predgrevanja demineralizirane vode, ki je del termodezinfektorja. kar pomeni, da v tem primeru moramo ponuditi dodatno poleg termodezinfektorja tudi rezervoar za predgrevanje, ki je nameščen na termodezinfektorju. V kolikor dejansko moramo ponuditi rezervoar nas zanima točna višina, ki je na voljo v prostoru. V tehničnih zahtevah ste zapisali, da so zunanje dimenzije termodezinfektorja cca 900x840x200mm (+/-5%). Ali so v te dimenzije vključene tudi dimenzije rezervoarja za predgrevanje demineralizirane vode?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.ODGOVOR

SISTEM PREDGREVANJA DEMINERALIZIRANE VODE JE DEL TERMODEZINFEKTORJA.


Datum objave: 17.04.2020   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na podane pogoje za dodatna pojasnila ter roka za oddajo ponudbe vas naprošamo za podaljšanje roka za dodatna vprašanje ter rok za oddajo ponudbe. V kolikor roka ne podaljšate lahko upravičeno smatramo, da že imate izbranega ponudnika in bomo prisiljeni sprožiti revizijski postopek. To namreč dokazuje dejstvo, da ste pri tehničnih zahtevah navedli CE-0297 oznako, ki pripada točno določenemu proizvajalcu. Zahtevamo, da ta del razpisne dokumentacije popravite skladno s splošnimi zahtevami za tovrstne aparate in s tem omogočite ponudbo več kot samo enemu ponudniku da bo JN skladno z ZJN-2E 6 in 7 členom za zagotavljanje transparentnosti, enakopravnosti ter zagotavljanja konkurence, gospodarnosti, učinkovitosti ter uspešnosti.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik umika zahtevo po predložitvi potrdil standardov VDE/IEC, EMC, MDD, CE-0297. Zahteva o dostavi dokazila o ustreznosti EN ISO 15883-1/-2 ostaja nespremenjena. Naročnik na podlagi predhodne raziskave tržišča ugotavlja da lahko skladno zahtevami JN ponudi več ponudnikov. Skladno z zahtevami in glede na navedeno raziskavo naročnik ne bo spreminjal rokov za dodatna vprašanja in rokov za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav!Datum objave: 17.04.2020   12:44
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kot potencialni ponudnik večjega svetovnega proizvajalca zahtevane opreme vas naprošamo za dodatna pojasnila oziroma obrazložitve in sicer ko sledi v nadaljevanju;
V tehničnih zahtevah imate podane naslednje zahteve:
Dimenzije in kapacitete komore cca. 650 x 680 x 640 (ŠxGxV) cca. 280 -390 litrov, hkrati pa zahtevate 5 (pet) etažni vložni voziček za pranje instumentov 10 DIN košar.
Vprašanje 1: Ali lahko ponudimo termodezinfektor z dimenzijami delovne komore 550 x 620 x 685 (ŠxGxV) mm ter uporabnim volumnom 233,5 litrov in celotnim volumnom 280 litrov. Bruto kapaciteta delovne komore je 12 DIN košar, predvideni ponujeni vložni voziček omogoča naložitev 10 DIN košar.
Zahtevate 2 cirkulacijski črpalki za oskrbo brizgalnih ročic.
Omenjena zahteva poveča možnost okvar (dve črpalki namesto ene, dvojna regulacija in nadzor ter podvojen inštlacijski tokokrog) poleg tega morajo imeti termodezinfektorji v skladu z zahtevami ki izhajajo iz mednarodnih standardov validirane programe in polnitve. V primeru okvare ene črpalke ne smete nadaljevati z pranjem, saj nikakor ni zagotovljena sledljivost ter ustreznost postopka obdelave materiala.
