Dosje javnega naročila 002332/2020
Naročnik: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Storitve: Nakup in vzdrževanje dokumentnega sistema
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 117.342,04 EUR

JN002332/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.04.2020
JN002332/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.04.2020
JN002332/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2020
JN002332/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.06.2020
JN002332/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002332/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO
Ulica kneza Koclja 22
2000
SI
Maribor
Slovenija
Mateja Krajnc
mateja.krajnc@podjetniskisklad.si
+386 022341251
+386 022341282

Internetni naslovi
http://www.podjetniskisklad.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/objave/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17472
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in vzdrževanje dokumentnega sistema
Referenčna številka dokumenta: NMV 10/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
nakup in vzdrževanje dokumentnega sistema
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
nakup in vzdrževanje dokumentnega sistema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.
Vir financiranja je pogodba C2130-19-096600 o sofinanciranju operacije »Vzpostavitev celovitega vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2019-2023 z aneksi«, ki sta jo sklenila MGRT in SPS.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2020   09:01
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.04.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.04.2020   13:30
Naročnik je spremenil pogoj 1, pogoj 4, pogoj 5 in pogoj 6.

Posledično je spremenil tudi obrazec 4 lastna izjava.

Sprememba razpisne dokumentacije je objavljena na spletni strani naročnika


Datum objave: 20.04.2020   13:32
link do spletne strani: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/objave/javna-narocila