Vprašanje 2: Ali lahko ponudimo termodezinfektor z vgrajeno eno visokozmogljivo cirkulacijsko črpalko, ki omogoča enako učinkovitost kot dve manjši črpalki?
Termodezinfektor naj ima možnost priklopa pare.
Vprašanje 3: Ali naj termodezinfektor zgolj omogoča možnost naknadnega priklopa pare ali mora ta možnost biti že vgrajena?
Termodezinfektor, ki ga nameravamo ponuditi za svoje delovanje ne potrebuje dovoda kompresijskega zraka.
Vprašanje 4: Ali lahko ponudimo termodezinfektor brez priklop dovoda kompresijskega zraka?
Čitalec črtnih kod je povezan z sistemom za sledljivost in je posledično dobavljen z sistemom sledljivosti. V primeru, da je vgrajen v aparat je potrebno pridobiti vse programske parametre s strani različnih proizvajalcev in združiti v en sistem, kar je tehnično težko izvedljivo, zato čitalec črtnih kod ne more biti predmet dobave termodezinfektorja.
Prosimo, da to zahtevo umaknete ter dovolite ponuditi aparat brez čitalca črtnih kod.
Vprašanje 5: Ali lahko ponudimo termodezinfektor brez čitalca črtnih kod, zardi zgoraj navedenih razlogov?
Termodezinfektor naj omogoča oddaljen dostop preko TCP/IP za odkrivanje in odpravljanje okvar.
Odpravljanje napak na daljavo upravljanje z termodezinfektorjem ni skladno z tehničnimi smernicami in priporočili v standardih. V primeru nepravilnih ukazov lahko pride do poškodbe aparata, materiala in uporabnikov (na daljavo se lahko zaprejo vrata, ko nekdo posega v komoro, vklopi se elektromagneten ventile za vodo in s tem povzroči izliv vode v prostor, nekontroliran vklop gretja)
Vprašanje 6: Ali lahko ponudimo termodezinfektor ki preko odaljenega dostopa omogoča dostop do aparata za potrebe odkrivanja napak ne omogoča in ne dovoljuje pa odpravljanja napak.
Dimenzije navedenih priključkov za hladno vodo, toplo vodo in demineralizirano vodo DN20 ter električni priklop so stvar tehničnih zahtev ponujenega termodezinfektorja.
Vprašanje 7: Ali lahko ponudimo termodezinfektor z manjšimi predvidenimi priklopi?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR
Odgovor 1: Ponudnik lahko ponudi termodezinfektor z dimenzijami delovne komore 550 x 620 x 685 (ŠxGxV) mm ter uporabnim volumnom 233,5 litrov in celotnim volumnom 280 litrov. Bruto kapaciteta delovne komore je 12 DIN košar, predvideni ponujeni vložni voziček omogoča naložitev 10 DIN košar.
Odgovor 2: Na podlagi predhodne raziskave tržišča naročnik ugotavlja, da lahko sistem z dvema cirkulacijskima (2) črpalkama za oskrbovanje brizgalnih ročic ponudi več ponudnikov. Naročnik nespreminja predmetne zahteve, lahko pa potencialni ponudniki ponudijo stroje z večjimi kapacitetami npr. 12 DIN v kolikor s tem zadostijo temu pogoju, ob predpostavki da zagotovijo vse ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
Odgovor 3: Termodezinfektor naj zgolj omogoča možnost naknadnega priklopa pare.
Odgovor 4: Ponudnik lahko ponudi stroj brez priklopa kompresijskega zraka v kolikor ga za svoje delovanje ne potrebuje.
Odgovor 5: Čitalec črtnih kod ni del povpraševanja.
Odgovor 6: Ponudbnik lahko ponudi stroj, ki omogoča oddaljen dostop preko TCP/IP za odkrivanje in odpravljanje okvar.
Odgovor 7: Ponudbnik lahko ponudi termodezinfektor z manjšimi predvidenimi priklopi.

Lep pozdrav!
Datum objave: 17.04.2020   12:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo, da umaknete zahtevo po dveh cirkulacijskih črpalkah in s tem omogočite pridobitev večjega števila ustreznih ponudb in ne le dveh, kot je bilo razvidno iz javnega naročila, ki ga ponavljate.
Hvala.


ODGOVOR

Naročnik ne bo spremenil predmetne zahteve, lahko pa potencialni ponudniki ponudijo stroje z večjimi kapacitetami npr. 12 DIN v kolikor s tem zadostijo temu pogoju, ob predpostavki da zadostijo vsem ostalim zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!

Datum objave: 17.04.2020   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za podrobnejšo obrazložitev glede zapisane zahteve o predložitvi standardov VDE/IEC, EMC, MDD, CE-0297.

Iz navedenih standardov je jasno razvidno, da so le ti prepisani od točno določenega proizvajalca in da posledično preferirate točno določenega dobavitelja opreme.

Če povzamemo: Standard VDE/IEC katerega ste navedli izdaja organ VDE Association for Electrical, Electronic and Information Technologies iz Nemčije , ki izdelke testira in po testiranju izda ustrezen dokument, da je izdelek narejen po standardu IEC (International Electrotechnical Commission)- "Mednarodni standardi za vse električne, elektronske in sorodne tehnologije.
Proizvajalec se lahko sam odloči, pri katerem organu bo svoj izdelek testiral in ni potrebe, da se izdelek testira prav pri tem organu, kar nikakor ne more biti izločitveni kriterij - to je protizakonito.

V nadaljevanju: zahteva po standardu CE-0297 je popolnoma prepisana od točno določenega proizvajalca. Različni proizvajalci lahko izberejo katerikoli priglašen organ (v Evropi jih je 57), kjer lahko certificirajo svoj izdelek. Pri tem je pomembno, da ima izdelek oznako Ce, številko pa določi priglašen organ oz. Notified body in je lahko različna kot tista, ki ste jo navedli.

Prav tako je v CE certifikatu posebej razvidno, da je aparat registriran kot medicinski pripomoček MDD, v izjavi o skladnosti pa je razvidno, da je aparat narejen po standardu EN ISO 15883-1/-2 in standardu IEC.

Naročnika prosimo, da zahtevo po predložitvi standardov VDE/IEC, EMC, MDD, CE-0297 umakne iz tehničnih zahtev, saj so vsi potrebni podatki razvidni v Ce certifikatu, Izjavi o skladnosti in certifikatu EN ISO 13458.

V kolikor boste pri navedenih standardih vztrajali bomo primorani pritožiti že na samo vsebino objavljene razpisne dokumentacije.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik umika zahtevo po predložitvi potrdil standardov VDE/IEC, EMC, MDD, CE-0297. Dokazilo o ustreznosti EN ISO 15883-1/-2 ostaja nespremenjeno in je del zahteve.

Lep pozdrav!


Datum objave: 17.04.2020   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za izločitev zahteve po dveh cirkulacijskih črpalkah za oskrbo brizgalnih ročic, ki je bila predmet razprave že v predhodnem razpisu za isto opremo. Namen dveh cirkulacijskih črpalk ni oskrba brizgalnih ročic ampak v tem, da ena črpalka služi za črpanje vode v sistem, druga črpalka pa služi za črpanje iz sistema.

Prosimo, da kot dopustno opremo dopustite termodezinfektor s cirkulacijsko črpalko za črpanje vode v notranjost in cirkulacijsko odtočno črpalko za črpanje vode iz sistema (drainage pump) katera zagotavlja, da po vsakem končanem ciklu preostala voda ne ostane v notranjosti. S pomočjo te črpalke se zmanjša tveganje za ostanek bakterij in se prepreči navzkrižna kontaminacija v sistemu. Gre za specifično zasnovano črpalko, ki opravlja več funkcij ob hkratni boljši zanesljivosti. Torej je namembnost verjetno dosežena.

Prosimo za potrditev in lep pozdrav.


ODGOVOR
Na podlagi predhodne raziskave tržišča naročnik ugotavlja, da lahko sistem z dvema cirkulacijskima (2) črpalkama za oskrbovanje brizgalnih ročic ponudi več ponudnikov. Naročnik ne spreminja predmetne zahteve, lahko pa potencialni ponudniki ponudijo stroje z večjimi kapacitetami npr. 12 DIN v kolikor s tem zadostijo temu pogoju, ob predpostavki da izpolnijo vse ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!Datum objave: 17.04.2020   12:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

želimo ponudite ustrezen aparat, ki je opremljen z vmesnikom RS 232 za printer, RS 485 za PC dokumentacijo o ciklih, RS 232 za čitalnik kod. Ima vse potrebno, za eksterni sistem celovite sledljivosti.

Hvala. LP.

ODGOVOR

Ponudnik lahko ponudi tak stroj, v kolikor ustrezna vsem ostalim specifikacijam iz razpisne dokumentacije JN.

Lep pozdrav!


Datum objave: 17.04.2020   12:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo za točen podatek o višini, ki je na voljo v prostoru .

želimo ponuditi aparat katere zunanje dimenzije ustrezajo zapisanim v tehničnih zahtevah. Obenem ste pa zapisali, da potrebujete sistem za predgrevanje deminarilizirane vode, ki pa se dodatno namesti na termodezinfektor. zato vas prosimo o točnih podatkih o višini, ki je na voljo v prostoru.

LP.

ODGOVOR

Dodaten sistem za predgrevanje deminarilizirane vode ni del povpraševanja.

Lep pozdrav!